Galileo Galilei kimdir?

Biyografisi

Galileo Galilei, Rönesans döneminin en büyük düşünürü, modern mekanik, fizik ve astronominin kurucusu olarak bilinmektedir. Ayrıca Kopernik’in fikirlerinin takip etmiş ve Newton‘un selefi olmuş bir bilim adamıdır.

Bilim adamı, 15 Şubat 1564’te İtalya’nın Pisa şehrinde doğmuştur. Fakir bir aristokrat ailesine mensup olan Peder Vincenzo Galilei, ud çalmakta ve müzik teorisi üzerine risaleler yazmaktaydı. Bunların dışında Vincenzo, üyeleri antik Yunan trajedisini canlandırmaya çalışan Florentine Camerata topluluğunun bir üyesiydi. Bu topluluk müzisyenlerin, şairlerin ve şarkıcıların faaliyetlerinin sonucu, 16.-17. yüzyılların başında yeni bir opera türünün yaratılmasını sağlamıştır.

Anne Giulia Ammannati haneyi yönetmiştir. Toplam dört çocuğu olmuştur. Bunlardan en büyük Galileo ve sırasıyla Virginia, Livia ve Michelangelo’dur. En küçük oğul babasının izinden gitmiş ve daha sonra beste sanatıyla ünlenmiştir. Galileo 8 yaşındayken aile, Medici hanedanının geliştiği, sanatçıların, müzisyenlerin, şairlerin ve bilim adamlarının himayesiyle tanınan Floransa şehrine, yani Toskana’nın başkentine taşınmıştır.

Galileo erken yaşta Vallombrosa’daki Benediktin manastırında okula gönderilmiştir. Çocuk çizim, dil öğrenme ve kesin bilimler için ayrı bir yetenek göstermiştir. Babasından Galileo için, müzik ve beste yapma yeteneği miras kalmıştır. Ancak gerçek anlamda genç adam sadece bilim üzerine çalışma yapmayı sevmiştir.

Galileo Galilei ve eğitimi

Galileo 17 yaşında üniversitede tıp okumak için Pisa’ya gitmiştir. Genç adam, temel konulara ve tıbbi uygulamaya ek olarak, matematik derslerine ilgi göstermekteydi. Bunların dışında Galileo dünya görüşünü etkileyen geometri ve cebirsel formüller dünyasını keşfetmiştir. Genç adam üniversitede okuduğu üç yıl boyunca, eski Yunan düşünürlerinin ve bilim adamlarının eserlerini incelemiştir. Ayrıca Kopernik’in güneş merkezli teorisi ile tanışmıştır.

Bir eğitim kurumunda üç yıl kaldıktan sonra Galileo, ebeveynlerinden daha fazla eğitim için finans eksikliği nedeniyle Floransa’ya geri dönmek zorunda kalmıştır. Ancak bu dönemde üniversite yönetimi yetenekli genci bırakmamış, ona kursu tamamlama ve akademik derece alma fırsatı vermiştir.

Galileo Galilei ve çalışmaları

Marquis del Monte, yetenekli bilim insanının Bologna Üniversitesi’nde öğretim pozisyonu almasına yardımcı olmuştur. Bu dönemde Galileo derslere ek olarak, bilimsel faaliyetler yürütmüştür. Bu faaliyetler sonucunda bilim adamı mekanik ve matematik sorularıyla ilgilenmiştir. 1689’da düşünür, üç yıllığına Pisa Üniversitesi’ne dönmüş ve matematik öğretmeni olarak görev almıştır. 1692’de 18 yıl boyunca kalacağı Padua şehri olan Venedik Cumhuriyeti’ne taşınmıştır.

Yerel bir üniversitede öğretim çalışmalarını bilimsel deneyimle birleştiren Galileo, Aristoteles’in fikirlerini çürüttüğü “Hareket Üzerine”, “Mekanik” kitaplarını yayınlamıştır. Aynı yıllarda bilim adamı, gök cisimlerinin yaşamını gözlemlemeyi mümkün kılan bir teleskop icat etmiştir. Gökbilimci, Galileo’nun “Yıldız Habercisi” adlı incelemesinde yeni bir cihaz yardımıyla yaptığı keşifleri anlatmıştır.

1610’da Toskana dükü Cosimo Medici II’nin gözetiminde Floransa’ya dönen Galileo, Katolik Kilisesi tarafından eleştirilen “Güneş lekeleri üzerine mektuplar” makalesini yayınlamıştır. 17. yüzyılın başında, Engizisyon büyük çapta hareket etmiş ve Kopernik’in takipçileri, özel bir hesaba göre Hıristiyan inancının bağnazları arasında yer almıştır.

Galileo Galilei ve felsefesi

Galileo’nun dünya görüşünün ana varsayımı, insanın öznel algısından bağımsız olarak dünyanın nesnelliğinin tanınmasıdır. Evren, ilahi bir ilk dürtü tarafından başlatılan ebedi ve sonsuzdur. Uzayda hiçbir şey iz bırakmadan kaybolmamaktadır. Sadece maddenin biçiminde bir değişiklik olabilmektedir. Maddi dünya, evrenin yasalarını öğrenebileceğiniz parçacıkların mekanik hareketine dayanmaktadır. Bu nedenle, bilimsel faaliyet deneyime ve dünyanın duyusal bilgisine dayanmalıdır. Galileo’ya göre doğa, hangisinin gerçeğe yaklaşabileceğini ve var olan her şeyin temel ilkesini kavrayan felsefenin gerçek konusudur.

Galileo, iki doğa bilimi yöntemine bağlıdır. Bunlardan birincisi deneysel ve tümdengelim olarak bilinmektedir. İlk yöntemi kullanarak, bilim adamı hipotezleri kanıtlamaya çalışmıştır. İkincisi ise, bilginin eksiksizliğini elde etmek için bir deneyimden diğerine sıralı bir hareket üstlenmek olarak tanımlanmıştır. Çalışmalarında düşünür öncelikle Arşimet’in öğretilerine güveniyordu. Aristoteles’in görüşlerini eleştiren Galileo, antik dönem filozofunun kullandığı analitik yöntemi reddetmektedir.

Galileo Galilei ve astronomi

1609’da dışbükey bir objektif ve içbükey bir mercek kullanılarak oluşturulan ilk teleskop, sayesinde Galileo gök cisimlerini gözlemlemeye başlamıştır. Ancak ilk cihazdaki üç kat artış, bilim adamı için tam teşekküllü deneyler için yeterli gelmemiştir. Kısa süre sonra astronom, nesneleri 32x büyütmeye olanak sağlayan bir teleskop yaratmıştır.

Galileo’nun yeni bir cihaz yardımıyla ayrıntılı olarak incelediği ilk armatür Ay’dır. Bilim adamı, Dünya uydusunun yüzeyinde birçok dağ ve krater keşfetmiştir. İlk gözlemde, Dünya’nın fiziksel özelliklerinin diğer gök cisimlerinden farklı olmadığını doğrulamıştır. Bu, Aristoteles’in dünyevi ve göksel doğa arasındaki fark hakkındaki iddiasının ortadan kalkmasına neden olmuştur.

Astronomi alanındaki ikinci büyük keşfi, 20. yüzyılda çok sayıda uzay fotoğrafıyla zaten doğrulanmış olan Jüpiter’in dört ayının keşfiyle ilgilidir. Böylece Kopernik’in muhaliflerinin, eğer ay dünyanın etrafında dönüyorsa, o zaman dünyanın güneşin etrafında dönemeyeceği argümanlarını ortadan kaldırmaktadır. Galileo, ilk teleskopların kusurlu olması nedeniyle bu uyduların dönme periyodunu belirleyememiştir. Jüpiter’in uydularının dönüşünün son kanıtı 70 yıl sonra astronom Cassini tarafından ileri sürülmüştür.

Ayrıca uzun süre gözlemlediği güneş lekelerinin varlığını keşfetmiştir. Armatür üzerinde çalışan Galileo, güneşin kendi ekseni etrafında döndüğü sonucuna varmıştır. Venüs ve Merkür’ü gözlemleyen gökbilimci, gezegenlerin yörüngelerinin Güneş’e Dünya’dan daha yakın olduğunu belirlemiştir. Bunların dışında Galileo, Satürn’ün halkalarını keşfetmiş ve hatta Neptün gezegenini tanımlamıştır. Ancak kusurlu teknoloji nedeniyle bu keşiflerde ilerleme kaydetmeyi başaramamıştır. Bir teleskopla Samanyolu’nun yıldızlarını gözlemleyen bilim adamı, çok sayıda olduklarından emin olmuştur.

Galileo, Dünya’nın sadece Güneş’in etrafında değil, aynı zamanda kendi ekseni etrafında da döndüğünü ampirik olarak kanıtlamıştır. Bu da astronomu Kopernik’in hipotezinin doğruluğunda daha da güçlendirmiştir. Roma’da, Vatikan’daki misafirperver bir resepsiyondan sonra Galileo, Prens Cesi tarafından kurulan Accademia dei Lincei’nin bir üyesi olmuştur.

Galileo Galilei ve modern mekanik

Galileo’ya göre doğadaki fiziksel sürecin temeli mekanik harekettir. Bilim adamı, evreni en basit sebeplerden oluşan karmaşık bir mekanizma olarak görmüştür. Bu nedenle mekanik, Galileo’nun bilimsel çalışmasının temel taşı olmuştur. Galileo, mekanik alanında birçok keşif yapmış ve ayrıca fizikte gelecekteki keşiflerin yönlerini belirlemiştir.

Bilim adamı, düşme yasasını ilk kuran ve ampirik olarak doğrulayan kişilerin başında gelmektedir. Ayrıca yatay bir yüzeye açılı olarak hareket eden bir cismin uçuşunun fiziksel formülünü keşfetmiştir. Atılan nesnenin parabolik hareketi, topçu tablolarının hesaplanması için de önem taşımaktaydı.

Mekaniğin temel aksiyomu haline gelen eylemsizlik yasasını formüle etmiştir. Başka bir keşif, klasik mekanik için görelilik ilkesinin doğrulanmasının yanı sıra sarkaçların salınımı için formülün hesaplanmasına dayanmaktaydı. En son araştırmalara dayanarak, ilk sarkaçlı saat 1657’de fizikçi Huygens tarafından icat edilmiştir.

Bağımsız bir bilimin gelişmesine ivme kazandıran malzemenin direncine dikkat çeken ilk kişi olmuştur. Bilim adamının muhakemesi daha sonra, kuvvet momenti olan yerçekimi alanındaki enerjinin korunumuyla ilgili fizik yasalarının temelini oluşturmuştur.

Galileo Galilei ve matematik

Galileo matematiksel yargılarda olasılık teorisi fikrine yaklaşan kişilerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bilim adamı, bu konuda kendi araştırmasını, yazarın ölümünden 76 yıl sonra yayınlanan “Zar Oyunu Üzerine Söylem” adlı incelemede özetlemiştir. Ayrıca doğal sayılar ve kareleri hakkındaki ünlü matematiksel paradoksun yazarı olmuştur. Bunların dışında hesaplamalarını iki Yeni Bilim Üzerine Konuşmalar ‘da kaydetmiştir. Gelişmeler, kümeler teorisinin ve bunların sınıflandırılmasının temelini oluşturmuştur.

Galileo Galilei ve Kişisel hayat

Padua’da yaşarken, genç Gallileo, bilim adamının ortak hukuk karısı olan Venedik Cumhuriyeti vatandaşı Marina Gamba ile tanışmıştır. Galileo ailesinin üç çocuğu olmuştur. Çocuklarından oğlunun adı Vincenzo, ve iki kızının adı Virginia ve Libya’dır.

Engizisyon Galileo’yu yasadışı ilan ettikten sonra, kızlarının manastırından uzak olmayan Arcetri’de bir villaya taşınmıştır. Bu nedenle Galileo, 1634’teki ölümüne kadar, en büyük kızı Virginia’yı sık sık görebilirmiştir. Ayrıca genç Libya, hastalık nedeniyle babasını ziyaret edememiştir.

Ölümü

1633’te kısa süreli bir hapis cezası sonucunda Galileo, güneş merkezlilik fikrinden vazgeçmiştir. Bunun dışında süresiz olarak tutuklanmıştır. Bilim adamı, sınırlı iletişimle Archetri şehrinde ev koruması altına alınmıştır. Ancak hayatının son günlerine kadar Toskana villasında ara vermeden kalmıştır. Galileo Galilei 8 Ocak 1642’de vefat etmiştir.

30’lu yıllarda, düşünürün son çalışmaları – “Diyaloglar” ve “İki Yeni Bilim Dalına İlişkin Konuşmalar ve Matematiksel Kanıtlar” Hollanda’da yayınlanmıştır.

Benzer konular