Anjiyografi nedir?

Anjiyografi, kan damarlarında daralma veya tıkanma yerini, patolojik vazodilatasyonun (anevrizmalar) yerini ve derecesini, iç kanamanın varlığını belirlemeye izin veren kan damarlarının (arterler ve / veya damarlar) X-ışını aracılığı ile muayene edilmesi yöntemidir. Tümör sürecinin yayılma derecesi ve başka bir şekilde tespit edilemeyen diğer hastalıkları başarılı bir şekilde tespit edebilmektedir. Çalışma, damara özel bir madde (kontrast) sokularak ve aynı anda bir X-ışını muayenesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Anjiyografi için kullanılan X-ışını kontrast maddelerinin ana bileşeni iyottur. Üzerinde çalışmanın yapıldığı röntgen cihazına ise, anjiyografi denmektedir.

Anjiyografi ve amacı

Anjiyografi, vazokonstriksiyon (darlık) veya tıkanıklık dahil olmak üzere kan damarlarındaki anormallikleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu yöntem en sık kan damarlarındaki aterosklerotik değişiklikleri tanımlamak, kalp hastalığının teşhisinde, böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesinde ve içlerindeki kistlerin ve tümörlerin saptanmasında önemli rol almaktadır. Ayrıca anevrizmaları, patolojik vazodilatasyon, tümörler, kan pıhtıları, arteriyovenöz şantlar (patolojik) tanımlamak için kullanılmaktadır. Bir arter ve damarın füzyonu beyinde ve ayrıca retina hastalıklarının teşhisi için kullanılmaktadır. Ayrıca anjiyografi, açık kalp ve beyne yapılacak cerrahi müdahalelerden önce ameliyat öncesi muayene yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Anjiyografi kullanımının sınırlamaları

Böbrek hastalığı olan hastalar radyoopak kontrast ile fonksiyonlarını olumsuz etkileme riski altındadır. Anjiyografi yöntemi kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, kontrast madde veya iyodine karşı alerjik reaksiyonları varsa kontrendike olabilmektedir. Günümüz de, iyot içermeyen ve daha düşük advers alerjik reaksiyon sıklığına sahip yeni tip kontrast maddeler üretilmektedir. Ayrıca iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmanın fetüsü olumsuz etkilemesi nedeniyle hamile kadınlara anjiyografi önerilmemektedir.

Anjiyografi nasıl yapılmaktadır?

Anjiyografik araştırma tekniği, radyoopak bir maddenin vasküler yatağa sokulmasından oluşmaktadır. Bu maddenin uygulanmasından hemen sonra bir dizi röntgen çekilmektedir. Anjiyografinin tipine bağlı olarak kontrast maddenin enjeksiyon bölgesi farklı olabilmektedir. Arterlerin patolojisini görselleştirmek için arteriyografi kullanılmaktadır. Aynı zaman da kontrast kasık kıvrımındaki veya aksiller bölgedeki (damarların seviyesine bağlı olarak) bir delikten enjekte edilebilmektedir.

Bunun dışında damarların patolojisini görselleştirmek için flebografi delinme esas olarak ayak bölgesinde yapılmaktadır. Flebografi en sık varisli damarların komplikasyonlarını teşhis etmek ve trombozu tespit etmek için kullanılmaktadır. Anjiyografiden bir gün önce hasta yemek yemeyi bırakmalıdır.

Kasık kıvrımında veya koltuk altında bir ponksiyon planlanıyorsa, bu bölgede tıraş olmanız gerekmektedir. Genellikle anjiyografi lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaya sakinleştirici verilmektedir.

Enjeksiyon bölgesi antiseptik solüsyonla tedavi edilmektedir. Tespite başlamadan önce lokal anestezi ile bölge uyuşturulmaktadır. Daha sonra iğnenin geçişini kolaylaştırmak için küçük bir cilt kesisi yapılmalıdır.

Anjiyografinin yapılacağı noktaya iğne içinden bir kılavuz tel sokulmaktadır. Bu işlem bir X-ray monitöründe izlenmektedir. Kılavuz tel doğru yerde olur olmaz, sokulduğu iğne çıkarılmaktadır. Daha sonra ise, kılavuz tel üzerine test bölgesine bir kateter geçirilmektedir. Görüntülemenin ardından kılavuz tel de çıkarılmaktadır. Doğrudan katetere bir kontrast madde enjekte edilmekte ve tüm süreç röntgen ışınlarına kaydedilmektedir.

Kontrast idamesi sırasında baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, mide bulantısı, sıcak basması ve göğüs ağrısı gibi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Ancak bunlar genellikle çabucak çözülmektedir. Damarın bir bölümünü farklı açılardan görmek için hastadan birkaç kez pozisyon değiştirmesi istenebilmektedir. Bazen ise ek enjeksiyonlar gerekebilmektedir. Anjiyografi işlemi bittikten sonra tekne dikkatlice çıkarılmaktadır. Delinme bölgesi ise, parmakla bastırılmaktadır. Ardından bir gün boyunca bu bölgeye basınçlı bandaj uygulanmaktadır.

Benzer konular