Tripitaka nedir? Neyi ifade etmektedir?

Tarih:

Tripitaka (Tri “üç” + “pitaka” – sepetler) veya Pali Canon, Theravada Budizminin öğretilerinin temelini oluşturan Pali dilindeki en eski metinlerin bir koleksiyonudur. Antik şerhlerle birlikte Theravada klasik metinlerinin bütününü oluştururlar.

Pali Canon, İngilizce’ye çevrilmiş en kapsamlı metin koleksiyonudur. Ayrıca birkaç bin basılı sayfayı kaplamaktadır. Canon’un çoğu zaten İngilizce olarak yayınlanmıştır. Ancak henüz tam olarak tercüme edilmemiştir. Tripitaka üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

Vinaya Pitaka

Sangha’nın günlük yaşamındaki davranış kurallarıyla ilgili bir metinler koleksiyonudur. Bhikkhus (rahipler) ve bhikkhunis (rahibeler rütbesi) topluluğudur. Vinaya Pitaka kuralları listelemekle sınırlı olmaktan çok uzaktır. Ayrıca her kuralın kökeninin tarihini, Buda’nın geniş ve çeşitli bir manevi toplulukta genel uyumunun, koruma sorununu nasıl çözdüğüne dair ayrıntılı bir açıklamayı içermektedir.

Sutta Pitaka

Buda’ya ve onun en yakın öğrencilerinden birkaçına atfedilen ve Theravada Budizminin tüm önemli öğretilerini içeren bir sutra koleksiyonudur.

Abhidhamma Pitaka

Sutta Pitaka’da sunulan öğretilerin temel ilkelerinin yeniden işlendiği koleksiyondur. Ayrıca zihnin ve maddenin doğasını araştırmak için uygulanabilecek bir sistem halinde düzenlendiği bir metinler koleksiyonunu içermektedir.

 

Theravadinler dışında, Tripitaka’nın tüm bölümleri Vatsiputrinas veya Mahisasakas tarafından yetkin olarak kabul edilmiştir. Kuralların belirli bölümlerine daha fazla önem veren başka okullar da vardır. Örneğin, Sthaviravadinler öncelikle Sutta pitaka, Sarvastivadinler – Abhidharma pitaka, Aparashailas ve Purvashailas sadece Vinaya pitaka’ya odaklanmıştır. Bununla birlikte Gokuliks sadece Abhidharma pitaka ya odaklanmaktadır. Theravada kurallarını yeni pitakalarla tamamlayan okullar da vardır. Böylece Mahasanghikas Tripitaka’ya, Samyukta pitaka ve Dharma pitaka’yı eklemiştir. Ayrıca Bakhushrutiyas onlara Bodhisattva pitaka’yı eklemişlerdir. Kendi kanon koleksiyonlarına dayanan okullar da vardır. Örneğin, Dharmaguptaka kanonu beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Vinaya pitaka, Samyukta pitaka, Dharma pitaka, Bodhisattva pitaka ve Dharani pitaka.

Pali Canon metinlerinin derlenmesi ve kodlanması, MÖ 477 civarında ilk Budist konseyi (sangiti) ile başlamıştır. Tripitaka’nın yazılı formu ilk olarak Kral Vatthugamini Abhaya, son olarak ise 1954’ten 1956’ya kadar VI Sangiti’de gerçekleştirilmiştir.

Kanonun Pali versiyonunun Hint geleneğine uygun olduğuna şüphe yoktur. Zaten III yüzyılda olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Ayrıca eski Hindistan’da kanonik bir koleksiyon vardır. Belki de bu kodun özü, daha sonra Pali’de yazılı olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte, bu varsayımsal erken Budist kodunun ve kanonun Pali versiyonunun yeterlilik derecesi sorunu bulunmaktadır. Bu nedenle de günümüzde Budizm’de canlı tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Gerçek şu ki, Sanskritçe ve melez Budist Sanskritçe yazılmış çeşitli Budist okullarının kanonlarının ayrı bölümleri hakkında artık bilinir hale gelmiştir. Ayrıca birçok akademisyenin Pali Canon’dan daha eski bir Budist geleneğinin bir yansımasını görme eğiliminde olduğu da gözlemlenmiştir. Son olarak ise, varsayımsal bir erken Budist koduna dayanan bir dizi anıt, Çince ve Tibetçe çevirilerinde korunmuştur.

Vinaya pitaka

Vinaya pitaka – “davranış”, “uygun davranış”, disiplin ve ahlaki kurallar topluluğudur. Esas olarak ustalar için davranış kurallarını ve Budist topluluğunun organizasyonunu içermektedir. Vinaya pitaka, kuralları listelemekle sınırlı olmaktan çok uzaktır. Ayrıca her kuralın kökeninin tarihini, Buddha Sakyamuni’nin geniş ve çeşitli bir ruhsal toplulukta genel uyumu koruma sorununu nasıl çözdüğüne dair ayrıntılı bir açıklamayı içermektedir. Araştırmacılar, Vinaya pitaka’da yer alan yazıların çoğunun III yüzyıldan önce, yani ilk yazılı tespitlerinden en fazla iki yüzyıl önce oluşturulduğuna inmaktadır. Kuthodo kompleksinde, Vinaya pitaka 111 mermer levhayı kaplamaktadır. Vinaya, patimokkha (Pali) veya pratimoksha (Sanskritçe) kuralları sistemine dayanmaktadır. Budizm’in yeni mezhepleri ortaya çıktıkça, bu mezheplere karşılık gelen çeşitli vinaya varyantları oluşturulmuştur.

Vinaya pitaka dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

Mahavibhanga

Bu bölüm, her birinin “köken hikayesi” ile birlikte Sangha kurallarının tamamını içermektedir. Bu kurallar, kuralları birkaç gruba ayıran Patimokkha Sutta’da özetlenmiştir.

 • Patimokkha Sutta – Sri Lanka, Myanmar, Laos, Kamboçya ve Tayland’da kabul edilen Theravada’nın Patimokkha Sutta’sıdır. Bhikkhus için 227 ve bhikkhuniler için 311 kuraldan oluşmaktadır. Çin, Japonya ve Kore’nin bazı bölgelerindeki topluluklar, bhikkhus için 250 ve bhikkhuniler için 348 kuralla dharmaguptaka vinaya okulunu takip etmektelerdir. Tibet toplulukları ve Japonya’nın bazı bölgeleri, bhikkhus için 253 ve bhikkhuniler için 354 kuralla Mulasarvastivada vinaya’yı takip etmektedir.
 • Patimokkha Sutta, Vinaya Pitaka’nın merkezi ve en eski metnidir. Patimokkha’nın kuralları Theravadins tarafından birkaç gruba ayrılmaktadır.
 • Parajika (Rarajika) – Sangha’dan dışlanma (“yenilgi”) gerektiren kurallardır (bhikkhus için 4, bhikkhuniler için 8);
 • Sanghadishesa (Samghadisesa) – Sangha’nın ilk ve sonraki toplantılarını gerektiren kurallardır (bhikkhus için 13, bhikkhuniler için 17);
 • Aniyata (Aniyata) – (belirsiz) kurallardır (sadece bhikkhu için 2 kural);
 • Nissaggiya pacittiya (Nissaggiya racittiya) – mülkten mahrum bırakmayı ve itirafı gerektiren kurallardır (bhikkhus ve bhikkhunis için 30);
 • Siddha pacittiya (Siddha racittiya) – itiraf gerektiren kurallardır (bhikkhus için 92, bhikkhuniler için 166);
 • Patidesaniya (Ratidesaniya) – tanınmayı gerektiren kurallardır (bhikkhus için 4, bhikkhuniler için 8);
 • Sekkhiya (Sekhiya) – öğretim kurallarıdır (bhikkhus ve bhikkhunis için 75);
 • Adhikaranasamatha (Abhikaranasamatha) – anlaşmazlıkları çözme kurallarıdır (bhikkhus ve bhikkhunis için 7).

Bikkhunivibhanga

 • parajika-kanda;
 • Sattarasa-kanda;
 • Nissaggiya-kanda;
 • Racittiya-kanda;
 • Patidesaniya-kanda;
 • Sekhiya-kanda.

Khandhaka

Khandhaka iki bölüm içermektedir.

Mahavagga (Mahavagga – “büyük”)

Bu bölüm, Buddha’nın Uyanışından hemen sonraki döneme ilişkin anlatımı, beş keşiş grubuna ilk vaazları ve Buddha’nın bazı büyük öğrencilerinin Sangha’ya nasıl girip Uyanışa ulaştıklarına dair hikayeler dahil olmak üzere çeşitli metinleri içermektedir. Ayrıca, başlama kuralları, Uposatha günlerinde Patimokkha’nın okunması ve resmi Sangha toplantıları sırasında keşişlerin izlemesi gereken çeşitli prosedürler de dahildir.

Mahavagga 1

 • Maha-khandhaka;
 • Urosatha-khandhaka;
 • Vassuranayika-kkhandhaka;
 • Pavarana-khandhaka.

Mahavagga 2

 • Camma-kkhandhaka;
 • Bhesajja-kkhandhaka;
 • Kathin-kkhandhaka;
 • Civara-khandhaka;
 • Campeyya-khandhaka;
 • Kosambi-khandhaka.

Chullavagga (Culavagga – “küçük”)

Bu bölüm, Sangha’daki ciddi suçlarla başa çıkmak için kural ve prosedürleri detaylandırmaktadır. Ayrıca Bhikkhuni Sangha’nın kuruluş tarihi, Birinci ve İkinci Konseylerin açıklamaları da dahildir.

Chullawagga 1

 • Kamma-kkhandhaka;
 • Parivasika-khandhaka;
 • Samuccaya-khandhaka;
 • Samatha-khandhaka;

Chullawagga II

 • Khuddakavatthu-kkhandhaka;
 • Senasana-khandhaka;
 • Samghabheda-kkhandhaka;
 • Vatta-kkhandhaka;
 • Ratimokkhattharana-kkhandhaba;
 • Bhikkhuni-kkhandhaka;
 • Pancasatika-kkhandhaka;
 • Sattasatika-kkhandhaka;

Parivara (Rarivara – “refakatçi”)

Öğretim amaçları için çeşitli şekillerde sınıflandırılmış ve düzenlenmiş uygulama kuralları ile önceki bölümlerin kısa bir özetidir.

Sutta Pitaka

Sutta pitaka – (“sutta” – iplik; Tib. Dode – “iplik sepeti”) – Buda’nın ve en yakınlarının sözlerinden yazılmış 10.000’den fazla sutta veya incelemeden oluşan bir metin koleksiyonudur. 45 yıllık öğretmenliği boyunca müritlerinin yanı sıra Sangha’nın diğer üyelerinin birçok ek gathaları bulunmaktadır. Sutta pitaka, Kuthodo kompleksinde kendisine atanan 410 levha ile kanonun en büyük parçasıdır.

Sutta, kuralların ve yüksek (öğrenilmiş) edebiyatının ana türünü temsil etmektedir. Kökeninde, genç keşişlere öğretme pratiği ve topluluk içi vaaz ile ilişkilidir. Sutta, Buda’nın sonsuz gezintileri sırasında yaptığı konuşmalar hakkında bir efsane olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla “Böyle duydum” başlangıcının formülü burada geçerli olmaktadır. Geleneğe, öğretmen figürüne ve diyalojik biçime olan bu bağlılık, diyaloğun üslubu, kompozisyonu ve karakterindeki tüm farklılıklara rağmen suttaları eski Upanişadlara yaklaştırmaktadır.

Sutta’nın olay tarafı çok basit ve monotondur. Buda ya yolda kendisine eşlik eden keşişlerle ya da durması gereken yerlerin sakinleriyle konuşur. Konuşma sırasında muhataba talimat verir; talimat kısa olabilir, ancak genellikle uzun bir vaaz haline gelir. Buda’nın muhatabı bir keşiş değilse, talimatı dinledikten sonra hemen Buda’nın takipçisi olmaya karar verir. Sutta olayları monoton olduğu gibi, üslubu da öyledir. Formüller ve tekrarlarla dolu bu üslubun özellikleri, bir yandan sözlü aktarım ve metinlerin sabitlenmesi koşullarıyla ve diğer yandan, sırasında gerçekleşen suttaların ciddi şekilde okunması pratiği ile üretilmektedir. Budist toplulukların aylık toplantıları bunları içermektedir.

Kompozisyon şeması ve üslubun sabitliğine rağmen, suttalar heterojendir. Bunlar düzyazı ve karışık olabilmektedir. Ayet ve düzyazıda, çeşitli boyutlarda eserler ve anlatı çerçevesi birkaç cümleye indirgenebilmektedir. Ya da ayrıntılı bir hikayeye dönüştürülebilmektedir.

Modern Budolojide, Sutta Pitaka’nın Suttaları, dini-doktrinel düzeydeki anıtlar olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca Kuralın üçüncü bölümünü oluşturan 7 incelemeden temelde farklı oldukları ve erken Budist dini doktrininin yeniden inşasına izin vermektedir. Zaten teorik ve felsefi nitelikte bir anıt olan Abhidharma Pitaka.

Sutta Pitaka beş bölümden oluşmaktadır;

 • Digha nikaya (Digha nikaya) – “uzun [vaazlar] koleksiyonu”

Digha Nikaya üç bölüme ayrılmış 34 suttadan oluşur. Silakkhandha-vagga’nın (Silakkhandha-vagga) ilk bölümü, Samannyaphala Sutta da dahil olmak üzere 13 suttadan oluşur. Maha-vagga’nın (Maha-vagga) ikinci bölümü 10 suttadan oluşur. Buna iyi bilinen “Maha-parinibbana Sutta” ve “Maha-satipatthana Sutta” dahildir. Patika-vagga’nın (P?thika-vagga) üçüncü bölümü 11 suttadan oluşur.

 • Majjhima nikaya (Majjhima nikaya) – “orta [vaazlar] topluluğu”

Majjhima nikaya, üç bölüme ayrılmış 152 suttadan oluşur. Mulapannasam’ın ilk kısmı (Mularannasam) ve ikinci kısım – Majjhimapannasam (Majjhimarannasam) 50 suttadan oluşur. Uparipannasam’ın (Uraripannasam) üçüncü kısmı 52 suttadan oluşur. Majjhima Nikaya Suttaları, bir dizi paralellik içeren Digha Nikaya Suttalarından daha kısadır. Bunlar oldukça heterojen metinlerdir. Hem içerik olarak, Budist öğretilerinin en çeşitli yönlerini kapsamakta, hem de edebi ve sanatsal açıdan ilgi görmektedir.

 • Samyutta nikaya (Samyutta nikaya) – “ilgili [vaazlar] topluluğu” veya “gruplandırılmış risaleler topluluğu”

Samyutta nikaya beş bölümden oluşmaktadır.

 1. Sagathavagga;
 2. Nidanavagga;
 3. Khandhavagga;
 4. Salayatanavagga;
 5. Mahavagga.

Büyük sallananların, samyuttaların ve daha küçük sallananların kompozisyonu ve sırası biraz değişebilmektedir. Örneğin, Pali Text Society baskısındaki ve ayrıca Birmanya Tipitaka’daki suttaların sırası, Sinhalese ve Tayca versiyonlarındakiyle örtüşmez.
Pali Text Society tarafından hazırlanan Pali Canon baskısına göre, bu bölümler 56 gruba ayrılmış 2889 sutta (samyutta) içermektedir. Başka bir versiyonda sutta sayısı ve yorumları dikkate alarak 2904’tür. Bu da zaten 7762.

Rupert Gethin, çalışmasında Sinhalese ve Birmanya versiyonlarının sutta sayısını sırasıyla 2854 ve 7656 olarak adlandırmaktadır. Gethin, 6696 sayısı elde etmiştir. Tay versiyonu ile ilgili olarak, sutta sayısının belirsiz kaldığı da belirtilmektedir. Diğer kaynaklar Burma versiyonu için 7662 sayısından bahsedilmektedir. Çince çeviride korunmuş Samyuktagama (Samyutta nikaya’nın Sanskritçe karşılığı) sadece 1300 sutta içermektedir. Samyutta nikaya suttalarının toplam sayısı ile ilgili olarak, net olarak sabit bir sayı yoktur. Suttaların sayısı farklı baskılarda önemli ölçüde değişebilmektedir. Bu nedenle her şeyden önce bu durum, metinlerin doğasından kaynaklanmaktadır. Önemli bir kısmı çok sayıda tekrar, kısaltma, metinlerin döngüsel unsurları kullanacak şekilde oluşturulmuştur. Bu döngüleri oluşturan parçalar polisleri oldukça çeşitli şekillerde anlatılabilmektedir. Bu da bu nikayanın toplam sutta sayısında önemli tutarsızlıklar vermektedir.

Batı literatüründe Samyutta Nikaya Suttalarına atıfta bulunulurken, suttaların belirli bir notasyon ve numaralandırma sistemi kullanılmaktadır. Samyutta’nın kendisi S veya SN harfleriyle gösterilmektedir. Aşağıdaki sayı dizisi suttanın nikayadaki konumunu göstermektedir. Geleneksel, Pali Text Society (PTS) tarafından geliştirmelerinde önerilen isimdir. Orada belirtilen indeks iki sayı grubundan oluşurmakdır.

Birinci grup (Roma, daha az sıklıkla Arap rakamları) nikaya’daki Samyutta’nın seri numarasını göstermektedir. İkinci sayı grubu (Arapça) sutta’nın seri numarasını göstermektedir. Samyutta. Örneğin, SN LVI.11, 56 Samyutta’da arka arkaya on birinci olan ünlü Dhammacakkappavattana Sutta’nın tanımıdır. Bu indeksleme yönteminin, bir suttanın şu veya bu majör veya minör vaggaya ait olup olmadığını etkilemediğine dikkat edilmelidir.
Daha az sıklıkla, üç sayı grubunun harf kodunu takip ettiği başka bir numaralandırma seçeneği bulabilirsiniz. Bu durumda, ilk grup Samyutta’nın sayısı, ikincisi Samyutta’daki Wagga’nın sayısı ve sonuncusu Wagga’daki Sutta’nın sayısıdır. Bu nedenle ikinci endeksleme yöntemine göre Vandana Sutta (birinci yönteme göre endeks SN XI.17’dir), on birincinin ikinci vaggasının yedinci suttası anlamına gelen SN 11.2.7 atamasına sahiptir.

 • Anguttara nikaya – “bir konudan ve üstünden [vaazlar] topluluğu” veya “bir üye tarafından daha fazla (önceki) olan (her biri) öğretiler topluluğu”

Anguttara nikaya 11 bölümden oluşmaktadır (nipat). Eka nipata (Eka nipata – “bir bölüm”), Duka nipata – “iki bölüm”, vb. “onbir bölüm”e kadar devam etmektedir. Anguttara’nın Suttas sayısını tam olarak belirlemek zordur. Bazı kaynaklara göre 8777, diğer hesaplamalara göre 2363’dür. Parçaların her birinde herhangi bir nesne, nitelikleri ve ayrıca daha soyut kavramlar bulunmaktadır. Budist dogmatikleri için gerekli olan şeyler, uygun miktarda sırayla listelenmiştir. Bu nedenle ilk bölümde, erkeklerin (yani bir kadının) zihnini gölgeleyen “bir şeyden” bahsedilmektedir. İkincisinde ormanda yaşamanın iki nedeni, üçüncü – üç keşiş türü, vb. Genel olarak, Anguttar Nikaya’nın bilgileri kaynaklar açısından çok ilginçtir. Ayrıca burada benimsenen açıklama ilkesi hem özgüllüğü, hem de diğer kültürlerle tipolojik paralelliklerinde antik Hint sayısal sembolizminin incelenmesi için vazgeçilmez bir malzeme sağlamaktadır.

 • Khuddaka nikaya (Khuddaka nikaya) – “küçük koleksiyon” veya “kısa kitap bölümü”

Khuddaka nikayası içerik olarak ilk dört nikaya oldukça yakındır. Ancak aynı zamanda sunumun doğası bakımından onlardan önemli ölçüde farklıdır. Bu durum tür ve hacim açısından çok heterojen olan nesir ve manzum metinlerin bir tür antolojisidir. Theravada geleneğinde beşinci nikayanın oluşumu, ilk dört nikayanın oluşumundan çok daha sonra başlamıştır. Bu nedenle uzun bir tarihsel zaman içinde gerçekleşmiştir. Khuddaka nikaya kitaplarının ve bölümlerinin kompozisyonunu sangiti’den sangiti’ye değiştirip genişletilmiştir.

Şimdiye kadar, kanonun her baskısında, Khuddaka Nikaya’yı oluşturan kitap seti farklı bir kompozisyona ve farklı sayıda suttaya sahiptir. Böylece, Tay versiyonunda 15, Sinhalese 17 ve Birmanya 18 kitabı vardır. Toplam sutta sayısı da farklıdır.

Khuddaka Nikaya’nın bölümleri;

 • Khuddakapatha  – “kısa dersler koleksiyonu” – 15 küçük metin içeren bir tür dua kitabı olan Seylan’da tartışmasız otoriteye sahip bir aforizmalar koleksiyonudur.
 • Dhammapada  – 423 stanzanın “Dhamma hakkında ifadeleri” – en önemli kanonik metinlerden biridir. Dhammapada, Buddha Sakyamuni’nin sözlerinden derlenen eserlerden biridir. Dhammapada’da, Öğreti’nin ahlaki ve etik doktrininin temel ilkeleri çok eksiksiz ve geniş bir şekilde ifade edilmiştir. Bu nedenle bir hayat ders kitabı olan Budist bilgeliğinin bir özetidir.
 • Udana – “hevesli bir dışavurum”, heyecanlı bir ifade, vb. – Buda’nın sekiz bölüme ayrılmış kısa sözlerinden oluşan bir koleksiyondur.
 • Itivuttaka – yaktı. “öyle söylendi” – Buda’nın düzyazı ve ayette ahlaki konularla ilgili ifadeleri – 112 stanza (11 bölümde).
 • Suttanipata – “suttaların alt bölümü” – beş bölümden oluşan bir şiirsel sutta koleksiyonudur. Kuralların en eski bölümlerinden biridir.
 • Vimanavatthu – “cennetsel saraylar hakkında hikayeler” – 83 (85) hikaye (7 bölümde), dünyevi varoluşta doğruluk için ödüllendirilen varlıkların cennette kaldıklarını anlatmaktadır.
 • Petavatthu – “ruhlar hakkında hikayeler”; (Sansk. preta) – Aç hayaletler dünyasında yaratıkların ölümünden sonra dolaşmaları hakkında 51 hikaye (4 bölümde).
 • Theragatha – Gatha Öğretisi’nin temel hükümlerinin ayet şeklinde bir deyişidir. Thera (kıdemli keşiş) yüksek bir manevi seviyeye ulaşmış bir keşiştir.
 • Theragatha, iletim için Thera – aydınlanmış keşişler tarafından söylenen 1279 kıtada 107 (264) gathadan oluşan bir koleksiyondur.
 • Therigatha – Theri (Kıdemli rahibe); yüksek bir manevi seviyeye ulaşmış bir rahibedir. Aydınlanmış rahibeler tarafından meditasyon deneyimlerini ve talimatlarını iletmek için söylenen 522 kıtada 73 gathadan oluşan bir koleksiyondur.
 • Jataka – “doğum tarihi” – bunlar Buda tarafından 22 bölüme (nipatlar) bölünmüş 547 hikayeden oluşan geçmiş yeniden doğuşlar hakkında anlatılan hikayelerdir. Jatakas, edebi önemlerinde Budist kanonunun sınırlarının ötesine geçmektedir. Ayrıca eski Hint folklorunun incelenmesi için son derece önemlidir.
 • Niddesa veya Mahaniddesa – Suttanipatu üzerine bir yorumdur.
 • Patisambhidamagga – “Ayrımcılık Yolu” – Sariputta tarafından belirlenen çeşitli konularda 30 anlatıdır. Patisambhida Magga’nın metinleri dört asil gerçeği, etik ilk ilkeleri, karma yasasını vb. keşfetmektedir. Genel olarak, Patisambhida Magga’nın çalışmaları abhidharmik incelemelerin ruhuyla yazılmıştır.
 • Apadana – 603 gatha içeren iki bölümden oluşturmaktadır. VI sangiti için onaylı, Pali Society Metin Baskısında 589 ve diğer baskılarda 592. Apadana tür olarak Jatakas’a yakındır. Gathalarında geçmiş Budaların, Arhatların ve Pratyekabuddhaların değerli eylemleri açıklanmaktadır.
 • Buddhavamsa – Kısa gathalar esas olarak son 12 dünya döneminde aktif olan önceki 24 Buda ile ve Buda Sakyamuni’nin onlara karşı övgüye değer eylemleriyle ilgilidir.
 • Chariyapitaka – 35 gathadan oluşmaktadır. Buda tarafından on mükemmelliğin gerçekleştirilmesini yücelten Jatakas hikayelerinin yeniden anlatımıdır.
 • Khuddaka – Nikaya’nın Tay ve Birmanya versiyonları, Canon’un diğer versiyonlarında yer almayan, ancak ona bitişik olan aşağıdaki kitapları da içerir:
 • Nettippakarana (Netti-Rakarana) – “Kılavuz”. Yalnızca Canon’un Birmanya baskısında bulunmaktadır.
 • Petakopadesa – “Pitaka’ya Talimatlar”. Yalnızca Canon’un Birmanya baskısında bulunur.
 • Milindapanha – “Milinda’nın Soruları”. Kitap altı ila sekiz bölümden oluşmaktadır. (farklı baskılarda, incelemenin yazıldığı sırada bir Pali ve iki Çince versiyon biliniyordu).
 • Milindapanha, Canon’un Burma baskısında yer almaktadır. Kitabın kökeninin kronolojik sınırları, Çince çevirilerin tarihlendirilmesi (III yüzyıldan daha geç olmamak üzere) ve diyalogdaki iki ana katılımcıdan birinin, bir ülkeyi fetheden Hint-Yunan kralı Milinda’nın (Menander) ömrüdür. II yüzyılın ortalarında kuzey Hindistan’ın önemli bir kısmı Budist bilge Nagasena’ya sorular sormaktadır. (konuşmaları Sagala – Pencap’ta gerçekleşti).

Ancak bu kitaplar diğer gelenekler tarafından reddedilmemektedir. Ayrıca Tipitaka’nın yanındaki yardımcı literatüre dahil edilmektedir.

Abhidhamma pitaka

Abhidhamma pitaka – kelimenin tam anlamıyla “Budist doktrini içeren bir sepet” veya “daha yüksek yasalar” olarak bilinmektedir. Budizm öğretilerinin skolastik bir şekilde sunumunu içermektedir.

Abhidhamma Pitaka, Sangha’nın İkinci Budist Konseyi’nde bölünmesinden sonra ortaya çıkmıştır. İlk Budist okullarının her birinin kendi Abhidhamma pitaka’sına sahip olduğu varsayılmaktadır. Ancak yalnızca Sarvastivada ve Theravada okullarının metinleri kanonik metinlerin tamamına dahil edilmiştir. Abhidhamma pitaka, Güneydoğu Asya’daki Theravadins arasında, özellikle Burma’da (Myanmar) büyük saygı görmüştür. Abhidharma Pitaka, meditasyon için bir temel olarak hizmet etmesi amaçlanan bir metinler koleksiyonu olduğu için mantıksal bir sistematizasyon içermemektedir. Abhidhamma Pitaka’nın içeriği etik, psikoloji ve epistemoloji sorularıdır. Buda’nın sözlerini değil, öğrencilerinin ve seçkin bilim adamlarının Budizm’in bakış açısını sunmaktadır. Abhidhamma Pitaka da ki tüm okullar tarafından kurallara dahil edilmemiştir. Örneğin Mahasanghikas onu kanonik metinler arasında görmemiştir. Bazı okullar, Abhidhamma Pitaka’daki Khuddaka Nikaya’nın çoğunu içermektedir. Ayrıca Abhidhamma Pitaka’nın unsurları da Digha Nikaya ve Anguttara Nikaya Suttas’ta yer almaktadır.

Abhidhamma Pitaka ve Abhidharmic literatüründe Budist öğretisinin özel sunum yöntemi, kuralların diğer bölümlerindeki sunum yönteminden daha fazla karmaşıklıkla farklıdır. Bunun nedeni, Abhidhamma pitaka’nın muhatabının basit bir mümin değildir. Eğitimli bir bilgin olmasıdır. Bu yöntemin özgünlüğü, kişiliksizliği ve akademik sunumu, tümevarım, analiz ve sentez araçlarının kullanılması, tanımlara daha fazla ilgi gösterilmesidir. Bu artık bir vaaz değil, bir insanın etrafındaki ve içindeki dünyanın bir açıklamasıdır.

Abhidharmik literatürün külliyatı hem ana metinlerin yorumlarını, hem de daha sonra yazılan ders kitaplarını içermektedir. Yogacaralar, içeriklerinden bağımsız olarak bazen yazılarına Abhidhamma Pitaka adını verdiler. Mahayanistler, Prajna Paramita Sutraları da dahil olmak üzere metinlerinin çoğuna Abhidhamma Pitaka adını vermişlerdir. Çin ve Tibet’te Elmas Sutra, Abhidhamma Pitaka’ya atıfta bulunmaktadır. Abhidhamma Pitaka, yüksek Budist felsefe, psikoloji ve metafizik çalışmaları için vazgeçilmezdir.

Ana Abhidharmik metinler, Pali dilinde korunan Theravada okulunun (Pali canon) 7 kitabı ve yalnızca Çince ve Tibetçe çevirilerde hayatta kalan ve büyük bir etkisi olan Sarvastivada okulunun (Sanskritçe canonu) 7 kitabı olarak kabul edilmektedir. Budist felsefenin gelişimi üzerinedir. Farklı geleneklerde, bu kitaplar farklı yazarlara atfedilmektedir. Pali Canon’un Abhidhamma Pitaka’sı 13 cilt kaplamakta ve 7 eserden oluşmaktadır. Yalnızca ilk (Dhamma Sangani) ve son (Patthana) Abhidhamma’nın öğretilerinin özü olmasına rağmen, Kutodo Abhidhamma Pitaka kompleksinde, 208 plaka tahsis edilmektedir.

Yedi ana Abhidharmic kitabı şunlardır;

Dhammasangani (Dhammasangani) – “dhammaların sayımı” – fiziksel bedene, psikolojik ve zihinsel duruma içkin etik faktörler olarak tanımlanan ve süreçte kendini gösteren tüm “paramattha dhamma” (mutlak gerçeklikler) öğelerinin bir sınıflandırmasını içermektedir. Bir sistemleştirmeye göre durum şu şekildedir;

 • 52 “cetasikas” (zihin faktörleri), çeşitli kombinasyonlarda birlikte ortaya çıkmakta ve chitta’lardan herhangi birine neden olmaktadır.
 • 89 farklı olası “chitta” (bilinç durumları);
 • 4 ana fiziksel unsur ve bunların oluşturduğu 23 fenomen;
 • Nirvana.

Dhammasangani’de 37 “özgürleşme unsuru” ayırt edilmektedir (metin “uygulama yolu” ve “aydınlanma yolu” arasında ayrım yapar). Ardından dhamma sınıflandırmaları gelmektedir. Bunları “temeller” (ayatana) ve “öğelere bölerek”. ” (dhatu).

Dhamma Sangani, MÖ IV yüzyılda derlenmiştir. Ayrıca Budist psikolojinin temellerini atan en yetkili ve önemli incelemedir. Beşinci yüzyılda e Buddhaghosa, Dharmasangani’nin kapsamlı yorumuyla yazılmıştır.

Vibhanga-ppakarana  – “İncelemeler Kitabı”, “ayrılık”, “sınıflandırma”, Dhamma sangani’ye yakın içeriktir. Dhammasangani’de başlayan, skandhaların doğasına ve soru-cevap şeklinde bunların üstesinden gelmenin yollarına dair bir analiz içermektedir.

Dhatukatha  – “elemanların açıklaması” – çeşitli zihinsel fenomenler hakkında sorular ve cevaplar olarak bilinmektedir. Skandhalara ve altı duyuya (ayatana) bağlı dharmaların yerini açıklamaktadır.

Puggalapannati – “kişilerin tanımı”. Şehvet, nefret ve kuruntuya maruz kalan kişilerin analizini ve sınıflandırılmasını vermektedir. Puggala pannati, Abhidhamma Pitaka’nın en kısa kompozisyonudur.

Kathavatthu – 253’te Pataliputra’daki üçüncü Budist konseyine başkanlık eden tanınmış bir Budist otoriteye atfedilen polemik bir incelemedir. İnceleme, 18 erken Budizm okulunun görüşleriyle ilgili tartışmalara adanmıştır. Katha vatthu, Abhidhamma Pitaka’nın en son incelemesidir.

Yamaka – uygulamalı mantık üzerine, akıl yürütme yöntemiyle (tez ve antitezin kullanımı) bağlantılı olarak adlandırılan 10 bölümden oluşan bir incelemedir. İkili gruplar kurmaktadır. Ayrıca bunlara bir veya başka bir özelliği atfetmenin olasılığı veya imkansızlığı açısından karşılık gelen dhammaları analiz etmektedir. Yamaka, Abhidharma’nın en zor kısmıdır.

Yamaka I
 • Mula-yamaka
 • Khandha-yamaka
 • Ayatana-yamaka
 • Dhatu-yamaka
 • Sacca-yamaka
 • Samkhara-yamaka

Yamaka II

 • Anusaya-yamaka
Yamaka III
 • Citta-yamaka
 • Dhamma-yamaka
 • Indriya-yamaka

Patthanappakarana – “başlangıç ​​noktası hakkında kitap”. Uzunluğu Tipitaka’nın diğer kitaplarını çok aşan (Siyam baskısında 6.000 sayfadan fazla) bu kitap, dhammaların etkileşime girdiği 24 pachchaya’yı veya koşullandırma yasalarını açıklamaktadır. Dhamma Sangani’de tanımlanan “dhammalara” her türlü permütasyonda uygulanan bu yasalar, tüm bilinebilir deneyimleri tanımlamaktadır.

 • Tika ratthana;
 • Duka ratthana;
 • Duba-tika ratthana;
 • Tika-Duka ratthana;
 • Tika-tika ratthana;
 • Duka-Duka ratthana;
 • Tamamlayıcı Paritta veya Mahaparitta’dır.
 • Paritta, popüler büyülü ve koruyucu kullanım için kanonik metinlerin bir koleksiyonudur. Burma ve Seylan’da paritta törenleri (sing. pyrite) meslekten olmayanlar arasında büyük saygı görmektedir. Bu törenler, yeni bir ev inşa etmek, ölüm, hastalık vb gibi çeşitli durumlarda yapılmaktadır. Bu durumlarda Paritta’da toplanan kanonik metinler okunmaktadır. Paritta’da 7’si Khuddakapatha’dan alınan 23 bileşen vardır.
 • Vishuddhi-marga;
 • Abhidhammattha Sangha.

Arkeolojik ve dilbilimsel araştırmalar, Pali Canon’un en eski bölümlerinin Vinaya Pitaka, ilk dört Nikayas, Sutta Pitaka ve Jatakas olduğunu ortaya koymuştur.

Sarvastivada okulunun Abhidharma’sı da yedi metinden oluşmaktadır. Karşılaştırmalı analiz, Theravada Abhidharma geleneği ile aynı kaynağa sahip olma ihtimallerinin düşük olduğunu göstermektedir. Katha vatthu ve puggala pannatti, Sarvastivada Abhidharma’da benzersizdir.

Sarvastivada geleneğinin Abhidharma’sındaki metinleri;

 • Sangitiparyaya – Sangiti Üzerine Düşünceler;
 • Dharmaskandha (Dharmaskandha) – Faktörlerin toplamı;
 • Prajchaptishastra (Rrajnartisastra) – Endikasyonlar üzerine inceleme;
 • Dhatukaya (Dhatukaya) – Elementlerin gövdesi;
 • Vijchanakaya (Vijnanakaya) – Algılayan bilincin bedeni;
 • Prakaranapada (Rrakaranarada) – Açıklama;
 • Jnanaprasthana (Jnanarrasthana) – Bilginin Temelleri.

Sarvastivadin Abhidharmik geleneğinin sonucu – Mahavibhasha (Büyük Yorum) – 2. yüzyılın ilk yarısında Kral Kanishka’nın himayesinde Sarvastivadinlerin üçüncü konseyi sırasında oluşturulan Jnanaprasthana üzerine anıtsal bir yorumdur.

Vasubandhu’nun Abhidharmakosha’sı (abhidharma ansiklopedisi), Abhidharmist Mahavibhasha geleneğinin bir araya getirildiği ve ayrıntılı olarak açıklandığı iyi bilinmektedir. Bu eser hem Tibet’te, hem de Uzak Doğu’daki Mahayana okulları tarafından aktif olarak incelenmekte ve kullanılmaktadır.

Uzak Doğu’da Sarvastivada, Çin juishe-zong okulu ve Xuanzang tarafından Çince’ye çevrilen Abhidharmakosha’nın çalışmasına odaklanan buna karşılık gelen Japon kusha-shu okulu tarafından temsil edilmektedir.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

İndüksiyon Ocak Nedir?

İndüksiyon Ocak Nedir? Nasıl Çalışır? İndüksiyon ocak, pişirme yüzeyinin altındaki...

Şap nedir?

Şap, bir kimyasal bileşik sınıfına aittir. A'nın potasyum veya...

Origami nedir? Türleri nelerdir?

Origami Nedir? Origami, Japonca "oru" (katlamak) ve "kami" (kağıt) kelimelerinden...

Mineral nedir?

Mineraller, doğal olarak veya kristal yapıya sahip olan doğal...