Faktoring nedir?

Tarih:

Satış işlemlerinde satıcı, mal ve hizmetlerin ödemesini mümkün olduğunca erken almakla ilgilenmektedir. Alıcının ise, farklı bir durumu vardır. Mümkün olduğunca geç ödeme yapmak istemektedir. Soruna en uygun çözüm için, satıcının ödemeyi mümkün olan en kısa sürede almasına yardımcı olacak bir finansal aracı görünebilmektedir. Aracının kendisi de hizmetler için ödenmesi gereken ödemeyi alarak fayda sağlayacaktır. Bu durumda faktoring devreye girmektedir.

Faktoring nedir?

Faktoring, parasal alacak hakkının devrine karşı finansmandır. Başka bir deyişle, bir faktoring şirketi veya bir banka, mal veya hizmet satıcısına, alıcının kendisine borçlu olduğu miktarın %80-90’ını ödemektedir. İkincisi yükümlülüklerini tamamen kapattığında, satıcıdan aracının komisyonu (ücreti) çıkarılarak bakiye de tahsil edilmektedir.

Bu tür bir plan, satıcıların büyük alacakları olan sorunları çözmesine izin verdiği için popülerdir. Yani bir ürün veya hizmet tedarikçisinin kirası, personeli vb. ödemek için ek fonlara ihtiyacı olduğunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca müşteriden ödeme belirli bir süre sonra beklenmektedir. Bu dönem, mali yardım aracısı ve mevcut iş konularını kapatmanıza olanak tanımaktadır. Ayrıca, bir faktoring şirketi veya banka bazı durumlarda, bir müşterinin ödeme yapmamasına karşı sigorta görevi görebilmektedir. Ya da bir borcun tahsili için yasal yükümlülükler üstlenebilmektedir.

Faktoring türleri

Tanımı ele aldıktan sonra, bu finansal işlemin özelliklerine bakacak olursak, iki tür faktoring seçeneği vardır. Bunlar;

  • Gerileme ile;
  • Gerileme yok.

İlk durumda, tüm sorumluluk satıcıya aittir. Alıcının faturayı ödememesi durumunda satıcı borcu kendi başına faktöre (şirket veya bankaya) iade etmektedir. Bu tür, satıcı için yüksek bir risk ile karakterize edilmektedir. Ancak bu durumda bir aracının hizmet komisyonu, rücu olmaksızın faktoring ile daha düşüktür.

İkinci durumda, alacakların yönetimi faktöre devredilmelidir. Müşteri tarafından faturanın ödenmemesi durumunda sorunun çözümünü aracı kuruluş üstlenmektedir. Ek olarak, sınıflandırmanın temeli, süreçteki katılımcılar arasında ve işlem konusunun farkında olma derecesi olabilmektedir. Bu kritere göre faktoring de ayırt edilebilmektedir. Bunlar;

  • Açık;
  • Kapalı.

İlk durumda alıcı, bir aracının varlığı da dahil olmak üzere işlemin tüm detayları ekteki belgelerde gösterildiğinden, faktörün varlığını bilmektedir. İkinci durumda, tedarikçi ile aracı arasındaki anlaşma gizlidir.

Katılımcıların işlemdeki konumuna göre yurt içi ve yurt dışı faktoring birbirinden ayrılmaktadır. İlk durumda, herkes aynı durumdadır. İkincisinde ise farklı durumlarda olabilmektedir.

Son olarak, tedarikçi ve alıcı arasındaki işlemin tüm aşamalarında aracılık hizmetlerinin sunulduğu tam faktoring, faktör hizmetlerine yalnızca belirli bir aşamada ihtiyaç duyulduğunda kısmi olabilmektedir.

Faktoring nasıl çalışmaktadır?

Daha önce belirtildiği gibi, finansal bir ürün olarak faktoring, işlemdeki tüm katılımcıların tam bir etkileşim planının varlığı ile karakterize edilmektedir.

İlk aşama ön çalışma olarak adlandırılabilmektedir. Yani faktoring şirketi, sözleşmenin imzalanmasından önce bile potansiyel müşteriyi kapsamlı bir şekilde kontrol etmektedir. Yine devamında faaliyetler hakkında bilgi toplanmalıdır. Ayrıca işlemin yasal bileşeni kontrol edilmeli ve ödeme gücü verileri aranmaktadır. Böylece müşterinin güvenilirliği ve olası riskler değerlendirilmektedir.

İkinci aşama da ise, bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasıdır. Ana unsurları, sözleşmenin konusu, fon sağlama prosedürü ve ayrıca alacakların finansmanı ve temliki koşullarıdır.
Bunu, teslimatın gerçekleştiğini kanıtlayan belgelerin (irsaliye, fatura vb.) istenmektedir.

Son aşama ise, işlemin kontrolüdür. Bir faktoring şirketi tarafından gerçekleştirilen çeşitli iş türlerini içermektedir. Bunlar, tarafların işlem şartlarını yerine getirmesinin bir analizidir. Aynı zamanda sözleşme şartlarına uymayan bir katılımcı ile çalışma talep edilmemektedir.

Avantajları ve dezavantajları

Faktoring, avantajları nedeniyle oldukça popüler bir finansal üründür. Bu ürünün avantajları hakkında şunlar söylenebilmektedir;

  • Nakit boşluklarının kapatılması ve ölçeklendirme. Bir işi sorunsuz yürütmek ve genişletmek için sürekli bir nakit cirosuna ihtiyacınız vardır. Şu anda finansal güvenceye sahip büyük bir alacakla, faktoringin çözülmesine yardımcı olabilecek sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
  • Müşterilere uygun teklif ve sayılarını artırma olasılığı. Müşteriye ödemenin ertelenmesi, tedarikçiyi müşterilerden avantajlı bir şekilde ayırt edebilen ticaret teklifinin bir özelliğidir. Buna göre, varlığı müşteri tabanını genişletmeye yardımcı olacaktır.
  • Tedarikçinin finansal durumuna faktörün düşük gereksinimleri. Faktoring şirketi, alıcıların ödeme gücünü daha dikkatli kontrol etmektedir. Bu durumda teminat gelecekteki kazançlar olduğundan, kredi vermenin aksine teminat yatırmaya gerek yoktur.

Ancak, herhangi bir finansal ürün gibi, faktoring de mükemmel değildir. Bir takım dezavantajları da vardır. Bunlar arasında şunlar vardır;

  • İş sadece ertelenmiş ödeme sözleşmeleri ile gerçekleştirilmektedir. Düzenli sözleşme yapılan bir müşterinin ödemesinde gecikme olması durumunda, bir faktoring şirketi ile iletişime geçilmesi mümkün olmayacaktır.
  • Sadece nakitsiz ödeme mümkündür.
  • Sözleşme şartlarına sıkı sıkıya uyulması gerekmektedir. Teslimat ve/veya ödeme şartlarını değiştirme imkanı yoktur. Her şey imzalanan sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

Kimler tarafından kullanmalıdır?

Faktoring özü uzun zamandır bilinmektedir. Ancak bu finansal ürün, işletmenin işleyişinde kendi ayarlamalarını yapan pandemi sırasında modern dünyada özel bir dağıtım almıştır. Daha sonra girişimciler, işletmelerinin ayakta kalmayı başardığı nakit boşluklarını ortadan kaldırmak için kullanma olasılığını takdir etmişlerdir.

Artık faktoring hem küçük ve orta ölçekli işletmelere, hem de düzenli olarak vadeli mal tedarik eden büyük şirketlere önerilebilmektedir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Offshore hesabı nedir?

Offshore Hesabı Nedir? Offshore hesabı, bir bireyin veya kurumun kendi...

Papara nedir? Ne işe yaramaktadır?

Papara nedir? "Papara" e-ticaret alanında hizmet sunan bir firmadır. Şirket genç...

Leasing nedir?

Leasing'in tanımı oldukça basittir. Satın alma hakkına sahip uzun...

Visa ödeme sistemi nedir? Nasıl çalışmaktadır?

Visa ödeme sistemi nedir? Visa International Service Association (özyinelemeli kısaltma),...