Egoist kimdir ve neden sadece kendini düşünür?

İnsanlar iki büyük gruba ayrılmaktadır. Bazıları başkalarının iyiliğini düşünürken, diğerleri sadece kendilerini önemsemektedir. Egoist kimdir? Neden bu şekilde davranıyorlar? Başkalarının çıkarlarını ihmal etmek iyi mi kötü mü? Ya muhatap olduğumuz kişi bencil gibi davranırsa? Onunla diyalog nasıl kurulur? Yeniden eğitim alabilir mi? Bu tip bir kişi ile ilişkiye başlamak kolay mıdır? Bir egoistle iletişim kurarken ne bekleyebilirsiniz?

Egoist kimdir?

Egoist sadece kendini düşünen, kendi çıkarlarını etrafındakilerin önüne koyan kişidir. Abartılı biçimler kazanmıyorsa, egoizmde yanlış bir şey olmadığını söylemek doğru olacaktır. Gerçek şu ki, her insan bireysel bir organizmadır. Tüm fizyolojik süreçleri kendi içinde sürdürmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için doğru beslenmeli, iyileşmeli, sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Orta derecede bencillik ise, buna yardımcı olmaktadır. En ilgisiz kişi bile kendini düşünmelidir. Aksi takdirde başkalarına yardım etmeye yönlendirdiği hayati enerji kaynağı tükenecektir.

Egoist kelimesinin zıt anlamlısı özgecildir. Böyle bir insan, tam tersine, kendini tamamen insanlara hizmet etmeye adamaktadır. Geleneksel olarak, fedakarlık bencilliğe karşıdır. Ancak her şey o kadar basit değildir. Rasyonel özgecilik kavramı, insanlar diğerlerine yardım ettiğinde ve mantıksal olarak bunun ihtiyacını fark ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Tabii ki, özgeciler gibi davranırlar. Ancak kendileri için zaten uzaktan bencillik gibi görünen belirli “bonuslar” görmektedirler. Ek olarak, başkalarına yardım etmek, bir kişinin sosyal önemini artırabilmektedir. Böylece bireysel egoistleri fedakar gibi davranmaya çekilebilmektedir. Örnekler için uzağa gitmeye gerek yoktur. Herhangi bir siyasi şovu açmak yeterlidir.

Bencil davranışın evrimini, bir kişi olarak büyüdükçe gerçekleştirmek bile mümkündür. İlk başta, herkese yavaş yavaş yetişkin bir şekil alan çocuksu egoizm hakimdir. Zamanla, bir kişi başkalarına yardım etmenin avantajları olduğunu fark etmektedir. Çünkü bu durum kişinin toplumdaki otoritesini arttırmaktadır. İyilik ve desteğe güvenmesine de izin vermektedir. Bu durum ise, egoisti rasyonel bir özgeciye dönüştürmektedir. Bu davranışı yavaş yavaş pekiştirerek ise, kendini geliştirmeyi seçebilecektir. Bu gelişme vektörü sadece olgun bireyler için geçerlidir. Çocuksu insanlar veya gelişmiş zeka ile ayırt edilmeyenler ise, tüm yaşamları boyunca tam bir egoist kalabilirler.

Şu kelimeler egoizmin eş anlamlıları olarak kabul edilmektedir. Bunlar kendini sevme, benmerkezcilik, bencillik ve kişisel çıkar olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu özelliğin farklı tezahür derecelerini ve yönünü yansıtmaktadır. Örneğin, fayda sağlamak, kendinizi övmek veya kendi hedeflerinize ulaşmak için bu yolu kullanırlar. Ana güdü kişisel zevk olarak adlandırılabilirse, zevk arzusuna dayanan bir yaşam ilkesi olan hedonizm hakkında konuşmak gerekecektir. Genel olarak egoistleri tespit etmek zordur. Bazılarının diğer kişilik tiplerinden ayırt etmenin ise, zor olduğunu söyleyebiliriz.

Egoist kişilik ve türleri

Bu kavram, bencilliğin çeşitli yönlerini ortaya koyan kapsamlı bir sınıflandırma içermektedir. Şiddet, davranış rasyonalitesi, aktivite, ölçek, radikalizm, kendi kendine yeterlilik ve yaşa göre türlere ayrılmaktadır.

Ciddiyet dikkate alındığında, egoistler;

 • Gizli – fedakar kılığına girmek;
 • Açık – sakince “Ben bir egoistim” kelimesinin varlığını kabul etmektedir.

Davranışın rasyonelliğine bağlı olarak;

 • Rasyonel – uygun olduğunda doğalarını göstermektedir;
 • Mantıksız – gelecekte onlara zarar verebilecek olsa bile her zaman “kendileri için kürek çekerler”.

Faaliyete göre, aşağıdakiler ayırt edilmektedir;

 • Aktif – ihtiyaçlarını karşılamada iddia ettiğini göstermek;
 • Pasif – sadece diğer insanların çıkarlarına kayıtsız kalmak.

Tezahür ölçeğine göre, egoizm;

 • Tek – bireysel tüketicilik;
 • Aile – akrabalarının çıkarlarını savunmak;
 • Topluluk – grup çıkarları için öncelik;
 • Kurumsal – kurumsal değerlerin mutlaklaştırılması;
 • Milliyetçi – abartılı vatanseverlik.

Geçmişte egoistler radikal doğalarına göre ise üç gruba ayrılmıştır;

 • Kendi başınıza yaşayan ve başkalarına müdahale etmeyen;
 • Kendileri yaşar ama başkalarının yaşamasını engellerler;
 • Kendilerine ve başkalarına müdahale etmek.

Kendi kendine yeterliliğe bağlı olarak, iki etik türü vardır;

 • Tüketici – başkalarına kayıtsızlık göstermekte ve kendine çıkar sağlamaktadır;
 • Parazit – başkalarının çıkarlarını umursamaz ve başkalarının pahasına yaşamaya çalışır.
 • Tüketici görgü kuralları diğerlerinden fazla saygı duymayı emrediyorsa ve genellikle hayatta başarıya ulaşıyorsa, o zaman “Parazit” asla popüler olmamaktadır. Bu durum bağımlının “ekolojik nişini” işgal etmektedir.

Yaş dikkate alındığında bencillik;

 • Çocuk – duygularını kontrol edememekten kaynaklanır;
 • Yetişkin, bilinçli olarak seçilmiş kalıcı bir psikolojik davranış modelidir.

Tezahürlerin çeşitliliğine rağmen egoizm, sahipleri arasında oldukça açık bir şekilde ortaya çıkan bir takım ortak özelliklere sahiptir. Bu durum, bencil bir kişiyi tanımanıza ve zamanla ona nasıl davranacağınızı anlamanıza olanak tanıyacaktır.

Bir egoist nasıl tanınmaktadır?

Herhangi bir egoist tavrı ne olursa olsun, kişisel hırslarını ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye çalışacaktır. Bu durum ise, her zaman art niyetlerin olduğu anlamına gelmektedir. Bunu bir alaycı veya şüpheciye sormak en iyisidir. Egoistin doğasını “anlama” olasılığı en yüksek olan bu kişilik tipleridir. Herkesten şüphelenmek kesinlikle yanlıştır. Ancak etkileşimlerinizde biraz daha şüpheci olmanızda bir sakınca yoktur.

Kimin egoist olduğu, çıkarlar kesişir kesişmez ortaya çıkacaktır. Fedakar geri çekilebilirse veya işbirliği yapmayı kabul ederse, o zaman egoist maksimum faydayı elde etmek için her türlü çabayı gösterecektir. Bir fedakar kisvesi altında saklansa bile, yalnızca kendisine “bonus” getireceği durumlarda yardım sağlayacaktır. Örneğin; reklam, topluma destek ve karşılıklı yardım olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle, bir egoistin fedakarlığına inanmak, bir hainin gözyaşları kadar aptalcadır.

Bencil olmak iyi mi, yoksa kötü mü?

Bencilliğin artılarını ve eksilerini incelediğimizde, toplumda her tür kişiliğin avantajları varsa güçlendiğini görüyoruz. Aksi takdirde, böyle bir yaşam tutumu, sosyal seçilimin etkisi altında çoktan ortadan kalkmış olurdu.

İnsanların egoistlere karşı olumsuz tutumu büyük ölçüde abartılıdır. “Egoist nedir?” sorusuna cevap vermeye çalışan yazarlar, çoğu durumda bu kişilik tipinin olumsuz yönlerine işaret etmektedir. Ama bu adil midir? Belki de insanların yaşam deneyimleri onlara böyle söylediği için bencil oluyorlar? Bunun mantıklı bir açıklaması olabilir mi?

Bencilliğin avantajları

Bencil davranışların özellikle kısa vadede faydaları vardır. Mahkum (Haydut) ikilemi en iyi örnektir. Yorumuna göre, suçlular yakalanırsa, her birinin işbirliği yerine ihanet yolunu seçmesi muhtemeldir. Diyelim ki polis bir suç mahallinde iki şüpheliyi tutuklayabildi. Olayların gelişimi için dört seçenek vardır. Her ikisi de sessiz kalırsa, en fazla altı ay alacaklar. Biri diğerini itiraf edip teslim olursa, tanık olarak serbest bırakılacak ve ortağı 10 yıl boyunca tam olarak hapis yatacaktır. İkincisi ise, ondan öndeyse yine aynı şeyi yapabilecektir. İkisi de itiraf ettiğinde iki yıl hapis cezası alacaklardır.

Elbette işbirliği daha faydalıdır. Ancak bencilliğin de avantajları vardır. Ya anlık faydaları ya da küçük rahatsızlıkları garanti etmektedir. Haydutlardan biri fedakarlık gösterir ve tüm suçu kendine yüklerse, o zaman ortağını kurtaracaktır. Ancak kendi geleceğini tehlikeye atacaktır. Bu nedenle, bencillik tamamen haklıdır. Çünkü başkalarına, özellikle de kendine zarar vererek bir kişi kendi zamanını ve kaynaklarını boşa harcayacaktır. Bunun için herhangi bir minnettarlık olmayacaktır. Dahası ise, iyiliğe kötülükle cevap verildiği durumlar yaygındır.

Bencilliğin dezavantajları

Yine de bencillik, özellikle uzun vade söz konusu olduğunda, dezavantajlarından yoksun değildir. Gerçek şu ki, özgeciler toplumda büyük bir prestije sahiptir. Her yerde hoş karşılanırlar. Böyle insanlarla işbirliği yapmak, arkadaş edinmek, bir aile kurmak daha kolaydır. Genel olarak geri bildirim ilkesine göre kibar insanlar, kötü ve bencil insanlardan daha olumlu olmaktadır. Bu nedenle, bencillik bir kişinin sosyalleşmesini zorlaştırmaktadır.

Yine, egoistler farklıdır. Tam tersine, bir tüketici ilkesiyle yaşayanlar, modern bir ticaret toplumu tarafından bile teşvik edilmektedir. Asalak egoistlerden bahsediyorsak, o zaman her türlü parazit ve “dinamist” asla popüler olmayacaktır. Güvene girebilirler, ancak yavaş yavaş ifşa olacaklar ve yeni bir “sponsor” veya gelir kaynağı bulma girişimlerini karmaşıklaştıracak kötü bir isim alacaklardır.

Bir egoiste karşı nasıl davranılmalıdır?

Her şey duruma bağlıdır. Gerçek şu ki, “egoist” kelimesi bazen farklı türleri gizlemektedir. Birisi basitçe diğer insanların sorunlarını kendi pahasına çözmek istemiyordur. Diğeri ise, başka bir kişinin çabaları pahasına “bonus” almaya çalışıyordur. İlk durumda, sakince iletişim kurabilirsiniz, ancak karşılıklı yarar ilkelerine göre çözüm bulabilirsiniz. İkincisinde, asalaklığa eğilimli bir egoist sadece başkalarının hayatını zorlaştırdığından, temasları en aza indirmek daha iyidir.

Bir egoistin beğenisini kazanmaya çalışırken, öncelikle bu iletişimin ona ne fayda sağlayacağını düşünmelisiniz. Ne de olsa, bu kişilik türü ticaricilik ve pragmatizm ile ayırt edilmektedir. Sadece neden gerekli olduğunu makul bir şekilde açıklarsanız, ondan yardım ve destek alabilirsiniz. Bir egoist etkileşimin tüm olasılıklarını fark ederse, işbirliği yapabilmekte ve hatta fedakarlık yapabilmektedir. Daha sonra başka bir kişinin (arkadaş, meslektaş veya cinsel partner) ihtiyaçlarını kendi değerler sistemine dahil edecektir. Ancak egoist bundan sıkılırsa, bu tür fedakarlık çabucak geçmektedir.

Bir egoist nasıl eğitilmelidir?

Bütün çocuklar doğuştan bencildir. Bu onların arzu ve duygularıyla baş edememelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, doğum anından itibaren diğerlerinin tüm dikkati onlara ayrılmıştır. Bu da onların benmerkezciliğini arttırmaktadır.

Yaşam ilkelerinin yeniden değerlendirilmesi, dünyada başka çocukların da olduğunu anladıklarında başlamaktadır. Oyuncaklar, tatlılar ve yetişkinlerin ilgisi için mücadele başlar. Bu aşamada çocuğa işbirliği becerilerini aşılamak çok önemlidir. Birbirinizi destekler ve yardım ederseniz, ortak çabalarla daha fazlasını başarabileceğinizi ona açıklamalısınız. Küçük egoist tüm bakış açılarını anladığında, alternatif bir tavrı yeterince hızlı bir şekilde benimseyecektir. Ana konu çocuğun, diğerlerinin ne kadar “minnettar” olduğunu çabucak ona anlatacak olan, yaşamın sert gerçeklerine rastlamamasıdır.

Egoist, aslında o kadar da kötü değildir. Sonunda, bir kişinin kendisi için değil başkaları için yaşaması gerektiğini öğrenmesi ile alakalıdır. Kimseyi aldatmıyorsa ve başkalarının hayatına müdahale etmiyorsa neden öğrenemesin. Ana sorun, nezaket sınırlarını aşmadan her şeyde ölçüyü gözlemlemektir. Elbette istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama yalnız kalmak istemiyorsanız çevrenizdekileri de unutmamanızda fayda vardır.

Benzer konular