Biyoloji

Translezyonel DNA sentezi nedir?

Translezyon DNA sentezi olgusu (Translesion DNA sentezi - hasar yoluyla DNA sentezi) olgusu, ne yazık ki çok fazla kapsanmamaktadır. Moleküler biyoloji ders kitapları genellikle bundan bahsetmemektedir. Ayrıca bu konuda...

Onkolojide genetik topluluk

Genetik topluluk içerisinde hücre malignitesi süreci, yani hücrelerin normalden kanserli hale dönüşümüne, transkriptome adı verilen hücre genlerinin çalışmalarının...

Hücre nedir?

Dünyada çok sayıda organizma bulunmaktadır. Bunlar mantarlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar olarak sınıflandırılabilmektedir. Hepsi tek bir özellik tarafından birleştirilmiştir....

Aktinomisetler nedir? Türleri nelerdir?

Aktinomisetler, mantar miselyumuna benzeyen dallanma filamentleri oluşturabilen gram-pozitif mikroorganizmaların geniş bir taksonomik grubudur. Modern mikrobiyolojide aktinomisetler aktinobakteriler olarak...

Sitoplazma ve Çekirdek

Sitoplazma nedir? Sitoplazma, hücrenin iç içeriğidir. Ana maddeden (hyaloplazma) ve içinde bulunan çeşitli hücre içi yapılardan (inklüzyonlar ve organeller)...

Çekirdek nedir? Yapısı ve işlevleri

Ökaryotik hücrenin genetik bilgisi, özel bir iki kemerli organelde (çekirdekte) depolanmaktadır. Ayrıca içinde DNA'nın% 90'ından fazlasını barındırmaktadır. Yapısı Biyolojideki çekirdeğin ne olduğu ve hangi işlevleri yerine...

Sitoplazma nedir? Tanım, yapısı ve işlevi

Tanım Zarla birlikte, hücrenin ana parçalarından biri olan sitoplazmadır. Bu yapı malzemesi her türlü organik maddedir. Hücrenin yaşamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Tüm hücresel...

Translezyonel DNA sentezi nedir?

Translezyon DNA sentezi olgusu (Translesion DNA sentezi - hasar yoluyla DNA sentezi) olgusu, ne yazık ki çok fazla kapsanmamaktadır. Moleküler biyoloji ders kitapları genellikle...

Oksitosin hormonu nedir? Ne işe yarar?

Oksitosin, çoğu zaman haksız yere kardeşleri olan vazopressin ve endorfinin gölgesinde kalan bir hormondur. Ama bizim için de çok önemli bir hormon olarak dikkat...

Genetik mühendisliği nedir?

Modern genetik mühendisliği, insan da dahil olmak üzere yeni bir genotip programlayarak bireysel genleri "açmanızı" ve "kapatmanızı" sağlamaktadır. Birçok keşif insanlığa fayda sağlamış olsa...

Moleküler biyoloji nedir?

Günümüzde moleküler biyolog Test Tüpü, moleküler biyoloji dünyasında size rehberlik edecektir. Gelişiminin aşamaları boyunca tarihi bir gezi ile başlayacağız. 1933'ten bu yana ana keşifleri...