Gayrisafi milli hasıla (GSMH) ve (GSYİH) nedir?

Gayrisafi milli hasıla (GSMH) nedir?

Gayri safi milli hasıla (GSMH), bölgesel konumlarına bakılmaksızın ulusal kuruluşlar (işletmeler, kuruluşlar ve bireyler) tarafından yıl boyunca üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini ifade eden ulusal ekonomi istatistiklerinin makroekonomik bir göstergesidir.

Gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYİH) farklı olarak, GSMH nüfus tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin değerini içermektedir. Hükümet alımları, sermaye yatırımları ve ayrıca ticaret dengesi (mal ve hizmet ihracatı ve ithalatı arasındaki değer farkı) ve ödemeler dengesi (dış ödemeler ile iç ödemeler arasındaki değer farkı) dahil olmak üzere yıl içindeki dış ekonomik işlemler dengesi ücretler, karlar vb. ile ilgili makbuzları içermektedir.

GSMH dengesinin işaretine bağlı olarak, GSYİH’den büyük veya küçük olabilmektedir.

GSYİH nedir?

Ülke ekonomisinin büyümesinin merkezi göstergelerinden biri olan GSYİH kavramıdır. GSYİH veya gayri safi yurtiçi hasıla, yabancı şirketlerin ürünleri de dahil olmak üzere, bir ülkede birim zamanda üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir.

Genellikle, WFP bir yıl olarak sayılmaktadır. Üretimin bir kısmı yabancı şirketlere ait olsa bile, belirli bir ülkenin topraklarında üretilen ürünler o ülkenin GSYİH’sına dahil edilmektedir.

GSYİH türleri

2 tür GSYİH vardır. Nominal ve gerçek.

  • Nominal GSYİH, bir toplum tarafından belirli bir süre boyunca üretilen ve cari fiyatlarla ifade edilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değeridir.
  • Reel GSYİH, ülkede üretilen tüm ürünlerin, baz olarak seçilen dönemin reel fiyatlarıyla ifade edilen nihai değerlerinin toplamıdır.

Yani, yıl içinde üretilen mal ve hizmetler ölçülmektedir. Günümüzde geçerli olan piyasa fiyatları üzerinden hesaplandıysa da, bu nominal GSYİH’dır. Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış değerlerinden çıkarılırsa, bu gerçek GSYİH’dır. Ülkede ekonomik büyüme olup olmadığını anlamak için kullanılan bu göstergedir.

Bir ülkenin GSYİH’sini tüm vatandaşların sayısına bölersek, kişi başına düşen GSYİH adı verilen ekonomik bir gösterge elde ederiz. Bu göstergeye göre, farklı ülkelerdeki ekonomik büyüme derecesi ve yaşam standardı karşılaştırılabilmektedir. Yani devlet gelirleri nüfus arasında eşit olarak dağıtılırsa, ülkenin her bir sakininin gelirinin ne olacağını tahmin etmek mümkündür.

Ancak burada, kişi başına düşen GSYİH’nın yaşam standardını yalnızca yaklaşık olarak tahmin etmeye yardımcı olduğunu hatırlamak önemlidir. Aşağıdakiler gibi diğer önemli faktörleri dikkate alınmamaktadır;

  • Refah sınıflarına bölünme nedeniyle bir ülkenin vatandaşları arasında gelirlerin nasıl eşitsiz dağıldığı;
  • Kayıt dışı ekonomideki emeğin sonuçları;

GSYİH’nın GSMH’den farkı nedir?

Yukarıda yazdığımız gibi, GSYİH ve GSMH sadece iki kriterde benzerdir. İlk olarak, nihai ürünlerin maliyetini içerirler. İkincisi, bu göstergeler yalnızca belirli bir süre için dikkate alınır.

GSYİH, yabancı ürünler de dahil olmak üzere ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerini dikkate almaktadır. GSMH ile durum farklıdır. Bu ekonomik büyüme göstergesi, bu ülke işletmelerinin yurt içinde ve yurt dışında ürettikleri tüm mal ve hizmetlerin değerini dikkate almaktadır.

Ülkelerin GSYİH ve GSMH’si nasıl hesaplanmaktadır?

Bu göstergeleri hesaplamanın 3 ana yolu vardır. Bunlar giderlere göre, gelire göre ve katma değere göredir.

Benzer konular