Bilim

Nükleer enerji nedir?

Nükleer enerji, proton ve nötronlardan oluşan atomların merkezi kısmı olan çekirdekten salınan bir enerji türüdür. Bu enerjinin kaynağı iki fiziksel süreç olabilmektedir. Bunlar, atom çekirdekleri birkaç parçaya ayrıldığında füzyon...

Pankreas nedir?

Pankreas çalışmazsa vücuttaki sindirim ve metabolizma süreci tamamen bozulmakdır. Bu durum, organın oynadığı rolden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte gıdaların...

Kuantum kavramı ve fiziksel anlamı

Bu makale, "kuantum" kavramının incelenmesine ilişkin görüşlerin gelişimini tartışmaktadır. Kuantum teorisi, dört temel etkileşim türünden üçünü tanımlar - elektromanyetik, güçlü ve zayıf. Günümüzde fizik...

Malzeme bilimi nedir?

Malzeme bilimi -  bir malzemenin atomik ve moleküler yapısı, malzemenin özellikleri (kuvvet, elektriksel iletkenlik veya optik özellikler gibi) ve malzemenin bir şekil veya ürün...

Simya nedir ?

Simya nedir? Simya, yüzyıllar boyunca bilinen ve uygulanan inanılmaz bir "bilim"dir. Ebedi gençlik, asil altın ve filozof taşı arayışında, antik çağın bilginleri, en eski bilimlerden biri...

Fosil nasıl oluşmaktadır?

Fosil nedir? Paleontolojiye düşkün olanlar muhtemelen fosilleşmenin ne olduğunu ve gerçek fosillerin ne olduğunu bilmektedirler. Fosilleşme, canlı organizmaları fosillere dönüştüren fiziksel ve kimyasal süreçlerin bir...