Su kullanımı ile buluşan hastalıkların önlenmesi

Güvenli su kullanımı, içme, ev ihtiyaçları, yemek pişirme veya eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Su herkes için hayati önem taşımaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 663 milyon kişi güvenli olmayan su kaynaklarını içmekte ve ev ihtiyaçları için kullanmaktadır. 159 milyon kişi ise gerekli ön arıtma olmadan yüzey kaynaklarından su kullanmaktadır.

Küresel olarak, en az 1.8 milyar insan dışkıyla kirlenmiş içme suyu kaynaklarını kullanmaktadır.

Su ile ilişkili insan hastalıkları geleneksel olarak 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Patojenlerle kirlenmiş suyun neden olduğu hastalıklar (tifo, kolera, dizanteri, çocuk felci, gastroenterit);
 • Yıkama üzerine kontamine su kullanımı ile ortaya çıkan cilt ve mukoza hastalıkları (örneğin, trahom);
 • Suda yaşayan parazitlerin neden olduğu hastalıklar (şistozomiyaz ve rishta);
 • Suda yaşayan mikroorganizma ve üreyen böceklerin neden olduğu hastalıklar, enfeksiyon vektörleri (sıtma, sarı humma.).

Sağlık için en tehlikeli ve gezegenimizde en yaygın olanı, patojenlerle kirlenmiş suyun doğrudan içme ve yemek pişirmek için kullanıldığı gruptur. Kirlenmiş su kullanımı ile gıda amaçlı tüketerek kolera, çocuk felci, hepatit E, dizanteri, tifo, sakatlık ve ölüm dahil olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabilecek daha birçok ciddi hastalığa yakalanmak mümkündür. Küresel olarak, güvenli olmayan içme suyunun tüketimi nedeniyle her yıl 842.000’den fazla insan ölmektedir. Vakaların büyük çoğunluğunda, ilgili risk faktörlerinin uygun şekilde önlenmesi ve ortadan kaldırılmasıyla trajik sonuçlardan kaçınılabilmektedir.

Neyse ki ülkemizde ciddi bir tatlı su sıkıntısı bulunmamaktadır. Ancak yetersiz su kullanımına bağlı hastalıklar düzenli olarak rapor edilmektedir.

Su kullanımı ile bulaşan hastalıkları önlemek için tedbirler

 • Sadece güvenilir bir su kaynağından su için;
 • Bir içme kaynağının güvenliğinden emin değilseniz, kaynamış veya şişelenmiş su kullanımı öncelikli tercih olmalıdır.
 • Egzotik ülkelerde tatilde, sadece şişelenmiş su kullanılması önerilmektedir. Sadece içmek için değil, aynı zamanda dişlerinizi yıkamak, fırçalamak için de güvenli su kullanımı önemlidir.
 • Ülke herhangi bir bulaşıcı hastalık için elverişsiz ise (özellikle sarı humma, tifo, meningokok enfeksiyonları, viral hepatit gibi tehlikeli hastalıklar için), bu enfeksiyonlara karşı koruyucu aşı olun;
 • Bu amaçlar için izin verilen su kullanımı kütlelerinde yüzün;
 • Sebzeleri, meyveleri ve bulaşıkları bir havuz suyuyla yıkamayın;
 • Banyo yaparken su yutmayın;
 • Yemekten önce, tuvaleti kullandıktan sonra, yürüdükten sonra, hayvanlarla, aletlerle veya parayla temastan sonra ellerinizi sadece temiz su ve sabunla yıkayınız.

Önleyici tedbirler alarak ve sağlığınıza dikkat ederek su kaynaklı hastalıklardan korunabilirsiniz.

Benzer konular