Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk nedir?

Manik-depresif psikoz olarak da bilinen bipolar bozukluk, atipik ile karakterize bir akıl hastalığıdır. Ruh hali değişimleri, enerji dalgalanmaları ve işlev görme yeteneğinde meydana gelen değişiklikleri içermektedir. Farklı ve herkesin doğasında olan iniş ve çıkışları ile normal ruh hali değişimi seyri ile karakterizedir. Her hasta da, bipolar bozukluğun belirtileri çok ciddi sonuçlara yol açabilmektedir.

Ayrıca bu hastalık kişisel ilişkileri yok edebilmekte ve yapılan işin kalitesini etkileyebilmektedir. Çocukluk da veya gençlik de okul performansı etkileyebilmekte ve hatta intihara yol açabilmektedir. Bipolar bozukluk hala tedavi edilebilir bir hastalık olarak bilinmektedir. Bu hastalığı olan hastalar doğru tedavi ile birlikte dolu ve üretken bir yaşam da sürdürebilmektedir.

Çeşitli duyguların tezahürleri, bir kişinin ruh halindeki bir değişiklik, hem üzüntü hem de neşenin tezahürleri normaldir. İlerleyişi mizaç ve karakterden dışarıdan etkileyen devam eden olaylara kadar birçok faktöre bağlıdır. Bununla birlikte, bu değişiklikler aşırı olduğunda, genellikle beklenmedik olduğunda ve belirgin bir neden olmadan, duygular kontrolden çıktığında veya bir kişi uzun süre radikal bir şekilde olumlu veya olumsuz bir ruh hali içinde kaldığında, bipolar bozukluğun teşhis edilmesi çok olasıdır.

Bu hastalık ilk kez XIX yüzyılın sonunda manik-depresif psikoz olarak adlandırılan ünlü Alman psikiyatrist Emil Kripelin tarafından tanımlanmıştır. Vincent van Gogh, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Abraham Lincoln gibi dünyaca ünlü birçok şahsiyet bu hastalıktan mustarip olmuştur. Uluslararası hastalık sınıflandırmasında bipolar duygudurum bozukluğu (BAD) olarak adlandırılan bu hastalığın belirgin formu, dünya nüfusunun %3’ünde tespit edilmektedir.

Bipolar Kişilik Bozukluğu

İstatistiklere göre, bipolar bozukluk 14 ila 44 yaş arasındaki insanları etkilemektedir. Yetişkinlerin aksine, çocuklar ve ergenler, bazen günde birkaç kez maniden depresyona daha sık ruh hali değişimleri yaşamaktadır. Ayrıca gençlerin %90’ı çıkışlarını tam olarak depresyon veya melankoli aşamasından yapmaktadır. Bipolar bozukluğun bir diğer özelliği de tanı düzeyinin düşük olması nedeniyle hastanın ağrılı semptomların nedenini bilmeden 5-10 yıl bu hastalıkla yaşayabilmesidir.

Çoğu zaman, yakın akrabalarında benzer bir sorun olan kişilerde bipolar bozukluk teşhisi konulmaktadır. Bu hastalığın nedenleri bilinmemektedir. Ancak stres, aşırı zorlama ve çeşitli hastalıklar semptomlarının tezahürüne neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bir kişiyi bu faktörlerin etkisinden koruyarak problemden kurtulmak imkansızdır. Kesin olan bu durumda bir psikoterapistten yardım almanız gerekmektedir.

Bipolar bozukluk tamamen tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Ancak doğru seçilmiş ilaç ve psikoterapi ile yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileşmektedir. Ayrıca evreler arasındaki süreler doğru terapi ile uzayabilmektedir. Tedavi sürecinde kişi sosyalleşmekte ve çalışabilmektedir.

Belirtileri ve işaretleri

Adından da anlaşıldığı üzere, iki farklı duygusal tezahür kutbundan, yani ruh halinin tezahürlerinden bahsettiğimiz açıktır. Bu koşullardan biri de depresyondur. Bipolar bozuklukta depresyon, canlı semptomlarla telaffuz edilmektedir. Durum bir yıla kadar sürebilmekte ve sadece düşük ruh hali ile devam etmektedir. Ayrıca devam eden olaylardan zevk alma ve ilgi eksikliği ile ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda psikoz ile kendini suçlama, fikirleri ortaya çıktığında ise, hasta kendini aşağılık, gereksiz, hayatını zehirleyen olarak görmektedir.

Tersine tıbbi kanıtlar olmasına rağmen, bir tür ciddi hastalıktan muzdarip olma konusunda nihilist düşünceler de vardır. Sanrılı düşüncelerin yanı sıra intihar düşünceleri ve hatta girişimleri olabilmektedir.

Bipolar bozukluğun başka bir kutbu, karakteristik özellikleri artan öforik bir duygusal arka plan olan, hasta sürekli hareket halinde, hiperaktif ve çok hızlı, çağrışımsal bir konuşmaya sahip olan bir hipomanik durum veya hipomanidir. Hasta sürekli neşeli, sıklıkla hiperseksüel, neredeyse her zaman uyanık veya günde 2-3 saat uyuyordur.

Hipomaniyi sıklıkla psikotik belirtileri olan manik bir bipolar durum izlemektedir. Hasta kendi büyüklüğüne dair inançlar geliştirmektedir. Ayrıca her şeyi yapabileceğine inanmaktadır. Bu dünyada özel bir çağrıya sahip olduğunu ya da büyük insanların soyundan geldiğini hissedebilmektedir. Psikotik belirtileri olan uzun manik ataklarda, genellikle öfke, sinirlilik ve doğrudan saldırganlık ortaya çıkabilmektedir. Bu durum hastayı son derece tatsız ve bazen de tehlikeli durumlara sürüklemektedir.

Hastalığın tipik semptomlarına ek olarak, çok sayıda eşlik eden ruhsal bozukluk da vardır. Komorbid ruhsal bozukluklar, altta yatan hastalığa eşlik eden bozukluklardır. Bu türden en yaygın rahatsızlık, diğer şeylerin yanı sıra, terleme, çarpıntı, uzuvların titremeleri, gastrointestinal sistemin çeşitli bozuklukları, baş dönmesi, baş ağrıları, boğulma ve diğerleri dahil olmak üzere spesifik olmayan otonomik semptomlarla kendini gösteren kaygıdır. Bu semptomların özellikle halka açık yerlerde aniden ortaya çıkması durumunda ise, panik atak ortaya çıkmaktadır.

Türleri

Bipolar bozukluk Ι ve ΙΙ olarak tiplere ayrılmaktadır.

Bipolar I bozukluk

Hastanın sürekli mani, yani aşırı uyarılma, coşkulu uygunsuz davranış, manik psikoz ve ayrıca şiddetli depresyon yaşadığı bir durumdur. Bu tip semptomlar daha şiddetlidir. Bu nedenle çoğu durumda hastaneye yatış belirtilmektedir.

Tip II bipolar bozukluk

Kısa süreli hipomani ve ardından derin depresyon dönemleri ile karakterizedir. Hipomani, daha az aktif tezahürü olan manik öncesi bir durumdur. Hipomani çok kısa bir süre sürmektedir. Birkaç günden birkaç saate kadar bu süre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle bazen hastalar onları fark etmezler. Bu nedenle de doktora bu konuda bilgi vermezler. Hastayla sadece dikkatli, özenli çalışma, hipomaniyi tanımlamayı, doğru tanıyı koymayı ve tedaviyi reçete etmeyi mümkün kılmaktadır.

Bipolar Bozukluğun Evreleri

Bipolar kişilik bozukluğunun birkaç aşaması vardır. Bunlar;

Depresif (tek kutuplu depresyon)

İnsanlar depresif bir ruh hali ve umutsuzluk yaşarlar. Enerji ve zihinsel konsantrasyon eksikliğinden şikayet ederler. Çok fazla veya çok az yiyebilir veya uyuyabilirler.

Bipolar depresif bozukluğun zirvesinde, duyarsızlaşma ve derealizasyon meydana gelebilmektedir. Bu durum kendi “ben”lerinin ve çevrelerindeki dünyanın sınırları bulanıklaştırmaktadır. Ayrıca hastalar neler olduğunu algılamakta güçlük çekmektedir. Tanıdık yerler yeni görünmekte ve çevredeki dünyanın renkleri değişmektedir. Hasta sürekli bir “deja vu” hissi yaşamaktadır. Sesler boğuklaşmakta ve biri çok yakın konuşsa bile, hasta sesin uzaktan geldiğini sanmaktadır.

Manik (hipomanik)

Bu durumda hastalar enerji dolu, aşırı mutlu veya iyimser, öforik ve son derece yüksek benlik saygısına sahiptir. İlk bakışta bunlar olumlu işaretlerdir. Ancak bir kişi büyük ölçekli manik ataklar yaşadığında, bu semptomlar ve böyle bir duygusal durum tehlikeli uçlara ulaşabilmektedir. Bu aşamadaki bir hasta, ayrım gözetmeksizin büyük miktarlarda para harcayabilmektedir. Ayrıca tam tehlikenin farkında olmadan dikkatsiz davranabilmektedir. Sohbet sırasında insanlar kelimelere boğulabilmekte ve yüksek hızda konuşabilmektedir. Bunun dışında bir düşünceden diğerine atlayabilmektedir. Bu bölümlere ayrıca büyüklük sanrıları veya daha ileri sonuçları düşünmeden ciddi kararların alınması da eşlik edebilmektedir. Manik fazın gelişiminde, aşağıdaki gelişim aşamaları ayırt edilebilmektedir. Bunlar;

  • Hipomani – artan uyarılma, duygusal artış.
  • Mani – tüm işaretler daha belirgindir. Saldırganlık, sinirlilik ve öfke mümkündür.
  • Faz zirvesi. Hasta sürekli sinirsel heyecan yaşamakta ve rahatlayamamaktadır. Tüm duyguları sınıra kadar ısıtılmaktadır.
  • Hareketlerin koordinasyonu bozulmakta ve düşünceler mantıksız olmaktadır.
  • Ani konuşmada hastasürekli bir cümleden diğerine atlamaktadır.
  • Semptomların giderilmesi ile birlikte hasta yavaş yavaş sakinleşmektedir. Hareket bozuklukları da azalmaktadır. Düşünme hızı ve artan duygusal ruh hali değişmeden aynı kalmaktadır.

Karışık

Bazen insanlar aynı anda hem depresyon hem de maninin karakteristiği olan şikayetler yaşamaktadır. Ayrıca, bir yılda 4 veya daha fazla bölüm olmak üzere sık evreleme yaşayabilmektedirler.

Bipolar bozuklukta depresif ve manik dönemler arasındaki aralıklarda, ruh halinin genel arka planının nispeten istikrarlı hale geldiği, kişinin belirli olaylara yeterince tepki vermeye devam ettiği, duygusal alanın kontrolü altında olduğu hafif bir dönem vardır. Bipolar hastalığın remisyonu için ana kriter budur.

Kadınlarda bipolar bozukluk

İstatistiklere göre, tip Ι bipolar bozukluk erkeklerde ve kadınlarda aynı sıklıkta görülmektedir. Tip ΙΙ hastalığı kadınlarda daha sık teşhis edilmektedir. Hastalığın kadın seyrinin hızlı döngüler ve karışık ataklarla karakterize olduğu da bilinmektedir. Komorbiditeler genellikle yeme bozuklukları, borderline kişilik bozukluğu, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı ve psikotropik madde kötüye kullanımını içermektedir. Kadınlar migren (yoğun baş ağrıları), tiroid patolojileri, diyabet ve obezite gibi somatik hastalıklara daha duyarlıdır.

Kadınlar için, bu bozukluğu hafifletmek için özel bir teknik geliştirilmektedir. Çünkü ergenlikten menopoza kadar dikkate alınması gereken bir hormonal değişiklik özgüllüğü vardır. Ek olarak, durumu stabilize etmesi gereken psikotrop maddeler, kadın pozisyonda ise fetüsün intrauterin gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Gebeliğin ilk üç ayında bu bozukluğun daha hafif olduğu da belirgindir. Ancak doğumdan sonra genellikle doğum sonrası depresyonla uğraşmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Bu nedenle, kadın vücudunun gelişiminin her aşamasında, yetkili bir doktor tedavi rejimini gözden geçirmeli ve ayarlamalıdır. Genellikle kadınların tedavisinde, ilaç tedavisini ve bilişsel-davranışçı veya kişilerarası terapiyi bir psikoterapist ile birleştiren karmaşık bir yöntem kullanılmaktadır. Ayrıca bu yaklaşım en hızlı sonuçları vermektedir.

Bipolar Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Bipolar bozukluktan kendi başınıza kurtulma girişimleri, istenen sonucu getirmemektedir. Nihayetinde uyuşturucu veya alkol bağımlılığının gelişmesi de dahil olmak üzere durumun ağırlaşmasına yol açabilmektedir. Hastalığın tanısında, hastanın tüm düşüncelerini, duygularını, ruh halindeki değişikliklerini kaydettiği bir ruh hali günlüğü tutmak yardımcı olabilmektedir. Bu tür kayıtlar, doktorun zihinsel durumu ayrıntılı olarak değerlendirmesine ve doğru tanı koymasına yardımcı olacaktır.

Bipolar bozukluktan şüpheleniyorsanız, bir doktora danışmalısınız ve bir kişi bir hastalığı olduğunu ne kadar erken fark eder ve yardım için kliniğe giderse, ona o kadar erken profesyonel yardım sağlanacaktır. Ağrılı semptomların yerini stabil bir durum alacaktır. Bir kişi yalnızca eylemlerini değil, aynı zamanda hastalığın evrelerinin değişimini de tam olarak değerlendiremediğinden, hastalıktan kendi başınıza kurtulmak imkansızdır.

Bipolar bozukluk, vakaların %100’ünde ilaç tedavisinin endike olduğu birkaç ruhsal bozukluktan biridir. Psikoterapi yardımcı bir araçtır. Bu hastalık tedavi edilemez. Ancak teşhis ve tedavisi son derece önemlidir. Tedavi, atakların sayısını, şiddetini ve yoğunluğunu azaltabilmektedir. Ayrıca olumsuz yaşam olaylarını önleyebilmekte ve ilişki ayrılıklarını, iş kaybını ve hatta intihar girişimlerini önlemeye yardımcı olabilmektedir. Böylece tedavi gören bipolar bozukluğu olan bir hastanın yaşam kalitesi, tedaviyi ihmal eden bir kişiye göre birkaç kat daha yüksek olacaktır. Hasta gerçeklikle temasını kaybetmekte, kendisine ve başkalarına zarar verirse hastaneye yatırılmaktadır. Bu durumda ayakta tedavi uygun değildir.

Bir hastalığın varlığında, aşırı heyecanlı bir duruma neden olmamak için kahve, güçlü çay, alkollü ve enerji içeceklerini diyetinizden çıkarmanız önerilmektedir. Mümkünse, sigarayı bırakmalısınız ve hiçbir durumda hafif ilaçlar bile almamalısınız. Ayrıca bir uyku düzeni oluşturmak, günde en az 8 saat uyumak ve yaklaşık aynı saatte yatmaya çalışmak çok önemlidir. Ruh hali değişimlerini tanımayı ve yeni bölümlerin erken belirtilerini fark etmeyi öğrenmelisiniz.

Bipolar kişilik bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, paniğe kapılmanıza gerek yoktur. Yalnızca bir doktor hastalığı teşhis edebilmektedir. Tanı doğrulanırsa, doktor gerekli ilaçları verecek, gerekirse psikoterapötik seanslar yazacak ve daha ileri yaşam tarzı ayarlamaları için önerilerde bulunacaktır.

Benzer konular