Selefilik nedir?

Selefilik nedir ve Selefiler kimlerdir?

Kendi içinde Selefinin yönü, radikal değildir. Eğitici nitelikteki İslami öğretilere atıfta bulunmaktadır. Zaten Selefiliğin ortaya çıkış amacı da budur. Kurucuları, farklı ülkelerden İslami toplulukların önde gelen dini figürleridir. Yüzeysel olan her şeyin reddedilmesi ve Müslüman toplumun gelişiminin ilk aşamalarında var olan ataların saf inancına geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

“Selefiye” teriminin kendisi kabaca “selef” olarak tercüme edilmektedir. Yani Selefilik, İslam dünyasına çeşitli zamanlarda sızan Kuran ve Batı akımlarının muğlak alegorik yorumlarından kurtulmuştur. Müslüman dogmalarının basitleştirilmiş, son derece doğrudan bir versiyonu olarak adlandırılabilmektedir. Bir anlamda Selefilik, Batı’ya benzemektedir. Ancak aşırılık yanlısı bileşeni dışlayan bir tür pürizm olan Ortodoks İslam olarak da yorumlanabilmektedir. Batılı araştırmacılar bu konuda “fundamentalizm” veya “gelenekçilik” terimlerini kullanırlar. Selefilerin dini doktrininin ana hükümleri şunlardır;

  • Tek tanrıya inanç;
  • Her müridin görevi, dininin saflığını korumaktır;
  • Tüm yeniliklerin reddedilmesi;
  • Dini bir hac fikrini kabul etmeyin;
  • Herhangi bir siyasi veya ideolojik partiye bağlı kalınamaz. Kuran’ın tefsirinin saflığı dışında hiçbir konuda Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarılamaz.

Selefiya, “dini Peygamber ve ashabının anladığı şekliyle anlamak”, şeriat hükümlerinin yorumunda “Kuran ve Sünnete dönüş” anlamına gelmektedir.

Selefiler birleşti mi?

Günümüzde Selefilik tek bir akım değildir. İçinde radikaller vardır. Ayrıca ılımlı ve doğru olmak üzere bir bölünme vardır. Selefilerin mürted dediği yönler de vardır. Aşırılık fikirlerine yabancı değiller ve genellikle Vahabiliğin yollarını takip ediyorlar. Bu nedenle özdeş hizipler olarak kabul ediliyorlar.

Sünniler arasındaki fark

Selefileri Sünnilerden nasıl ayırt edeceğimiz sorusu tamamen doğru görünmemektedir. Çünkü ikinci yön daha genel ve ikincisi de onun içinde vardır. Ayrıca yine de aralarında bazı farklılıklar vardır. Başlıca olanlar, Kuran’ın bazı bölümlerinin yorumlanmasında ve ayrıca başka bir kutsal kitap olan Sünnet’e atıfta bulunulmasındadır. Ortak olan, her iki yönün de terörizmi kabul etmemesidir. Aynı zamanda görevleri İslam’ın Batı’ya aktif olarak yayılmasını sağlamak değildir. Sadece İslam’ın gerçek taraftarları arasında korunmasını istemeleridir.

Vahhabiler arasındaki farklar

Hem din bilginleri, hem de İslam’ın taraftarları arasındaki tüm anlaşmazlıkların çoğu, Selefiler ve Vahhabiler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar sorununu gündeme getirmektedir. İkincisi, dini inançlarını yıkıcı ve kanlı bir mücadele aracı haline getirmiş radikal bir gruptur. İlki, tanımı gereği böyle değildir. Ancak son zamanlarda Selefiler saflarında “dinden dönme” nin ortaya çıkmasıyla bağlantılı olarak, onlar giderek artan bir şekilde Vahhabilerle birleştiler. Bu tamamen doğru değildir. Çünkü grubun sadece küçük bir kısmı dinden dönmeye kararlıdır. Selefiliğin geri kalan takipçileri, geleneksel dogmalara yalnızca barışçıl bir şekilde bağlı kalmayı vaaz etmektedir.

Benzer konular