Bilim

Işık kaynakları nelerdir?

Hayatta çeşitli ışık kaynaklarıyla karşılaştırılmaktadır. Güneş, akkor ve flüoresan lambalar, bazen mumlar ve kamp ateşi bunlardan bazılarıdır. Gördüğünüz bu kaynakların ışık yaydıklarını söylüyoruz. Peki bu farklı şeyleri nasıl görüyorsunuz?...

Sürtünme nedir?

Sürtünme, bir cismin diğerine göre hareketine karşı gösterdiği dirençtir. Uluslararası Paralel, Acil ve Dağıtılmış Sistemler Dergisi'ne göre, yerçekimi...

Praseodim nedir? Özellikleri nelerdir?

Praseodim (latince, Praseodimyum) periyodik sisteminin III. grubunun kimyasal elementidir. Atom numarası 59, atom kütlesi 140.9077'dir. Lantanitleri ifade etmektedir....

Nanoteknoloji nedir?

Nanoteknoloji nedir? "Nanoteknoloji" terimi, atomik ve moleküler ölçekte meydana gelen süreçleri inceleyen bir bilimsel ve mühendislik disiplinleri kompleksi olarak bilinmektedir. Daha azının olamayacağı kadar küçük...

En tehlikeli yanardağ listesi

En tehlikeli yanardağ, insanlar için en ciddi tehlikelerden birini oluşturmaktadır. Volkanın yakınında lav akıntıları altında gömülme (yanma) riskine ek olarak, volkanik kül zehirlenmesi ve...

Hücre nedir?

Dünyada çok sayıda organizma bulunmaktadır. Bunlar mantarlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Hepsi tek bir özellik tarafından birleştirilmiştir. Hepsinin gövdesi hücrelerden oluşmaktadır. Bazılarında ise, bir...

Genetik Kod nedir? Özellikleri nelerdir?

Genetik kod bilginin depolanmasından ve iletilmesinden sorumlu maddeler ve nükleik asitlerdir (DNA ve RNA). Hücrelerin ve bir bütün olarak vücudun tüm işlevleri, aşağıdakileri sağlayan bir...

Arkeoloji nedir?

Arkeoloji, insanlığın geçmişini ve gelişiminin yasalarını maddi tarihsel kaynaklardan inceleyen bir tarih bilimi dalıdır. Arkeolojinin, esas olarak yazılı tarihi kaynaklarla ilgilenen diğer tarih bilim...

Nükleer enerji nedir?

Nükleer enerji, proton ve nötronlardan oluşan atomların merkezi kısmı olan çekirdekten salınan bir enerji türüdür. Bu enerjinin kaynağı iki fiziksel süreç olabilmektedir. Bunlar, atom...