Bilim

Işık kaynakları nelerdir?

Hayatta çeşitli ışık kaynaklarıyla karşılaştırılmaktadır. Güneş, akkor ve flüoresan lambalar, bazen mumlar ve kamp ateşi bunlardan bazılarıdır. Gördüğünüz bu kaynakların ışık yaydıklarını söylüyoruz. Peki bu farklı şeyleri nasıl görüyorsunuz?...

Alkolün canlı organizmalar üzerindeki etkisi

Biyolojide "Alkolün canlı bir organizma üzerindeki etkisi" konulu araştırma sürecinde, projenin yazarı "alkol" kavramını tanımlamıştır. Konu da alkolün...

Sitozol nedir?

Sitozol, hücrelerin içinde bulunan sıvı matristir. Bu madde, hem ökaryotik (bitki ve hayvan) hem de prokaryotik (bakteri) hücrelerde...

Altın madeni ve elde etme yöntemleri

İnsan uygarlığının asırlık yoldaşı, tutkuların ve ölümlerin toplamı, kader hakemlerinin kaderinin garantisi, gücün kişileştirilmesi ve sınırsız güç cümlelerinin...

Golgi Aygıtı nedir? Yapısı ve işlevi nasıldır?

Kompleks veya aygıt Golgi, onu keşfeden bilim insanının adını almıştır. Bu hücresel organel, tek zarlarla sınırlanmış bir boşluk...

Kuantum kavramı ve fiziksel anlamı

Bu makale, "kuantum" kavramının incelenmesine ilişkin görüşlerin gelişimini tartışmaktadır. Kuantum teorisi, dört temel etkileşim türünden üçünü tanımlar - elektromanyetik, güçlü ve zayıf. Günümüzde fizik...

Malzeme bilimi nedir?

Malzeme bilimi -  bir malzemenin atomik ve moleküler yapısı, malzemenin özellikleri (kuvvet, elektriksel iletkenlik veya optik özellikler gibi) ve malzemenin bir şekil veya ürün...

Simya nedir ?

Simya nedir? Simya, yüzyıllar boyunca bilinen ve uygulanan inanılmaz bir "bilim"dir.Ebedi gençlik, asil altın ve filozof taşı arayışında, antik çağın bilginleri, en eski bilimlerden biri...

Fosil nasıl oluşmaktadır?

Fosil nedir? Paleontolojiye düşkün olanlar muhtemelen fosilleşmenin ne olduğunu ve gerçek fosillerin ne olduğunu bilmektedirler. Fosilleşme, canlı organizmaları fosillere dönüştüren fiziksel ve kimyasal süreçlerin bir...