Televizyon ve tarihi gelişimi

Tarih:

Yüz yıldan fazla süredir, insanlığın televizyon olmadan yapabileceğini hayal etmek zordur. Bu teknik icat, ailenin tanıdık bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca aileyi eğlendirmekte, eğitmekte ve bilgi vermektedir. Bu bağlamda, ilk televizyonu kimin icat ettiğini bilmek ilginç bir bilgidir.

Televizyon temellerinin geliştirilmesinde kimler yer almıştır?

Televizyonu kimin icat ettiği konusundaki tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Mesele şu ki, televizyonun altında yatan teknolojiler iki bağımsız yol boyunca gelişmiştir. Bunlardan biri mekanik çalışma prensibine sahip bir televizyon, diğeri ise elektronik olarak karşımıza çıkan nesnedir.

Çeşitli kaynaklarda, aşağıdaki mucitlere TV’nin ataları denmektedir. Bunlar; Rosing, Berg, Kataev, Nipkov, Takayanagi, Byrd ve Farnsworth olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangilerinin televizyonun mucidi olarak kabul edilebileceğini anlamak için faaliyetlerini inceleyebilirsiniz.

Paul Julius Gottlieb Nipkow

Bir Alman teknisyen ve bir öğrenci olarak (XIX yüzyılın sonlarında), görüntünün elemanlara ayrıştırılabileceği spiral deliklere sahip bir disk icat etmiştir. Bu disk döndükçe, görüntüyü oluşturan radyasyonu belirli bir sırayla göstermiştir. Bu buluş “Nipkov diski” adını almış ve mekanik bir televizyonun yaratılmasının temeli oluşturmuştur.

John Loogie Byrd

İskoç mucit, Nipkow’un icadını temel alan ve geliştiren kişidir. Böylece onu tam teşekküllü bir mekanik televizyona dönüştüren bilim adamı olmuştur. Ek olarak, sinyal amplifikasyon yetenekleri zaten yayın için yeterli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu sayede, Mart 1925’te John Byrd ilk olarak televizyonda dinamik bir görüntü gösterilmesinde rol almıştır. Ertesi yıl, zaten radyo ile bir sinyal iletimi gerçekleştirmiş ve ardından ekranda resmin bir gösterimi yayınlanmıştır. Bu tarihi olay ilk televizyon yayını olarak kabul edilmektedir.

Bir yıl sonra, TV sinyalinin 705 km’lik bir mesafeye (Londra’dan Glasgow’a) iletildiği bir deney düzenlenmiştir. Bu durum ise bilinen ilk uzun mesafe yayın olarak bilinmektedir.

Boris Lvovich Rosing

Aslen St. Petersburg’da fizik ve teknoloji alanında çalışan bir bilim adamıdır. Televizyonla meşgul olarak, mekanik bir televizyon gibi bir yönün gelişiminin boşluğunu ilk fark edenlerden birisidir. Eylemsiz olmayan bir elektron ışınını ve etkisini araştırmıştır. Böylece diğer taraftan bir televizyon seti yaratma sorusunu akıllarda bırakmıştır.

Bilim adamının yarattığı TV setinin mekanik bir şanzımanı yoktu, ancak modern bir TV setinin prototipi olarak bilinmektedir. Bu durum temelde, dünya çapında tanınan 1907 patentinde kaydedilen elektronik televizyonun yaratıcısı olarak kabul edilmektedir. Çalışmalarında daha da ileri giden Boris Lvovich, 1911’de modern bir resim tüpünün prototipini geliştirmiştir. Bu buluşun lansmanı, elektronik televizyonda yayının dünya prömiyeri olmuştur.

Campbell-Syinton Alan Archibald

Bu bilim adamı, yalnızca elektronik televizyon alanında teorik araştırmalarla uğraşmıştır. Özellikle, televizyonda iletim gelişiminin sınırlandırılmasını mekanik temelinde doğrulanmıştır. Ayrıca ilk olarak 1908’de Nature dergisinde bu konu üzerine yayımlar sunmuştur. Yazısında elektronik televizyon hakkında teorik hesaplamalar yapmıştır.

1911’de ise, Londra’da yaptığı bir konuşmada bu yöndeki düşüncesini geliştirmiştir. Bir CRT aracılığıyla bir sinyal iletme ve çoğaltma olasılığından bahsetmiştir. Ancak bu şema daha önce Rogozin tarafından geliştirilene benzemektedir. Campbell-Syinton Alan Archibald bu alanda pratik sonuçlar elde edememiştir.

Takayanagi Kenjiro

Japon bilim adamı, seleflerinin araştırma sonuçlarını, yani CRT ve Nipkov diskini tek bir üründe birleştirmiştir. Sonuç ise şuydu: 1920’lerde Japonlar 40 satır çözünürlüğe sahip bir televizyon tanıtmıştır. Bu yönde çalışmaya devam ederek, 1927’de çözünürlük zaten 100 satıra ulaşmışmış ve bu da yeterince yüksek çözünürlüklü bir görüntü yayınlamayı mümkün kılmıştır. Daha önce ekranda sadece silüetler gösteriliyorsa, 1928’de Takayanagi Kenjiro yarı tonlu bir yüz görüntüsü sunmuştur.

Farnsyurt Philo Taylor

Sinyal iletim sistemini geliştirmek için çalışan Amerikalı bilim adamı, elektronik bir çözümde Nipkov diskinin bir analogunu geliştirebilmiştir. Bu çalışma da “Görüntü ayırıcı” düğümü, resmi bir dizi elektrik sinyaline bölünmüştür. Ayrıca Farnsjört Philo Taylor, ilk kez sadece elektronik ve elektrik prensiplerine dayanan, mekaniksiz telesistemin geliştirilmesinden sorumludur. 1928’de bilim adamları ve 1934’te tüm dünya bu sistemi görmüştür.

Semyon Isidorovich Kataev

Kataev, Rosing’in takipçisidir. Pratik uygulamaları için teknolojiyi geliştirmekle meşgul olmuştur. Bu dönemde çalışmalar aynı anda başka bir bilim adamı olan V.K. Zvorykin ile rekabetçi bir mücadele içinde gerçekleşmiştir. 1931’de Kataev, “radyo gözü” icadını göstermiş ve 1934’te bunun için bir patent almıştır.

Bu iki bilim insanı deneyim alışverişinde bulunmak için yüz yüze buluştuğunda Zvorykin ve Kataev’in keşfinin daha iyi özelliklere sahip olduğunu kabul etmiştir.

Vladimir Kozmich Zvorykin

Zvorykin, araştırma ilgisini elektrostatik odaklamalı bir katot ışını tüpünün geliştirilmesine yöneltmiştir. Sinyalin Nipkov diskine dayalı bir cihazla da iletilebileceğine inanarak alıcı bağlantının geliştirilmesine odaklanmıştır. Kataev öncelikle verici elemanları ile ilgilenmiştir.

Zvorykin, gelişiminin ilk gösterimini 1926’da gerçekleştirmiştir. Bu gelişim için 1935’te Amerika Birleşik Devletleri‘nde patent almıştır. 1970’lerden önce monte edilen televizyonların çoğu, iyi bir rekabeti olmadığı için manyetik odaklamaya dayanmıştır. Ancak elektrostatik odaklama istenilen kaliteyi sağlayamamıştır. Bununla birlikte, modern formatlı televizyonların ortaya çıkışı, tam olarak Zvorykin’in keşfinden sonra mümkün olmuştur.

Modern TV’nin mucidi kim sayılmaktadır?

Böylece, bir teknoloji olarak TV’nin doğuşu iki dalda gerçekleşmiştir. Bir elektromekanik TV ve bir CRT aracılığıyla bir görüntü oluşturan elektronik bir TV mekaniğinin kullanımıyla ilgili fikir, seçici fikirlerin ortak nedene belirli bir katkı sağlamasına rağmen, umut verici değildi. Bu nedenle, modern televizyonun oluşumu hakkında şu anki haliyle konuşursak, mekanik fikrin taraftarları sayılamamaktadır.

İlk kimin, Zvorykin veya Kataev olduğu konusundaki anlaşmazlıklar bugün de devam etmektedir. Doğada benzer, ancak uygulamada farklı olan icatlar üzerinde aynı anda çalışmışlardır.

Televizyonun tanınmış babası, bir CRT prototipi yaratan, bu yönün beklentilerini anlayan ve aktif olarak teşvik eden, diğer şeylerin yanı sıra öğrencileri Kataev ve Zworykin’i bu fikre bulaştıran Rosing’dir.

Televizyonun gelişimi

ilk televizyonlar 1939’da ortaya çıkmıştır. İlk televizyonlarda çalışma prensibi Nipkov diskinin hareketinden oluşuyordu. Bu nedenle 3 x 4 cm ekrana sahip böyle bir ön ekin bir radyo alıcısına bağlanması gerekiyordu. Daha sonra ise, radyoyu diğer frekanslara geçirmek gerekiyordu. Bunun sonucunda Avrupa ülkelerinde yayınlanan programları izlemek mümkün oldu.

Bu tür ilk televizyonların herkes tarafından yapılabilmesi de ilginçti. Bu amaçla, Radiofront dergisinde ilgili bir talimat yayınlanmıştır.

Televizyon ne zaman renkli olmuştur?

Yukarıdaki anlatılan kısımların tümü siyah beyaz bir görüntünün aktarılmasından bahsetmektedir. İlerleyen dönem de bilim adamları onu renkli hale getirmek için çalışmaya devam etmiştir.

Renkli televizyonlar ne zaman ortaya çıkmıştır?

İlk kez, insanlar mekanik televizyon setleri zamanında bile bunu düşünmeye başlamışlardır. İlk gelişmelerden biri, 1908’de sinyal iletebilen iki renkli bir cihaz için patent alan Hovhannes Adamyan tarafından sunulmuştur. 1928’de ise mavi, kırmızı ve yeşil bir filtre kullanarak sırayla üç görüntü ileten renkli bir TV toplayan ilk kişidir.

O dönemde ki çalışmalar sadece denemeler olarak kalmıştır. Renkli televizyonun gelişiminde gerçek bir sıçrama, ikinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra gerçekleşmiştir. Tüm güçler sivil üretime atıldığından, bu kaçınılmaz olarak bu alanda ilerlemeye yol açmıştır. İlk renkli yayın Amerika Birleşik Devletleri’nde bir arka plan içeren görüntü aktarımı için desimetre dalgalarının kullanılması ile ortaya çıkmıştır.

Bu olay, 1940’ta Amerikalı bilim adamlarının Triniscope sistemini sunduğu gerçeğine yol açmıştır. Fosfor lüminesansından farklı renklere sahip üç kineskop kullanması ve her bir görüntünün kendi rengini yeniden üretmesi dikkate değmiştir.

1970 ve sonraki yıllar da televizyonlar dünya çapında birçok evde tanıdık bir teknik cihaz haline gelmiştir.

Televizyon ve yakın dönem gelişimi

Mucitler elde edilen sonucu iyileştirmeye çalışmışlardır. 1956’da uzaktan kumanda bu şekilde ortaya çıkmıştır.

İlk televizyon kumandası cihazını kim yaratmıştır?

İlk televizyon kumandası 1956 yılında Robert Adler tarafından geliştirilmiştir. Çalışma prensibi, uygun komutlarla modüle edilen ultrasonik sinyalleri iletmektir. İlk uzaktan kumanda yalnızca cihazın sesini kontrol edebiliyordu. Kısa bir süre sonra ise, kanalları değiştirebilme özelliği eklenmiştir.

Uzaktan kumandanın kızılötesi versiyonuna gelince, 1974’te Grundig ve Magnavox’un geliştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Doğuşu, daha hassas kontrol gerektiren teletext’in görünümüyle belirlenmiştir. Bu da düğmelerin o zaman ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. Seksenlerde, uzaktan kumanda ayrıca bir gamepad analogu olarak kullanılmıştır. Çünkü o zaman televizyonlar ilk ev bilgisayarlarına ve oyun konsollarına ek bir monitör olmuştur.

Video kaydedicilerin ortaya çıkmasıyla, ek olarak bir bileşen video girişinin (mevcut analog antene ek olarak) eklenmesi gerekli hale gelmiştir.

Yirmi birinci yüzyılın başlarında, resim tüpleri dönemi sona ermiş ve plazma paneller ve LCD televizyonlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 2010’lara gelindiğinde, CRT modelleri LCD ve PDP formatındaki düz cihazların çıkması ile piyasadan fiilen çıkarılmışlardır. LCD vd PDP formatında ki cihazlar İnternet’e bağlanabilme imkanı sağlanarak üretilmeye başlanmıştır. Hatta 3D içerik görüntüleme yeteneklerini de sergileye bilmektelerdir.

Günümüzde bir TV seti, atasına çok az benzerlik göstermektedir. Karasal ve kablolu televizyon izleme işlevlerini korurken, bir ev medya merkezi işlevlerine sahiptir. Bu da, yüksek standartta (en iyi modellerde ve ultra yüksek) çözünürlükte iletilen görüntünün kalitesini ortaya koymaktadır.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Mikrodalga fırın ve tarihi gelişimi

Mikrodalga fırını kim, ne zaman icat etmiştir? Elektromanyetik dalgalar temelinde...

Buzdolabı ve tarihi gelişimi

8 Ağustos 1899'da, insanlığın yaşam biçimini sonsuza dek değiştiren...

Piyano nedir? Tarihi evrimi

Piyano, çekiç etkisine sahip klavyeli telli çalgıların genel adıdır....

Havai fişekler nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Kelimenin tam anlamıyla, "feuerwerk" Almanca'dan "ateşleme" olarak çevrilebilmektedir. Ancak...