Histoloji nedir?

Histoloji, insan veya hayvan vücudundaki dokuların yapısını, hayati aktivitesini ve gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan vücudundaki her dokunun belirli bir yapısı ve karakteristik özellikleri vardır. Normdan herhangi bir sapma ise, bir patolojidir. Histolojik inceleme, vücut dokularının durumundaki çeşitli bozuklukları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Teşhis etkinliği açısından histolojik inceleme, insan vücudunun birçok hastalığını incelemektedir. Ayrıca öncelikle sağlık için en tehlikeli olan malign tümörleri ve kanser öncesi durumları tespit etmek için altın bir standarttır. Çoğu durumda, teşhis çalışmalarının son aşaması olan kesin teşhisi yapan yine histolojidir.

Histoloji endikasyonları

Vücut dokularının analizi tıbbın birçok alanında yapılmaktadır. Ancak bu yöntem çeşitli neoplazmaların dokularının analizinde en iyi bilgi içeriğine ve değerine sahiptir. Histoloji, tümörün doğasını (iyi huylu veya kötü huylu), büyüklüğündeki artış oranını, hücre farklılaşma derecesini (atipik hücrelerin sağlıklı olanlardan ne kadar farklı olduğunu) belirlenmesini sağlamaktadır. Bu çalışmalar, etkili bir tedavi rejimi hazırlamanıza ve sonuçlarını izlemenize yardımcı olmaktadır. Hatta gerekirse tedavide değişiklik yapmanıza olanak tanımaktadır.

Histolojik çalışmalar, jinekoloji, gastroenteroloji, nefroloji, pulmonoloji, üroloji, dermatoloji, kulak burun boğaz ve diğerleri gibi tıbbi uygulamanın tüm alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli neoplazmaların teşhisine ek olarak, dokularda meydana gelen inflamatuar süreçleri ayırt etmek için de histoloji kullanılmaktadır.

Histolojik analiz nasıl yapılmaktadır?

Tıbbi uygulamada histolojik inceleme, biyomateryalin örneklenmesi ve ardından incelenmesidir. Bu durumda, analiz için vücut doku örnekleri alınmaktadır. Bu da doktorların soru işaretlerini kaldırmasına yardımcı olmaktadır.

Histolojik muayeneden önce, doktorun muayene için biyopsi aldığı bir biyopsi prosedürü kullanılmaktadır. Biyopsi tekniği, incelenen alanın konumuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Biyomalzeme örneklemesi ise, birkaç şekilde yapılabilmektedir. Bunlar;

  • Kalın ponksiyon iğnesi (bu şekilde karaciğer veya prostattan materyal alınmaktadır);
  • Kazıma sırasında, malzeme özel bir keskin kaşık-küret ile alınmaktadır (rahim veya servikal kanal kazınırken gerçekleştirilmektedir);
  • Bir tutam ile materyal özel cımbızla alınmaktadır. Genellikle endoskopik muayene veya ameliyat sırasında endoskopiktir;
  • Aspirasyon ile. Malzeme küçük bir tüp ile vakum kullanılarak emilmektedir. Bu şekilde miyomatöz düğümlerden ve tiroid düğümlerinden biyomateryal elde edilmektedir.
  • Özel bir fırça kullanılarak epitel hücrelerinden smear alınmaktadır.

Biyopsi, doktorun cerrahi bir operasyon sırasında aldığı materyal olan insizyonel olabilmektedir. Bu durumda araştırma için etkilenen dokunun bir kısmı alınmaktadır. Histolojik inceleme mutlaka bir organ veya neoplazmın çıkarılmasından sonra yapılmaktadır.

İncelemenin aşamaları

  • Malzeme örneklemesinin özel bir çözümde sabitlenmesi,
  • Biyomateryallerin laboratuvara teslimi,
  • Dokuların dehidrasyonu ve dolgu malzemesi (parafin) ile emprenye edilmesi,
  • İnce doku örnekleri ile cam lamlara yerleştirilmesi,
  • Doku örneklerinin yüksek büyütme altında incelenmesi.

Histolojik analizin sonuçları 7-10 günde hazırdır. Kemik dokusu ise, biyomateryallerini incelerken sonuç ancak iki hafta sonra hazır olacaktır.

Çalışma için kontrendikasyonlar

Histoloji için çok az kontrendikasyon vardır. Genel olarak kontrendikasyon, kan pıhtılaşmasının ihlali ve anesteziklere karşı alerjidir. Bu durumda, biyomateryal numunesinin alınmasına izin verilmez. Küçük çocuklarda olduğu gibi kalp yetmezliği ile hamileliğin sonlandırılması riski varsa biyopsi alınmamaktadır.

Histoloji ne göstermektedir?

Histolojik inceleme sürecinde dokunun ayrıntılı bir analizi yapılmaktadır. İlk önce rengi, yoğunluğu ve kıvamı belirlenmektedir. Bu yol kullanılarak doku ve hücrelerde saptanan patolojik değişiklikler anlatılmaktadır. Histolojinin sonucu olan form, incelenen dokuların tipini, atipik hücrelerin varlığını, tiplerini, malign hücrelerin olup olmadığını, doku yapısının ihlal edilip edilmediğini, inflamatuar bir sürecin varlığını ve diğer özellikleri göstermektedir.

Histolojik incelemenin verileri yalnızca bir uzman tarafından değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle elinizde bir sonuç almış olsanız bile, kendiniz teşhis koymak için acele etmemelisiniz. Bu konuda nitelikli yardım almak daha iyidir.

Benzer konular