Etilen glikol nedir? Nerede kullanılmaktadır?

Tarih:

Etilen glikol nedir?

Günümüzde sanayi ve ev sektörleri, gerekli konfor ve rahatlığı yaratan ısıtma ve iklimlendirme sistemleri olmadan yapamamaktadır. Bildiğiniz gibi Etilen glikol, modern ekipmanlarda soğutucu olarak ve antifriz sıvıları için de kullanılmaktadır. Bu sıvılar donmaya meyilli olmama, geniş bir sıcaklık aralığında verimli çalışma ve dayanıklılık gibi faydalı performanslarını uzun süre koruyabilmektelerdir.

Ek olarak, fiyatı da bir dizi özellik tarafından belirlenen glikol tipine bağlı olarak, donmaya karşı dayanıklılık özellikleri ve yeni nesil güçlü korozyon önleyici katkı maddeleri ile bir antifriz seçebilirsiniz. Etilen glikol, ısı eşanjörünün uzun süre kesintisiz çalışmasını ve düşük fiyatını sağlaması nedeniyle en popüler olanıdır.

Bu renksiz madde kokusuzdur. Ancak oldukça zehirlidir. Bu nedenle soğutma ve ısı besleme sistemlerindeki tüm bakım çalışmaları yalnızca uzman şirketlerden / işletmelerden gelen eğitimli mühendisler tarafından yapılmalıdır. Etilen glikol doldurmak ve değiştirmek için gerekli koruyucu ekipman ve araçlara sahiplerdir.

Isı eşanjörlerine ek olarak, bu sıvı endüstride de kullanılmaktadır. Kullanıldığı bazı alanlar şunlardır;

 • Kimyasal;
 • Eczacılık;
 • Tekstil;
 • Otomotiv;
 • Havacılık;
 • Elektroteknik.

Poliüretanlar, alkid reçineleri ve diğer ürünler etilen glikol solüsyonu içermektedir. İstatistiklere göre, antifriz yönünün payı yaklaşık% 40’tır. Ayrıca dünya şartlarında sadece sentetik polyester elyaf ve film üretimi için ise, % 41-45 oranlarını kapsamaktadır.

Etilen glikol nasıl elde edilmektedir?

1970’li yıllarda etilen okside oksitlenerek, etilen glikol elde edilmektedir. Maddenin endüstriyel ölçekte üretiminin başlangıcını belirleyen de bu dönemdir.

Günümüzde ise, etilen oksidin inorganik sülfürik maddesine fosforik asitlerin katılımıyla ve su ile doyurulmasıyla bu tip dihidrik alkol elde edilmeye başlanmıştır. Bunun nedeninin bu seçeneğin, orijinalinden daha karlı olduğu ortaya çıkmasıdır. Çünkü sonuç, küçük bir safsızlık konsantrasyonuna sahip maddenin %90’ından fazlasına sahiptir.

Etilen glikol başka nerelerde kullanılmaktadır?

Maddenin aktif olarak dahil olduğu başka alanlar da vardır. Bunlar;

 • Statik elektrik olgusunu ortadan kaldıran kimyasal katkı maddelerinde de bulunmaktadır (antistatik ajanlar).
 • Buzlanma önleyici bileşimlerin imalatında kullanılmaktadır.
 • Soğutma ünitelerinde yağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
 • Oldukça sık, geniş odaları dezenfekte etmek için etilen glikol kullanılmaktadır.
 • Günlük hayatta kullanılan kimyasal ürünlerin (selofan, poliüretan vb.) üretiminde de yer almaktadır.
 • Sadece arabaları değil, bilgisayar ekipmanını da soğutmaktadır.
 • Hem saf halde, hem de endüstriyel ürünlerin bir parçası olarak otomotiv camlarını ve aynalarını temizlemek için etkili bir araç olarak kabul edilmektedir.
 • Küçük konsantrasyonlarda, ayakkabı cilalarında etilen glikol bulunabilmektedir.
 • Dokuları ve organları donmanın zararlı etkilerinden (kriyoprotektörler) koruyan maddelerin bileşenlerinden biri olarak tıpta aktif olarak kullanılmaktadır.
 • Kondansatörlere dahil olabilmektedir.
 • Kimyasal bileşiklerin sentezine katılmaktadır.
 • Çeşitli patlayıcıların bileşenlerinden biridir.

Antifriz olarak kullanımı

Bu glikolün ilk olarak 1859’da elde edilmiş olmasına rağmen, günümüzde geliştirilmiş bileşimin yardımıyla farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Ayrıca tüketiciler arasında en çok talep edilen antifrizlerden biri olarak kabul edilmektedir. Isı değişim ekipmanı için glikol satın alırsanız, bu bakım da dahil olmak üzere maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Ancak, ısı eşanjörünün bozulmasını önlemek için önlenmesi de yapılmalıdır. Glikolün değiştirilmesi ihtiyacı, laboratuvar analizleri performans özelliklerinin azaldığını veya tamamen kaybolduğunu gösterdiğinde ortaya çıkmaktadır.

Etilen glikol genel olarak o kadar verimli bir malzemedir ki, çeşitli endüstriler onun avantajlarından acımasızca yararlanmaktadır. Örneğin, higroskopiklik gibi bir kalite farkedilmeden gitmemektedir. Bununla birlikte gazları kurutmak ve denizde gaz üretimi için boru ekipmanındaki suyu emmek için de kullanılmaktadır. Diğer “rakipler” ile karşılaştırıldığında, bu soğutma sıvısı daha yapılandırılmış bir uygulama yelpazesine sahiptir.

İnsan vücudunu nasıl etkilemektedir?

Etilen glikol buharlarını kısa bir süre için solumanız, küçük toksisite nedeniyle insan vücuduna herhangi bir zarar vermemektedir. Bununla birlikte, havada yüksek konsantrasyonda bir madde varsa, bu durum aşağıdaki gibi olumsuz reaksiyonlara yol açabilmektedir;

 • Genel zayıflık;
 • Solunum yolu ve görsel organların mukoza zarının tahrişi;
 • Bulantı, kusma;
 • Kalp ritmi bozuklukları (taşikardi);
 • Baş dönmesi, bayılma.

Madde ile çalışırken güvenlik önlemlerine uygunluk ve doğruluk, vücudun etilen glikol buharlarının yanlışlıkla solunmasına karşı olumsuz reaksiyonlarının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Etilen glikolün zararları

Etilen glikol insanlar için toksiktir. Bu nedenle ölüm dahil bir dizi fizyolojik soruna neden olmaktadır (CDC, 1400 ila 1600 mg/kg’lık bir öldürücü doz tahmin etmektedir). İnsan vücudunda deri, solunum yolu ve gastrointestinal sistem yoluyla emilmektedir. Bu nedenle, içme suyunun kontaminasyonunun mümkün olduğu yerlerde etilen glikol kullanılmamalıdır. Gıda işleme tesisleri veya tüketime yönelik ürünlerin üretildiği diğer kuruluşlar gibi alanlarda da, ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılmamalıdır.

Etilen glikol buhar halinde bilinç kaybına neden olabilmektedir. Ayrıca küçük konsantrasyonlarda nazofarenks tahrişine neden olabilmektedir. Ağızdan alınmasının sonuçları çok daha ciddidir. Toksisitesi esas olarak, toksik metabolitlerin birikmesinden kaynaklanmaktadır. Merkezi sinir sistemi (CNS) üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte Etanolünkine benzer keskin bir etkiye sahiptir. Merkezi sinir sistemi üzerindeki etki, temastan sonraki ilk saatlerde hakimdir. Teşhis edilmemiş veya tedavi edilmemiş etilen glikol zehirlenmesi ciddi sonuçlara ve hatta ölüme neden olabilmektedir.

Etilen Glikol hakkında sıkça sorulan sorular

Propilen glikol ile karıştırılabilir mi?

Bu sorunun cevabı, farklı glikollere dayalı soğutma sıvılarını karıştırmanın mümkün olup olmadığıyla ilgilenen her araç sahibini ilgilendirmektedir. Bunu yapmamalısınız. Etilen glikol ve propilen glikol durumunda, temel fark bu maddelerin yoğunluğunda yatmaktadır. Pratikte bir sıvının donmaya karşı direncini ölçmek zordur. Ayrıca bu da kış mevsiminde sorunlara yol açabilmektedir.

Propilen glikolden nasıl ayırt edilmektedir?

Bu iki glikol arasında ayrım yapmak için, etilen glikol ve propilen glikol arasındaki fiziksel özellikler, özgül ağırlık ve kırılma indeksindeki farklılıkları ortaya çıkaran bir yöntem vardır. Kırılma indisi, hangi bileşikle uğraştığımızı belirlemek için çok faydalı bir parametredir. Maddenin birkaç damlası, refraktometre adı verilen özel bir aletin prizmasına yerleştirilmektedir. Bununla birlikte de tanımlama için kırılma indisi okunmaktadır.

Gliserinden nasıl farklıdır?

Her iki bileşik de aynı kimyasal gruba, yani alkollere aittir. Moleküldeki OH hidroksil gruplarının sayısında farklılık göstermektelerdir. Gliserin, propanın (propantriol) bir türevidir. Ayrıca etilen glikol, etanın (etandiol) bir türevidir. Sulu çözeltilerde donma noktasını düşürmektedir. Aynı zamanda kaynama noktasını da yükseltmektedir. Gliserin ve etilen glikol arasında seçim yaparken, kullanımı daha güvenli olduğu için birincisini seçmeye değecektir. Ayrıca, çevreye daha az olumsuz etkisi vardır.

Nereden satın alınabilmektedir?

Kimyasal mağazalardan veya toptancılardan satın alınabilmektedir. Bu maddenin fiyatı büyük ölçüde dalgalanmaktadır.

Zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Etilen glikol zehirlenmesi sıklıkla alkolik zehirlenme durumuna benzemektedir. Hareketlerde belirgin tutarsızlık, uyuşukluk, hızlı nefes alma, artan kan basıncı ve bazı durumlarda kasılmalar vardır. Etilen glikol zehirlenmesi tehlikesi göz ardı edilemez. 24 saat sonra böbrek yetmezliğinin ilk belirtileri ortaya çıkacaktır. Ayrıca zehirlenme dolaşım bozukluklarına ve hatta merkezi sinir sisteminde derin hasara neden olacaktır.

Glikozdan nasıl ayırt edilmektedir?

İki bileşik, popüler Trommer reaksiyonu kullanılarak ayırt edilebilmektedir. Glikoz, sırayla aldehitler olarak sınıflandırılan aldozlara aittir. Aldehitlerin, vermeyen diollerin (etilen glikol gibi) aksine Trommer testine yanıt verdiği bilinmektedir. Tüm deney, mavi bakır (II) hidroksit CuOH2’nin, bir alkali ortamda tuğla kırmızısı bakır (I) okside Cu2O’ya indirgenmesine (test maddesi ile) dayanmaktadır.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Aerosol nedir?

Aerosol nedir ve nasıl oluşur? Kabul edilen tanıma göre aerosol,...

Lantan (Lanthanum): tanımı, özellikleri, formülü

Lantan, periyodik sistemindeki kimyasal bir elementtidir. Adı, Yunanca "lantano"...

Boyle yasası nedir?

Boyle yasası sadece ideal gazlar için ve gerçek gazlar...

Bakır üretiminin teknolojik süreci

Demir dışı bir metal olarak sınıflandırılan bakır (Cu), eski...