Havai fişekler nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Kelimenin tam anlamıyla, “feuerwerk” Almanca’dan “ateşleme” olarak çevrilebilmektedir. Ancak havai fişekler Almanya’da hiç icat edilmemiştir. Gökyüzüne parlak ışıklar fırlatma fikrini ilk nereden bulduklarını ve asıl amaçlarının ne olduğunu yazımızda ele aldık.

Havai fişekler nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Şenlik ateşleri ve meşale alayları ile ritüel törenler, dünyanın farklı halkları arasında yeni bir dönemin başlamasından çok önce gerçekleştirilmiştir. Genel olarak, ekim çalışmaları veya askeri kampanyalarla ilişkilendirilmektelerdir. Havai fişekler ile ilgili ortaya çıkış, ilk prototiplerinden biri olarak Yunan ateşi ile mermi atmak olarak kabul edilebilmektedir. Bu kutlama tipi, güherçile bazlı yanıcı bir karışımdır. İlk başlarda askeri amaçlar için kullanılmışlardır. Ayrıca hava basıncı altında, özel uzun tüplerden bir ateş sütunu olarak ve düşmana hedef alınarak kullanılmaya çalışılmıştır.

Havai fişeklerin icadının kesin tarihi bilinmemektedir. Ancak tarihçiler, Han Hanedanlığı döneminde antik Çin’de MÖ I. yüzyılda gerçekleştiğini öne sürmektedir. Modern selamın prototipi, basit bir kaza nedeniyle Göksel İmparatorluk’ta ortaya çıkmıştır. Bir gün yeşil bir bambu sapı ateşe düşmüş ve ortaya günümüzde ki görüntüye benzer bir görüntü çıkmıştır. Bunun üzerine ısıtıldığında suyunun buhara dönüştüğü saptanmıştır. Bu bitkinin tıkanmış oyuk kısmını doldurulmaktadır. Ayrıca bir süre sonra gövde bir çatlakla birlikte patlamaktadır. Bu cisim, etraftakiler üzerinde çok güçlü bir izlenim bırakmıştır. Bu yüzden o zamandan beri Çin’de tatiller ve dini ritüeller sırasında Pao Chak bambusu yakılmaya başlanmıştır. O dönem de patlamaların ve yüksek seslerin kötü ruhları korkutup kaçırabileceğine inanılmaktaydı.

Havai fişekler nelerden yapılmıştır?

Böylece yüzlerce yıldır bu gelenek, aynı Göksel İmparatorlukta barut icat edilene kadar korunmuş ve güçlendirilmiştir. Geliştirilmesi ise, IX. yüzyılda olmuştur. Taocu rahiplerin ilk önce ebedi gençlik ve ölümsüzlük iksirini bulmaya çalıştıklarına inanılmaktadır. Bu kutlama tipi de o zamandan beri, kömür, kükürt ve güherçile karışımından yapılmıştır. Aynı zamanda, böyle bir karışımın patlak vermesinin kendisinin de felsefi imaları vardır. Soğuk güherçile (dişil – yin) ve sıcak kükürt (erkek – yang) arasındaki etkileşimin aydınlanma ve ölümsüzlüğe giden yolu bulmaya yardımcı olabileceğine inanılıyordu.

İlerleyen dönem de bambu sapları, “kimyasal ateş” olarak tercüme edilen “Huo Yao” adlı bir toz karışımı ile doldurulmuştur. Onları ateşe vermişlerdir. Ya da kimileri ateşe atılmışlardır. Ardından ise, sağır edici bir kükreme ile ilk havai fişekler, kıvılcımlarla patlamışlardır. Göksel İmparatorluğun İmparatoru’nun kararnamesi ile, dünyanın ilk piroteknikçileri olarak kabul edilebilecek yanıcı bir karışımın imalatında yalnızca keşişler yer alabilmiştir. XII.Yüzyılda barut çeşitli metallerle birlikte karıştırılmaya başlanmıştır. Bu dönemde semavi ışıklar çok renkli hale gelmiştir. Her rengin kırmızı, mavi, yeşil, beyaz ve kendi sembolik anlamı vardı. Daha sonra ise deneyciler, renkli havai fişekler oluşturmak için bambunun en iyi malzeme olmadığı sonucuna varmışlardır. Kalın kağıttan bükülmüş bir fitil ile tüpler ile değiştirilmiştir.

Avrupa’da ortaya çıkışı

Bu tür gösterilerin, havai fişekler ve krakerle üzerinde ki büyük popülaritesi nedeniyle, barut yapmanın sırrı kısa sürede Avrupalı ​​bilim adamları tarafından keşfedilmiştir. Bunun üzerine, ünlü gezgin Marco Polo’nun uzun bir gezintiden İtalya’ya döndüğü 1292’de olduğuna inanılmaktadır.

Başlangıçta, ortaçağ ustaları sadece ordu için silahlar yapmışlardır. Ancak zamanla aristokratlar için çeşitli piroteknik gösteriler yaratmaya da başlamışlardır. Ayrıca aynı zamanda toz karışımının bileşimini geliştirmişlerdir. İtalyanlar o dönem de, en iyi Avrupa ustaları olarak kabul edilmiştir. Tüm komşu ülkelerden zengin ve asil insanlar, ateşli performansa hayran kalmışlardır. Bu nedenle de ilk gösteri için fikirler, zamanın en ünlü mimarları ve sanatçıları ile ortaya çıkmıştır. Böylece mum, çeşme ve çark şeklindeki havai fişekler ve çeşitli şekillerde havai fişekler üretilmeye başlanmıştır.

Ejderhaların savaşını betimleyen performans özellikle muhteşem olarak adlandırılmıştır. Ayrıca o dönemde Havai fişekler ahşaptan ve kartonpiyerden yapılmıştır. Ardından içleri havai fişeklerle doldurulmuştur. Gösteri sırasında suçlamalar patlamış ve iki büyük canavar arasında bir savaş izlenimi verilmiştir.

Tabii ki, pahalı havai fişek ve manzara üretimi nedeniyle bu tür performanslar çok nadirdir. Sadece büyük dini bayramlar, taç giyme törenleri ve varlıklı aristokratların doğum günleri gibi etkinliklerde kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise, İtalya’dan ateş gösterilerinin popülaritesi Avrupa’ya yayılmıştır.

Günümüzde Havai fişeklerin düzenlenmesi

Tatilin ana ve en sevilen zevklerinden bir tanesidir. Genel olarak, bir önceki akşamın canlı ve unutulmaz izlenimlerini elde etmek için etkinliğin sonunda düzenlenmektedir. Bazı durumlarda, havai fişeklerin düşünceyi göstermesi için süslemeler kullanılmaktadır. Çeşitli amblemler de onlara hizmet edebilmektedir. Her set havai fişek gösterisi genellikle basit kompozisyonlarla başlamaktadır. Ayrıca seyirciyi heyecanlandırmak için beklenmedik sonlara sahip daha karmaşık kompozisyonlara geçilmektedir. Havai fişekler başlamadan önce iki veya üç sesli sinyal verilmektedir. Bununla birlikte halkı toplayarak etkinliğin başladığı konusunda uyarmaktadır. Ayrıca genellikle şenliklerden uzak bir yerde ve hava karardıktan sonra performansın etkilerini arttırmak için de kullanılmaktadır.

Benzer konular