Göğüs kanseri: nedenleri ve belirtileri

Meme bezinde ortaya çıkan tümörlerin çoğu iyi huyludur ve tehlikeli olarak kabul edilmezler. Vücüdun bu bölgesinde kötü huylu tümör bulunmasına ise göğüs kanseri denmektedir. Yavaş büyürler ve hücreleri sağlıklı olanlardan önemli ölçüde farklı değildir. Bunun dışında vücudun diğer organlarına veya bölümlerine yayılabilmektedir.

Kanser mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca hücre büyümesini düzenleyen ve onları sağlıklı tutan genlerdeki atipik değişiklikleri içermektedir. Kötü huylu hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalmaktadır. Aynı zamanda ilerlemesi durumunda zamanla orijinal tümörün ötesine geçebilmektedir. Bunların dışında çevresindeki sağlıklı dokulara, lenf düğümlerine ve uzak organlara yayılabilmektedir.

Meme hücrelerinden gelişen kötü huylu bir tümöre göğüs kanseri denmektedir. Çoğu zaman, hastalık lobların hücrelerinde (süt üreten bezler) veya kanallarda (loblardan gelen sütün meme ucuna girdiği) başlamaktadır.

Gögüs kanseri ve nedenleri

Çoğu durumda, gögüs kanseri tesadüfen fark edilmektedir. Vakaların sadece %10’unda hastalık, BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar nedeniyle kalıtsal olarak kalmaktadır. Bir mutasyonun varlığının meme kanserine yakalanma riskini %60-80 oranında arttırdığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle bazı Avrupa ülkelerinde bu profilaktik mastektomi (memenin tamamen çıkarılması) için bir endikasyondur.

Kanser risk faktörleri nelerdir?

Bunlar kanserin başlangıcını tetikleyen belirli nedenleri içermektedir. Bununla birlikte, belirli bir kadında mutlaka teşhis edileceği gerçeğinden değil, aynı zamanda kanser olasılığından bahsettiğimiz akılda tutulmalıdır.

Risk faktörleri iki gruba ayrılır. Bunlar;

 • Etkilenmeyenler
 • Azaltılabilenler

Etkilenemeyen risk faktörleri şu şekildedir;

 • Bayanlarda sık görülmektedir. Erkeklerde hastalık nadiren gelişmektedir (genlerdeki bir mutasyona bağlı olabilmektedir).
 • Yaş. Hastalıkların %90’ı 40 yaşın üzerinde iken teşhis edilmektedir.
 • Genetik yatkınlık, BRCA1 ve BRCA2 genlerinde mutasyonların varlığına bağlıdır.
 • Memenin iyi huylu kanser öncesi hastalıklar görülmesi sonucu oluşabilmektedir.
 • Adetin erken başlangıcı (12 yaşından önce) veya geç menopoz (55 yaşından sonra).

Azaltılabilen risk faktörleri ise şu şekildedir;

 • Hamilelik eksikliği, emzirmeyi reddetme, hamileliğin yapay olarak sonlandırılması,
 • Obezite,
 • Steroid hormonları, hormonal kontraseptiflerin uzun süreli kullanımı,
 • Alkol ve kötüye kullanımı,
 • Sigara,
 • Fiziksel aktivite eksikliği,
 • Sürekli gece çalışmak.

Gögüs kanseri ve önlenmesi

Herkes vücudun mümkün olduğunca sağlıklı kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu noktada dengeli beslenme, sağlıklı kilo, sigarayı bırakmak, alkolü sınırlamak ve düzenli egzersiz ve spor bu ve benzeri hastalıkları önlemek için önemlidir. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzı kanser yokluğunun garantisi değildir. Aynı şekilde sadece hastalanma riskini azaltmanın bir yolu olduğu anlaşılmalıdır.

Bazı kadınlar kalıtsal faktörler nedeniyle gögüs kanseri geliştirme riski altındadır. Örneğin, özellikle genç yaşta birkaç yakın akraba (kadın ve erkek) meme kanseri teşhisi konmuşsa, BRCA1 veya BRCA2 genlerinde mutasyon olma olasılığı yüksektir.

Teşhis ve önleyici seçenekler hakkında bir onkolog ile görüşmek gerekmektedir. Mutasyona sahip olup olmadığınızı öğrenmek için testler yapılabilmektedir.

Gögüs kanseri ve belirtileri

 • Çevreleyen dokudan farklı olarak göğüste yumru bulunmaktadır;
 • Memenin boyutunda, şeklinde veya görünümünde değişiklik olması;
 • Cilt değişiklikleri, soyulma, belirli bir bölgenin geri çekilmesi;
 • Ters meme ucu;
 • Memenin veya bir kısmının kızarıklığı;
 • Portakal kabuğuna benzeyen bir cilt.

Bu semptomlar her zaman meme kanserinin kesin olarak belirtisini göstermemektedir. Bununla birlikte, sadece muayeneden sonra bir uzman malign bir hastalığı ekarte edebilmektedir. Bir veya daha fazla semptom fark ederseniz, eksiksiz ve yüksek kaliteli bir teşhis için bir onkolog’dan randevu almanız gerekmektedir.

Göğüs kanseri ve evreleri

Meme kanserinin evresi, belirli bir hastalığın özelliklerine göre belirlenmektedir. Evreleme, en iyi tedavi seçeneklerini seçmenize yardımcı olmaktadır.

Genellikle, meme kanseri evresi, 0’dan IV’e kadar ölçekli bir sayı ile belirtilmektedir. Evre 0, invaziv olmayan kanseri (in situ kanser) ve evre IV’ün vücudun diğer bölgelerine yayılmış invaziv bir hastalığı tanımlamaktadır.

Aşamalar belirlenirken nelere dikkat edilmelidir;

 • Tümörün boyutu (T harfi ile gösterilir);
 • Bölgesel lenf düğümlerinin durumu (N harfi);
 • Uzak metastazların varlığı (M harfi);
 • Tümör hücrelerinin farklılaşma derecesi (G harfi);
 • Tümörün reseptör durumu (östrojen ve progesteron için reseptörlerin varlığı);
 • Kanserli tümörlerin proliferasyon indeksi Ki67;
 • ERBB2’nin (HER2 / neu) aşırı ekspresyonunun varlığı veya yokluğu.

Göğüs kanseri ve moleküler alt tipleri

Hastalığın seyrinin prognozu ve tedaviye yanıt, tümörün moleküler genetik özelliklerine bağlıdır. Östrojen (ER) ve progesteron (PR) hormonları için reseptörlerin, epidermal büyüme faktörü HER2 / neu için reseptörlerin ve diğer moleküler ve genetik belirteçlerin varlığı veya yokluğu dikkate alınmalıdır.

Alt türler şu şekilde ayırt edilmektedir;

 • Luminal A. Bunlar, pozitif hormon reseptörleri (östrojen ve/veya progesteron), negatif HER2 reseptörü ve düşük Ki67 protein seviyeleri olan tümörlerdir. Tümörler oldukça farklılaşmıştır (G1). Genellikle yavaş büyümekte ve hastalık en iyi prognoza sahip olmaktadır.
 • Luminal B. Hormonlar için pozitif reseptörler (östrojen ve / veya progesteron). Yüksek Ki67 ile HER2 pozitif veya HER2 negatif olarak görülmektedir. Tümörler, luminal alt tip A’nın kanserinden daha hızlı büyümektedir. Prognozları biraz daha kötü olmaktadır.
 • Üçlü negatif ğöğüs kanseri. Hormonlar (östrojen ve progesteron) ve HER2 için negatif reseptörlere sahiptir. Bu kanser türü, BRCA1 gen mutasyonu olan kadınlarda ve genç kadınlarda daha sık görülmektedir.
 • HER2 pozitif. Tümörlerin negatif hormon reseptörleri (östrojen ve progesteron) ve HER2 için pozitif reseptörleri vardır. Tümörler, lümen alt tiplerinden daha hızlı büyümektedir. Bu tipte hasta daha kötü bir prognoza sahip olabilmektedir. Ancak HER2 proteinini hedefleyen hedefe yönelik tedavilerle iyi bir tedavi elde edilebilmektedir.

Histopatolojik derecelendirme

Tümör hücrelerinin farklılaşma derecesi “G”, meme kanseri hücreleri ile normal hücreler arasındaki farkı ve tümör hücrelerinin sayısının artma hızını göstermektedir.

 • G1 oldukça farklılaşmış bir tümördür. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere benzemektedir. Yavaş bir artış hızına ve düşük metastaz potansiyele sahiptir.
 • G2 – orta derecede farklılaşmış tümör. Tümör hücreleri, normal hücre belirtileri, ortalama bir çoğalma hızı ve ortalama bir metastaz potansiyeli göstermektedir.
 • G3 – kötü farklılaşmış tümör. Kanser hücreleri normal hücrelere ait neredeyse hiçbir belirti göstermemektedir. Yüksek çoğalma hızına ve yüksek metastatik oluşum potansiyeline sahiptirler. Bu tür hastalıklar en agresif ve tehlikeli rotaya sahiptir.

Göğüs kanseri teşhisine nasıl karar verilmektedir?

Meme bezini incelerken (ultrason, MRI, mamografi, palpasyon), doktorlar kanserden şüphelenebilmektedir. Bir şüpheyi doğrulamanın tek yolu şüpheli bölgeden doku örneği alıp mikroskop altında incelemektir. Meme bezinde oluşum durumunda, genellikle malzemenin histolojik incelemesi ile kalın iğne biyopsisi (trefin biyopsisi) yapılmaktadır. Onkolojik tanı doğrulanırsa, bir immünohistokimyasal çalışma veya tümörün moleküler özelliklerinin incelenmesi yapılmaktadır.

Hastalığın vücutta yayılmasını değerlendirmek için aşağıdaki analizlere başvurulabilinmektedir;

 • Ultrason;
 • CT tarama;
 • PET-CT;
 • MR.

Göğüs kanseri ve teşhisi

Gögüs muayeneleri günümüzde en son teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Bunların klasik olanları şu şekildedir;

 • Ultrason – ultrason;
 • Radyolojik – mamografi.

Duktografi, stereotaktik biyopsi, aspirasyon biyopsisi ve trukat biyopsisi gibi özel araştırma yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyopsi sırasında elde edilen tüm materyaller patoloji laboratuvarlarına gönderilmektedir.

Göğüs kanseri muayenesi, sentinel (sentinel) lenf nodunun muayenesi kadar önemli bir kısmı içermektedir. Bu da gereksiz lenf nodu diseksiyonunu ve lenf drenaj yollarının ışınlanmasını önlemektedir.

Tümörün prevalansını değerlendirmek ve uzak metastazları belirlemek veya olmadığından emin olmak için çift kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) gereklidir.

Bazı durumlarda, hastalara bir PET-CT taraması reçete edilmektedir;

 • Geleneksel tanı yöntemleri (BT, sintigrafi) bilgilendirici değilse, lokal olarak ilerlemiş veya metastatik tümörü olan hastalarda hastalığın evresinin belirlenmesi;
 • Geleneksel tanı yöntemleri (BT, sintigrafi) bilgilendirici değilse, tedavi sırasında sonucun değerlendirilmesi.
 • Tedaviden önce hastalığın yayılma derecesinin değerlendirilmesi (gerekirse bir klinik onkolog tarafından öngörüldüğü gibi);
 • En az dört aksiller lenf nodu lezyonu olan hastalarda lumpektomi veya mastektomi sonrası gözlem.

Göğüs kanseri ve tedavisi

Bir tedavi yönteminin seçimi birçok faktöre bağlıdır. Hastalığın evresi, kadının yaşı, tümörün yapısı ve büyüme hızına bakılarak karar verilmektedir. Modern Mamoloji Merkezi entegre bir yaklaşım, yani cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi yöntemlerinin optimal kombinasyonunu kullanmaktadır.

Ameliyat ile göğüs kanseri tedavisi

Bir ameliyat yöntemi seçerken, uzmanlar memenin şeklini ve hacmini geri kazanma seçeneğini önceden planlamaktadır. Cerrahi tedavi iki yaklaşımı içermektedir. Meme rekonstrüksiyonu yöntemi doğrudan bunlara bağlıdır.

Operasyonlar için seçenekler:

 • Lumpektomi – memenin kısmen çıkarılması;
 • Mastektomi – memenin tamamen çıkarılması.

Mastektomi yapma ihtiyacı aşağıdaki durumlarda ortaya çıkarmaktadır;

 • Hastanın göğüsleri küçük ise;
 • Tümör deriye veya göğüs duvarına doğru büyümüştür;
 • Tümör çok büyük;
 • Şişlik meme boyunca yayılmaktadır.

kemoterapi tedavisi

Kemoterapi hem ameliyattan sonra hem de ameliyattan önce verilebilmektedir. Preoperatif kemoterapinin amacı, meme korunurken (lumpektomi) çıkarılabilmesi için primer tümörü küçültmektir.

Ameliyattan sonra, metastazları yok etmek ve gelecekte onları bastırmak için kemoterapi reçete edilmektedir. Kemoterapi uygulanırken tedavi standardı olarak bilimsel onkolojik topluluklar tarafından onaylanmış uluslararası protokoller kullanılmaktadır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi göğüs kanserini tedavi etmek için üç durumda kullanılmaktadır. Bunlar;

 • Ameliyat sonrası nüksün önlenmesi olarak;
 • Çıkarılabilir olmayan tümörlerin semptomatik (palyatif) tedavisini gerçekleştirirken;
 • Komplikasyonlar (ağrı, omurilik veya beyin sıkışması) olduğunda uzak metastazların semptomatik tedavisi için.

Göğüs rekonstrüksiyonu

Rekonstrüktif cerrahi, bir kadının göğüs kanseri nedeni ile deformasyonu veya kaybı nedeniyle endişe duymasını önlemektedir. Karmaşıklık ve süre bakımından farklılık gösteren çeşitli yeniden yapılandırma yöntemleri kullanılmaktadır. Meme rekonstrüksiyon seçenekleri şu şekildedir;

 • Tek aşamalı – operasyon sırasında oluşumun kaldırılmasından hemen sonra gerçekleştirilmektedir;
 • Gecikmeli – tedavinin tüm aşamalarından sonra gerçekleştirilmektedir.

Rekonstrüktif ameliyatlar, meme rekonstrüksiyonu için kullanılan doku tipine göre de farklılık göstermektedir. Spesifik duruma bağlı olarak, vücudun kendi dokuları (otodokular) veya kalıcı veya geçici implantlar (allotissues) kullanılmaktadır.

Benzer konular