Sözlük

Mistisizm nedir?

"Mistisizm" kelimesi Yunanca "mystikos" kelimesinden gelmiştir. Anlamı "gizemli" kelimesinden gelmektedir ve duyusal dünyanın dışında kalanla birleşmeyi amaçlayan bir uygulamayı ifade etmektedir. Daha geniş bir anlamda mistisizm, sezgiye ve evren...

Viral ne demektir? Sosyal medyada ne anlama gelir?

Viral dilimize Latinceden gelen virüs kelimesinin Türkçeleştirilmesidir. Viral, hücrelerin içinde çoğalabilen hücresel olmayan bulaşıcı bir ajandır. Virüsler, bitki...

Stalk ne demek?

Stalk ne demektir? Stalk terimi, günümüzde popüler olarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle dijital çağın gelişmesiyle birlikte yaygınlaşmıştır. Bu yazıda,...

Kalori (Kcal) nedir? Ne anlama gelmektedir?

"Kcal" içeriği nedir? Kalori (kcal), enerji için bir ölçü birimidir. Bir kcal, 1 gram suyun sıcaklığını 1 santigrat derece...

Gastronomi ne demektir?

Gastronomi Nedir? Gastronomi, yemek pişirme, yemek sunumu, yemek kültürü ve yeme alışkanlıklarının incelendiği bir disiplindir. Bu yazıda, gastronominin ne olduğu, kökeni, önemi ve gastronomiyle ilişkili...

Biseksüel ne demek?

Biseksüel ne demektir? Biseksüel terimi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik konularında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bu yazıda, bu kelimenin anlamı, kullanımı, biseksüellik kavramı, biseksüel kimlik...

Hetero ne demek?

Hetero ne demektir? Hetero kelimesi, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği konularında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bu yazıda, bu kelimesinin anlamı, kullanımı, heteroseksüellik kavramı, heteroseksüel...

Stalk ne demek?

Stalk ne demektir? Stalk terimi, günümüzde popüler olarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle dijital çağın gelişmesiyle birlikte yaygınlaşmıştır. Bu yazıda, stalk kelimesinin anlamı, kullanımı, dijital stalkçılık...

İkonik ne demek?

Ne demektir? İkonik kelimesi, genellikle bir simge, sembol veya figürün benzersizliğini, tanınabilirliğini ve önemini ifade eden bir terimdir. Bir şeyin belirli bir kültürde veya geniş...

Naif ne demektir?

Ne demektir? Naif kelimesi, Fransızca kökenli olup, "saf", "doğal", "saflıkla ilgili" gibi anlamlara gelmektedir. Naif bir kişi, dünyaya samimi bir bakış açısına sahip olan, saf...