Kemoterapi nedir? Nasıl yapılmaktadır?

Tarih:

Kemoterapi, kanser tedavisinin ana yöntemlerinden bir tanesidir. Prosedür olarak, kanser hücrelerini yok etmenize ve büyümelerini baskılamanıza izin vermektedir. Bu yöntem bir takım yan etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle her bir işlem yalnızca deneyimli doktorların gözetiminde ve kesin dozaj ve rejimlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Tüm manipülasyonların mümkün olan maksimum güvenliğini yalnızca kalifiye onkologlar sağlayabilmektedir.

Kemoterapi ne için yapılmaktadır?

Tedavi, aşağıdaki ana görevleri çözmek için kullanılmaktadır;

 • Kanser hücrelerinin yok edilmesi;
 • Radyasyon tedavisinden veya ameliyattan önce tümörün boyutunu küçültmek;
 • Metastaz geliştirme riskinin önlenmesi;
 • Hastalıkların tekrarlama olasılığını azaltmak.

Ana yöntem olarak, tüm vücudu etkileyen sistemik malign tümörler (malign lenfoma, lösemi vb.) için kemoterapi reçete edilmektedir. Diğer durumlarda, bu tür tedavi kompleksin bir parçası haline gelmiştir. Ameliyat ve radyasyonla birlikte gerçekleştirilmektedir. İşlemler hem müdahaleden sonra, hem de öncesinde yapılabilmektedir. Özel ilaçlar farklı şemalara göre reçete edilmektedir. Bu durum, etkinliklerini artırmanıza ve bireysel ilaçların yan etkilerini azaltmanıza olanak tanımaktadır.

Tekniği onkolojide kullanmanın faydaları

Kemoterapinin özü, özel ilaçların kan dolaşımına girmesi ve vücutta taşınmasıdır. Bunun üzerinde sistematik olarak hareket etmenize, nerede bulunduklarına bakılmaksızın kanser hücrelerini ve metastazları yok etmenize izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır.

Tekniğin başlıca avantajları şunlardır;

 • Geniş olanaklar. Tedavi, tümörün boyutunu küçültmenize, hücrelerini yok etmenize, tekrarlama riskini önlemenize, metastazları uzaktan etkilemenize vb. yardımcı olmaktadır.
 • Modern ilaçların kanıtlanmış etkinliği;
 • Çeşitli lokalizasyonlardaki tümörleri etkileme olanakları;
 • En modern yöntemlerle dahi henüz teşhis edilmemiş çok küçük hücrelerin bile yok edilmesini sağlamaktadır.

Kemoterapi türleri

Neoadjuvan

Neoplazmların boyutunu azaltmak için müdahaleden önce reçete edilmektedir. Bu tedavi metastaz riskini azaltmaktadır.

Adjuvan

Ameliyattan sonra gerçekleştirilmektedir. Tümörün daha da gelişmesini engellemektedir. Ayrıca gizli odaklarını ortadan kaldırmaktadır. Bu terapi tüm kanser türleri için geçerlidir. Önleyici bir önlem olarak hizmet eder.

İndüksiyon

Ameliyat edilemeyen kanser türleri için reçete edilmektedir. Tümör hücrelerinin antikanser ilaçlara karşı artan duyarlılığı için etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Hipertermik

Bu tür kemoterapiye “sıcak” denmektedir. Kanser hücrelerinin yüksek sıcaklıktaki ajanlara maruz kalmasını içermektedir. Teknik özellikle büyük tümörler için geçerlidir. Bunlara periton ve kemik dokularındakiler de dahildir.

Platin

Tedavinin bir parçası olarak platin içeren ilaçlar kullanılmaktadır. Teknik, diğer tedavi yöntemleri etkisiz olduğunda kullanılmaktadır.

Hedeflenen

Moleküler düzeyde hareket eden özel formülasyonlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kemoterapi, yalnızca hücrelerin büyümesini durdurmak ve onları yok etmekle kalmamaktadır. Aynı zamanda içlerinde kendi kendini yok etme süreçlerini başlatmaya da izin vermektedir.

Koruyucu

Nispeten az sayıda yan etkide farklılık gösteren en az agresif ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Tedavi, metastazı olmayan küçük tümörler için geçerlidir.

Yüksek doz

Bu tür kemoterapi, kullanılan ilaçların yüksek dozları ile karakterize edilmektedir. Esas olarak lenfomaların ortadan kaldırılması için reçete edilmektedir. Tekniğin dezavantajları, hastanın vücuduna yüksek toksisite, çok sayıda olumsuz sonuç ve yan etkiyi içerir.

Palyatif

Hastalığın son aşamasında, vücudun hayati fonksiyonlarının sürdürülmesi sağlandığında, daha fazla tümör büyümesi azaldığında ve ağrının dindiği durumlarda gerçekleştirilmektedir.

İlaç kullanma yöntemleri

Günümüzde kemoterapiyi gerçekleştirmek için çok sayıda farklı araç kullanılmaktadır. Enjeksiyon için tabletler ve çözeltiler şeklinde mevcutturlar. Tedavinin etkinliği büyük ölçüde ilaçların şekline bağlıdır. En iyi sonuçlar, intravenöz uygulamaları ile elde edilebilmektedir. Bu tür fonlar kan dolaşımı ile vücuda hızla yayılmaktadır. Ancak aynı zamanda gastrointestinal sistem organlarına verilen zararı azaltmaktadır. Tabletlerdeki müstahzarlar evde bile kullanılabilirler. Günümüzde yerel imkanlar da geliştirilmiştir. Merhemler ve uygulamalar şeklinde mevcutturlar. Ağız boşluğu, cilt vb. kanser tedavisinde kullanılmaktadır.

Önemli! Damardan ilaçlar, enjeksiyonlar ve damlalıklar yoluyla uygulanabilmektedir.

Ayrıca, uygulama yöntemine göre, fonlar bağımsız olarak ayrılabilmektedir. Diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilir: cerrahi müdahaleler ve radyasyon tedavisi.

Önemli! Reçete edilen bileşiklerin birçoğu toksik olduğundan ve çok sayıda yan etkiye sahip olduğundan, tedavi sırasında hastanın tıbbi personel gözetiminde hastanede kalması gerekebilmektedir. Hastanın sağlığı tatmin edici ise, ilaçların uygulanması için ayakta tedavi prosedürleri kabul edilebilmektedir.

Kemoterapi için hazırlık

Tedaviye başlamadan önce şunları yapmalısınız;

 • Eşlik eden patolojileri ortadan kaldırmaya çalışın (mümkünse). Aksi takdirde, hastanın durumu önemli ölçüde kötüleşebilmektedir.
 • Toksik maddelerden vücudunu temizleyin. Bu, özel ilaçlar almanın etkinliğini artıracaktır.
 • Sindirim sistemi, karaciğer ve böbrekler için koruma sağlamaktadır. Bunun için özel bir tedavi süreci gerçekleştirilmektedir.

Gerekirse, karmaşık psikolojik destek de sağlanmaktadır. Genellikle durum sadece oldukça karmaşık değildir. Aynı zamanda uzun olan terapiye uyum sağlamanıza izin vermektedir. Hasta ile çalışma psikologlar ve psikoterapistler tarafından yürütülmektedir. Sevdiklerinizin desteği de önemlidir.

Kemoterapi nasıl yapılmaktadır?

Tedavi her zaman bireysel olarak seçilen bir şemaya göre gerçekleştirilmektedir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır;

 • Hastanın genel mevcut durumu;
 • Komorbiditelerin varlığı;
 • Onkolojik patolojinin aşaması;
 • Tümör boyutu;
 • Metastazların varlığı, vb.

İlaç kompleksi, her dozdan maksimum etkinin elde edilmesi dikkate alınarak seçilmektedir. Aynı zamanda, onkologlar hastalara mümkün olan en az sayıda yan etki ile çareler sunarlar. Bu durum da sağlığı korumanıza ve vücudun normal işleyişini sağlamanıza izin vermektedir.

Kemoterapi ne kadar sürmektedir?

Tedavi süresi her zaman bireysel olarak belirlenmektedir. Büyük ölçüde tespit edilen tümörün tipine ve belirli ilaçlara duyarlılığına bağlıdır. 14 gün süren döngüler halinde gerçekleştirilmektedir. Bu durumda, aşağıda ki fonların tanıtımı gerçekleştirilebilmektedir;

 • 6-8 günde bir,
 • Günlük,
 • Tüm dönem için bir kez.

Bir prosedürün süresi genellikle 2-3 saattir. Seanslar arasındaki aralık, seçilen kemoterapi rejimi tarafından belirlenmektedir. Toplam döngü sayısı da değişmektedir. Ancak genellikle 4-8 kür arasındadır. Toplam tedavi süresi bir aydan bir yıla kadardır. Bazı durumlarda, tekrarlamaları önlemek için tekrarlanan tedavi gerekebilmektedir.

Kemoterapi için kontrendikasyonlar

Aşağıdaki tedavi yöntemleri ile birlikte yapılmamaktadır;

 • Kandaki yüksek bilirubin seviyeleri;
 • Organik zehirlenme;
 • Karaciğer ve beyinde metastaz varlığı;
 • Vücudun aşırı tükenmesi.

Her kur, ancak gerekli teşhisler yapıldıktan sonra başlamaktadır. Ayrıca yalnızca bir onkolog tarafından reçete edilmektedir. Belirli koşullar altında tedavinin mümkün olup olmadığına yalnızca deneyimli bir doktor karar verebilmektedir.

Yan etkileri

Bir tedavi sürecinden sonra, genellikle tüm organizmanın işleyişinde belirgin bir bozulma olur. Bu durum, kanın nicel ve nitel göstergelerinde bir azalma ve bileşimindeki bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. Bulaşıcı hastalıklar da şiddetlenir ve genel bağışıklık bozulur. Kemoterapinin etkileri şunları içermektedir;

 • İştahsızlık;
 • Kulaklarda gürültü;
 • İşitme ve görme bozukluğu;
 • Saç kaybı;
 • Dışkı bozuklukları;
 • Osteoporoz;
 • Kusma vb.

Hastalar yorgunluk, uyuşukluk, halsizlik ve depresif ruh halinden şikayet ederler. Bazı kişilerde yüzde, kollarda ve bacaklarda şişme, kol ve bacaklarda uyuşma, mukoza zarında artan kanama görülmektedir. Küçük bir döküntü veya tehlikeli bir Quincke ödemi olarak ortaya çıkabilen alerjik reaksiyonlar da sıklıkla meydana gelebilmektedir. Antitümör tedavisi vücutta ağrıya, yanma hissine, ateşe, tırnak kalitesinde bozulmaya vb. neden olabilmektedir.

Kemoterapi sırasında kan testleri

Enjekte edilen ilaçlar sadece kanser hücrelerini değildir. Aynı zamanda sağlıklı hücreleri de (kan dahil) etkilediğinden, hastalar anemi ve diğer patolojik durumlardan muzdariptir. Sağlık göstergelerinin seviyesini kontrol etmek için düzenli olarak laboratuvar teşhisi yapılmalıdır.

Hastalara kan testleri de yapılmaktadır. Genel olarak, azaltılmış lökosit, trombosit ve eritrosit parametreleri de not edilmektedir. Doktorlar sağlığı iyileştirmek için önerilerde bulunurlar. Ayrıca özel diyetler reçete edilmektedir. Yine yükler azaltılmakta, vitaminler ve mikro elementler mutlaka diyete dahil edilmektedir.

Ayrıca hastaların hipotermiden kaçınmaları gerekmektedir. Ayrıca halka açık yerlerde bulunma olasılıklarının daha az olması ve kişisel hijyenlerini dikkatle izlemeleri de tavsiye edilmektedir.

Tedavi sonrası beslenme

Kemoterapi sırasında ve sonrasında diyet, kalorisi yüksek ve yeterince besleyici olmalıdır. Çok miktarda protein, yüksek kaliteli yağ ve karbonhidrat tüketilmesi önerilmektedir. Beslenme şunlara bağlı olarak ayarlanmalıdır;

 • Hastanın genel durumu;
 • Yan etkilerin şiddeti;
 • Kişisel tercihler (devam eden manipülasyonlar nedeniyle değişebilmektedir).

İzin verilen başlıca ürünler arasında kümes hayvanları ürünleri, sığır eti, peynir, taze sebzeler, deniz balığı, baklagiller, tam tahıllı ekmek, kuru meyveler ve kuruyemişler ve yağlar bulunmaktadır. Konserve ve tütsülenmiş etleri, alkolü, yağlı ve kızarmış yiyecekleri, gazlı içecekleri, cipsleri ve diğer atıştırmalıkları ve her şeyden önemlisi fast food’u reddetmelisiniz.

Reçete edilen diyet her zaman kemoterapinin yan etkilerini azaltmayı ve vücudun genel gücünü geri kazanmayı amaçlamaktadır.

Önemli! Yetersiz beslenmenin hastanın durumunu önemli ölçüde kötüleştirebileceği anlaşılmalıdır. Bununla birlikte, mide bulantısı ve kusma nöbetlerine neden olabileceğinden hastayı yemek yemeye zorlamamalısınız.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Alerji nedir? Neden olmaktadır?

İnternette alerjinin birçok tanımı vardır. Ancak Amerikalı bilim adamlarına...

Çikolata Alerjisi nedir? Semptomları nelerdir?

Çikolata alerjisi nadir olarak görülmektedir. Ancak bu ürüne duyarlı...

Kan şekeri neden yükselir?

Kan şekeri nedir? Kan şekeri (glikoz) seviyesinin yükseldiği bir durumdur....

Vitamin kullanımı ve olası fayda ve zararları

1747 yılı, vitamin kullanımı açısından başlangıç ​​noktası olmuştur. Doktor...