Fizyoloji nedir?

Tarih:

Fizyoloji (Yunanca “phusis” – doğa, “logos” – öğretim) kelimelerinden gelmektedir. Bu bilim dalı, insan vücudunun ihtiyaçlarını incelemektedir. Özellikle sistemler, organlar, dokular ve hücreleri incelemektedir. Kullanıcı tanımlı işlevlerin hariç tutulması nedenlerinin, mekanizmaların bütüncül bir anlayışının bu görevine boyun eğmesidir.

Tatların kombinasyonu, farklı koşullarda davranış, bireysel gelişimin yanı sıra sürecin evriminde olan sorunları incelemektedir. Teoriyi anlamlandırmak için anatomi, histoloji, sitoloji, biyonik ve diğer alanların verileri üzerine biyolojik bilimler kullanılmaktadır. Ayrıca onları tek bir bilgi sistemi içinde birleştirmektedir. Fizyolojide fizik, kimya, sibernetik yöntemleri ve matematiksel kavramlar gibi terimlerde kullanılmaktadır. Bireylere bağlı dikkatte, olayların dikkate alınması ve karakteristik özel işaretler içermektedir. Yine olaylar sırasında ortaya çıkmaktadır.

Fizyolojik görevler

Modern fizyolojinin ana görevlerinden biri hayvanların ve insanların zihinsel aktivite mekanizmalarının açıklanması üzerinedir. Nöropsikiyatrik hastalıklara karşı etkili önlemler geliştirme amacı ile hastalıkları araştırmaktadır. Ayrıca bu araştırmalar, bu soruların yanıtlanmasına katkıda bulunmaktadır. Örneğin beynin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki fonksiyonel farklılıklar, açıklama şartlı refleksin en ince sinirsel mekanizmaları, fonksiyonların incelenmesini ve implante elektrotlar aracılığıyla insan beynini incelemektedir. Yapay hayvanlarda psikopatolojik sendromların modellenmesi de buna dahildir.

Sinir sisteminin moleküler mekanizmaları

Fizyolojik çalışmaları heyecan ve kas kasılması doğasını ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Hücre zarlarının seçici geçirgenliği, modellerini oluşturmaktadır. Maddelerin hücre zarlarından taşınma mekanizmasını anlamak, öğrenmek bütünleştirici süreçte nöronların rolü, popülasyonları ve glial elemanları, beynin aktivitesi ve özellikle hafıza süreçlerinde de kullanılmaktadır. Farklı yönlerini öğrenmek merkezi sinir sisteminin seviyelerini ve rollerini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca duygusal durumların oluşumu ve düzenlenmesi için de tercih edilmektedir.

İlerideki çalışma bilginin algılanması, iletilmesi ve işlenmesi ile ilgili problemler üzerindedir. Aynı şekilde duyu sistemleri ve oluşum mekanizmalarını anlamayı mümkün kılacak ve konuşma algısı, görsel görüntülerin tanınması, ses, dokunsal ve diğer sinyalleri içeren bir gruba dahildir. Hareketlerin fizyolojisi sırasında motor fonksiyonları geri yüklemek için telafi edici mekanizmalar aktif olarak gelişmektedir.

Kas ve iskelet sisteminin çeşitli lezyonlarının yanı sıra sinir sistemler üzerine incelemeler yapmaktadır. Merkezi düzenleme mekanizmaları üzerine araştırmalara da devam etmektedir. Vücudun vejetatif fonksiyonları, adaptif-trofik mekanizmalar, otonom sinir sisteminin etkisi, yapısal ve fonksiyonel otonom ganglionların organizasyonu, nefes araştırması, dolaşım, sindirim, su-tuz metabolizması, termoregülasyon ve endokrin bezlerinin aktivitesi anlamamızı sağlamaktadır.

Visseral fonksiyonların fizyolojik mekanizmaları

Yaratılışla bağlantılı olarak yapay organlar kalp, böbrekler, karaciğer ve diğerlerini incelemektedir. Fizyoloji alıcıların organizması ile etkileşimlerinin mekanizmalarını bulmalıdır. Tıp için fizyoloji, örneğin rolü belirlemek gibi bir takım sorunları çözmektedir. Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde duygusal stres ve nevrozlar da oluşmaktadır. Fizyolojinin önemli alanları yaş fizyolojisi ve gerontoloji gibi unsurları da içermektedir.

Sinir sisteminin morfo-fonksiyonel organizasyonunun evrimsel özellikleri ve vücudun çeşitli somato-vejetatif fonksiyonlarının yanı sıra ekolojik ve fizyolojik değişiklikler yoğun bir şekilde incelenmektedir.

İnsan ve hayvan organizmaları

Bilimsel ve teknolojik ilerleme ile bağlantılı olarak insan adaptasyonunu incelemek için acil bir ihtiyaç vardır. Çalışma ve yaşam koşullarının yanı sıra çeşitli aşırılıkların eylemi bazı faktörleri oluşturmaktadır. Bunlar duygusal stres ve çeşitli iklim koşullarına maruz kalmadır. Modern fizyolojinin asıl görevi, stresli etkilere karşı insan direncinin mekanizmalarının açıklanması üzerinde durmaktadır. Uzayda ve su altında insan fonksiyonlarını incelemek için koşullar, fizyolojik fonksiyonların modellenmesi üzerine çalışmalar yapılmasına neden olmaktadır. Örneğin, yapay robotların oluşturulması da buna dahildir. Bu doğrultuda geniş bir geliştirme, kendi kendini kontrol eden deneylerle elde edilmektedir.

Bilgisayar yardımı ile çeşitli deneysel nesnenin fizyolojik parametreleri üzerinde çeşitli etkileri vardır. Bunları sadece geliştirmek ve oluşturmak gerekmektedir. İnsanları olumsuz etkilerden korumak için yeni sistemler, kirli çevre, elektromanyetik alanlar, barometrik basınç, yerçekimi aşırı yükleri ve diğer fiziksel faktörler incelenmektedir.

Fizyolojik araştırma yöntemleri

Fizyoloji – deneysel bilim, mekanizmaları ile bilmenin ana yöntemi ve içindeki desenlere izin veren bir deneydir. Vücutta ne olduğu sorusunu cevaplamak üzere yöntemler geliştirmektedir. Aynı zamanda “nasıl fizyolojik süreç oluşmaktadır?” sorusu üzerinde durmaktadır. “Nasıl ortaya çıkmaktadır?” konusu üzerinde de durmaktadır.

Hangi mekanizmalar desteklenmekte ve kontrol edilmektedir?

Herhangi bir süreç veya olayın incelenmesi, genellikle içinde bulunulan koşulları yaratmaktadır. Onları arayabilir ve daha sonra yönetebilirsiniz. Olup olmadığına bağlı olarak “deneyin amacı nedir?” sorunu da düşündürmektedir.

Metodolojik yöntemlerin doğası

Doğaya derin bir bakış için vücutta meydana gelen süreçler, analizi moleküler hale getiren sinir sistemi, kas veya salgı hücresinin seviyesini incelemektedir. Vücutta meydana gelen tüm süreçlerden izole edilmiştir. Sözde analitik çalışmaları kullanılması gerekmektedir. Anlamları abartmak zordur, çünkü sadece bu çalışmalarda tek bir hücrenin, organellerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, membran proseslerinin olanakları ve özellikleri vb. incelenmektedir.

Çalışmada fizyolojik bilimin gelişiminin erken aşamalarında belirli bir organın işlevleri ve önemi özellikle popülerdir. Organın bir kısmını veya tamamını çıkarmak için kullanılan teknikler (yöntem yok etme) müteakip gözlem, kayıt, müdahale sonuçları ile birlikte gelmektedir. Diğer durumlarda, incelenen organ çıkarılmamaktadır. Ancak aynı vücutta yeni bir yere nakledilmektedir. Ayrıca başka bir organizmaya aktarılmaktadır. Bunun dışında çok yaklaşımın özellikle işlevlerin incelenmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Derinlerde bulunan organların faaliyetlerini dikkate almak cisimler ve doğrudan gözlem için erişilemeyen, kullanım fistül yöntemini beraberinde getirmektedir. Özü, metalin bir ucunun veya tam bir organa (mide, bağırsak, safra) plastik bir tüp sokulmaktadır. Bu yaklaşımın bir çeşidi de yöntem olabilmektedir.

Kateterizasyon

Bu durumda, ince sentetik tüpler tanıtılmaktadır. Çalışılan yerde neler olduğunu kaydetmek için de kullanılan kateterler süreçlerin organları ve çeşitli farmakolojik maddelerin tanıtımı için ve ilaçlar için kullanılmaktadır. Bir organın işlevinin etkiye bağımlılığını belirlemek için sinir sistemi ve denervasyon tekniğine başvurmaktadır. Aynı zamanda, ya organı innerve eden sinir liflerini kesmek veya elektriksel, kimyasal bir form kullanılan tahriş ile ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda, çeşitli beyin uyarılmasıyla birlikte enstrümantal teknikler veya uyanık anestezi uygulanmamış hayvanlarda periferik yapılar ve implantasyon yoluyla içlerindeki elektriksel aktivitenin kaydı makro ve mikro elektrotlar olarak kullanılmaktadır.

Fizyolojinin diğer bilimlerle iletişimi

Bir bölüm olarak fizyoloji, biyoloji ve morfolojik bilimlerle yakından ilişkilidir. Ayrıca anatomi, histoloji, sitoloji, morfolojik ve fizyolojik olan olaylarla birbirine bağlıdır. Fizyoloji, sonuçları kapsamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle fizik, kimya, sibernetik ve matematik yöntemleri kullanılmaktadır. Türleri vücuttaki kimyasal ve fiziksel süreçler yakından incelenmektedir. Biyokimya, biyofizik, biyonik ve evrimsel ile temas türlere dahildir.

Yüksek sinir fizyolojisi, aktivite etoloji, psikoloji, pedagoji, psikoloji, fizyolojik ile de bağlantılıdır. Çiftlik hayvanlarının fizyolojisi hayvancılık için doğrudan önem taşımaktadır. Fizyoloji en çok tıpla ilişkilidir. Başarılarını tanıma, önleme ve tedavi için kullanma çeşitli hastalıklar için tedavi yöntemlerini saptamaktadır. Ayrıca temel bir doğa bilimi olarak fizyoloji yaygın olarak kullanılmaktadır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Boksit nedir?

Herhangi bir nedenle suyla modellemeye uygun bir kütle oluşturmayan...

Işık kaynakları nelerdir?

Hayatta çeşitli ışık kaynaklarıyla karşılaştırılmaktadır. Güneş, akkor ve flüoresan...

Düz ayna: görüntüleme ve oluşturma, ışık saçılması

Düz aynalar, ışık ışınlarını yansıtan düz yüzeylerdir. Genellikle metal...

Işık hızı nasıl ölçülmektedir?

Evrendeki hiçbir şey ışık hızından daha hızlı olamamaktadır. Bu...