Guatr neden olur?

Tarih:

Endemik guatr nedir?

Endemik guatr, iyot eksikliği varlığında gelişen tiroid bezinin gözle görülür bir büyümesidir.

Doku çoğalması nedeniyle hastanın boynu deforme olur. Endemik guatr, iyot eksikliği varlığında gelişen tiroid bezinin gözle görülür bir büyümesidir.

Guatr, çoğunlukla su ve yiyeceklerde düşük iyot içeriğine sahip endemik bölgelerde yaşayan kişilerde teşhis edilmektedir. Çernobil nükleer santralindeki kazadan sonra, kirlenmiş alanların sakinleri risk altındadır. İyot eksikliğinin arka planına karşı, tiroid bezi, tümörlerin büyümesini uyaran radyoaktif iyot biriktirmektedir. Ayrıca Nüfusun %10’undan fazlasına guatr teşhisi konulursa, bir bölge endemik olarak kabul edilmektedir.

Endemik guatr ve nedenleri

iyot eksikliği

Doktorlar iyot eksikliğini endemik guatr gelişiminin ana nedeni olarak adlandırmaktadır (vakaların% 95’ine kadar). Kronik mikro besin eksikliği, hücrelerde telafi edici mekanizmaları tetiklemektedir. Ayrıca Bez, T3 ve T4 hormonlarının sentezi için gerekli olan daha fazla iyot almak için genişlemektedir.

İki tür iyot eksikliği vardır:

 • Mutlak – yiyecek ve suda düşük iyot içeriğine sahip bir arka plana karşı gelişir;
 • Göreceli – Tiroid bezinin konjenital patolojileri sonucu olarak gelişir.

Ayrıca vakaların %15’inde ise, endemik guatr diğer nedenlerden dolayı gelişmektedir.

Genetik faktör

Tiroid hastalığına kalıtsal yatkınlığı olan hastalarda guatr gelişme riski bulunmaktadır. Patoloji, tiroid hormonlarının üretimini bozan genetik anormalliklerin arka planına karşı gelişebilmektedir.

Yetişme ortamı

Tiroid bezinin endemik guatrının gelişimi ile insanın ikamet alanındaki çevre arasında açık bir ilişki kurulmuştur. Sudaki artan ürokrom, nitratlar, kalsiyum, hümik maddeler, iyotun vücutta asimilasyonunu zorlaştırmaktadır. Bu tür alanlarda uzun süreli ikamet, guatr gelişimine neden olmaktadır. Aynı zamanda demirdeki benzer işlemlere, hormonların sentezinden sorumlu enzimlerin aktivitesinin azalması sonucu molibden, manganez, bakır, çinko, selenyum ve kobalt eksikliğine neden olmaktadır.

Bağışıklık bozuklukları

Hücresel bağışıklığın ihlali ve anormal immünoglobulinlerin sentezi olabilmektedir. Kusurlu proteinler, hücrelerde sağlıklı bez dokusuna karşı antikor üretme mekanizmalarını tetiklemektedir.

Endemik guatr ve klinik formları

Doku hasarının türüne göre endemik guatr:

 • Dağınık; Tiroid bezi eşit olarak büyümektedir. Dokularda palpasyonda düğüm bulunmaz. Aynı şekilde ultrason teşhisinde doktor, guatrın homojen yapısını ve tiroid bezinde önemli bir büyüme artışı belirlemektedir.
 • Düğüm; Bir kapsül ile fokal mühürlerin oluşumu dokuda düzensiz bir şekilde artmaktadır. Ayrıca Endemik guatrda düğümler tek veya çoklu olabilmektedir.
 • Karışık; Bezdeki yaygın değişikliklerin arka planına karşı, bir veya daha fazla düğüm oluşmaktadır. Aynı zamanda dokular güçlü bir şekilde büyümektedir. Ayrıca heterojen bir yapıya sahiptirler.

Patolojinin yeri ile endemik guatr;

 • Tek taraflı – bezin bir lobunun dokuları etkilenir;
 • İki taraflı – her iki lob da etkilenmektedir.

Tiroid bezinin işlevine göre endemik guatr:

 • Ötiroid (hormon seviyeleri normaldir) – hafif bir iyot eksikliği ile gelişir, genellikle ergenlerde, hamile ve emziren kadınlarda teşhis edilmektedir. Ayrıca Ötiroid guatr, hipotiroidizm semptomlarına sahip olabilir;
 • Hipertiroidi (artan hormon seviyeleri);
 • hipotiroidi (hormon seviyeleri azalır).

Ötiroid tipinin en yaygın endemik guatrıdır.

Endemik guatr ve etapları

Guatrın hacmine ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak, 0 dan 5’e kadar hastalığın 6 derecesi ayırt edilmektedir.

 • Sıfır; Tiroid bezi genişlemez, doktor palpasyonda düğümleri ve büyümeleri tespit edemez. Ayrıca endemik guatrın hiçbir belirtisi yoktur.
 • Birinci; Endemik guatr, yutma sırasında bezin palpasyonu ile hissedilmektedir.
 • İkinci; Doktor patolojiyi normal palpasyonla belirlemektedir.
 • Üçüncü; Tiroid bezinin büyümesi görsel olarak fark edilmektedir.
 • Dördüncü; Guatr o kadar büyür ki boynun şeklini bozmakta ve görünüşe göre dış hatlarının dışına taşmaktadır.
 • Beşinci; Trakea, yemek borusu ve kan damarlarının sıkışma belirtileri vardır.

Endemik guatr ve belirtileri

Erken bir aşamada hastalık, genişlemiş bir bez dışında belirgin belirtilere sahip olmayabilmektedir. Aynı şekilde hasta sadece fiziksel efordan sonra kendini iyi hissetmemekten şikayet etmektedir.

Guatr büyümesi sürecinde, sıkıştırma ve metabolik bozuklukların karakteristik belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

 • Yutma ve nefes almada zorluk;
 • Koma hissi, baştaki basınç (özellikle yatarken);
 • Öksürük, boğulma atakları;
 • Dolaşım bozuklukları nedeniyle boyun ve göğüste vazodilatasyon;
 • Eğilerek şiddetlenen kafadaki gerginlik hissi;
 • Yüzün şişmesi;
 • “Timus kalbi” oluşumu – sağ kalpte bir artış;
 • Uuyuşukluk;
 • Artan kan basıncı;
 • Kuru cilt, saç, tırnaklar;
 • Ses kısıklığı.

Kadınlarda mastopati, myom, kısırlığa varan üreme bozuklukları sıklıkla görülmektedir. Aynı zamanda hamilelik sırasında hastalığın gelişimi düşüklere neden olabilmektedir.

Çocuklukta hastalarda aritmi, büyüme geriliği ve bağışıklığın azalması görülmektedir. Bir çocukta iyot eksikliği doğuştan ise ve endemik guatr yanlış beslenme, düşük yaşam standardı ile birleştirilirse, şiddetli hipotiroidizm gelişebilmektedir. Ayrıca Tiroid bezinin işlev bozukluğu, bunama (endemik kretinizm), sağırlık, konuşma bozuklukları, kas-iskelet sistemi gelişiminin patolojilerinin nedeni haline gelebilmektedir.

Endemik guatr ve teşhisi

Hastaya bir dizi laboratuvar testi reçete edilmektedir. Bunlar;

 • Kan ve idrarın genel analizi;
 • Tiroid hormonlarının içeriği için bir kan testi (iyot eksikliği nedeniyle tiroglobulin seviyesi artar);
 • İdrarda günlük iyot atılımını belirlemek için test.

Endemik guatr teşhisi için araçsal yöntemlerden tiroid bezinin ultrasonu en bilgilendiricidir. Muayene, doku proliferasyonunun derecesini değerlendirmek için fibroz alanlarının lokalizasyonunu ve boyutunun belirlenmesini sağlamaktadır. Ultrason sonuçlarına göre, 1. derece endemik guatr teşhis etmek mümkündür.

Zor durumlarda, doktor ayrıca bir radyoizotop taraması veya bir delinme biyopsisi reçete etmektedir. Ayrıca ayırıcı tanı için sonuçlar gereklidir. Özellikle, düğümlerin dokularının sitolojik incelemesi, hastalığın onkolojik yapısını dışlamak veya doğrulamak için neoplazmın tipini belirlemenize izin vermektedir.

Endemik guatr ve tedavisi

Terapi, hastalığın klinik formuna ve derecesine bağlıdır. 1. derece yaygın endemik guatr tedavisi, iyot içeren müstahzarların alınmasını gerektirmektedir. Hastanın diyetine yüksek iyot içeriğine sahip yiyecekleri dahil etmesi önerilmektedir. Deniz ürünleri ve fermente süt ürünleri hastalığın tedavisine yardımcı olmaktadır.

Bezin işlevinde azalma veya artış olan endemik guatr, hormon replasman tedavisi gerektirmektedir. Tedavi sırasında doktor, dozu ayarlamak için hastanın kanındaki hormon seviyesini izlemektedir.

Nodüler guatrlı hastalar bir endokrinolog tarafından düzenli olarak muayene edilmeli ve izlenmelidir. Doktor, tiroid bezinin işlev bozukluğu durumunda patolojinin dinamiklerini değerlendirir ve ilaç tedavisini seçer.

Cerrahi tedavisi, bezin büyüdüğü ve yakındaki doku ve organların sıkışmasına neden olduğu hastalığın multinodüler formu için endikedir. Ameliyat olasılığına doktor tarafından karar verilmektedir. Öncelikle nodüllerden iğne ile sıvı alınmakta ve materyal sitolojik incelemeye gönderilmektedir. Guatrda malign hücreler bulunursa ve drenaj sonrası neoplazmalar hızla tekrar sıvı biriktirirse, hasta cerrahi tedaviye yönlendirilmektedir. Ameliyattan sonra hasta nüksü önlemek için hormonal ilaçlar alır.

Edinilmiş endemik guatr, vakaların %90’ında tamamen hasta iyileşir. Hastalığı erken bir aşamada teşhis etmek ve yeterli tedaviyi almak önemlidir.

Doğuştan bir tiroid bozukluğunun neden olduğu değişiklikler geri döndürülemez.

Endemik guatr ve önlenmesi

Endemik bölgelerde önleyici tedbirler gerçekleştirilebilmektedir.

 • Bireysel; Hastayı muayene etmenin sonuçlarına dayanarak, doktor yüksek iyot içeriğine sahip bir diyet önerir ve ilaç dozajını seçmektedir.
 • Grup; Çocuklar, ergenler ve hamile kadınlar arasında endemik bölgelerde özel önleyici tedbirler uygulanmaktadır. Bu popülasyonlar uygun besin takviyeleri veya iyot takviyeleri almalıdır.
 • Cüsseli; Mikrobesin eksikliğini doldurmak için nüfusla açıklayıcı çalışmalar yapılmaktadır. Guatr endemik riskinin yüksek olduğu bölgelerde içme suyunun kalitesi izlenmektedir. Yıl boyunca iyotlu, iyotlu tuzdan zengin besinlerin tüketilmesi, potasyum iyodür preparatlarının kurslarda alınması önerilmektedir. Kandaki hormon seviyesini düzenli olarak izlemek gerekir.

Aynı şekilde günlük iyot alımı, kişinin yaşına ve durumuna bağlıdır:

 • Çocuklar – 100 mg / gün;
 • Yetişkinler – 150 mg / gün;
 • Hamile ve emzikli kadınlar – 200 mg / gün.

Anne sütü alan yeni doğan bebeklerin ilave iyot içeren preparatlara ihtiyacı yoktur. Ayrıca mikro element, bebeklerin vücuduna doğrudan anneden girer.

Endemik guatrdan korunmak için kötü alışkanlıklardan vazgeçmek gerekir. Aynı zamanda Doğru beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı, hastalığa yakalanma riskini azaltmaktadır. 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerin yılda bir endokrinolog ziyaret etmesi ve muayeneden geçmesi tavsiye edilmektedir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Hemofili nedir? Nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavisi.

Tanım Hemofili, kontrolsüz ve sıklıkla spontan kanamalara ve çeşitli organ...

İnce bağırsak kanseri – duodenum, jejunum, ileum kanseri

İnce bağırsak kanseri, ince bağırsağın kısımlarını etkileyen kötü huylu...

Lupus nedir? Tedavileri ve belirtileri

Lupus nedir? Lupus, vücudun hücrelerinin, kendi bağışıklık sistemi tarafından hasar...

Gastrit nedir? Türleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Gastrit, distrofik değişikliklerin gelişmesine, fonksiyonel glandüler epitelin bağ dokusu...