Mide kanaması nedir? Belirtileri nelerdir?

Mide kanaması, mide ve duodenumun çeşitli hastalıklarının arka planında ortaya çıkan en yaygın durumlardan bir tanesidir. Bu durumda, midenin lümenine venöz veya arteriyel kan serbestçe dökülmektedir. Kaybedilen kan hacmi ise, 3-4 litreye ulaşabilmektedir. Bu nedenle mide kanamasının prognozu her zaman uygun olmaya bilmektedir. Ayrıca terapötik önlemlerin yokluğunda hastanın ölümüne yol açabilmektedir.

Mide kanaması ve sınıflandırılması

Günümüzde mide kanamasını farklı gruplara ayırmanın birçok prensibi bulunmaktadır.

Meydana geliş nedenlerine göre;

 • Ülseratif kanama – kanamanın kaynağı, herhangi bir lokalizasyonun kronik ve akut mide ülserleridir;
 • Ülser olmayan kanama – Bu tip kanamanın nedenleri çeşitli olabilmektedir.

Klinik tablonun ciddiyetine göre kendi içinde sınıflandırılmıştır. Bunlar;

Hafif şiddetli – bir veya iki sefer kusma görülebilmektedir. Bunun dışında dışkıda koyulaşma, kan basıncında ve nabızda değişiklikler gözlenmemektedir.

Orta şiddette – 1 defadan fazla kusma görülmektedir. Kan basıncının seviyesi 90 mm Hg’ye kadar sistolik olarak düşebilmektedir. Nabız ise, dakikada 100 vuruşa kadar atabilmektedir.

Fazla şiddetli – tekrar tekrar kan kusması görülmektedir. Kanın durdurulmasında zorluk çekilmektedir. Kan basıncında düşmesi 60 mm Hg’ye kadar sistolik olarak görülmektedir. Nabız ise, 120 vuruşa kadar atabilmektedir.

Endoskopik resme göre:

 • IA – bir akışta yaralanma bölgesinden kan akması;
 • IB – mukoza zarına verilen hasardan kaynaklanan kanama;
 • IIA – ülserin dibinde tromboze bir damar olması;
 • IIB – ülserin bir kan pıhtısı ile kapatılması;
 • IIC – kanama belirtisi olmayan bir ülser bulunması;
 • III – kanama kaynağı tespit edilemez.

Ek olarak, mide kanamasının bir bölümü vardır. Bunlar

 • Akut ve kronik, kanama varlığında farklılık göstermektedir.
 • Bir kişide karşılık gelen klinik semptomların yokluğu veya varlığı ile karakterize edilen gizli ve açık kanama tipidir.
 • Tek ve tekrarlayan, kanama sıklığına göre bölünme ile meydana gelmektedir.

Mide kanaması ve nedenleri

Bugüne kadar, 100’den fazla olası mide kanaması nedeni tespit edilmiştir. Yazımızda sadece en yaygın olanları hakkında bilgiler verilmiştir.  İlk büyük neden grubu, midenin kendisinin patolojisi ile ilişkili olmaktadır.

Mide ülseri

Vakaların %10-20’sinde bu hastalık mide kanaması ile gelişmesi üzerine görülmektedir. Bu durumda, kanama mekanizması farklı olabilmektedir. Ya midenin agresif içeriği damara doğrudan zarar vermekte, ya da içinde oluşan bir trombüs nedeniyle damarı yırtmaktadır.

Midenin malign neoplazmaları

Damarların bütünlüğüne olası zarar veren organ duvarının derinliklerinde sürekli büyüme oluşumu tarafından karakterize edilmektedir. Mide kanseri ayrı bir hastalık olabilmekte veya peptik ülserin arka planında gelişebilmektedir.

Divertiküler hastalık ve bireysel divertikül

Bu durumda mide duvarında küçük “parmak benzeri” çıkıntılar oluşmaktadır. Zararlı faktörlerin arka planına karşı, divertikül iltihabı meydana gelmektedir. Divertikülit buradaki organ duvarının damarlarına zarar verme riskini oluşturmaktadır.

Diyafragma hernisi

Hastalık diyaframın zayıflığı ve midenin bir kısmının diyaframın özofagus açıklığından göğüs boşluğuna hareketi tarafından karakterize olmaktadır. Kanama, yemek borusunun ince mukoza zarındaki mide, hidroklorik aside sürekli maruz kalma nedeniyle veya midenin göğüs boşluğuna birleştiği yerde mide ülserlerinin oluşması üzerine meydana gelebilmektedir.

Midede polipler

Polip, mide mukozasının iyi huylu bir tümörüdür. Polip üzerinde ülser oluşumu, travma veya polipte lokal dolaşım bozuklukları nedeniyle kan damarlarında hasar meydana gelebilmektedir.

Mide ile ilişkili nedenlere ek olarak, mide kanamasının gelişmesine de yol açabilecek çok sayıda diğer organ hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar;

 • Özofagus ve üst midenin varisli damarları olan portal hipertansiyon

Yemek borusunun dibinde çok büyük bir venöz pleksus bulunması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu, iki farklı venöz sistemden damarların birleşimidir. Bu damarlar çok yüzeyseldir. Özellikle genişlemeleriyle ilişkili hastalıkların arka planına karşı kolayca yaralanabilmektedirler. Siroz ile sonuçlanan karaciğer hepatiti, karaciğer ve safra yolu tümörleri, portal ven trombozu, portal venin kompresyon sendromları ve çeşitli patolojilerde görülebilmektedir.

 • Herhangi bir lokalizasyondaki (mide dahil) kan damarlarına zarar veren sistemik vaskülit

Bu hastalıklar ile damarların iç astarı zarar görmektedir. Bu da kırılganlıklarının artmasına ve sık yırtılmalara yol açmaktadır.

Kan pıhtılaşma sisteminin patolojisi, herhangi bir lokalizasyonda artan kanama riskine yol açabilmektedir. Bu gibi hastalıkların arka planına karşı herhangi bir mikrotravma ciddi mide kanamasına neden olabilmektedir.

Çocuklarda mide kanaması ve nedenleri

Çocuklarda mide kanamasının gelişmesinin nedenleri yetişkinler için tipik olanlardan farklıdır. Çocuğun yaşına bağlı olarak farklı niteliklerde görülebilmektedir;

 • Yenidoğanlarda mide kanamasının en yaygın nedeni, K vitamini eksikliği ve bunun sonucunda kan pıhtılaşma faktörlerinin sentezinin bozulması ile ilişkili yenidoğanın hemorajik hastalığıdır.
 • 1 ila 3 yaş arası çocuklarda, mide kanaması en sık bağırsakların çeşitli invajinasyonları, midenin divertikülleri ve diyafragma fıtıkları nedeniyle oluşmaktadır.
 • 3-7 yaş arası çocuklarda en sık neden kalıtsal bir hastalık olarak ortaya çıkan mide polipozisidir.

Ek olarak, gastrointestinal sistem lezyonları (salmonelloz, dizanteri vb.), Travma ve mideye yabancı cisimlerin girmesi ile çeşitli bulaşıcı hastalıklar, çocuklarda mide kanamasının yaygın nedenleri arasındadır.

Mide kanaması ve komplikasyonları

Devam eden mide kanamasının en yaygın komplikasyonları hemorajik anemi ve hemorajik şoktur.

 • Posthemorajik anemi, bir hastada hemoglobin ve eritrosit seviyesindeki bir azalma ile karakterize olmaktadır. Bu durum sürekli bir hemoglobin kaybı ve kırmızı kan hücrelerinin ekstravasküler yıkımı ile ilişkilidir. Zamanında düzeltme ile sağlık için ciddi bir tehdit oluşturmamaktadır.
 • Hemorajik şok, büyük kan kaybının arka planına karşı gelişmektedir. Kan basıncında bir düşüş, akut kalp ve akciğer yetmezliği gelişimi ve hipoksilerinin arka planına karşı böbrek hasarı ile karakterize bir durumdur. Bu durum da hasta için ölümcül bir tehlike oluşturmakta ve yoğun bakım ekibinden acil yardım gerektirmektedir.

Bu nedenle, herhangi bir mide veya gastrointestinal kanama belirtisi ortaya çıkarsa, uzmanların teşhis önlemleri alması ve rasyonel tedaviyi organize etmesi için derhal bir tıbbi kuruma başvurmak gerekmektedir.

Mide kanaması ve belirtileri

Midenin lümenine venöz veya arteriyel kanın çıkışı ile karakterize edilen, mide ve insan vücudunun diğer organlarının bir dizi hastalığının ciddi bir komplikasyonudur.

Mide kanamasının semptomları çeşitlidir. Bir dizi faktöre bağlı olarak şu şekilde görülebilmektedir. Kanamanın geliştiği hastalık, kan kaybının hacmi ve süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda, klinik tablonun gelişiminde belirli kalıplar ayırt edilebilmelidir. Semptomlar ise birkaç gruba ayrılabilmektedir.

Kan kaybının yaygın belirtileri

Mide kanamasının ilk belirtileri, hastada giderek artan genel halsizlik, uyuşukluk, fiziksel ve entelektüel performansta bir düşüş görünümüdür. Daha fazla kan kaybı evresinde 1 hemorajik şok semptomlarının gelişmesine yol açmaktadır. Bu evrede bir kişi baş dönmesi ve genel halsizlik atakları yaşamaktadır. Ayrıca alın ve sırtta soğuk yapışkan ter görülebilmekte ve kan basıncında bir düşüş meydana gelebilmektedir. Bu durumda, çevreye ilgisizlik ve kayıtsızlık ile değiştirilen hafif bir zihinsel ajitasyon mümkündür.

Kusma ve dışkı değişiklikleri

Dışkı değişiklikleri ve belirli özelliklerle kusma görünümü mide kanamasının en önemli belirtilerindendir. Kural olarak kanama sırasında kusmuk, kahverengi bir renk ve kan pıhtıları olan “kahve telvesi” gibi görünmektedir. Kanama çok ise, kan değiştirilmeyebilir ve kırmızı şekilde olabilmektedir.

Mide kanamasının bir sonraki karakteristik belirtisi dışkıdır. Siyahtır ve üst gastrointestinal kanamanın bir belirtisidir. Mide veya ince bağırsaktan gelen gizli kanamadan şüphelenilmesine izin veren şeyin insanlarda melena görünümü olduğuna dikkat etmek önemlidir. Dışkıda kırmızı kan çizgileri varsa, kanamanın kaynağı anüste olabilmektedir.

Çocuklarda mide kanaması ve belirtileri

Çocuklarda mide kanaması gelişiminin genel tablosu yetişkinlerdekine benzemektedir. Ancak çocuklar duygularını her zaman tarif edemedikleri için bazı belirtiler gözden kaçabilmektedir.

Kan kusması ve çocuksu dışkı görünümü, her yaşta mide kanamasının karakteristik belirtileridir. Buna ek olarak, çocukta uyuşukluk, etrafındaki şeylere ve insanlara ilgi eksikliği, ciltte solgunluk, görünür mukoza zarları ve soğuk ekstremiteler görülebilmektedir. İç kanamanın ilerlemesiyle yüz hatları keskinleşmekte ve göz çevresinde koyu halkalar oluşabilmektedir. Çocuk esnemeye başlayabilir ve durumun ciddiyetine rağmen uyumaya çalışabilmektedir.

Çocuklarda çok sık mide kanaması, gizli bir seyir ile karakterizedir. Daha sonra ki dönemde ise, hemorajik anemi belirtileri ön plana çıkmaktadır. Bunlar halsizlik, baş dönmesi, fiziksel ve zihinsel çalışma sırasında artan yorgunluk, solgunluk vb. olarak görülebilmektedir.

Peptik ülser hastalığı ile birlikte semptomlar

Mide kanamasının tüm nedenleri arasında, mide ülseri ve diğer durumlardaki ülserler bulunmaktadır. Nedenlerin yapısında hastalar da %60-80 arasında görülmesi yatmaktadır. Aynı zamanda, ülser oluşumunda bir dizi faktör büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında bir kişinin diyet yapması, ilaç kullanımı veya eşlik eden patolojik sonuçlara bağlı gelişebilmektedir.

Ülserlerin nedeni ile kanama, kitlesellik ve yüksek ölüm oranı ile karakterize olabilmektedir. Vakaların %15-20’sinde tıbbi yardım arama nedeni, mide kanamasıdır. Çoğu zaman, peptik ülser hastalığının benzer bir komplikasyonu, risk faktörleri olan (steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar almak, sigara içmek, diyet kısıtlamalarına uymamak vb.) 40 yaşın üzerindeki kişilerde ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman kanama, mide duvarının perforasyonundan önce gelmekte veya aynı anda gelişmektedir.

Kanamalı peptik ülserde semptomların resmi çok spesifiktir. Kanama sırasında perforasyon gelişirse, ağrı bir hançer tonu alabilmektedir. Böyle bir durum da hasta şiddetli halsizlik, baş dönmesi ve sinir heyecanı hissetmeye başlamaktadır. Ayrıca Peritonit belirtileri gelişmektedir. Bu belirtiler karın boyunca yaygın ağrı, karın ön duvarında gerginlik, vücut ısısında 38-39 dereceye yükselme vb. olarak karşınıza çıkabilmektedir. Çoğu durumda, bu durum ölümcül olabilmektedir.

Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, özel ilk yardım almak, teşhis önlemleri almak ve hastaya tedavi reçete etmek için derhal bir tıbbi kuruma başvurmanız çok önemlidir.

Mide kanaması

Mide kanaması ve teşhisi

Mide kanamasının ilk belirtileri ortaya çıktığında, bu durum insan hayatı için büyük bir tehlike oluşturduğundan hemen bir doktora danışmalısınız. Hastaya sağlanan acil bakım, semptomları ortadan kaldırmayı ve bu durumun nedenlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gastrointestinal kanamanın teşhisi şunları içermektedir;

 • Endoskopik muayene;
 • mide röntgeni;
 • Kan damarlarının anjiyografisi;
 • Radyoizotop taraması;
 • Kapsül endoskopi;
 • Kolonoskopi;
 • Manyetik rezonans görüntüleme;
 • Kan testi;
 • Koagülogram;
 • Rektal ve dış muayene;
 • Gizli kanama varlığı için dışkı analizi.

Mide kanamasının ayırıcı tanısı, hastalığı tetikleyebilecek faktörlerin bir analizini de içermektedir. Kişinin yaşam tarzını, hangi ilaçları aldığını dikkate aldığınızdan emin olunması gerekmektedir. Hastanın tıbbi kaydı mutlaka incelenmelidir. Ayrıca mide kanamasının ana belirtilerine neden olabilecek eşlik eden hastalıkların varlığı belirlenebilmektedir. Hasta bir kişinin hatasız muayenesi şunları içerir;

 • Cildin durumunun incelenmesi – Hematomların, genişlemiş küçük damarların ve doğru tanıyı etkileyebilecek diğer faktörlerin varlığını dikkate alınacaktır.
 • Kanama varlığını belirlemeye yardımcı olan rektumun dijital muayenesi – Hastanın durumunu değerlendirmek, tümörleri veya hemoroidleri belirlemek için gerekebilmektedir.
 • Karaciğer veya dalağın olası bir genişlemesini, sıvı birikimini, çeşitli neoplazmların görünümünü ortaya çıkaran karın boşluğunun palpasyonu istenebilmektedir.
 • Lenf düğümlerinin boyutunun belirlenmesi istenebilmektedir.

Gastrointestinal kanama ile dışkıda bir değişiklik meydana gelebilmektedir. Bu nedenle dışkı analizi zorunludur. Bu durum sorunun lokalizasyonunu gösterebilmektedir. Örneğin dışkı testi yardımı ile, midede, bağırsaklarda, rektumda kanama olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Klinik bir çalışma kanamanın nedenlerini belirleyememektedir. Ancak hastanın durumunun ciddiyetini ve kan kaybının derecesini iyi belirleyebilmektedir. Karın boşluğunun palpasyonu sırasında ağrının varlığı veya yokluğu da tanıyı etkilemektedir.

Laboratuvar araştırması

Başarısız mide kanamasının teşhisi, bir dizi laboratuvar yöntemini içermektedir.

 • Genel kan testi – hemoglobin, eritrositler, lökositler, trombositler, ESR göstergesi ve miktarını belirlemektedir. Bu veriler, kanama durduktan sonra bile daha da kötüye gidebilmektedir.
 • Koagulogram – kan pıhtılaşma bozukluklarının belirlenmesi  ve Patolojilerin varlığını gösteren çeşitli göstergelerin analiz edildiği özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 • Biyokimyasal analiz – kandaki hücre ve kreatin miktarını ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda teşhisi ve tedavi taktiklerini doğrudan etkileyen eşit derecede önemli diğer verileri belirlemektedir.

Bu analizler, birkaç kez gerçekleştirilirlerse daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Dinamiklerde görünen ana göstergeler, hastalığın seyrini ve tedavinin etkinliğini gösterecektir.

Endoskopik muayene

Mide kanamasının kapsamlı teşhisi sonunda küçük bir oda da bulunan bir fibrogastroskop kullanımı gereklidir. Bu, gastroenteroloğun yemek borusu ve midenin astarını dikkatlice incelemesini sağlamaktadır. Bu çalışma ise, çok bilgilendirici olacaktır. Çoğu durumda sindirim sistemindeki kanamanın kaynağını tanımlamaktadır.

Endoskopi şu şekilde yapılmaktadır;

 • Hasta sol tarafına yatar.
 • Anestezik bir sprey yardımı ile mukoza zarı uyuşturulur.
 • Hastanın ağzına özel bir ağızlık yerleştirilir.
 • Doktor, kişinin ağzından mideye özel bir cihaz sokar – esnek bir kord olan bir fibrogastroskop. Bu sırada hasta hareket etmemeli ve burundan yoğun nefes almamalıdır. Bu çalışma oldukça tatsız bir uygulamadır. Ancak biraz zaman almakta ve tanıyı teşhis etmede başarılı bir yöntemdir.

Mide röntgeni

Mide kanaması nasıl anlaşılır? Çoğu durumda, bir kontrast madde kullanımı ile midenin röntgeni oldukça bilgilendirici olacaktır. Bu çalışmanın yardımıyla, çeşitli patolojileri tanımlamak için bu organın duvarlarının durumunu değerlendirmek mümkündür.

X-ışınları sadece aç karnına alınmalıdır. Mide yemekle doluysa, kontrast madde duvarları boyunca düzgün bir şekilde dağılmayacaktır.

Araştırma metodolojisi

 • Bir kişi baryum sülfat içeren bir çözelti içmelidir. Bu maddenin bir özelliği de X-ışınlarını geçirmemesidir.
 • Birkaç röntgen çekilmektedir. Bu durumda, bir kişi, çalışmanın mümkün olduğunca bilgilendirici olması için farklı pozlar almalıdır.
 • Midenin açıkça görülebildiği bir X-ışınları analizi yapılmaktadır.

Anjiyografi

Anjiyografi veya X-ışını kontrastı, mide kanamasının vasküler bir patolojiden kaynaklandığından şüphelenildiğinde endikedir. Ateroskleroz veya diğer ciddi bozukluklardan kaynaklanabilmektedir.

Bu çalışma bir kateter kullanılarak damara verilen özel bir kontrast maddesi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bundan sonra ise, bir röntgen çekilmektedir. Elde edilen görüntülerde bir damar da sorun var ise, açıkça görülmektedir. Elde edilen verilere dayanarak, mide kanamasının nedeni özetlenebilmektedir.

Radyoizotop tarama

Bu çalışma, diğer tanı yöntemleri kanamanın nedenlerini belirleyemediğinde gerçekleştirilmektedir.

Radyoizotop taramasından önce, hasta bir kişinin kanına kontrast madde ile işaretlenmiş eritrositler içeren bir çözelti enjekte edilmektedir. Bundan sonra, kanama bölgesinde büyük miktarlarda birikinti gözükmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu durum özel bir aparat ile çekilen fotoğraflarda tespit edilebilmektedir.

Manyetik rezonans görüntüleme

Bu çalışma, doktorun hasta bir kişinin sağlık durumu hakkında ek verilere ihtiyacı olduğunda gerçekleştirilmektedir. Manyetik rezonans görüntüleme, belirli bir organın 3 boyutlu görüntüsünü veya vücudun istenen bölümlerinin katman katman dilimlerini içeren görüntüleri elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bir tomografi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Kolonoskopi

Kolonoskopi, kalın bağırsak kusurlarını teşhis etmek için en bilgilendirici yöntem olarak kabul edilmektedir. Yardımı ile bol kanamaya neden olan patolojileri belirlemek mümkündür. Prosedür, özel bir uzun prob – bir endoskop ile gerçekleştirilmektedir. Anüs yoluyla bağırsaklara sokulmakta, ardından doktor ekranda mukoza zarının bir görüntüsünü görmektedir. Yöntemin önemli bir dezavantajı, bir kişinin yoğun kanaması varsa kolonoskopinin yapılamamasıdır.

Bu prosedür oldukça karmaşık ve zaman alıcıdır. Rahatsızlığı önlemek için, doktorun tüm talimatlarına kesinlikle uymalısınız. Ayrıca işlemden önce bağırsakları tamamen temizlemeniz gerekmektedir. Bunun için sabah kolonoskopi yapılacaksa akşam özel bir ilaç almanız gerekecektir. Ağrıyı azaltmak için antispazmodikler de reçete edilmektedir. Aynı amaçla, probun bağırsağa girmesinden hemen önce, doktor hastaya bir anestezik enjekte etmektedir. Bu işlem ortalama 10-15 dakika sürmektedir.

Kapsül endoskopi

Gastrointestinal kanamayı teşhis etmek için yenilikçi bir yöntem olarak bilinmektedir. Bazı durumlarda doktor, sindirim sistemi patolojilerini teşhis etmek için modern kapsül endoskopi yöntemini kullanmaya karar verebilmektedir. Hastanın özel bir endokapsül yutması gerektiği gerçeğinden oluşmaktadır.

Bu cihaz, sindirim sisteminin mukoza zarının bir görüntüsünü gerçek zamanlı olarak iletir. Kapsül endoskopi mide, yemek borusu, ince ve kalın bağırsak, on iki parmak bağırsağı gibi diğer tetkikler sırasında fark edilmeyebilecek patolojileri belirlenmesini sağlamaktadır.

İşlemin süresi 8-9 saattir. Aynı zamanda, teşhisin avantajı, hastanın şu anda uzanmasına gerek olmamasıdır. Süre zarfında bir kişi olağan faaliyetlerine devam edebilmektedir. Ayrıca endokapsülün özel olarak çıkarılmasına gerek yoktur. Cihaz tüm sindirim kanalından geçtiğinde doğal olarak kendi kendine çıkmaktadır.

Ameliyathane

Mide kanaması ve tedavisi

Patoloji, ölüm dahil ciddi komplikasyonlar geliştirme olasılığının yüksek olması nedeniyle ciddi bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır. Mide kanaması belirtileri görülürse hasta hastaneye yatırılmalıdır. Yemek yemek yasaktır. Hastanın midesine soğuk kompres veya buz konulması önerilmektedir.

Cerrahi bölüme kabul edildikten sonra sıkı bir yatak istirahati verilmektedir. Herhangi bir fiziksel aktivite yasaktır. Aynı şekilde yeniden kanama riskini oluşturmamak adına bu işlem gereklidir. Daha sonra, hemostaz sağlandıktan sonra takip edilmesi gereken özel bir diyet önerilmektedir.

İlaç tedavisi

Küçük kanama ile izole konservatif tedaviye izin verilmektedir. Daha sıklıkla endoskopik veya cerrahi yöntemlerle aynı anda kullanılmaktadır. Ayrıca sadece aşağıdaki durumlarda reçete edilmektedir;

 • İnsan sağlığına tehdit oluşturmayan küçük kan kaybı.
 • Şiddetli eşlik eden hastalıkların varlığı (akut ve kronik lösemi, çeşitli lokalizasyonların malign neoplazmaları, dekompansasyon aşamasında kronik kalp yetmezliği, vb.);
 • Hemostaz sistemi hastalıkları, bir operasyon gerçekleştirmeye çalışırken yeni kanamanın artmasını veya gelişmesinin önlenmesi adına kullanılmaktadır.

Mide kanaması için üç çeşit ilaç tedavisi alanı vardır:

 • Hemostaz sisteminin düzeltilmesi;
 • Doğrudan kanama kaynağına maruz kalma;
 • İnfüzyon tedavisi kullanarak dolaşımdaki kan hacminin restorasyonu.

İlaç kullanımına ek olarak, mide periyodik olarak soğutulmuş su ile yıkanmaktadır. Ayrıca bu işlem kan pıhtılarının temizlenmesini ve refleks vazospazma neden olmasını sağlamaktadır. Kanamanın kaynağı yemek borusunun alt kısmında ve midenin kalp kısmındaysa, genişlemiş ve hasar görmüş venöz damarları iletmek için özel bir Blackmore probu kullanılmaktadır. Tüp ağız yoluyla yemek borusuna sokulmakta ve hava ile şişirilmektedir.

Kanayan ülseri olan tüm hastalar, mukozal hasara neden olan Helicobacter pylori bakterilerinin varlığı açısından incelenmelidir. Test sonucu pozitifse, patojeni yok etmek için bir kombinasyonun antibiyotik tedavisini reçete etmek gerekmektedir.

Endoskopik yöntemler

Modern tıpta mide kanamasının endoskopik tedavi yöntemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Minimal invaziv müdahaleler çerçevesinde aşağıdakiler gerçekleştirilmektedir.

 • Bir elektrik akımı ile bir kanama damarının koterizasyonu;
 • Yerel yüksek sıcaklık etkisi;
 • Kanama kaynağına yapıştırıcı uygulamak.

Ayrıca endoskopik cihazlar yardımıyla mide ve yemek borusundaki kanayan damarların dikilmesi mümkündür. Aynı şekilde tüm manipülasyonlar tıbbi gastroskopi sırasında gerçekleştirilmektedir. Bu tekniklerin, minimum yan etki riski taşıyarak etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Ameliyat

Peptik ülser hastalığı, şiddetli, masif ve minimal invaziv teknikler kullanılarak durdurulmayı tekrarlayan kanamalar için cerrahi tedavi endikedir. Ameliyatlar iki şekilde yapılabilmektedir;

 • Laparoskopik (endoskop kullanılarak karın ön duvarındaki küçük kesiler yoluyla)
 • Laparotomi (mideye daha iyi erişim için karında geniş bir kesi ile).

Ülserin dikilmesi veya kesilmesi mümkündür. Geniş organ hasarı ile, rezeksiyon (organın bir kısmının çıkarılması) ve ardından bir anastomoz oluşumu gerekebilmektedir. Mide kütüğünün duodenum veya ince bağırsak bağlantısını içeren birçok rezeksiyon seçeneği vardır. Uygun tekniğin seçimine cerrah tarafından karar verilmektedir.

Gastrik arterin röntgen cerrahi embolizasyonu, peptik ülser hastalığı için umut verici bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, özel bir kateter kullanılarak lezyon bölgesine kan akışını (spiral, mikroküre, jelatin sünger vb.) engellemek için bir araç kullanılabilmektedir. Bu araç uyluk üzerindeki damara yerleştirilmektedir. Ayrıca bu durumda mide kesisi gerekmemektedir.

Benzer konular