Sitoplazma nedir? Tanım, yapısı ve işlevi

Tarih:

Tanım

Zarla birlikte, hücrenin ana parçalarından biri olan sitoplazmadır. Bu yapı malzemesi her türlü organik maddedir. Hücrenin yaşamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Tüm hücresel yapıları birleştirmekte ve birbirleriyle etkileşimlerini teşvik etmektedir. Ayrıca hücrenin çekirdeği ve tüm organoidlerde de bulunmaktadır. Basit bir ifadeyle sitoplazma, hücrenin diğer tüm bileşen kısımlarının bulunduğu bir maddedir.

Yapısı

Bileşimi, homojen bir kimyasal değildir. Karmaşık bir fiziko-kimyasal sistem olan çeşitli kimyasal bileşikleri de içermektedir. Ayrıca sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bununla birlikte içinde büyük bir su içeriğine sahiptir. Önemli bir bileşeni, nükleik asitler, yağlar ve karbonhidratlarla birlikte kolloidal halde protein karışımıdır. Ayrıca sitoplazma iki bileşen parçasına ayrılmaktadır. Bunlar;

  • Endoplazma,
  • Eksoplazma.

Endoplazma hücrenin merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca daha akıcı bir yapıya sahiptir. Hücrenin en önemli organoidlerinin bulunduğu yer burasıdır. Ektoplazma, zarıyla sınırlandığı hücrenin çevresi boyunca bulunmaktadır. Bununla birlikte kıvamda daha viskoz ve yoğundur. Hücrenin çevreye olan bağlanma rolünü oynamaktadır.

İşlevleri

Hangi işlevi yerine getirmektedir? Çok önemlidir. Nükleik asitlerin sentezi haricinde sitoplazmada hücresel metabolizmanın tüm süreçleri geçmektedir (hücrenin çekirdeğinde gerçekleştirilmektedir). Bunun yanı sıra en önemli işlevin yanı sıra, sitoplazma böyle yararlı roller de oynamaktadır;

  • Hücre boşluğunu doldurmaktadır;
  • Hücresel bileşenler için bir bağlantıdır,
  • Organoidlerin konumunu belirlemektedir,
  • Hücre içi ve hücre içi seviyelerde fiziksel ve kimyasal süreçler için bir iletkendir,
  • hücrenin iç basıncını, hacmini, esnekliğini vb. desteklemektedir.

Hareketi

Hareket etme kabiliyeti önemli bir özelliğidir. Bu nedenle hücrenin organoidlerinin bağlantısı sağlanmaktadır. Biyolojide sitoplazmanın hareketine sikloz denmektedir. Ayrıca sürekli bir süreçtir. Hücredeki sitoplazmanın hareketi jet benzeri, titreşimli veya dairesel olabilmektedir.

Bölme

Bir başka özelliği de bölünmesidir. Onsuz hücrenin bölünmesinin kendisi imkansız olacaktır. Sitoplazmanın bölünmesi, bağlantıdaki makalede daha fazla okuyabileceğiniz mitoz ve mayoz yoluyla yapılmaktadır.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Hormonlar vücut için neden gereklidir?

Hormonlar nelerdir? Vücuttaki diğer moleküllerden nasıl farklıdırlar? Nadir hastalıklarla...

Hücre duvarı nedir?

Çok az istisna dışında, tüm hücreler proteinlerden, karbonhidratlardan ve...

mitokondri nedir?

Mitokondri, ana işlevi hücrenin yaşamı için enerji kaynağı olan...

Kloroplast nedir? Yapısı ve işlevi nasıldır?

Kloroplastlar bir plastid türüdür. Kloroplastlar, içlerindeki baskın pigment klorofil...