Sansür kelimesi: kelimenin anlamı ve kökeni

Tarih:

Sansür kelimesi eskidir. Bu nedenle günlük yaşamda nadiren kullanılmaktadır. Ne de olsa, şimdi var olmalarına rağmen farklı olarak adlandırılan bu tür resmi görevlerin yerine getirilmesi işleminde bulunulmaktadır.

Sansür nedir?

Sözlükte bu kelimenin tanımı, iki versiyonda sunulmaktadır.

 1. Bunlardan ilki “tarihi” olarak işaretlenmiştir. Ayrıca eski Roma’da var olan bir yetkiliyi belirtmektedir. Görevleri arasında Roma vatandaşlarının mülklerinin değerlendirilmesi, vergilerin alınmasını ve toplumda ahlaki ilkelerin gözetilmesini izlemek vardı. Örnek olarak “Roma’da sansür kurumunun ortaya çıkışı, senatodan tam mali bağımsızlığa sahip olan konsolosların keyfiliğini sınırlama ihtiyacından kaynaklanmıştır.”. Bu nedenle, sansürün getirilmesi, sulh yargıcı ile Senato arasındaki çatışmada büyük bir zafer olarak nitelendirilmiştir. Devlet iktidarının temelini, kamu maliyesini ve ikincisinin eline devretmiştir.
 2. İkinci anlamıyla sansür, bir devlet veya kilise kurumunda çalışan ve sansür uygulayan bir görevlidir. Örnek: “Tiyatro oyununu yayıncıya getirdiğinde, dördüncü kez yeniden yazılmış ve düzenlemelerden büyük zarar görmüştür. Bu yüzden yazar sansürün bir sonraki açıklamasını endişeyle beklemiştir.”

Mecazi anlamda

İncelenen kelimenin bir diğer anlamı, konuşma dilinde kullanılan mecazidir. Bu durum, çevresinden birini kesinlikle takip eden ve üzerinde aşırı baskı uygulayan bir kişiyi ifade etmektedir. Ayrıca psikolojide de aynı ismin terimi vardır.

Örnek 1: “Sayfadaki olumsuz yorumlar hakkında çok fazla endişelenmenize gerek yoktur. Diyalogdaki katılımcıların ahlaki seviyesinin düşük olduğunu gösterilmektedir. Çünkü bir sansür değilsiniz.” – Ahmet fikrini arkadaşına ticari bir şekilde dile getirmiştir

Örnek 2: “Sigmund Freud, “sansür” terimini psikolojiye sokmuştur. Böylece bilinçsiz arzu ve düşünceleri bastırmak veya değiştirmek için tasarlanmış bir mekanizma belirlenmiştir. Bu mekanizma da lokalizasyonunun yerinin süper ego olduğuna inanılmaktadır. Ancak Freud bunun egonun kendisinde de mevcut olduğunu savunmuştur.

Eş anlamlılar ve etimoloji

Kelimenin anlamını daha iyi anlamak için, eş anlamlılarını ve etimolojisini tanımanız önerilmektedir. Sansür kelimesinin eş anlamlıları aşağıdaki gibidir;

 • Gözden geçiren;
 • Uzman;
 • Eleştirmen;
 • Kötüleyen;
 • Hakim;
 • Aristarşi;

İncelenen kelimenin kökenine gelince, eski çağlara dayanmaktadır. Etimologlara göre, ataları Proto-Hint-Avrupa dilinde “ilan etmek” anlamına gelen fiil kens biçimindedir. Ayrıca, Latince’de “değerlendirmek, fiyatı belirlemek” anlamına gelen censere fiili ortaya çıkmaktadır. İsim sansüründen dolayı, isim sansürünün kaynaklandığı “karar” oluşturulmuştur.

Diğer anlamlar

Yukarıdakilere ek olarak, kelimenin bir dizi başka yorumu vardır. Bunlar aşağıdakileri içerimektedir;

 • III yüzyılın ortalarında yaşamış Gallo-Romen bir devlet adamı, konsülün adı;
 • Müzikal yönü progresif, progresif power metal olan Ukraynalı rock grubu;
 • Düşük bütçeli Rus bilim kurgu filmi: Sansür.
 • Censor.net, Ukraynalı bir çevrimiçi haber portalının adıdır.

Roma sansürlerinin işlevleri

Bu konum, MÖ V yüzyılda Roma’da yaratılmıştır. O dönemde ortaya çıkışı ile aşağıdaki görevleri içermekteydi;

 • Aslında, nitelik, konumlarını belirlemek için mülklerinin belirlenmesiyle birlikte bir vatandaş sayımıdır. Örneğin sosyo-politik, askeri, vergiye tabi;
 • Ahlakın gözetilmesi ve ceza verilmesi, lükse yönelik fermanların çıkarılması;
 • Tarım, vergiler, gümrük vergileri, ticaret, silah temini vb. için kamu arazilerinin serbest bırakılmasının mali kontrolü;
 • Kamu bina ve kurumlarının yapımını ve bakımını denetlemek.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Sosyal faktör nedir?

Büyük olasılıkla, sosyal faktör gibi bir kavram hakkında bir...

Karma nedir? Nasıl işler?

Karma nedir? Karma, farklı dini ve felsefi öğretilerde önemli bir...

Biseksüel ne demek?

Biseksüel ne demektir? Biseksüel terimi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik...

Feminizm ne demek?

Feminizm en az iki yönden bakılabilen bir olgudur. İlk...