Optimist kimdir? Nasıl olunur?

Tarih:

Birilerinin hala o kadar iyimser olduğunu sık sık duyabilirsiniz. Bu bazen onaylayıcı bir tonda söylenmektedir. Ama aynı zamanda alayla da olabilmektedir. Bu nedenle, iyimser olmanın iyi olup olmadığı her zaman açık değildir. Bu tür düşünmenin zayıf yönleri ve avantajları nelerdir? İçinde daha ne vardır? Optimist olmanın artıları veya eksileri nelerdir? Kendinizde veya çocuğunuzda bu tür düşünmeyi geliştirmeye değer mi? Hayat yolunda iyimserleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Başarılı olma ihtimalleri daha mı yüksektir?

Optimist kimdir?

Optimist, olayların olumlu sonuçlarına bakan ve olaylara olumlu şekilde güvenen bir kişilik türüdür. Her şeyin güzel olacağına ve başarının mutlaka geleceğine inanmaktadır. Mizaç türleriyle paralellikler kurarsak optimist kişi, iyimser kişiye en yakın olanıdır. Şansa olan güveni sayesinde, aynı zamanda yüksek ruh ve iyi bir ruh hali ile ayırt edilmektedir. Bu özellik, iyimser kelimesinin ne anlama geldiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.

Bu kişilik tipinin antagonistine Pesimist denmektedir. Bir gruba yerleştirildiğinde, kontrast hemen görülmektedir. Pozitif ve negatif veya artı ve eksi ile çarpışacaktır. İyimser ve kötümser, dünyanın klasik ikiliğini yansıtmaktadır. Birbirini tamamlayan, diyaloğa özel renkler ve gölgeler getiren “Yin ve Yang” gibidirler. Bu iki düşünce biçimi arasındaki farkı gösteren en çarpıcı ve yaygın örnek, yarısı suyla dolu bir bardaktır. Pesimist, bardağın yarısının boş olduğunu, optimist ise yarısının dolu olduğunu söyleyecektir.

Sadece bir realist anlaşmazlıklarını dengeleyebilmektedir. Burada başka bir örneği hatırlayabiliriz. Pesimist, uzun bir tünel görür. Bir optimist ise, bu tünelin sonunda bir ışık fark etmektedir. Ancak bir realist, ışığın üzerlerine hızla gelen bir trenden geldiğini anlayacaktır. Bu mizahi hikaye, karşıt düşünce türlerinin her birinin sınırlarını göstermektedir. Ancak yine de, kasıtlı olarak olumlu bir yaklaşımın, biraz sonra tartışılacak olan avantajları vardır.

Optimistin kim olduğunu anladıktan sonra, ne tür olduklarını ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarını bulmak iyidir.

Optimistlik türleri

Optimistlik oldukça ortalama bir kavram olmasına rağmen, farklı türleri ayırt edilebilmektedir. Her şeyden önce, iyimserler dünya görüşlerinin rasyonalitesinde farklılık gösterirler. Bu nedenle, iyimserlik rasyonel veya irrasyonel olabilmektedir. İlk durumda, bir kişi gerçek bir kazanma şansına sahip olduğunu fark ettiğinde, durumun yeterli bir değerlendirmesine yanıt olarak ortaya çıkacaktır. İkinci durumda, başarıya kör, asılsız bir inançtan bahsediyoruz. Böyle bir iyimser, her koşulda ve hatta çabalarından bağımsız olarak olumlu bir sonuca ikna olmaktadır. Akılcı bir yaklaşım yapıcı olarak kabul edilebilirse, o zaman mantıksızlık, hayal kırıklığıyla dolu bir kibir ve dikkatsizliğe benzemektedir.

Daha orijinal sınıflandırmalar da vardır. Örneğin, Amerikalı araştırmacı Lionel Tiger, iyimserliği küçük ve büyük olarak ayırmayı önermiştir. İlki, günlük durumlar ve belirli yaşam anlarıyla ilgilidir. İkincisi ise, küresel sorunların olumlu çözümüne duyulan güvenle ilişkilidir.

Polonyalı bilim adamı Janusz Czapinski, savunmacı ve kapsamlı optimistliği vurgulamıştır. Hareket vektöründe farklılık göstermektedirler. Ayrıca ya başarısızlıktan kaçınma (savunma) ya da başarıya doğru hareket (genişleme) olarak ayırmıştır. Hemen, ikinci tür düşünceye sahip bir optimistin, başlangıçta olumsuz bir tutumdan yoksun olduğu için daha avantajlı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip başarısızlığı düşünmemekte ve sadece başarı için çabalamaktadır. Geniş iyimserliğin gençlerde daha doğal olduğuna inanılırken, 45 yıl sonra savunma biçimi yaygınlaşmaktadır.

Bireysel ve toplumsal optimistliği de vurgulayabilirsiniz. Bu kalite, bir bütün olarak toplum da dahil olmak üzere bir kişi veya bir grup insan bağlamında değerlendirilmektedir. Bu bölünme Rus sosyologları tarafından da önerilmiştir.

Günlük düzeyde, optimistleri sınıflandırmak daha zordur. Ancak gerçekçi olarak bu sınıflandırma, her vaka bireysel olduğu için olası tüm seçenekleri açıklamamaktadır. Ancak bu tür iyimserlerin olduğunu söyleyebilmekteyiz. Ayrıca bazı tipleri şu şekildedir;

  • Rüya gibi – parlak bir geleceğe inanmak, rüya görme sürecinin tadını çıkarmak;
  • Saf – her zaman “gül renkli gözlükler” takarlar, gerçeği kabul etmeyi açıkça reddederler;
  • İddialı – genç maksimalizm ve sorunların tamamen reddedilmesi ile ayırt edilmektedir;
  • İlerici – tüm güçlerini gelişimlerine uygulayarak gelecekte yüksek başarılar için çaba göstermektedir;
  • Etik – iyinin kötüye karşı kazandığı zafere ve evrensel bir “Mutlu Son”a olan inançla doludur.

Belki bu tanımlardan birinde biri kendini veya komşusunu, arkadaşını, iş arkadaşını tanımaktadır. Aşağıdakiler, bir iyimserin önünde olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacak ana kriterlerdir.

Bir optimist nasıl tanınmaktadır?

Bir dizi işaretten iyimser olduğumuzu anlayabilirsiniz. Düşünce biçimi ve olumlu düşüncelerin dışsal tezahürü ile ilgilidir. Bir kişinin iyimserliği, kendine güven ve iyi bir ruh hali ile ifade edilmektedir. Genellikle optimist bir insan olarak kişi, bir gülümseme ve neşeli bir ruh hali ile ayırt edilmektedir. Başarısına inanan böyle bir kişi buna göre davranmakta ve kazanan gibi görünmektedir. En ufak bir nedenle paniğe kapılmamakta ve her zaman olası çözümler aramaktadır.

Bu kişilik tipinin farklı türleri olduğu için bazen hangi iyimserle tanıştığınızı anlamak zor olabilmektedir. Bu şekilde davranmak için gerçek bir nedeni olan rasyonel bir tür olduğunda daha iyidir. Muhatap, kibirli ve gül renkli gözlüklerini inatla çıkarmayan biriyse, dikkatsizliği başkalarının da kafasını karıştırabilmektedir. Bu nedenle, optimist temel eksikliklerinden bir tanesidir.

İyimser olmak iyi mi? kötü mü?

Optimist olmanın ne olduğunu anlamış gibiyiz. Şimdi soruya cevap verelim – “İyimser olmak iyi midir?”. Çünkü birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Özellikle çocuklarında bu kaliteyi geliştirmeye değip değmeyeceğini tam olarak anlamayan ebeveynler için bir yol gösteri olacaktır. Optimist, diğer tüm kişilik özellikleri gibi, bir kişiye hem yararlar, hem de zararlar taşıyabilmektedir.

İyimser olmanın avantajları

İyimserliğin avantajları, insan ruhu ve duygusal geçmişiyle yakından ilişkilidir. Olumlu oluşu, sağlık durumuna da olumlu yansımaktadır. Bu kişilik yapısı, “mutluluk hormonlarının” üretimini uyarmakta, depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle optimistler daha uzun süre genç kalırlar ve kendilerini daha iyi hissederler.

Sağlığa faydalarına ek olarak, kazanan bir zihniyet başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Geribildirim ilkesine göre, kişi düşündüğü şeyi almaktadır. Olumlu bir ruh halindeyse, onu her zaman ve her yerde bulmaktadır. Dahası ise bir optimist, diğer insanlara coşkuyla bulaşabilmektedir. Bu nedenle, bu tip kişiler genellikle liderler arasında bulunmaktadır.

İyimser olmanın dezavantajları

Optimist hem kişisel olarak, hem de onlara inanan insanlarla bazen acımasız bir şaka dalaşına girebilmektedir. Bu eksiklikler, bunun için en ufak bir önkoşul olmadan, tesadüfi başarı bekleyen aşırı kibirli insanlarla ilgilidir. Örneğin, birisinin bir şampiyona karşı bir boks maçına gitmesi gerekmektedir. Ancak o asla elinde eldiven bile tutmamıştır. Elbette mucizeler meydana gelebilmekte, ancak yüzdeleri o kadar küçüktür ki, bu savaşın sonucu neredeyse kaçınılmaz bir sonuçtur. Böyle bir optimistlik aptallığa benzemekte ve çoğu zaman iyi işlere yol açmamaktadır.

Kibir ve olumlu bir sona neredeyse fanatik bir güven, çoğu zaman bu tür insanların uyanıklığını köreltir. Sadece olası arsa bükülmelerine hazırlanmıyorlardır. Ama düşmanı küçümsemektense abartmanın daha iyi olduğunu söylüyorlardır. Zaman zaman realistler ve hatta kötümserler, iyimserliği dahil olan çaba pahasına atlayabilmektedirler. Bu durum hem optimistlerin kendileri tarafından, hem de çevrelerindekiler tarafından unutulmamalıdır.

Bir optimist ile nasıl davranılmalıdır?

İyimser biriyle iletişim hoş bir aktivitedir, ancak belirli bir noktaya kadardır. Tabii ki, pozitif bir enerji yükü kimseye zarar vermez, ancak kendine güven uygulamasını benimsemek her zaman faydalı değildir. Örneğin, bir öğrenci üniversiteden atılmanın eşiğinde iyimser arkadaşına, güven vermek ve rahatlatmak için elinden geleni yapacaktır. Bir yandan, bu iyidir, çünkü insanı sakinleştirmekte ve sinir gerginliğini gidermektedir.

Fakat öte yandan, bir iyimserin başarıdan bu kadar emin olması için hangi gerekçelere ihtiyacı vardır? Bu kişi dekanın ofisinde sorunu çözebilirse, bu iyi bir şeydir. Eğer sadece teşvik ediyorsa, o zaman bununla iyilik yapmış olur mu? Bu arkadaş ona inanabilir ve vaktinden önce sakinleşebilir. Sonuç olarak ise, gerekli eylemi yapmadan, bir şampanya mantarı gibi “uçup gider”. Bu nedenle, bir optimist ile tanıştıktan sonra, davranışının yeterliliğinden, yaşam konumunun gerçek olanaklara ve bilgiye uygunluğundan emin olunmalıdır. Her şey aynı seviyedeyse, ona güvenle inanabilirsiniz. Ancak işler kelimelerden farklıysa, ihtiyatlı olmak daha iyidir.

Şimdi optimistin kendisine gelince durum böyle olmayabilmektedir. Böyle bir kişi güvensizlik ve umutsuzluktan rahatsız olabilmektedir. Bir diyalog başlatmak istiyorsanız, olumsuzluğu, karamsarlığı, kaderciliği unutmalısınız. Optimist güçlü yönlerine ve kaderin iyi niyetine güvenmektedir. Aynı dünya algısını muhataplarından da beklemektedir. Farklıysa, böyle bir kişi ya onu aşılamaya çalışır ya da iletişimi durdurur. Bir optimist, sıradan bir tanıdık değildir. Kendi çocuğu olduğunda, elbette iletişimi durdurulamaz.

Nasıl optimist olunur?

Birisi nasıl iyimser olunacağını düşünürse, bu tür bir kişiliğin yetiştirilmesi çocukluktan, hatta yetişkinliğe kadar başlayabilmektedir. Bir kişi ne kadar yaşlıysa, görev o kadar zor olacaktır. Ancak herhangi bir yılda yapılabilmektedir. Sadece bu işaretin ciddiyeti zamanla değişebilmektedir. Ergenlikte “gül renkli gözlükler” normal olarak algılanırsa, o zaman kel veya gri saçlı, sağlıklı bir şüphecilik ve gerçekçilik ile daha fazla ilişkilidir. Ancak en iyisine olan inanç her yaşta işe yaramaktadır. Böylece, yaşlılığa kadar iyimser kalabilirsiniz. Ayrıca kişi, hayatı boyunca inancını sıkı çalışma ve gayretle tamamlarsa, iyimserliğin gücünden şüphe etmek için nedenler ortaya çıkmayabilmektedir.

Bununla birlikte, erken çocukluktan bir optimist yetiştirmek daha iyidir. Çocuğa zafer inancının yanı sıra çaba göstermeniz gerektiğini de açıklayabilirsiniz. Başarıya ulaşmak için bu mekanizma, Amerikalı yazar Napoleon Hill’in “Think and Grow Rich” adlı ünlü kitabında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Yazarın kesin inancına göre, kendine olan sarsılmaz inanç, çalışkanlık ve kararlılıkla çarpıldığında, kesinlikle uzun zamandır beklenen başarıyı getirecektir.

Nasıl optimist olunur? Başarıya inanmak yeterli değildir. Beklentilerinizi karşılamak için somut adımlar atmanız da gerekmektedir. Bu durum fanteziler ile belirli bir eylem planı arasında ayrım yapması gereken çocuklara öğretilmesi gereken yerdir.

Optimist kişilik tipi hem bir hediye, hem de büyük bir sorumluluktur. Bir yandan, bu tür insanlar her zaman olumludur. Ancak bazen bazı durumlarda çevrelerindekileri suçlarlar. Öte yandan, rasyonel bir dünya görüşü olmadan, bazen diğer insanları yanlış yöne yönlendirirken sağduyuyu görmezden gelirler. Bu nedenle, onları eğitirken veya onlarla ilişkiler kurarken, durumu yeterli algılama becerisini geliştirerek, her zaman güven ve kibir arasında bir ayrım oluşturması gerekmektedir.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Saygı nedir? Nasıl tezahür eder?

René Descartes, "Başkalarına saygı, kendine saygı duymayı doğurur." demiştir....

İnsan ruhu (psikoloji) nedir?

İnsan ruhu bilinen bir kara kutu gibidir. Genellikle iki...

Amaç nedir? Kendiniz için nasıl bulabilirsiniz?

Büyürken ve bu dünyadaki yerimizi belirlemeye çalışırken, hayatın anlamı...

Yaşam alanları ve gelişimi

Yaşam alanları bir evin odaları gibidir. Mutfağı reddetmek mümkün...