Thomas Brown kimdir?

Tarih:

Thomas Brown 1778’de Kirmabreck’te (İskoçya) doğmuştur. İlk okul hayatı Thomas Reid tarafından yaratılan İskoç Okulunda “Sağduyu Felsefesi” eğitim görmüştür. Aynı zamanda 1810’dan itibaren Edinburgh Üniversitesi’nde Ahlak Felsefesi kürsüsüne geçtiği Dugald Stewart’ın bir öğrencisidir. Bunun dışında Brown ayrıca tıp bölümünü tamamlayarak mezun olmuştur. Felsefesinde her zaman öğretmenlerinden daha şüpheci ve ampirist olmuştur.

Thomas Brown ilerleyen yıllarda yavaş yavaş İskoç Okulu’ndan uzaklaşmıştır. Hume’un sebep ve etki ilişkisine ilişkin doktrininin doğası ve eğilimi üzerine gözlemler yayımlamıştır. Tüm hayatı boyunca Hume’un doktrinine yaklaşmak için hareket etmiştir. Bu çalışmaları sebep ve etki ilişkisi üzerine bir araştırma (1818) olarak adlandırılmıştır.

Olağanüstü bir yetenekle donatılan 19 yaşında ki Thomas Brown, Erasmus Darwin’in çalışması olan Zoonomia’nın hakkında derin ve titiz bir eleştirisel bir kitap yayınlamıştır. Aynı zamanda Edinburgh’da öğrenciyken, 1802’de kurulan Edinburgh Review dergisine birkaç makaleyle katkıda bulunmuştur.

Aynı şekilde bilim felsefecisi olarak, özellikle neden-sonuç konusunda başarılı olduğunu kanıtlamış bir kişidir. Ana eseri Lectures on the Philosophy of the Human Mind (1820), ölümünden birkaç ay sonra yayınlanmıştır. Bu eser yirmiden fazla baskı olarak üretilmiştir. Birçok kolej ve üniversitede, özellikle Kuzey Amerika’da ahlak felsefesinin model metni haline gelmiştir.

Thomas Brown, felsefe tarihinde ilginç olarak kabul görmüş bir figürdür. Çünkü XVIII yüzyılın “İskoç sağduyusu” gerçekçiliği ile IXX yüzyılın en tuhaf felsefelerinden bazıları arasındaki geçişi temsil etmektedir.

Bu bağlamda en dikkat çekici yönü, dokunma duyusunda ısrar etmesidir. Aynı zamanda kas duyumlarının ürettiği “mekânsallık” ile doğrudan bedensel aşinalık kurmasıdır. Dokunma duyusunun ve vücudun uzamsal lığının belli bir anlamda bizim “dışsallık” olarak bildiğimiz şeyi oluşturduğunu savunmuştur. Nihayetinde Thomas Brown tarafından gösterilmek istenen şey, “dışsallık”ın en temel dokunma ve uzamsallık kavramları üzerine kurulmuş bir inşadan başka bir şey olmadığıdır.

Onu ünlü yapan temalardan bir diğeri, Hume’un eserinin nedensellik kavramını yeniden formüle etmesidir. Thomas Brown eserlerinde aksine nedensellik bilgimiz için şüphecilik soruları üzerine çalışmıştır. Ayrıca bu düşüncelerinin çürütülemeyecek sezgisel bir temel olduğunu göstermeye çalışmıştır.

Thomas Brown ve sözleri

  • Belalar nasırları doldurur, sorunlar ise ayaklarımızın altından kayar ya da kar gibi başımıza düşer.
  • Şefkatin yardımıyla, bir başkasının talihsizliğini kendi talihsizliğimize çeviririz. Ondan daha uzun süre yaşayarak kendimizi canlandırırız.
  • Zevkler zinciri kısadır, sevincin değişken bir yüzü vardır.
  • Hepimiz canavarız, yani aynı anda hem insan hem de hayvan olmaktayız.
  • Bu dünyaya ıstırap içinde geliyoruz, ama ondan zorlanmadan ayrılmıyoruz.
  • Birçok kişi yaşlarından çok daha erken yaşlanmaktadır.
  • Geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz; çünkü bundan sonra orada yaşayacağız.
  • Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur.
  • Hayatta yaptıklarımız, sonsuzlukta yankılanır.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Ernest Rutherford Kimdir?

Biyografi İngiliz fizikçi Ernest Rutherford Yeni Zelanda'da doğdu. Babası tekerlek...

Hidrolog kimdir?

Hidrolog kimdir? Hidroloji - dünya'nın su kaynakları, özellikleri, yaygınlığı ve...

Kadir Ezildi kimdir?

Kadir Ezildi Kimdir? Kadir Ezildi, Türk televizyon sunucusu ve temizlik...

Ali koç kimdir?

Ali Koç biyografisi Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğlu olan...