Biyoloji

Hücre duvarı nedir?

Çok az istisna dışında, tüm hücreler proteinlerden, karbonhidratlardan ve diğer maddelerden oluşan hücre dışı bir matris ile çevrilidir. Olağanüstü gücü ve hücre şeklini kontrol etme yeteneği nedeniyle, öbakteriler, algler,...

Ribozom nedir?

Ribozom, hücrenin en önemli organelleridir. Çünkü çeviri süreci üzerlerinde gerçekleşmektedir. Haberci RNA (mRNA) üzerinde bir polipeptit sentezi bulunmaktadır....

Kromatofor nedir?

Biyolojide kromatoforlar nelerdir? Canlıların hücreleri, farklı işlevlere sahip çeşitli organeller içermektedir. Kromatoforlar sitoplazmada bulunan ve ona renk veren hücre...

Moleküler biyoloji nedir?

Günümüzde moleküler biyolog Test Tüpü, moleküler biyoloji dünyasında size rehberlik edecektir. Gelişiminin aşamaları boyunca tarihi bir gezi ile başlayacağız. 1933'ten bu yana ana keşifleri...

Onkolojide genetik topluluk

Genetik topluluk içerisinde hücre malignitesi süreci, yani hücrelerin normalden kanserli hale dönüşümüne, transkriptome adı verilen hücre genlerinin çalışmalarının çok büyük ölçekli bir yeniden düzenlenmesi...

Genomik ilişkilendirmelerin aranması

Genomik araştırmalar İnsan genomunda insanların farklı şekilde gelişmesinden, farklı görünmesinden ve düşünmesinden sorumlu olan genler ve mutasyonlar vardır. Bu genlerin ilişkilerini saptamak için istatistiksel bir...

Genler bir çocukta konuşma gelişimini nasıl etkilemektedir?

16 Eylül 2014'te İngiliz bilim adamları, Nature Communications dergisinde çocuklarda konuşma gelişimini etkileyen bir gen hakkında bir makale yayınlamışlardır. Bununla birlikte bir çocuğun erken...

Genotip nedir?

Genotip, bir organizmanın hücrelerinin her birinin kromozomlarında depolanan genlerin toplamı tarafından oluşmaktadır. Her iki kelimenin de farklı bir sözlük anlamı olduğu için genotip kavramı...

Kromatofor nedir?

Biyolojide kromatoforlar nelerdir? Canlıların hücreleri, farklı işlevlere sahip çeşitli organeller içermektedir. Kromatoforlar sitoplazmada bulunan ve ona renk veren hücre organelleridir. Renge sahip tüm hücre organellerini...