Manyetik sapma nedir?

Dünyanın herhangi bir noktasındaki manyetik sapma hakkında konuştuğumuzda, yerel manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasındaki açıdan bahsediyorsunuzdur. Coğrafi kuzey aynı zamanda gerçek kuzey olarak da bilinmektedir. Bu manyetik sapma, coğrafi kuzey ile belirtilen pusula, yani manyetik kuzey arasındaki farkı işaretlemektedir.

Bu yazıda size manyetik sapmanın tüm özelliklerini ve fonksiyonlarını anlatacağız.

Özellikleri

Gezegenimizdeki manyetik sapma her zaman sabit değildir. Nerede olduğumuza bağlı olarak, bunun değeri değişebilmektedir. Ayrıca Dünya’nın dönme ve öteleme hareketinden ve nütasyonun etkisinden dolayı manyetik sapmanın bu değeri de zamanla değişmektedir. Bu terimin, ideal neden modelleri ile gerçeklik arasındaki tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırmamıza yardımcı olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle sözde rasyonel ölçüm sistemlerinde vardır. Bu da olan hata payları ve hesaplama hataları hakkında bir fikir edinmemize yardımcı olabilmektedir.

Manyetik sapma terimi, koordinat eksenlerinde beklenmeyen değişiklikler olabileceği anlamına gelmemektedir. Farklı bakış açıları, kaydırılan ve yeniden düzenlenen coğrafya ve keşif için bazı fırsatlar da bulabiliriz.

Yakın zamanda, çalışmaları çeşitli sömürge sonrası ve sömürgecilik dışı çalışmaları daha yakın bir bağlamla anlamanın bir parçası olan sanatçılar, küratörler ve teorisyenlerden oluşan bir araştırma ve üretim grubu kuruldu. Bu araştırma grubuna ise, manyetik sapma denmektedir.

Manyetik sapma nasıl çalışmaktadır?

Gezegenimizde nasıl çalıştığını bilmek istiyorsak, karasal manyetizmanın ne olduğunu bilmeliyiz. Dünya gezegeni, dünyanın çekirdeğinin bileşimi nedeniyle bir manyetik alana sahiptir. Diğer dünya ise esas olarak demir ve nikelden oluşmaktadır. Bu ağır metaller, Dünya’nın dış çekirdeğinde yarı sıvı halde bulunur. Bunun nedeni, derinlikteki sıcaklığın artması ve bu erimiş metallerin ve kayaların bulunduğu yüksek basınçtır.

Dünyanın çekirdeğindeki malzemelerin yoğunlukları arasında var olan hareket nedeniyle, sözde konveksiyon akımları ortaya çıkar. Mantodaki bu konveksiyon akımları, tektonik plakaların hareketine neden olan ve kıtasal kaymayı destekleyen akımlardır. Ayrıca, Dünya’nın manyetik alanının nedenidirler.

Ağır metallerin kütleleri sürekli hareket halinde olduğundan, hareketle eş zamanlı olarak oluşan ve bir elektrik alanı oluşturan çeşitli elektrik akımları üretilmektedir. Bu nedenle Dünya’nın dev bir mıknatıs gibi davranmasına neden olmaktadır. Ayrıca iki manyetik kutbu vardır. Kuzey kutbu ve Güney kutbu. Manyetik olarak konuşursak, kuzey kutbu güneydedir. Coğrafi güney kutbuna daha yakındır. Öte yandan, güney manyetik kutbu coğrafi kuzey kutbuna yakındır. Gezegenimizin çeşitli manyetik kutuplarının bu konumu, mıknatıslanmış bir pusula iğnesinin kuzey kutbunun coğrafi kuzeyi gösterdiğini haklı çıkarmaktadır.

Manyetik kutupların konumu, coğrafi kutupların konumuyla tam olarak eşleşmemektedir. Sabit bir pozisyon tutmasalar da onlara çok yakın oldukları doğrulanmaktadır. Aynı zamanda Dünyanın farklı hareketleri göz önüne alındığında, bu konum yıllar içinde değişebilmektedir.

Coğrafi ve manyetik kuzey

Coğrafi kuzey, gerçek kuzey olarak bilinmektedir. Dünyanın dönme ekseni ile çakışmaktadır. Aynı zamanda dünyanın yüzeyi ile kesişme noktasını tanımlamaktadır. Bir yanda coğrafi kuzey kutbu ve diğer yanda coğrafi güney kutbu vardır.

Manyetik terimlerden bahsedecek olursak, manyetik kuzey kutbunun pusulaların gösterdiği manyetik alan tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Bu kuzey manyetik kutbunun konumu, coğrafi kuzeyin konumu ile örtüşmemektedir. Ayrıca yıllar içinde hareket edebilmektedir. Bu manyetik alanın konumu ile ilgili çalışmalar ve raporlar vardır. Yüzyıldan bu yana konumun yaklaşık 1100 kilometre değiştiği bilinmektedir. Kuzey manyetik kutbunun her yıl konumunu yaklaşık 60 kilometre değiştirdiği aşağı yukarı bilinmektedir.

Günümüzde kuzey manyetik kutbu, coğrafi kuzey kutbundan 1.600 kilometre uzakta bulunmaktadır. Kanada’nın kuzeydoğusunda yer almakta ve Rusya’ya doğru hareket etmektedir. Kesinlikle manyetik kuzeyin, güney kutbu olduğunu unutmamalıyız.

Manyetik sapmanın önemi

Manyetik kuzey ile coğrafi kuzeyin oluşturduğu yatay düzlemdeki açıdır. Her yıl kayması olan bu açı da, değerlerini verecektir. Sadece yıllara göre değil, bulunduğumuz yere göre de değişmektedir. Deniz haritalarının belirli bir değere sahip olmasının sebeplerinden biri de manyetik sapma değerinde bulunduğumuz yere göre yıllık artış veya azalış olmasıdır.

Manyetik sapmanın değerini bulmak için, manyetik kuzeyin negatif. Gerçek kuzeyin sağında olması durumunda ise, pozitif olacağını bilmemiz gerekmektedir. Öte yandan, eğer manyetik kuzey gerçek kuzeyin solundaysa, manyetik sapma negatif olacaktır. Böylece deniz haritalarını incelediğimizde, söz konusu haritanın yılı için manyetik sapma değerini gösteren 0 ile 360 ​​derece arasında dereceli daire değerleri bulabiliriz. Ek olarak, genellikle kuzey manyetik kutbunun hareketinin bir fonksiyonu olarak bu manyetik sapmanın yıllık sapmasının değerini verecektir.

Yıllık değişimi, haritanın yayınlanmasından bu yana geçen yıllarla çarparsak, güncellenmiş manyetik sapmanın tam değerini elde edebiliriz. Böylece her yıl yeni bir navigasyon haritası almaya gerek kalmamaktadır.

Benzer konular