Biyoloji

Moleküler biyoloji nedir?

Günümüzde moleküler biyolog Test Tüpü, moleküler biyoloji dünyasında size rehberlik edecektir. Gelişiminin aşamaları boyunca tarihi bir gezi ile başlayacağız. 1933'ten bu yana ana keşifleri ve deneyleri anlatacağız. Ayrıca, genleri...

Kromatofor nedir?

Biyolojide kromatoforlar nelerdir? Canlıların hücreleri, farklı işlevlere sahip çeşitli organeller içermektedir. Kromatoforlar sitoplazmada bulunan ve ona renk veren hücre...

Genotip nedir?

Genotip, bir organizmanın hücrelerinin her birinin kromozomlarında depolanan genlerin toplamı tarafından oluşmaktadır. Her iki kelimenin de farklı bir...

Onkolojide genetik topluluk

Genetik topluluk içerisinde hücre malignitesi süreci, yani hücrelerin normalden kanserli hale dönüşümüne, transkriptome adı verilen hücre genlerinin çalışmalarının çok büyük ölçekli bir yeniden düzenlenmesi...

Genomik ilişkilendirmelerin aranması

Genomik araştırmalar İnsan genomunda insanların farklı şekilde gelişmesinden, farklı görünmesinden ve düşünmesinden sorumlu olan genler ve mutasyonlar vardır. Bu genlerin ilişkilerini saptamak için istatistiksel bir...

Genler bir çocukta konuşma gelişimini nasıl etkilemektedir?

16 Eylül 2014'te İngiliz bilim adamları, Nature Communications dergisinde çocuklarda konuşma gelişimini etkileyen bir gen hakkında bir makale yayınlamışlardır. Bununla birlikte bir çocuğun erken...

Genotip nedir?

Genotip, bir organizmanın hücrelerinin her birinin kromozomlarında depolanan genlerin toplamı tarafından oluşmaktadır. Her iki kelimenin de farklı bir sözlük anlamı olduğu için genotip kavramı...

Kromatofor nedir?

Biyolojide kromatoforlar nelerdir? Canlıların hücreleri, farklı işlevlere sahip çeşitli organeller içermektedir. Kromatoforlar sitoplazmada bulunan ve ona renk veren hücre organelleridir. Renge sahip tüm hücre organellerini...

Algler nedir? Yapısı ve türleri

Algler dünyadaki en eski mikroorganizmalardır. Algler, habitatı geniş ve çeşitli olan gezegendeki en eski mikroorganizmalardan bir tanesidir. Birçok hayvan ve memeli için besin zincirinin belkemiğini...