Hepatoloji nedir?

Hepatoloji nedir?

Hepatoloji, karaciğer ve safra yollarının yapısını, fonksiyonlarını, hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini inceleyen bir tıp dalıdır. Hepatit, karaciğer yağlanması, siroz, genetik karaciğer hastalıkları gibi bazı karaciğer hastalıkları belli bir aşamaya kadar asemptomatik olabilmektedir. Kesinlikle hepatolojik hastalıklar da, aşağıdaki gibi belirtiler de görülebilmektedir;

 • Sağ hipokondrium ve epigastriumda ağrı;
 • Açıklanamayan halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk;
 • İştah kaybı, kilo kaybı;
 • Hafıza kaybı, uyuşukluk, el titremesi;
 • Mukoza zarının kanaması, vücutta morarma;
 • Cilt ve skleranın ikterik boyanması, gri ten rengi, pigmentasyon, örümcek damarları;
 • Cilt kaşıntısı, karın hacminde artış, şişme.

Kronik viral hepatitli bir hastanın ailesinde yaşayan kişiler, çoğu durumda belirli bir karaciğer hastalığının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayan yaşam tarzını, kalıtımı, kötü alışkanlıkların varlığını da hesaba katmak zorundadır. Enfeksiyon anından itibaren uzun bir süre viral bir hastalık herhangi bir klinik olmadan ilerlemektedir. Ayrıca özel bir laboratuvar muayenesi ve bir bulaşıcı hastalık uzmanının (hepatolog) konsültasyonunu gerektirmektedir. Bununla birlikte hepatoloji, hastalığın zamanında teşhis edilmesine, gerekli muayenenin yazılmasına ve belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Tedavi yöntemleri

Karaciğer sirozu ile, diğer karaciğer hastalıklarında olduğu gibi, hasta ne kadar erken tıbbi yardım arar ve öngörülen tedaviye başlarsa, tedavi daha kolay sonuçlanmaktadır. Ayrıca karaciğer dokusunun canlılığını geri kazanma olasılığı da, o kadar yüksek olacaktır. Bazı hepatolojik tedavi yöntemleri ve hastalığın geri dönüşümlü aşaması içinde, yeterince yüksek derecede rejenerasyon, başka bir deyişle kendi kendini iyileştirme ile karakterize edilmektedir.

Bir bulaşıcı hastalık uzmanı, Hepatoloji yöntemi ile aşağıdakiler konusunda tavsiyede bulunabilmektedir;

 • Çeşitli etiyolojilerin akut ve kronik karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi (gebe kadınlarda bulaşıcı, alkolik, otoimmün, genetik, yağlı, karaciğer patolojisi);
 • Viral hepatit B, C’nin tanı ve tedavisi için (modern antiviral tedavi şemaları, ilaç seçimi, tedavi sırasında hasta yönetimi);
 • Yetişkinlerin ve çocukların bulaşıcı hastalıklarında (herpetik enfeksiyonlar, helmintiyazlar, toksoplazmoz, kene kaynaklı borreliosis;
 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve aşılama hakkında.

Hepatoloji tarafından incelenen hastalıklar

Karaciğer hastalığı akut (6 aydan az süren) veya kronik (6 aydan uzun süren) olabilmektedir. Hepatoloji tarafından incelenen hastalıklar aşağıdaki gibidir;

 • Karaciğer sirozu
 • Kronik Viral Hepatit C
 • Kronik Viral Hepatit B
 • Primer Biliyer Siroz (PBC)
 • Primer Sklerozan Kolanjit (PSC)
 • Steatoz ve Alkolsüz Steatohepatit (BASH)
 • Alkolik Hepatopati
 • Otoimmün Hepatit (AIH)
 • Karaciğer Kanseri veya Hepatoselüler Karsinom (HCC)

Akut hastalıklarda (hepatolojik) viral kaynaklı hepatitler (A ve B), zehirlenme veya diğer nedenlerle oluşan hepatitler de incelenebilmektedir. Aynı zamanda çoğu durumda iyi huyludurlar, ancak bazı kişiler için ciddi sonuçlara neden olabilmektedir.

Benzer konular