Resesyon ne demek?

Tarih:

Resesyon nedir?

Resesyon, ekonomik bir terim olup belirli bir ülkede veya dünya genelinde ekonomik aktivitelerin gerileme gösterdiği durumdur. Genellikle bir veya daha fazla çeyreklik dönemde negatif büyüme oranının yaşandığı bir dönemi ifade etmektedir. Bu yazıda, resesyonun tanımı, nedenleri, etkileri ve önlemler hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacaktır.

Resesyon, genellikle gayri safi milli hasıla (GSMH) gibi ekonomik göstergeler kullanılarak tanımlanmaktadır. Bir ekonominin resesyonda olduğunu belirlemek için ülke çapında veya bölgesel olarak ekonomik büyüme oranının negatif olduğu en az iki ardışık çeyreklik dönem gerekmektedir. Ancak, bu tanım ülkeden ülkeye veya uluslararası kuruluşlardan elde edilen verilere göre değişebilmektedir.

Resesyonun çeşitli nedenleri olabilmektedir. Bunlar arasında talep düşüşü, finansal krizler, yüksek işsizlik oranları, azalan yatırımlar, tüketici harcamalarındaki azalma, artan faiz oranları ve politika değişiklikleri gibi faktörler yer almaktadır. Bu faktörler bir araya geldiğinde, ekonomideki belirsizlik ve durgunluk artmaktadır. Bu nedenle de işletmeler kârlarında azalma yaşamaktadır. Ya da genel olarak ekonomik aktivite yavaşlamaktadır.

Resesyonun etkileri geniş kapsamlı olabilmektedir. Bu durum da işsizlik oranları artmakta ve gelir düzeyleri de düşmektedir. Ayrıca işletmeler iflas etmekte veya küçülme yoluna gitmektedir. Bu durum tüketici harcamalarını azaltmakta, mali piyasalar dalgalandırmakta ve hükümetler mali sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu dönemde, genel olarak ekonomik belirsizlik artacaktır. Bu nedenle de bireyler, işletmeler ve hükümetler ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacaktır.

Resesyonla başa çıkmak ve ekonomiyi canlandırmak için çeşitli önlemler alınabilmektedir. Bunlar arasında mali teşvikler, faiz oranlarının düşürülmesi, vergi indirimleri, kamu harcamalarının artırılması, iş gücü eğitimi, rekabet politikalarının güçlendirilmesi ve mali piyasaların düzenlenmesi gibi önlemler yer almaktadır. Bu tür politika adımları, ekonomik canlanma sürecini hızlandırmaya ve resesyonun etkilerini en aza indirmeye yöneliktir.

Nedenleri

Resesyon, ekonomik durgunluğa ve negatif büyüme oranlarına yol açan bir dönemi ifade etmektedir. Ana faktörleri şu şekildedir;

 1. Talep Düşüşü: Ekonomik resesyonların en yaygın nedenlerinden biri talep düşüşüdür. Talep düşüşü, tüketici harcamalarındaki azalma, yatırım eksikliği ve düşen ticaret hacmi gibi faktörlerle ortaya çıkabilmektedir. Talepteki azalma, üretimde düşüşe ve işletmelerin kârlarının azalmasına neden olabilmektedir.
 2. Finansal Krizler: Finansal krizler, resesyonun tetikleyicisi olabilmektedir. Bankacılık sektöründe yaşanan zorluklar, iflaslar, kredi krizleri, finansal balonlar ve diğer finansal sorunlar, ekonomik durgunlukları tetikleyebilmektedir. Finansal istikrarsızlık, işletmelerin finansman kaynaklarına erişimini sınırlayabilmektedir. Ayrıca tüketici güvenini zayıflatabilmektedir.
 3. İşsizlik Artışı: Yüksek işsizlik oranları, belirgin bir göstergesidir. İşsizlik artışı, tüketici harcamalarının düşmesine ve talep düşüşüne yol açabilmektedir. İş kayıpları, ekonomik belirsizlik ve düşük tüketici güveni ile birleştiğinde, süreç hızlanabilmektedir.
 4. Düşük Yatırım: İşletmelerin yatırımlarında azalma, ekonomik durgunlukların bir başka nedenidir. Belirsizlik, düşük talep ve finansal sorunlar, işletmelerin büyüme ve genişleme planlarını askıya almalarına veya ertelemelerine neden olabilmektedir. Bu da ekonomik aktivitelerde gerileme ve resesyonu tetikleyebilmektedir.
 5. Maliyet Artışları: Maliyetlerdeki artışlar, bir başka faktörü olabilmektedir. Özellikle enerji, hammadde ve işgücü maliyetlerindeki yükselmeler, işletmelerin kar marjlarını azaltabilmektedir. Bu nedenle de üretim maliyetlerini artırabilmektedir. Bu durum, işletmelerin rekabetçiliğini zayıflatabilmekte ve ekonomik durgunluğu tetikleyebilmektedir.
 6. Dış Ticaret Etkileri: Dış ticaretteki sorunlar ve küresel ekonomik dengesizlikler de nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle ihracatın azalması veya ithalatın artması, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum da yerel ekonomide durgunluğa yol açabilmektedir.

Genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, resesyonun nedenleri karmaşık ve çok yönlü olabilmektedir. Talep düşüşü, finansal krizler, işsizlik artışı, düşük yatırımlar, maliyet artışları ve dış ticaret etkileri, resesyonun ana nedenlerinden bazılarıdır. Bu faktörler ekonomideki dengesizlikleri tetikleyebilmekte ve negatif büyüme sürecini başlatabilmektedir.

Ekonomik resesyonların belirli bir nedeni olmadığı için, her durumu kendine özgüdür. Ancak, ekonomik politikalar, mali düzenlemeler ve sağlam ekonomik temellerin oluşturulması gibi önlemler, resesyon riskini azaltabilmektedir. Bu da ekonomik istikrarı destekleyebilmektedir.

Resesyonun etkileri

Ekonomik bir durgunluğu ifade etmektedir. Genellikle ekonomik büyüme oranlarının negatif olduğu bir dönemi temsil eder. Bu dönemin ekonomi, iş gücü, işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkileri şu şekildedir;

 1. İşsizlik Artışı: Resesyon dönemlerinde işsizlik oranları genellikle yükselmektedir. İşletmeler, talep düşüşü nedeniyle üretimi azaltmakta veya kapatmaktadır. İşten çıkarmalar yapar veya yeni işe alımları durdurur. İşsizlik artışı, gelir kaybına, tüketici harcamalarındaki düşüşe ve genel ekonomik belirsizliğe yol açmaktadır.
 2. Düşen Gelir Düzeyleri: İşsizlik artışı ve azalan iş fırsatları nedeniyle genellikle gelir düzeylerinde düşüşe neden olmaktadır. İşsizlik ya da ücret kesintileri, tüketicilerin harcama gücünü azaltmaktadır. Bu da tüketici talebinde düşüşe neden olabilmektedir.
 3. İşletme Kârlarında Azalma: Resesyon dönemlerinde, işletmeler genellikle talep düşüşü ve mali zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Gelirlerdeki düşüş ve işletme maliyetlerindeki artışlar, işletme kârlarında azalmaya yol açabilmektedir. Bu durum, işletmelerin büyüme planlarını askıya almasına veya kârlarını artırmak için maliyet kesintilerine gitmesine neden olabilmektedir.
 4. Yatırımların Azalması: Bu dönemlerde, işletmeler genellikle yatırımlarını erteleyebilir veya azaltabilir. Finansal belirsizlik, düşen talep ve artan maliyetler, işletmelerin büyüme ve genişleme planlarını askıya almasına veya yatırımları azaltmasına neden olabilmektedir. Ayrıca bu durum, uzun vadeli ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilmektedir.
 5. Finansal Piyasaların Dalgalanması: Resesyon dönemlerinde finansal piyasalarda dalgalanma sıkça görülmektedir. Düşen hisse senedi piyasaları, tahvil faizlerindeki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler gibi faktörler, yatırımcı güvenini sarsabilmektedir. Bu da finansal istikrarsızlık yaratabilmektedir.
 6. Kamu Maliyesi Zorlukları: Bu dönemlerde kamu maliyesi zorluklarla karşılaşabilmektedir. Düşen ekonomik aktivite, vergi gelirlerinde azalmaya neden olabilirken, artan işsizlik ödenekleri ve diğer sosyal harcamalar kamu bütçelerini zorlayabilmektedir. Bu durum, kamu harcamalarının kısıtlanmasına veya vergi artışlarına yol açabilmektedir.
 7. Tüketici Güveninde Düşüş: Resesyon dönemlerinde tüketici güveni genellikle düşmektedir. İşsizlik korkusu, ekonomik belirsizlik ve düşen gelir düzeyleri, tüketicilerin harcamalarını kısıtlamasına ve tasarruf etmeye yönelmelerine neden olabilmektedir. Bu durum, talep düşüşü ve ekonomik aktivitedeki gerileme için bir döngü oluşturabilmektedir.

Resesyonun etkileri, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan geniş kapsamlı olabilmektedir. İşsizlik, düşen gelir düzeyleri, işletme kârlarında azalma, yatırımların azalması, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, kamu maliyesi zorlukları ve tüketici güveninde düşüş gibi faktörler, resesyon dönemlerinin yaygın etkileridir. Bu dönemlerde, ekonomik politikalar, mali teşvikler ve istikrar önlemleri, resesyonun etkilerini hafifletmek ve ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için kullanılabilmektedir.

Resesyona karşı önlemler

Ekonomik durgunluğa ve negatif büyüme oranlarına yol açan bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönemde ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için çeşitli önlemler alınabilmektedir. Ekonomik politikalar, mali teşvikler, para politikaları ve diğer önlemler şu şekilde olabilmektedir;

 1. Mali Teşvikler: Hükümetler, resesyon dönemlerinde genellikle mali teşviklerle ekonomiyi canlandırmaya çalışmaktadır. Bu teşvikler, kamu harcamalarının artırılması, altyapı projelerine yatırım yapılması, vergi indirimleri ve teşviklerin sağlanması gibi önlemleri içerebilmektedir. Bu tür mali teşvikler, ekonomik aktiviteyi artırmak ve işletmelerin büyüme ve istihdam yaratmasını teşvik etmek için kullanılmaktadır.
 2. Para Politikaları: Merkez bankaları, resesyon dönemlerinde genellikle para politikalarını gevşeterek ekonomiyi desteklemeye çalışmaktadır. Faiz oranlarının düşürülmesi, kredi kolaylıklarının sağlanması ve likiditeyi artırmak gibi önlemler ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu durum, işletmelerin yatırım yapmasını teşvik etmektedir. Ayrıca tüketici harcamalarını artırmak ve borçlanma maliyetlerini düşürmek gerekmektedir.
 3. İstihdam Teşvikleri: İşsizlik artışının bir sonucu olarak, istihdam teşvikleri önemli bir rol oynamaktadır. Hükümetler, işverenlere teşvikler sağlayarak işletmelerin istihdam yaratmasını destekleyebilmelidir. Bu teşvikler, maaş sübvansiyonları, işveren vergi indirimleri, istihdamı artırmaya yönelik destek programları ve mesleki eğitim fırsatları gibi çeşitli şekillerde olabilmektedir.
 4. Sosyal Güvenlik Ağı: Bu dönemlerde sosyal güvenlik ağı önemli bir destek unsuru olabilmektedir. İşsizlik ödeneklerinin artırılması, sosyal yardımların genişletilmesi ve işsiz kalanlara sağlanan destekler artmalıdır. Ayrıca ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek için de kullanılabilmektedir. Bu önlemler, gelir düzeylerindeki düşüşü hafifletebilmekte ve tüketici harcamalarını destekleyebilmektedir.
 5. Rekabet Politikaları: Rekabet politikaları, bu dönemlerde ekonomik faaliyetleri desteklemek için kullanılan bir başka önlemdir. Rekabet politikalarının güçlendirilmesi, rekabetin teşvik edilmesi, monopol ve kartellerin önlenmesi gerekmektedir. Bu da serbest ticaretin desteklenmesi ve düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması içindir. Ayrıca ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla kullanılabilmektedir.
 6. Eğitim ve Yenilikçilik: Resesyon dönemleri, eğitim ve yenilikçilik alanlarında önemli fırsatlar sunabilmektedir. Eğitim yatırımları, iş gücünün becerilerini geliştirebilmekte ve rekabetçiliklerini artırabilmektedir. Aynı zamanda, yenilikçilik teşvikleri ve Ar-Ge destekleri, yeni iş fırsatları ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmektedir.

Bu önlemler, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, işsizlik oranlarını azaltmak ve tüketici güvenini yeniden oluşturmak için kullanılan çeşitli politikalardır. Ayrıca mali önlemleri de içermektedir. Bu önlemler arasında mali teşvikler, para politikaları, istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik ağı, rekabet politikaları ve eğitim/yenilikçilik destekleri yer almaktadır. Bu önlemlerin etkili bir şekilde uygulanması, resesyonun etkilerini hafifletmeye ve ekonomik toparlanmayı desteklemeye yardımcı olabilmektedir.

Sonuç olarak;

Resesyon ekonomik bir terim olup, bir ülkede veya dünya genelinde ekonomik aktivitelerin gerileme gösterdiği dönemi ifade etmektedir. Talep düşüşü, finansal krizler ve yüksek işsizlik oranları gibi faktörler resesyonun nedenleri arasında yer almaktadır. Resesyonun etkileri geniş kapsamlı olabilmektedir. Bunlardan bazıları işsizlik, düşen gelir düzeyleri ve ekonomik belirsizlik gibi sorunlara neden olabilmektedir. Ekonomik canlanma için mali teşvikler, düşük faiz oranları ve diğer politika önlemleri alınabilmektedir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Tahvil nedir?

Tahvil, bir borç teminatıdır. Neredeyse birisinin sizden para aldığı...

Papara nedir? Ne işe yaramaktadır?

Papara nedir? "Papara" e-ticaret alanında hizmet sunan bir firmadır. Şirket genç...

Deflasyon nedir? Neden tehlikelidir?

Deflasyon nedir? Deflasyon, enflasyonun tam tersidir. Yani bu terim, mal...

Leasing nedir?

Leasing'in tanımı oldukça basittir. Satın alma hakkına sahip uzun...