Bulgaristan

Tarih:

Temel bilgiler

Bulgaristan, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası’nın merkezinde bulunan bir ülkedir. Başkenti Sofya’dır. Keyifli doğası, harika bir Karadeniz iklimi ve sayısız mineral kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca bu özellikler onun baş döndürücü ihtişamıdır. Doğudan, kıyıları Karadeniz’in sakin ve berrak sularıyla birleşmektedir. Bu bölgede ki deniz durumu Akdeniz’in yarısı kadar tuzludur. Sahil boyunca yaklaşık 400 km boyunca uzanan geniş bir kumsal şeridi bulunmaktadır. Aynı şekilde yumuşak altın rengi kumlara sahiptir. Resim gibi koylar, yüksek yeşil tepeler ve burunlar özel bir huzur vermektedir.

Karadeniz şehri Varna’nın uluslararası havaalanı uygun bir ulaşım merkezidir. Bu nedenle Riviera, Sunny Day, St. Constantine ve Elena, Albena ve Golden Sands sahil beldeleri dünyanın her yerinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Varna’nın güneyinde, uluslararası havaalanından konukların Sunny Beach ve Dyuni tatil beldelerine gittiği güzel bir sahil şehri Burgaz bulunmaktadır.

Bulgar devletinin tarihi karmaşık ve kafa karışıklıkları ile doludur. Yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı’nın stratejik çıkarları arasında kalmıştır. XI yüzyılın başında Bulgaristan Bizans’ın egemenliği altındayken, daha sonra Türkler ülkeyi ele geçirmiştir. Neredeyse bu yüzyıl boyunca Bulgar halkı Türk padişahları tarafından yönetilmiştir. Bulgaristan’ın kurtuluşu, 1877-1878’de Rusya ile savaşta Türkiye’nin yenilgisinin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. 1879’da Bulgaristan bir prenslik ve 1908’de bir krallık olarak ilan edilmiştir.

Bulgaristan’ın Avrupa’nın güneybatısındaki elverişli konumu, ona daha parlak bir gelecek için umut vermek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Çalışkan ve girişimci Bulgarlar, Golden Sands’i Avrupa’nın en iyi tatil yerlerinden biri haline getirmiştir. Bu bölgede, turistler için her türlü zevkiniz ve zenginliğiniz için otel ve restoranlar açılmıştır.

Bulgar tatil köyleri, en talepkar turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Golden Sands, Avrupa’nın en yüksek seviyesinde modern, konforlu bir tatil beldesidir. Daha mütevazı ama, aynı derecede harika tatil köyleri Sunny Beach, St. Konstantin ve Elena, Sozopol, Nessebar ve Albena gibi daha birçok harika tatil köyünü barındırmaktadır.

Coğrafi konum

Bulgaristan, Balkan Yarımadası’nın merkezinde küçük bir devlettir. Ülkenin manzaraları çok çeşitlidir. Dağlar ve tepeler ülke topraklarının çoğunu kaplamaktadır. Ormanlar bu ülkenin yaklaşık üçte birini kaplamaktadır. Sıradağlar: Rila (Musala (2925 m) Bulgaristan’ın en yüksek dağ zirvesi) Pirin ve Rodoplar’dır. Ayrıca ülke, Stara Planina sırtı tarafından ikiye bölünmektedir.

Stara Planina Dağları, Iskar ve Kamchia nehirlerinin derin görülmeye değer vadileri tarafından parçalanmıştır. Yine bu bölge de bulunan Iskar Gorge, çarpıcı ihtişamıyla dikkat çeken diğer yerleşim yerlerindendir.

Bulgaristan için özellikle önemli olan, muhteşem geniş kumlu plajları olan, çoğunlukla hafif eğimli, yaklaşık 400 km boyunca uzanan Karadeniz sahilidir. Bulgaristan’ın en büyük nehri, Romanya sınırının geçtiği görkemli Tuna’dır.

Coğrafi yapısı

Bulgaristan, Avrupa’nın en güneydoğu kesiminde yer almaktadır. Ülke, Balkan Yarımadası’nın kuzeydoğu kesimini kaplamaktadır. Hem alan, hem de nüfus açısından, ülke Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir. Bulgaristan’ın değeri öncelikle coğrafi konumu tarafından belirlenmektedir. Çünkü Batı ve Orta Avrupa ile Yakın ve Orta Doğu’nun kavşağında yer almaktadır.

Bulgaristan coğrafi konumu açısından Balkan ülkesi adını komşu ülkelerden daha fazla hak etmektedir. Staraya Planina “Balkanlar” kendi topraklarından geçmektedir. Eski adı Hemus’tur, Bulgarca “balkan” kelimesi genellikle herhangi bir dağ anlamına gelmektedir.

Bulgaristan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da, Balkan Yarımadası’nın doğu kesiminde yer almaktadır. Yüzölçümü 111.001.9 km² alana sahiptir.

Bulgaristan sınırı 2245 km olup, bunun 1181 km’si kara ve 686 km’si karadır. Deniz sınırı ise, 378 km’dir.

Bulgaristan sınır komşuları: kuzeyde Romanya ile (Dobruca hariç Tuna ile ayrılırlar), doğuda Türkiye ile, güneyde Türkiye ve Yunanistan ile ve batıda Sırbistan ve Makedonya ile sınırları vardır. Doğuda, Bulgaristan doğal sınırı, onu Ukrayna’ya bağlayan Karadeniz ve Akdeniz ülkeleriyle bağlayan Boğaz ve Çanakkale Boğazı’dır.

İdari yapısı

Bulgaristan, parlamenter bir hükümete sahip anayasal bir cumhuriyettir. Ülke toprak bütünlüğünü korumakta ve özerk bölgesel birimler oluşturmaya yönelik her türlü girişimi sürdürmektedir. Bulgaristan’ın toprak bütünlüğü dokunulmaz bir yapıdır. Ülkenin idari bölümü, sırayla topluluklardan oluşan yaklaşık 28 bölgenin varlığı ile yönetilmektedir. Aynı zamanda, Bulgaristan’ın başkenti Sofya, yapısal olarak tam teşekküllü bir bölgedir. Yerel özerk yönetime sahiptir. Devletin başı cumhurbaşkanıdır. Bulgaristan’ı uluslararası arenada temsil etmektedir. Çeşitli uluslararası müzakerelerde de söz hakkı cumhurbaşkanınındır. Başkan açık doğrudan oylama ile seçilmektedir. Görev süresi 5 yıldır. Aynı zamanda, ülkenin Anayasasına göre, cumhurbaşkanının ikiden fazla görevde bulunma hakkı yoktur. Bulgaristan topraklarında bulunan vilayet listesi aşağıdaki gibidir;

Blagoevgrad Burgaz Dobriç Gabrovo
Haskovo Kırcaali Köstendil Lovech
Montana Pazarcık Pernik Pleven
Plovdiv Razgrad Hile Şumnu
Silistre Sliven Smolyan Sofya (il)
Stara Zagora Targovishte Varna Veliko Tarnovo
Vidin Vratsa Yambol Sofya

 

Tarihi

Bulgaristan çok eski bir devlettir. 6 bin yıl önce göçebe kabileler Avrupa’yı dolaştığında, topraklarında kalıcı bir şehir olan Plovdiv bulunmaktaydı. 632’de Bulgar kabileleri, sınırları modern olanlardan önemli ölçüde farklı olan Han Kubrat’ın önderliğinde ilk etnik devlet Büyük Bulgaristan’ı (Bulgaristan) kurmuşlardır. Günümüz Ukrayna’sının tüm güneydoğu kısmını, Kırım yarımadasını ve bu bölgenin bir kısmını işgal etmişlerdir. Rostov bölgesi ve Rusya Federasyonu’nun Krasnodar Bölgesi de bu bölgelere dahil olmuştur. Büyük Bulgaristan’ın başkenti, kalıntıları bugün Krasnodar Bölgesi’ndeki Sennaya köyünün yakınında bulunabilen Kerç Boğazı kıyısındaki Phanagoria şehriydi.

Büyük Bulgaristan’ın kaderi uzun sürmemiştir. Kabilelerin parçalanması nedeniyle, devlet kısa sürede çökmüş ve toprakları Hazar Kağanlığı’na dahil edilmiştir. Khan Asparuh liderliğindeki militan Proto-Bulgarların bir kısmı, Slav kabilelerinin Bizans’a karşı savaşma çağrısına cevap vermiş ve Balkanlar’a gitmiştir. 681’de birleşik Bulgar-Slav ordusu, Tuna’nın ağzında Bizans’a ezici bir darbe vurmuştur. Bu sayede o dönemde Balkan Yarımadası’nın önemli bir bölümünü terk etmek zorunda kalmamıştır. Ancak aynı zamanda haraç ödenmesini taahhüt etmiştir. Bu olay Birinci Bulgar Hanlığının varlığının başlangıç ​​noktasıdır.

863’te Birinci Bulgar Hanlığı, Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Hemen ardından krallık olarak yeniden adlandırılmıştır. 1018’e kadar, Bizans İmparatorluğu tarafından tekrar fethedilene kadar varlığını sürdürmüştür. 1187’de bir halk ayaklanması sonucunda Bulgar toprakları imparatorluk baskısından kurtarılmıştır. Bu sayede bu topraklar İkinci Bulgar Krallığı’nda birleştirilmiştir.

XV yüzyılda Bulgar toprakları tamamen Türkler tarafından ilhak edilmiştir. Bulgar halkının uzun ve sancılı bir baskı dönemi, dini farklılıklar zemininde başlamıştır. Padişahın vasalları Balkanların yerli halkının kültürel mirasını aktif olarak yok etmiştir. Bulgarların haklarını ihlal etmek için tasarlanmış haksız yüksek vergiler ve yasal normlar da oluşturulmuştur.

Örneğin o dönem de, Hıristiyan evlerinin Müslüman konutlarından daha yükseğe inşa edilmesi yasaktı. Bu tür baskılar, Bulgarlar arasında eşi görülmemiş bir vatanseverlik dalgasına neden olmuştur. Başarıyla taçlandırılmamış olsalar da, Bulgar halkının birliğinin ve özgürlük sevgisinin sonsuza dek bir sembolü olarak kalan birçok ayaklanma yükselmiştir.

XVIII-XIX yüzyıllarda Bulgaristan, Türkiye’nin dayattığı etkiden kurtulmak için değişen başarılara çabalamıştır. 22 Eylül 1908’de Bulgar prensi I. Ferdinand, Üçüncü Bulgar Krallığı’nın kuruluşunu ilan etmiştir.

15 Eylül 1946’da, ulusal bir referandumun ardından, monarşik yönetim yerini demokrasiye bırakmıştır. Günümüz de ki ismi olan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ilan edilmiştir. XX yüzyılın ikinci yarısı, Bulgaristan ile Sovyetler Birliği arasında, gelişiminin sosyalist yolunu belirleyen yakın işbirliği ile karakterize olmuştur. 1990 yılında devlet, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin modern adını almıştır.

Para birimi

Bulgar levası (kısa: lv), Bulgaristan’daki ulusal ve tek resmi para birimidir. “Lev” adı, aslan (yırtıcı hayvan) anlamına gelen olağan Bulgar “Lev” kelimesinden gelmektedir.

Bulgar parasının adı ilk olarak XIX yüzyılda kullanılmıştır. Bulgarlar, paralarının aslanların para birimi olduğu konusunda övünmeyi sevmişlerdir. Aslanlar tabi ki kendilerine, yani Bulgar milletine atıfta bulunurlar. Bulgarlar bağımsız olduktan ve 4 Haziran 1880’de “temel yasalarını” kabul ettikten sonra, lev Bulgaristan’daki tek ulusal para birimi olarak tanıtılmıştır. İlk madeni paralar Ertesi yıl üretilmiştir.

Ekonomisi

Bulgaristan sanayi ve tarım ülkelerine aittir. Son yıllarda sanayinin payı 1981’de %49.3’ten 2002’de %29.3’e düşmüş, ancak 2001’den günümüze %28.1’den yükselmiştir. Sosyalizmde tarım ve ormancılığın payı %20’den %10’a kadar düşmüştür. 2002’den sonra ise yükselişe geçmiştir.

Hizmet sektörünün büyümesi sürekli olarak gözlemlenmektedir. 2001’de %59,9’a karşı 2002’de %60,1 olarak gelişmiştir. NSI’ye göre, 2022’nin ikinci çeyreğinde Bulgaristan’da 14.471 milyar leva (7.200 milyar dolar) mal ve hizmet üretilmiştir.

Sürekli bir yatırım akışı vardır. 2. çeyrekte, ilk çeyreğe göre %10 büyüme kaydetmiştir. Son yıllarda ihracat ve ithalat temelde birbirini dengelemekte ve dış ticaret dengesi sıfır olarak gözlemlenmektedir. Son birkaç yılda turizmde önemli bir artış olmuştur. Yatırımların çoğu bu faaliyet alanına gelmektedir. 2002 yılında Bulgaristan otel sayısı bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almıştır. Çoğu özel ve küçük aile otelleridir.

Bulgar ekonomisinin mevcut gelişme aşamasının gerçek başarısı, genel bir mali istikrar olarak kabul edilebilmektedir. Bulgar levasının döviz kuru korunmaktadır. İskonto oranı ve döviz rezervleri seviyesi ve dış borç biraz azalmıştır. 2001’de enflasyon %4,8’e ulaşmıştır.

Pek çok açıdan bu sonuçlara, 1997 yılında ülkede uygulamaya konulan “para konseyi” eyleminin yanı sıra, başta IMF olmak üzere dış krediler yoluyla ve Dünya Bankası sayesinde elde edilmiştir. Avrupa’da 2002 yılının ikinci çeyreğinde en yüksek ekonomik büyümeye sahip Bulgaristan, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %5,3 oranı kaydedilmiştir(Diğer Avrupa ülkelerindeki ekonomik büyüme %4’ü geçmiyor).

Aynı zamanda, ekonominin reel sektöründe ve nüfusun yaşam standartlarının yükseltilmesinde önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Sanayi üretimi düşmektedir. Ülkedeki sosyal ortam, öncelikle nüfusun çoğunluğunun düşük yaşam standartlarından memnuniyetsizliği nedeniyle gergindir.

Eğitim yapısı

Bulgaristan son zamanlarda Avrupa’nın bir parçası olmuştur. Avrupa Birliği’ne katılım, yalnızca bu Slav ülkesinin vatandaşlarının yaşamına değil, aynı zamanda eğitim sistemine de damgasını vurmuştur. Ancak Bulgaristan’da eğitim, Sovyet okulundan farklı bir seviye olmasına rağmen, şimdi ülkenin yüksek okullarında alınan eğitim diplomaları neredeyse tüm İngilizce konuşulan dünyada alıntılanmaktadır.

Bulgaristan’da temel eğitim 12 sınıfa ayrılmıştır. Tam bir temel bilgi kursunu aldıktan sonra, mezunlar bir uzmanlık seçme ve Bologna sistemine göre ülkede üç gelişme dalı olan bir yüksek okula girme fırsatına sahip olmaktadır.

Başlangıç ​​aşamasında ilkokul olan tam eğitim zorunlu kabul edilmektedir. İlkokulda öğrenciler 4. sınıfa kadar eğitim görmektedir. Ardından, 8. sınıfa kadar 4 yıl süren bir pro-gymnasium aşaması vardır. Kıdemli okul 8. sınıftan 12. sınıfa kadar sürmektedir. Öğrencilerin gelecekteki uzmanlık alanlarına karar vermelerine izin veren profil dalları zaten vardır. Bulgaristan’daki Rus okulu, yukarıdaki seviyelerin tümünü içermektedir. Rusça eğitim, Sovyet sistemine odaklanarak tek bir biçimde verilmektedir. Ayrıca uzmanlaşmış okullar da vardır. Örneğin; spor, teknik vb.

Nüfus

2022 yılında Bulgaristan’ın nüfusu 48.612 kişi azalarak, yıl sonunda 6.827.262 kişi olmuştur. 2023 yılında ise doğal nüfus artışı yine negatif olarak beklenmektedir. Gerileme tahmini olarak 39.192 kişiye ulaşılacağı düşünülmektedir. Tüm yıl boyunca istatistiklere göre yaklaşık 64.908 çocuk doğacak ve 104.101 kişi ölecektir. Dış göç düzeyi bir önceki yıl düzeyinde kalırsa, göç nedeniyle nüfus -9.420 kişi değişecektir. Yani ülkeyi terk edenlerin toplam sayısı (göçmenler), ülkeye uzun süreli ikamet amacıyla girenlerin (göçmenler) sayısından daha fazla olacaktır.

Bulgaristan’da nüfus dinamikleri

Bulgaristan nüfusundaki değişim katsayıları aşağıdadır;

Doğum oranı: günde ortalama 178 çocuk (saatte 7,41)
Ölüm oranı: günde ortalama 285 kişi (saatte 11.88)
Göç nüfus artışı: günde ortalama 26 kişi (saatte 1.08)

İklim yapısı

Bulgaristan, güneyde Akdeniz’e dönen ılıman karasal iklime sahip bir devlettir. Genel olarak, Bulgaristan ile aynı coğrafi enlemde bulunan Avrupa’nın diğer bölgelerinden biraz daha soğuktur. Örneğin, Krasnodar Bölgesinde Karadeniz kıyısında olmasına rağmen, subtropikal bir iklim hüküm sürmektedir. Ancak bu durum Bulgaristan’da yoktur.

Sofya’da ortalama Ocak sıcaklığı: 4-2°C, Temmuz’da: 16-27°C. Varna ve Burgaz tatil beldelerinde, Ocak ayında ortalama sıcaklık 1-6°C, Temmuz ayında: 19-30°C’dir.

Kıyıdaki yüksek nem nedeniyle, ısı çok iyi tolere edilmektedir. Denizden esen hafif bir deniz meltemi en sıcak güneşte bile yanmanıza izin vermemektedir. Ancak kum sıcak bir tavaya dönüşmekte ve üzerinde ayakkabısız yürümek zor olmaktadır.

Karadeniz bölgesinde belki de yılın en yağışlı ayı Haziran’dır. Bu dönemde hemen her gün yağmur yağmaktadır.

Bitki örtüsü

Bulgaristan’da üç tür iklim vardır. Karasal, Akdeniz ve bozkır. Bu nedenle, buradaki doğa çok çeşitlidir. Ancak Bulgaristan’dan geçerken, bitki örtüsünde hemen büyük bir fark görmeyeceksiniz. Görünüşe göre yol boyunca, banliyölerde veya Avrupa kısmında bir yerde sürüyorsanız. Fark sadece kıyı bölgelerinde hissedilmektedir.

Avrupa ülkelerinde çoktan kaybolmuş olan birçok tür, Bulgaristan’da hala bulunmaktadır. Bu nadir türler şunlardır: Ramondia Sorbiem, Prunus Laurocerasus, Glucurrhiza glarba, Rheum rhaponticum, Astragalus physocalyx, Rododendron ponticum ve diğerleri.

Ülkede 3.200’den fazla çeşitli bitki türü bulunmaktadır. Ekonomik açıdan karlı ürünler, arazinin kalitesine bağlı olarak hemen hemen her yere ekilmektedir. Doğal bitki örtüsünün korunduğu alanlar da vardır. Bunlar, Kamchia ve Ropotamo nehirlerinin ağızları, güneyde dağlarda, Balkanlar öncesi bölgeler, Staraya Planina, bazı adalar ve Tuna’nın bazı kısımlarıdır.

Ormanlar ülkenin yaklaşık üçte birini (%29) kaplamaktadır.

Bulgaristan’da, topraklarında dağ nehirlerinin yakınında düz ovalar ve vadiler olmasaydı tarım mümkün olmazdı. Bulgaristan’ın düz toprakları, kuvvetli rüzgarlardan kapalı oldukları ve sıcağı seven mahsullerin büyümesi için ideal koşullar yarattığı için tarım, ideal bir sektör haline gelmiştir.

Staraya Planina’nın kuzeyinde ve Tuna’nın güneyinde Tuna Ovası uzanmaktadır. Burası deniz seviyesinden ortalama 150 m yükseklikte bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda nehir tarafından parçalanan ve Balkondan çıkıp Tuna’ya akan geniş bir platodur.

Başlıca sahil beldeleri

Albena

Bulgar Rivierası’nın kuzey kesiminde, Baltata rezervinin (deniz ve liana ormanının nadir bir kombinasyonu) topraklarında bulunmaktadır. Sahildeki en modern tatil yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Albena aynı zamanda Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki en büyük tatil beldelerinden bir tanesidir. Tatil köyü çocuklara özel önem vermektedir. Nitelikli eğitimcilerle anaokulları ve çocuk kulüpleri de dahil olmak üzere birçok hizmet sunulmaktadır. Sahilde çok sayıda restoran ve kafe vardır. Tatil beldesinde çok sayıda restoran, kafe ve her türlü taverna vardır.

Golden Sands

Varna’nın 18 km kuzeydoğusunda, aynı adı taşıyan Bulgar milli parkının topraklarında yer almaktadır. Bu çevre dostu bir bölgedir. Hak ettiği şekilde “mavi bayrak” ile ödüllendirilmiştir. Golden Sands dinamik bir tatil için çok uygundur. Birçok su kaydırağı, yetişkinler ve çocuklar için çeşitli tatil beldeleri ile canlı bir gece hayatı vardır. Burada küçük çocuklarla için dinlenmek pek uygun olmayacaktır. Arazi dağlıktır, bu nedenle sahile iniş genellikle diktir. Golden Sands’in turistik yerleri, Vaftizci Yahya şapeli, iki katmanlı kaya manastırı Aladzha (XIV yüzyıl) ve ünlü mineral kaynakları ile ilgi görmektedir. Tesis tüm sezon boyunca çeşitli eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Geçit törenleri, güzellik yarışmaları, turnuvalar, festivaller, yarışmalar, ünlü pop şarkıcıları (Bulgar ve yabancı) performansları yine bu bölgede görülmektedir.

Riviera Club

Varna’dan 17 km uzaklıkta ve eski bir hükümet konutu olan Golden Sands’den çok uzak olmayan küçük bir Bulgar tatil beldesidir. Günümüzde Riviera Club, rahatlatıcı bir aile tatili için mükemmel bir yer haline gelmiştir. Ayrıca balneolojik tedavi için bol fırsatlar sunmaktadır. Tesisin altyapısı ve hizmeti, tatilcilerin tercihlerini doğru bir şekilde ayırt etmenizi sağlamaktadır. Riviera, her türlü plaj ve su sporlarından gece barlarına, diskolara, gezilere ve animasyonlara kadar her zevke uygun hizmet ve eğlence sunmaktadır. Ayrıca yine bu bölge de maden suyu bulunan havuzlar, kolaylık olması için doğrudan plajlara getirilen şifalı su kaynakları, SPA uygulamaları ve egzotik balneoterapi hizmetlerinden yararlanabileceksiniz. Bu arada, balneoterapi merkezleri, Riviera Club’ı ziyaret etmeye değer olmasının ayrı bir nedenidir. Modern tıbbi balneoterapi merkezi, yüz ve vücudun sağlığı ve güzelliği için çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Sunny Day

Karadeniz kıyısında Varna’dan 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir Bulgar lüks turizm beldesidir. Gözlerden uzak görülmeye değer bir körfezin tam kıyısında inşa edilmiştir. 1020 yataklı dört otelden oluşan küçük bir kompleksi içermektedir. Deniz kumlu düz dipli ve sakindir. Nadir bitki türleri, termal mineral kaynakları ile güzel bir kalıntı parkı çevresinde kalan bir bölgedir. Hava kristal berraklığında, oksijen ve negatif iyonlarla doymuştur. Bu da onu gerçekten iyileştirmektedir. Tatil, turistik merkezleri açısından zengin değildir. Her şeyden önce, olağanüstü güzel doğası, şifalı havası ve muhteşem manzarası, hayranlık uyandıran bir bölgedir. Eğlenceye gelince, Sunny Day’de Bulgar ve Avrupa mutfağından beş restoran, kafeler, gece barları, diskolar ve en büyük eğlence şovu kumarhanesi bulunmaktadır. Gün boyunca sessiz ve huzurlu bir tatil yeri hissi, karanlığın başlamasıyla birlikte kaybolmaktadır. Bu nedenle, Avrupa düzeyinde değerli bir eğlence merkezidir.

Aziz Konstantin ve Elena

Varna’dan sadece birkaç kilometre uzaklıkta lüks bir parkta bulunan Bulgaristan’ın en eski sahil beldesidir. Hepsinden iyisi, sakin, ölçülü bir dinlenme için uygundur. Tesiste iskele, disko, deniz ve maden suyu içeren yüzme havuzları ve su kaydırağı bulunan uzun bir sahil şeridi bulunmaktadır. Bir balneolojik arıtma merkezi, yerel bir hidrojen sülfür kaynağı temelinde çalışmaktadır. Tesisin kendisi ormanlık bir alandır. Çamlar, mazılar, çınarlar ve selviler arasında egzotik incir ve ıhlamur ağaçları görebilirsiniz. Tatil yerinin güney kesiminde bulunan Evskinograd Hükümeti İkametgahıdır. Açık hava etkinlikleri sevenler için spor alanları, mini golf, binicilik, okçuluk, bisikletler, yatlar, tekneler, sörf, su kayağı ve bisiklet, balık tutma gibi etkinliklere katılmak mümkündür. Akşamları kıyıda çok sayıda disko ve kulüp açılmaktadır. Ayrıca Grand Hotel Varna’nın bir kumarhanesi vardır.

Sunny Beach

Bu turizm kompleksi, Burgaz’ın 30 km kuzeyinde, Bulgaristan sahilinde 7 kilometrelik bir şeridi kaplamaktadır. Sunny Beach, çocuklu aileler için çok uygundur: sakin, sığ bir koy vardır.

Sozopol

Burgaz’a 30 km ve Sofya’ya 410 km uzaklıkta çok etkileyici bir yer olan bir Bulgar tatil beldesidir. VI yüzyılda kurulmuştur. Günümüz de burası Bulgar bohem dünyasının gözde mekanıdır. Sozopol’de hakim olan özel atmosfer sanatçılar, ressamlar ve müzisyenlerin ilgisini çekmektedir.

Ulaşım

Toplu taşıma, otobüsler, troleybüsler, tramvaylar ve Sofya’da bulunan ülkedeki tek metro ulaşım alanında kullanılabilecek araçlardır. Ayrıca ulaşım günün her saatinde çalışmamaktadır. Bu nedenle program Bulgaristan’a seyahat etmeden hemen önce netleştirilmelidir. Ülkede seyahat için gerekli ulaşım kartıları duraklarda, gazete bayilerinde veya doğrudan sürücü tarafından satılmaktadır.

Uluslararası sürücü belgeniz varsa, ülkede araba kirama işlemini gerçekleştirmek mümkündür.

Taksi

Bulgar taksi şoförleri bir zamanlar gerçek soyguncularla ün yapmışlardı. Günümüzde yeni mevzuat sayesinde, tüm arabaların ölçümü yapılmakta ve sürücülerin (en azından Sofya’da) fatura vermesi zorunlu olmuştur. Bu nedenle, turistlerin asla ekstra para verme taleplerine karşı konuşma hakları bulunmaktadır. Ayrıca Bulgaristan içerisindeki sürücülerin İngilizce konuşmasını beklemeyin. Ancak oteldeki konsiyerjden veya restorandaki garsondan sizin için bir taksi çağırmasını isteyebilirsiniz.

Raylı ulaşım

Demiryolu ağı iyi gelişmiştir. Biletler ucuzdur ve trenler oldukça yavaş da olsa zamanında çalışmaktadır. InterCity ve Expres isimleriyle ekspres trenler bile beklentileri karşılamamaktadır. Sofya’dan Varna’ya giden beş günlük trenin en hızlısı sekiz buçuk saat de ulaşmaktadır. Tren gezileri yapmak istiyorsanız, geceleri ucuz bir yataklı vagonda (spalen) yapmak daha iyidir. Bilet satın almak zaman alan bir süreç olabilmektedir.

Gerekirse, gidiş-dönüş bileti satın almak daha iyidir. Bu şekilde, maliyetin yaklaşık %25’inden tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Bulgaristan’daki yurt içi ve yurt dışı trenlerin ayrıntılı bir programı www.bdz.bg web sitesinde bulunabilir.

Toplu taşıma

Bulgaristan, yoğun otoyollardan uzak olan, küçük dağ köylerinde ve kasabalarda vazgeçilmez bir şehirlerarası otobüs hizmetini geliştirmiştir. Etrafta dolaşmanın uygun bir yolu, Bulgaristan’da arabaların sarı rengi ve karakteristik denetleyicisi ile kolayca tanınan bir taksidir.

 

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Amerika Birleşik Devletleri

Temel bilgiler Amerika Birleşik Devletleri, 48'i anakarada bulunan 50 ayrı...

Türkiye

Türkiye hakkında temel bilgiler Türkiye sınırları içerisinde bulunan topraklar 780.600...

Romanya

Temel bilgiler Romanya - Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan bir ülkedir. Kuzeyde...

Azerbaycan

Temel bilgiler Azerbaycan, eşsiz "önemli noktaları" ile ifade edilemez derecede...