Efes antik kenti

Efes antik kenti, Türkiye‘nin antik incisidir. İzmir‘in Selçuk ilçesinde bulunmaktadır. Duvarları birçok savaşa tanık olmuştur. Aynı zamanda bu şehir imparatorluklarının yükseliş ve çöküşünden sağ çıkmıştır. Kalıntılar sizi kayıtsız bırakmayacaktır. Sokaklarında geçmiş ihtişamın yankısını hissedecek ve uzak zamanların tarihine dalacaksınız. UNESCO miras alanı olarak listelenen eşsiz şehir müzesi, günümüzde dünyanın her yerinden binlerce turisti kendi topraklarında toplamaktadır. Zamanın bu cazibeye pek iyi davranmamış olmasına rağmen, görülecek ve şaşırılacak çok şey vardır.

Efes antik kenti ve tarihi

Arvagli ve Kukurichi mezar höyüklerinde yapılan kazıların kanlıntıları gibi, tarihi neolitik döneme kadar dayanmaktadır. Ayazuluk tepesinin yakınında Tunç Çağı’nın karakteristik yerleşim yerlerine rastlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, St. John Bazilikası’nın kalıntılarının yakınında bir Miken mezarlığı bulunmuştur. Hitit kaynakları, şehrin o dönemde Apasa veya Apasha adını taşıdığını ve daha sonraki adının da buradan geldiğini söylenmektedir. Efes antik kent, bir süre için Artsava konfederasyonunun başkenti olmuştur. Daha sonra ise şehir, küçük Karya devletinin başkenti olmuştur. MÖ XI yüzyılda toprakları Atina’yı terk eden İyonyalı Yunanlıların kontrolü altına girmiştir.

Efes antik kenti ve Yunanistan dönemi

Antik Yunanistan efsanesine göre Yunanlıların lideri Androkles, şehri tapınağa 1,5 kilometre uzaklıkta kurmuştur. Köy, diğer kıyı Yunan şehirlerine benzemekteydi. Androkles hükümeti döneminde Artemis ve Apollon tapınağı buraya inşa edilmiştir. Ne yazık ki, yerel akropolden geriye hiçbir şey kalmamıştır ve şimdi yerinde bir Bizans pınarı bulunmaktadır. Androkles’in ölümünden sonra Lidya hükümetiyle ilişkiler düzelmeye başlamıştır. MÖ 541’de şehir, merkezi tapınağa yaklaştıran Lidya kralı Kroisos tarafından ele geçirilmiştir.

Saltanatı sırasında şehir hızla gelişmiş, tapınaklar süslenmiş ve nüfus yeni hükümdar sayesinde bolluk ve saygıyla yaşamıştır. Bu sırada ünlü filozof Herakleitos Efes’te yaşamıştır.

Ayrıca Kentin refah dönemi, II. Cambyses ve I. Darius tarafından vergilerin yükseltilmesinden sonra sona ermiştir. Kasaba halkı İyon ayaklanmasına katılmış ve Yunanlılar için başarısız bir savaş şehrin surları altında gerçekleşmiştir. Peloponez Savaşı’nın son aşamasında Efes, Atina ile olan ittifakını bozmuş ve Sparta’nın tarafına geçmiştir. Korint Savaşı’nın sona ermesinden sonra ise, Persler tekrar şehre dönmüşlerdir. Büyük İskender, MÖ 334’te Efes’i Pers baskısından kurtarmıştır. Daha sonra ünlü bir fatihin soyundan gelen Lysimakhos şehre geri döner ve şehri ele geçirir. Ancak surların içinde bir sıtma salgını patlak verdiği için sorunlar burada bitmemiştir. Ancak Lysimachus, şehri Panair ve Bulbul dağlarının yakınındaki bir vadiye taşımaya karar vermiştir. Bu karar, hükümdarın yeni duvarlar, spor salonları ve stadyumlar inşa etmesine izin vermiştir. Yeni ikamet yerine Lysimachus’un karısının onuruna Arsinoe adı verilmiştir. Gelecek Efes yeniden çiçek açmış ve sorunsuz dönem Roma Cumhuriyeti’ne girene kadar devam etmiştir.

Efes antik kenti ve Roma dönemi

Efes antik kent tarihi, Antik Roma dönemine kadar devam etmiştir. Lysimachus’un ölümünden kısa bir süre sonra, Efes Roma Cumhuriyeti’ne dahil edilmiştir. Şehir, Pergamonlu Aristonikos’un asi donanmasıyla yapılan muharebelerde yer almıştır. Ayrıca bir deniz savaşında onu ezici bir yenilgiye uğratmışlardır. Ancak Roma yönetimi şehre refah getirememiştir. Vergiler önemli ölçüde artmıştır. Aynı zamanda bölgede suç oranı da artmış ve şehir surlarının içinde yaşam zorlaşmıştır. Ayrıca şehir, o dönem de Mithridiates’in Roma’ya karşı isyanına katılmıştır. Kısa bir süre sonra ise, kısa bir özyönetim dönemi başlamıştır. Bu ekonomik yükseliş döneminde, şehir siyasi önem açısından yalnızca Roma’dan sonra ikinci sırada bulunmaktaydı. Çağımızın ilk 200 yılı kent için rahat geçmiş, yeni kilise inşaatları yapılmış, Celsus Kütüphanesi ve yeni bir tiyatro yapılmıştır.

Efes’in müreffeh ve bulutsuz yaşamı, MS 262’de Gotların yıkımıyla kesintiye uğramıştır. Yabancılar sadece şehri yağmalamakla kalmamış, aynı zamanda Artemis tapınağı da dahil olmak üzere tüm tapınakları ateşe vermiştir.

Efes antik kenti ve Bizans dönemi

5-6. yüzyılların Bizans dönemi, Efes antik kenti, en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ettirdi. Bu dönem sakinlerinin çoğunun Hristiyanlığa geçtiği dönemdir. Artemis Tapınağı nihayet 401 yılında yıkılması ile meydana gelen taşlar, Ayasofya Katedrali’nin temeli olarak kullanılmıştır. 431’de Efes, Üçüncü Ekümenik Konseyin merkezi olmuştur. Hükümet I. Justinianus tarafından yönetildiğinde, St. John Bazilikası’nın inşaatı tamamlanmıştır. 614 yılı, deprem nedeniyle binaların önemli bir kısmı yıkıldığı için şehir için trajiktir. Ondan sonra ticaret neredeyse durmuş ve Efes yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. İlerleyen dönem de 700 ve 716 yılları arasında Arap akınlarıyla ağırlaşmıştır. Geriye gelişen bir ticaret merkezinden sefil bir köy kalmıştır. 1100 yılında şehrin adı Agios Theologos olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde kontrol Bizans tarafından ele geçirilmiş ve 1308 yılına kadar Bizansın elinde kalmıştır. 1147’de ise, Selçuklularla yapılan savaş sonucunda hareketli şehirden sadece Ayasoluk adlı bir köy kalmıştır.

Efes antik kenti ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi

Ayasoluk kalesi 1304 yılında Sasa Bey’in birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Aydınoğulları beyliğine çekildikten sonra burada güçlü bir donanma oluşturulmuştur. Selçuklu hükümdarları, 14. yüzyılda şehrin kısa ömürlü refahını yenilemiştir. İsa-bey camii, kervansaraylar ve hamamlar yaptırılmıştır.

1391-1392’de bölge Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmuştur. I. Bayezid’in Timur esaretinde vefatından sonra zor bir dönemden geçen şehir, 1425 yılında tekrar Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır.

Onbeşinci yüzyılda Efes şehri sakinleri burayı terk etmişlerdir. Komşu Ayasoluk kasabası ise, 1914 yılında Selçuk olarak yeniden adlandırılmıştır.

Efes antik kenti haritası ve tanımı

Kural olarak Efes antik kenti topraklarında Güney veya Kuzey kapısından girilebilmektedir. Güneyden girdiğinizde gözünüze ilk çarpan Yukarı Gymnasium’dur (diğer adıyla doğu).

Caddenin karşı tarafında Devlet Agorası’nı seyredebilirsiniz. Hemen arkasında ise, Domitian Tapınağı vardır. Agoranın diğer tarafında Kuretov Caddesi başlamaktadır. Başında küçük amfitiyatro Odeon ve Pritania Antik Kenti bulunmaktadır. Biraz ileride, Herkül kapılarının ötesinde: Trajan’ın çeşmesi, Scholastica’nın dev banyoları, Hadrian Tapınağı, Octagon mozolesi, Genelev kalıntıları ve Latrina’nın Umumi Tuvaletleri bulunmaktadır. Karşı tarafta Hydreon Çeşmesi ve yamaç evleri bulunmaktadır. Cadde ise, Efes’in en güzel binası olan Celsus’un kütüphanesi ile son bulmaktadır.

Burada Mizai ve Mithridiates kapılarından geçerek giriş yapabilirsiniz. Torgovaya Agora’yı geçen Aşağı (kuzey) girişine de gidebilirsiniz. Bu noktada Mramorny Bulvarı başlamaktadır. Kapının yakınında Kutsal Bakire Meryem Kilisesi’nin kalıntıları bulunmaktadır. Arkasında Liman ve Tiyatro Gymnasia’sını, liman banyolarını ve büyük bir tiyatroyu ve biraz daha ilerisini görebilirsiniz. Kilise kalıntılarının karşı tarafında Vedius Stadyumu ve Gymnasium bulunmaktadır. Antik kentin tüm objelerini şematik olarak gösteren Efes planını aşagıda sizlere sunuyoruz.

Efes antik kent şeması

Efes antik kenti tarihi eseleri

Efes antik kenti eserlerinden olan Artemis tapınağı dünyanın yedi harikasından bir tanesidir.

Artemis tapınağı

Şu anda tapınağın kalıntıları Selçuk şehrinde bulunmaktadır. Mimar Khersifron ilk binada çalışmıştır. Daha sonra çalışmalarına Metagenes tarafından devam edilmiştir. Artemis tapınağını tamamlama onuru ise, Demetrius ve Paeonia’ya düşmüştür. Artemis tapınağının kalıntıları, 1869’da İngiliz mimar J. T. Wood of Efes tarafından keşfedilmiştir. Bu arayış altı yıl boyunca devamlı olarak sürdürülmüştür. Efsaneye göre devasa kutsal alan tamamen mermerden, içindeki tanrıça Artemis’in heykeli ise fildişi ve altından yapılmıştır. İçeride, bir Praksiteles heykeli ve Scopas kabartmaları ile dekore edilmiştir. İlk tapınak MÖ 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Ancak, 356 yılında Herostratus tarafından yakılmıştır. Bundan sonra tapınak restore edilmiş, ancak 3. yüzyılda Gotlar tarafından yağmalanmıştır. IV. Yüzyılda Hristiyanlar, paganizmin yasaklanmasıyla bağlantılı olarak binayı kapatmış ve yıkmışlardır.

Efes Apollon tapinagi

Artemis tapınağı hakkında bilgiler

  • Yapının genişliği – 52 metre;
  • uzunluk – 105 metre;
  • sütun sayısı – 127;
  • sütunların yüksekliği 27 metre

Günümüzde dünyanın harikasının birinin yerinde, restore edilmiş sadece bir sütun bulunmaktadır.

Celsus Kütüphanesi

114-117 yıllarında Tiberius Julius Aquila tarafından babası Tiberius Julius Celsus onuruna yaptırılmıştır. Kütüphanede 12.000’den fazla parşömen ve Celsus’un kalıntılarının bulunduğu bir lahit vardı. İnsanların şehir içinde defnedilmesi yasağına rağmen, konsolosun cesedi burada muhafaza edilmiştir. Gövdeli lahit, okuma odasındaki merkezi nişin altına yerleştirilmiş ve tamamen mermerden oyulmuştur. Ayrıca bir Eros kabartması ile süslenmiştir.

Celsus Kütüphanesi

Üçüncü yüzyılın ikinci yarısı kütüphaneye talihsizlik getirmiştir. Gotların işgali sırasında tüm değerli kitapları, parşömenleri ve binanın içini yok eden bir yangın çıkarılmıştır. Sadece kütüphanenin cephesi hayatta kalmıştır.

Kütüphane’nin restore edilmiş versiyonu 16 metre yüksekliğinde ve 21 metre uzunluğundadır. Alt katın sütunları Korint başlıklarıyla taçlandırılmıştır; üst katta boyutları çok daha küçüktür.

Sütunlar arasında dört kadın heykeli vardır. Heykellerin her birinde farklı yönler tasvir edilmiştir. Bunlar bilgelik, erdem, düşünce ve bilim’dir. Ancak bunlar sadece alçı kopyalardır, orijinalleri Viyana’daki Efes Müzesi’nde saklanmaktadır.

Efes antik kenti Meryem Ana evi

Meryem Ana Evi 7. yüzyılda inşa edilmiştir. 19. yüzyılın başlarında yaşayan ve En Kutsal Theotokos’un kendisini rüyalarında göründüğünü ve daha önce yaşadığı yeri ayrıntılı olarak anlattığını iddia eden Anna Katharina Emmerich’in vizyonlarından sonra odayı Meryem Ana ile özdeşleştirmeye başlamışlardır. Ancak bu konu bir varsayımdır. 1891’de bölgeye bir kilisenin kalıntıları ve yerel sakinleri tarafından kullanılan mucizevi bir baharı keşfeden küçük bir keşif gezisi düzenlenmiştir. Ertesi yıl ise, Smyrna Başpiskoposu bu bölgeyi kutsal bir yer ilan etmiştir. 1967’de Efes’teki kilise ve Tanrı’nın Annesinin evi Papa VI. Paul tarafından ve 12 yıl sonra Papa II. John Paul tarafından ziyaret edilmiştir. Evin topraklarında üç mucizevi kaynak bulunmaktadır. Bunlar aşk, sağlık ve mutluluk anlamına gelmektedir. Burada ziyaretçiler, tüm insanların en içteki arzularını yerine getirme umuduyla terk ettikleri Arzu Duvarını bulacaklardır.

Efes antik kenti amfitiyatrosu

MÖ 3-4. yüzyılda inşa edilmiştir. Panair Dağı’nın yamacında yer almaktadır. O zaman bile, bina ölçeğiyle şaşırtıcıydı. Tiyatronun çapı 130 metredir. Tiyatro 66 sıraya sahipti ve bir seferde 30 bin seyirciyi ağırlayabilmektedir. Amfitiyatro o zamanın klasik tarzında inşa edilmiştir. Seyirci sıraları yatay olarak üç sektöre ayrılmıştır. Ayrıca, ikinci sektör Nero’nun emriyle ve üçüncüsü ise, İmparator Galba’nın emriyle inşa edilmiştir. 30 metrelik bir sahnede şehrin yöneticileri gladyatörleri ve vahşi hayvanları izleyebilmektelerdi.

 

Havari Pavlus’un ünlü vaazlarını burada okuduğu bir efsane vardır. Bina birkaç kez yeniden inşa edilmiştir. Son kez 117’de yapılmış ve bugüne kadar sadece alt katı iyi durumda kalabilmiştir.

Odeon amfitiyatrosu

Agora’nın kuzeyindeki bir yamaçta yer almaktadır. MS 150 yılında Publius Vedius Anthony tarafından dikilmiştir. Bouleuteria olarak bilinmektedir. (Senato toplantılarına hizmet veren idari bina). İlk bina 1.400 koltuk için tasarlanmış ve Senato ya da tiyatro grupları tarafından kullanılmıştır.

Odeon efes amfitiyatrosu

Mimari açıdan bina klasik modellerden farklı değildi. Sahne önü tasarımı, Odeon’un toplantılar için kullanıldığını ve tasarlandığını göstermektedir. Yağmur suyunu tahliye edecek bir yapının olmaması nedeniyle performansların burada hiç yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Hadrian tapınağı

Arşitrav üzerindeki yazıta göre, mimari anıt MS 138 yılında inşa edilmiştir. Tapınağı İmparator Hadrian’a adayan mimar Quintilius tarafından inşa edilmiştir. Bir zamanlar hükümdarlar Maximilian, Diocletian, Gallery ve Constance Chlorus’un heykellerinin bulunduğu kaideler, açık pronaosun (tapınağın önündeki bina) yanındadır.

Hadrian kapısı efes

Merkezi giriş, yarım daire şeklinde yüksek bir kemerle çerçevelenmiştir. Bezemenin parçaları saçaklık üzerinde devam eden kemerin tüm yüzeyinde görülebilir. Kemerin ortasında şehrin koruyucu tanrıçası Tyche’nin bir büstü vardır. Tapınağın girişinin üstünde, lunette, çiçek ve akantus yapraklarının iç içe geçmesi arasında Medusa’nın antik görüntüsünü görebilirsiniz. İç mekanda, bir zamanlar üzerinde İmparator Hadrianus’un heykelinin durduğu bir podyum vardır.

Aziz John bazilikası

MS 100 civarında Efes’te doğal bir ölümle ölen İsa’nın tek öğrencisiydi. Elçi, haç şeklinde bir tabuta gömüldü. Bir süre sonra mezarın açılmasından sonra azizin kalıntılarının orada bulunmamış olması dikkat çekicidir. 4. yüzyılın ortalarında bazilikaya dönüştürülen mezarının üzerine bir martiyum dikildi. Bununla birlikte VI yüzyılda, İmparator I. Justinian’ın emrine göre, yerine yeni bir devasa tapınak inşa edilmiştir. O döneme göre dünyanın en büyük Hıristiyan kiliselerinden biri  St. John Bazilikası’dır. Günümüze sadece bir zamanlar görkemli bir tapınağın kalıntıları gelebilmiştir. Bina kırmızı tuğladan inşa edilmiş ve mermerle kaplanmıştır. 7.-8. yüzyıllarda Arapların akınlarını önlemek için tapınağın etrafı surlarla çevrilmiştir. Surların 20 kulesi ve üç ana girişi bulunmaktadır.

Domitian tapınağı

Bu tapınak, Roma hükümdarlarının onuruna inşa edilen ilk tapınaklardan bir tanesidir. Ne yazık ki, sunağın sadece temeli ve kalıntıları günümüze kadar gelebilmiştir. Domitian’ın imparatorun gerçek boyundan kat kat daha yüksek bir heykeli olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde ondan sadece başı ve eli kalmış olarak muhafaza edilebilmiştir. Selçuklu şehrinin müzesinde tutulmaktadır. Kalıntılara bakılırsa sunak, “U” harfi şekline sahipti. Tapınağın inşa edildiği alan 100 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindedir. Ancak binanın gerçek ölçeğini tahmin etmek zordur.

Kuretov caddesi

Kuretov Caddesi, Celsus kütüphanesinden agoraya kadar uzanan antik kentin ana yollarından bir tanesidir. 4. ve 5. yüzyıllardan beri görünümünü korumuştur. Yol doğal taş ve mermerle döşenmiştir. Yanlarda konut ve dükkan kalıntılarının yanı sıra çeşmeler ve podyumlar görebilirsiniz. Kuretov Caddesi boyunca yürürken, üzerinde bir zamanlar imparator veya tanrı heykellerinin durduğu, ince mozaiklerle kaplı sütunlarla ve boş kaidelerle kaplı kapalı galeriler görebilirsiniz. Cadde, adını daha önce Artemis kültünü yöneten Kurets kastından almaktadır. Çevre boyunca çubuklu çukurlar bulunmaktadır. Bu çukurlar, katiller veya tecavüzcüler için bir tür ceza görevi görmekteydi. Ayrıca caddede şehrin tüm yasalarını içeren mermer bir duvar bulunmaktadır.

Mermer caddesi

Efes antik kenti Mermer caddesi 1. yüzyılda inşa edilmiştir. Ancak kısa sürede yıkılmış ve dört yüzyıl sonra cadde restore edilmiştir. Yolun uzunluğu yaklaşık 400 metredir. Artemis tapınağına giden kutsal yolun bir parçasıdır. Mermer Sokak, Celsus kütüphanesinden başlar ve Bolşoy Tiyatrosu’nda biter. Cadde boyunca, kalıntıları eski şehrin kalıntılarının altında kalmıştır. Ayrıca bu bölgede alışveriş pavyonları ve heykeller bulunmaktaydı. Kaldırım yakındaki bir genelevin varlığını gösteren bir kadının kafası, kalbi ve elinin oyulmuş bir görüntüsünü görebilirsiniz.

Efes mermer cadde

Yamac evleri

Terasdaki evler, başka bir adın benzer olduğu zengin vatandaşlar için konut binalarının mimari bir topluluğudur. Yamac evleri, önceki her bina komşu bina için bir tür teras görevi görecek şekilde düzenlenmiştir. En çok dekore edilmiş olanı, duvarlarında mozaik zeminler bulabileceğiniz Peristil II Evi’dir. Peristyle I’in evi birçok değişikliğe uğramıştır. Euripides veya Menander oyunlarından görüntülerin yanı sıra kadın ve erkek çıplak siluetleri bu bölgede görülmektedir.

Aşk evi

Bahsi geçen Mermer Sokak üzerinde ayrıca genelev yönünü gösteren bir ayak izi de bulunmaktadır. Efsaneye göre, sadece mermer muadili kadar ayağı olan biri oraya gidebilirdi.

 

Genelev 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Ancak buna rağmen en katı sağlık standartlarına bağlı kalmışlardır. Her ziyaretçi temizlik kontrolünden geçmekteydi. Geneleve çeşitli sokaklardan ayrı girişler bulunmaktadır.

Danimarkanın bir zamanlar onuruna inşa ettiği Afrodit ve Priapus heykelleriyle süslenmiştir.

Ana salon mermerle kaplanmıştır. Ayrıca ev bir yüzme havuzu ile donatılmıştır. Genelevden kütüphaneye gizli bir geçiş olduğuna dair de bir efsane bulunmaktadır. Ancak bu ifadenin gerçekliği ancak tahmin edilebilmektedir.

Trajan çeşmesi

Bu simge yapı, MS 104 yılında aynı adı taşıyan imparatorun onuruna dikilmiştir. Çeşmenin toplam yüksekliği 12 metre idi. Merkezi nişte, ayağını bir küre şeklinde dünyaya dayayan bir Trajan heykeli vardı.

Trajan cesmesi

Çeşmenin kasesi etkileyici bir boyuta sahiptir. Afrodit, Satyr ve Dionysos heykellerinin yanı sıra imparatorluk ailesinin üyeleri ile çevrilidir.

Skolastik hamamları

Efes antik kenti şehir hayatında önemli bir sağlık rolü oynayan hamamlar, 1. yüzyıldan Selçukluların fethine kadar işlevini sürdürmüştür. Bu topluluk, zengin bir şehir sakini Scholastica’nın adına inşa edilmiştir. Binanın iki girişi vardır. Hamam içerisinde soyunma odası, umumi tuvalet, buhar odası, yüzme havuzu ve dinlenme odası bulunmaktadır. Binanın ikinci katı masaj odalarına ve diğer kozmetik işlemler için odalara ayrılmıştır.

Benzer konular