Modüler programlama nedir?

Tarih:

Modüler programlama nedir?

Geleneksel prosedürel yöntemleri kullanırken yazılım geliştirmedeki ana sorunlardan biri modüler programlama olarak karşınıza çıkmaktadır. Yapılması gereken büyük yazılım projesi karmaşıklıkların ortaya çıktığı projelerle ilgilidir. Binlerce satır kod içeren bu tür projelerde, herhangi bir kod segmentinde ne yaptığınız hakkında net bir fikre sahip olmak daha da zorlaşmaktadır. Modüler programlama, projenin farklı aşamalarında aynı kodun karıştırılması ve tekrarlanması sorununu ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Ayrıca programın herhangi bir bölümünden atanabilen belirli bir işlevi uygulayacak şekilde segmentler halinde tasarlanmış kodlara sahip olmayı amaçlamaktadır.

İlgili işlevler tek bir modüle yerleştirilmiştir. Modüller birbirinden bağımsız olduğundan, genel yazılım bir dizi işlevsel birim haline gelmektedir. Tam bir programı oluşturan alt programlar da olabilmektedir.

Modüler programlama ve onun basit yapıları, herhangi bir eksiksiz programı ayrı alt programlara bölme sürecini ifade etmektedir. Bu kapsamda modül, diğer sistem bileşenleriyle birlikte çeşitli işlevlerde sıklıkla kullanılabilen ayrı bir yazılım bileşenidir.

Aynı işlevler, bir program kodu biriminde toplanmaktadır. Ancak, bireysel işlevler ayrı kod birimleri olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak kod gerektiğinde diğer uygulamalar tarafından yeniden kullanılabilmektedir.

OOP (Nesne Yönelimli Programlama), modüler programlama kavramıyla büyük ölçüde uyumludur. Programlamadaki modüler tasarım, birden fazla programcının işi dağıtmasına ve bir programın parçalarının hatalarını ayıklamasına olanak tanımaktadır.

Modüler programlama ve faydaları

Bazen büyük projeler binlerce kod satırı üzerinde çalışan birçok programcıyı içermektedir. Böyle bir ortamda, belirli bir kodun ne yaptığının izini kaybetmemek veya başka bir yerde yeniden yazılması gereken bir kodu girmek daha kolay hale gelmektedir. Bu tür kötü planlama senaryolarından kaçınmak için programlamada modülerlik durumu kurtarmaktadır. Bu durum elinizdeki göreve göre kodunuzu bölmek ve düzenlemek anlamına gelmektedir. Bu sistem kodunu yeniden kullanılabilir hale getirebilmek demektir. Hata ayıklamak ve yönetmeyi kolaylaştırmaktadır. Modüler programlama tarafından sunulan en önemli avantajlar aşağıdaki gibidir;

Hata ayıklamak daha kolay

Büyük programlarda hata ayıklamak zor olabilmektedir. Ancak program modüler programlama göz önünde bulundurulursa, her görevin kendi ayrı kod bölümü vardır. Sonuç olarak, belirli bir işlevde bir sorun ortaya çıkarsa, programcılar hatayı nerede arayacaklarını anlamaktadır.

Yeniden kullanılabilmeye olanak sağlayan kodlar

Modüler kodlar, kodu yeniden kullanma olanağı sağlamaktadır. Belirli görevlerin belirli işlevler veya sınıflar halinde sınıflandırılması durumunda da yardımcı olmaktadır. Bu durum da programcılar görevi tekrar tamamlamaları gerektiğinde, daha önceden belirlenmiş bu kodu yeniden kullanabilmektedir. Aynı zaman da kimi zaman bazı kodları ayrı parçalar halinde düzenlemek gerekmektedir. Eğer parçalar halinde kullanmak kolay olmaz ise, paylaşmak veya tamamlamak çok daha zor ve hatta bazen imkansız olacaktır.

Okunabilirlik

Modüler kod, oldukça organize bir koddur. Kodunuzu bir görev etrafında düzenlemek ne anlama gelmektedir? Tabi ki, programcıların her bir kod parçasını yaptıklarına göre düzenleyebilecekleri anlamına gelmektedir. Bu da organizasyon şemalarına göre bu kodu kolayca bulabilmeye veya belirtebilmeye olanak sağlamaktadır. Hepsi bu da değildir. Aynı zamanda kod üzerinde çalışan diğer programcılar, kodu okumak için organizasyon şemasını takip etme fırsatına sahip oluyorlar. Ayrıca kodu birden çok geliştirici tarafından kullanım kolaylığı için optimize etmekte ve sorunu azaltmaktadır.

Güvenilirlik

Okuması, hata ayıklaması, bakımı ve paylaşımı daha kolay olan kod, her zaman daha az hatayla sorunsuz çalışmaktadır. Ayrıca yüzlerce geliştiricinin üzerinde çalıştığı büyük projeler üzerinde çalışırken bu bir zorunluluk haline gelmektedir. Tüm geliştiriciler, gelecekte diğer geliştiricilerin koduyla ilişkilendirilmesi gereken kodu paylaşmalı veya üzerinde çalışmalıdır. Karmaşık yazılımları güvenilir bir şekilde oluştururken, bir kod modüler programlama da bir zorunluluktur.

Kontrol edilebilirlik

Bu strateji süreci daha iyi yönetilebilmekte ve parçalara ayrılabilmektedir. Büyük bir program oluştururken, bazen ise tek bir kod parçasına odaklanmak zor olabilmektedir. Bu nedenle, onu ayrı görevlere ayırırsanız, süreç o kadar karmaşık görünmeyecektir.

Modüler programlama yalnızca insan programlamasında mevcuttur. Bilgisayarlar, kodu çalıştırabilmek için kodun daha küçük sektörlere bölünmesini gerektirebilmektedir. Yalnızca insanların bilişsel sınırlamaları bizi kodu küçük parçalar halinde uygulamaya zorlamaktadır.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Zoom programı ne işe yarar?

Çevrimiçi dersler yürütmek başlıca gereklilik Zoom programı kullanmaktadır. Aynı...

Xbox One ve özellikleri

Microsoft, 2013 yılında Kinect sistemine sahip yeni nesil Xbox...

Mikroişlemci nedir? ne işe yarar?

Mikroişlemcinin bulunması Fairchild yarı iletkenler için 1959'da ilk entegre devreyi...

DOS işletim sistemi ve özellikleri

DOS işletim sistemi IBM uyumlu bilgisayarlar tarafından kullanılan ilk...