Venüs gezegeni ve temel özellikleri

Herkes tarafından bilinen bir gezegen olan Venüs, Güneş’e ve Ay’a yakın konumda bulunmaktadır. Ayrıca bu gezegen Dünya’nın kardeşi olarak da adlandırılmaktadır. Kütle ve boyut gibi göstergelerin belirli bir benzerliği nedeniyle daha doğal bir gezegendir. Fakat güneş sisteminin diğer nesnelerinden farkları nelerdir?

 • Ortalama yörünge hızı – 35.02 km / s
 • Kütle (Dünya = I) – 0.8136
 • Ağırlık (kg) – 4.8685 * 1024
 • Ekvator yarıçapı (Dünya = 1) – 0.949
 • Ekvator yarıçapı, (km) – 6051.8
 • Ortalama yoğunluk, (g / cm3) – 5.204
 • Rotasyon süresi, günler – 243.0183
 • Güneş etrafındaki hareket, günler -224.7
 • Ekvator yörüngeye eğim, derece – 177,36
 • Uydu sayısı – Uydusu yoktur.

 

Venüs hakkında genel bilgi

Roma’nın güzellik ve aşk tanrıçası, gezegene alışılmadık derecede güzel bir isim vermiştir. Romalılar, gök cisminin yüksek aydınlatması ve görünürlüğü nedeniyle bu isimle onu adlandırmaya karar vermişlerdir. Çünkü o yüzyıllarda özel cihazlar yardımıyla uzay araştırmaları henüz geliştirilmemiştir. Bu nedenle insanlar Venüs hakkında günümüzde ki kadar bilgi sahibi değillerdi.

O zamandan beri gezegen, vücudun kadınsı doğasından gelen kadınlık, aşk ve hassasiyet imajını taşımaktadır. Onların görüşüne göre, antik çağın önde gelen araştırmacıları, Dünya’nın kardeşinin tüm topraklarının bataklık ormanlarıyla kaplı olduğunu varsaymışlardır. Ayrıca bu gezegende yaşamın varlığı hakkında çeşitli iddialar bulunmaktadır.

Venüs güneş sisteminde ki 8 gezegeninden ikinci olanıdır. Yani Güneş’ten uzaklık bakımından ikinci sırada bulunmaktadır. Tahmini tam olarak uzaklığı 108 milyon kilometredir. Dünya’ya olan uzaklık ise, 37 ila 261 milyon kilometre arasında değişmektedir. Güneş etrafındaki dönüş süresi, yuvarlama dikkate alındığında 225 Dünya gününe eşit olmaktadır. Ortalama yörünge hızı ise, 35 km / s’dir.

Venüs, büyüklük olarak Dünya’ya çok benzemektedir. Gezegenin yarıçapı dünyanın %95’i kadardır. Bu da yuvarlama dikkate alındığında kütlesinin dünyanın %82’si kadarı kadar olması demektir.

Parlak bir uzay nesnesi olan bu gezegen, birçok tarihsel dönem boyunca tüm insanlığın ilgisini çekmiştir. İlk çalışma Babillilere kadar dayanmaktadır. O dönemde gezegene İştar adı verilmiştir. Ancak en önemli ilk gözlemleri, basit bir cihaz olan teleskop yardımıyla yapılmıştır. Ayrıca ilk gözlemleyen ünlü İtalyan bilim adamı gökbilimci Galileo Galilei tarafından gerçekleştirilmiştir.

Galileo Galilei bilimsel çalışmasının sonucu olarak, gezegene yeni bir taraftan bakmayı mümkün kılmış bir kişidir. Ancak günümüzde (1610’da) teleskoplar gibi daha güçlü optik cihazların ortaya çıkmasıyla, insanlar Venüs’ün ay evrelerine benzeyen diğer bilinmeyen evrelerini fark etmeye başlamışlardır. Ayrıca ilk gözlemler, gezegenin Dünya ile bazı benzerliklerini ortaya çıkarmayı mümkün kılmıştır.

Venüs’ün evreleri, Güneş’in etrafında dönerken değişmektedir. Tam faz anında gezegen, uzaydaki en parlak nesnenin arkasında kalmaktadır. Dördüncü faz (en yüksek faz) uzamayı göstermektedir. Geleneksel bir teleskop kullanarak Venüs’ün evrelerini görmek mümkündür. Gezegenin belirli bir çalışma döneminde, evreleri dünyanın güneş merkezli resminin güçlü kanıtı haline getirmiştir. Çünkü bu gök cisminin dönme süreci doğrudan güneşin etrafında gerçekleşmektedir.

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar, araştırmacı bilim adamları Venüs gezegeninin yüzeyinde yaşam izlerinin varlığını bulmaya çalışmışlardır. Ancak SSCB ve ABD‘nin organize uzay misyonları bunun tersini kanıtlamıştır.

Buradaki atmosfer gezegenler arasında en yoğun olanlarından bir tanesidir. Bunun nedeni olarak, en yüksek karbondioksit içeriği gösterilmektedir. Yüzey, ışık altında opak olan sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır.

Venüs’ün atmosferi günümüzde de hidrojen ve oksijen kaybetmeye devam etmektedir. Genel olarak, gezegen gözle görülmekte ve volkanik yaşam izleri taşımaktadır. Ayrıca belirli bir miktarda kükürt içermektedir. Düşük krater sayısından nispeten genç olduğu, yaşının ise yaklaşık 500 milyon yıl önce olduğu sonucu tahmin edilmektedir. Bunun dışında üzerinde su olmaması ve Litosfer viskoz’un hareketsiz olması dikkat çekmektedir.

Venüs’ün keşfine gelince, Sovyetler Birliği Venüs’ü incelemek için tasarlanmış bir uzay aracı yaratan ilk devlettir. İlk uydu, 12 Şubat 1961’de fırlatılmıştır. Ardından, Amerikan, Avrupa ve Japon devletleri çok sayıda uyduyu yüzeyine fırlatmışlardır. Ancak özel uzay cihazlarının yardımıyla yapılan araştırmalar kısa bir çalışma aralığına sahiptir. Çünkü gezegendeki koşullar zor olduğundan, cihazların çalışması sadece iki ila üç saat arasında mümkün olmuştur.

Venüs ve Dünya’nın karşılaştırmalı boyutları

Dünya’ya olan yakınlığı nedeniyle Venüs, yapı ve boyut olarak onunla belirli bir benzerliğe sahiptir. Aynı zamanda gezegenlerin sonsuz bir karşıtlığı vardır. Ancak özel benzerlikleri hakkında bu şekilde sınıflandırılmamaktadır. İki gök cismi oldukça farklıdır. Boyuta gelince bir benzerlik olduğu söylene bilmektedir. Kozmik gövdenin çapı 12.100 kilometre, Dünya’nın çapı ise 12.742 kilometredir. Venüs gezegeninin Kütlesi 4.867E24 kilogram, Dünya’nın kütlesi ise 5.972E24 kilogramdır. Ayrıca istatistiklerden, gezegenlerin yerçekimindeki benzerliği dikkat çekmektedir.

Gezegenlerin karşılaştırmalı özellikleri

Venüs ile ilgili bilgiler, ana özelliklerin belirlenmesini sağlamaktadır. Bunlar;

 • İç yapıya göre, gezegenlerin her biri bir çekirdek, kabuk ve manto ile donatılmıştır.
 • Venüs, Dünya’nın aksine, tektonik plaka kayalara sahip değildir.
 • Sıcak bir uzay cismi ile ölçülen yüzeyindeki basınç, gezegenimizdeki basınçtan 92 kat daha fazladır.
 • Dünya bildiğimiz gibi yaşam için uygundur. Çünkü oksijen, azot ve az miktarda önemli elementlerin etkileşiminden oluşmaktadır. Venüs ise, yaşamı destekleyen elementlerin varlığına sahip değildir. Sıcaklığı konusunda ise, en güçlü metallerin bazılarını eritebilmektedir. Ayrıca konsantrasyonu %95-97 civarında dalgalanmaktadır.
 • Venüs’ün uydusu yoktur.

Venüs gezegeninin temel özellikleri

 • Güneş sistemindeki konumuna göre, gezegen Dünya’ya en yakın olanıdır.
 • Güneş sisteminin sekiz gezegeni içinde Uranüs gibi saat yönünde dönmektedir. Sadece bu iki gezegen böyle bir özelliğe sahiptir.
 • Bir kişinin dünyevi günü 24 saate eşittir. Venüs’te aynı gün bir yıldan fazla sürmektedir. Ayrıca gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi 243 Dünya günüdür.
 • Gerçek bir fırtına gezegenidir. Sürekli yağmur yağmaktadır. Ancak dünyevi yağmurların aksine, yağış Venüs’e sülfürik asit şeklinde düşmektedir.
 • Gezegenin yüzeyinin kendi muhteşem manzarası vardır. Kendi topraklarında üç geniş plato bulunmaktadır. Her yer bir ova ile çevrilidir. Kalın bulut tabakası nedeniyle Venüs’ü gözlemlemek çok zor olmaktadır. Bilim adamları, radarları kullanarak yaylaları tespit edebilmektedirler.
 • Venüs’ün Yıldız Sisteminde ki diğer gezegenlerinden ayırt edici özelliklerinden biri de lavdır. Tüm bölge lav alanlarından oluşmaktadır. Yüzeydeki yüksek sıcaklık nedeniyle magma hızla soğuyamamaktadır. Ayrıca Venüs Gezegeninde çok sayıda volkan bulunmaktadır.
 • İklimi kuru ve sıcaktır. Dünyadaki insanların yaşadığı ısı ile karşılaştırılamamaktadır. Sıcaklık ne daha fazla, ne de aşağı yukarı 470 santigrat derece olarak gözlemlenmiştir. Sürekli kuraklık ise, Venüs’te hüküm sürmektedir.
 • Gezegendeki rüzgarlar gerçek bir felakettir. Hafif bir esinti bile fırtınaya dönüşebilmektedir.
 • Gezegen mükemmel bir küre şeklindedir.
 • Üzerinde mevsimler değişmemektedir.

Karakteristik özellikleri

 • Gezegende bir yıl 224.7 Dünya günüdür.
 • Bu gök cisminin kendi ekseni etrafında dönme süresi 243 Dünya günüdür.
 • Gezegenimizdeki Ay gibi uydulara sahip değildir.
 • Venüs ve Ay, doygunluk ve Albedo derecesi bakımından benzerdir.
 • %96-97 karbondioksitten oluşan yoğun bir atmosfere sahiptir.
 • Venüs’teki atmosferik basınç, Dünyamızdakinden birçok yönden daha büyüktür. Karşılaştırıldığında, incelenen gösterge 900 metredeki su basıncına eşittir.
 • Ortalama yüzey sıcaklığı 735 Kelvin (462 Santigrat) olarak ölçülmüştür.
 • Sera etkisi uzay nesnesine etki etmektedir.
 • Gezegen Güneş’ten 47.8 dereceden fazla hareket etmemektedir.
 • En sıcak gezegenin yüzeyinde manyetik alan yoktur.
 • Bir gök cismi atmosferi, önemli bir karbondioksit içeriği (% 96’dan fazla) ve azot (% 3’ten fazla) ile ölçeklendirilmiştir. Ayrıca atmosferinde önemsiz bir kükürt dioksit, argon ve su buharı içeriği vardır.
 • Ozon tabakası, yüzeyden 100 kilometre yükseklikte bulunmaktadır.
 • Gezegenin yapısı yedi kabuk içermektedir. Bunlar; ekzosfer, termosfer, mezopoz, üst mezosfer, alt mezosfer, tropopoz ve troposfer olarak sınıflandırılmıştır.
 • Vücudun ekvator dönüş hızı saatte 6,52 kilometredir.
 • Gezegendeki bulutlar, güneş ışığından güçlü bir koruma olarak görünmektedir. Işığın bir kısmı gezegenin yüzeyine ulaşmamaktadır.

Galaksimiz “Samanyolu”, insanlık tarafından bilinen en büyük sekiz gezegenden oluşmaktadır. Bu listede temel bir yer, incelediğimiz Venüs tarafından işgal edilmiştir. Bu şaşırtıcı ve eşsiz bir gezegendir. Elbette, onu Venüs’ün birçok benzerliği olan Merkür ve Dünya gibi diğer uzay devleriyle karşılaştırmaya elverişlidir. Ancak, bu en ufak istatistiksel veridir. Çünkü bir uzay gövdesi, örneğin gezegendeki büyük ölçekli rüzgarlar veya volkanik manzara örtüsü gibi karşılaştırılamayacak çok çeşitli ayırt edici niteliklere sahiptir. Venüs, alışılmadık şekilde keşfedilmemiş ve çekici bir gezegendir. Belki birkaç yüz yıl içinde insanlık onun özelliklerini daha iyi inceleyebilecektir.

Benzer konular