Bilim

En tehlikeli yanardağ listesi

En tehlikeli yanardağ, insanlar için en ciddi tehlikelerden birini oluşturmaktadır. Volkanın yakınında lav akıntıları altında gömülme (yanma) riskine ek olarak, volkanik kül zehirlenmesi ve güneş ışığından tam izolasyon riski...

Praseodim nedir? Özellikleri nelerdir?

Praseodim (latince, Praseodimyum) periyodik sisteminin III. grubunun kimyasal elementidir. Atom numarası 59, atom kütlesi 140.9077'dir. Lantanitleri ifade etmektedir....

Optik izomerizm olgusu nedir?

Optik izomerizm, optik aktivitede farklılık gösteren asimetrik bir atoma sahip izomerik moleküllerin ortaya çıkması olgusudur. Dünyanın kutuplaşma düzlemini...

Mikroorganizma hangi sıcaklıkta hayatta kalır?

Mikroorganizmalar, dünyada en çok sayıda bulunan tür grubudur. Tüm faunanın yüzde 95'inden fazlasını oluşturan omurgasızlar, küçük böceklerden dev kalamarlara kadar çok çeşitlidir. Mikroorganizmalar, son...

Gezegen nedir?

Birçoğunuz "gezegen" kelimesini işittiğinizde Jüpiter veya Satürn gibi devasa bir küresel nesne hayal etmekteyiz. Bununla birlikte, bu terimin zaman içinde birden fazla kez değişen...

Antropoloji nedir?

Antropoloji - İnsan bilimi ve evrim bilimi olarak bilinmektedir. Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinde antropoloji, insanın tüm boyutlarıyla beşeri bilimleri olarak kabul edilmektedir....

Merkür gezegeni ve temel özellikleri

Güneş sistemimize bakarsak, uydular ve yıldızlar haricinde bilinen sekiz gezegen bulunmaktadır. Bu yazımızda güneşin etrafında dönen en küçük gezegenden olan Merkür gezegeni hakkında yazacağız....

Güneş sistemi ve yapısı

Dünya'dan 10 milyar km uzakta bir uzay gemisiyle güneş sistemi ve eteklerine uzaya gittiğimizi hayal edebilirsiniz. Burada ki asıl önemli merkezin Güneş olduğu açıkça...

Güneş sisteminin gezegenlerindeki ortalama sıcaklık

Tipik olarak, her gezegenin yüzeyindeki sıcaklık, Güneş'ten uzaklaştıkça azalır. Ancak güneş sisteminde istisnalar vardır. Örneğin, Venüs Güneş'e en uzak ikinci gezegen olmasına rağmen, güneş...