Sel nedir?

Tarih:

Büyük Tufan gezegenimizin tüm yüzeyini sular altında bıraktıktan sonra, dünyadaki seller en tehlikeli doğal afetlerden biri olarak kabul edilmektedir. Belki ani bir kasırga veya tayfun kadar görkemli ve etkileyici görünmemektedir. Ayrıca genellikle insanlara tehlikeli bölgelerden ayrılmaları için zaman vermektelerdir. Ancak selin sonuçları daha az içler acısı değildir.

Dünyada en büyük belgelenmiş sel, geçen yüzyılın otuzlu yıllarında meydana gelmiştir. En uzun ve tam akan nehri olan Yangtze’nin komşu Huang He ile birlikte şiddetli yağmurlardan sonra ortaya çıkmıştır. Bu afet yok ettiği Çin’de meydana gelmiştir. Bu doğa olayı ile birlikte barajlar ve 300 bin hektardan fazla verimli araziyi sel basmıştır. Bazı bölgelerde ise, su yaklaşık altı ay boyunca bölgeyi terk etmemiştir. Nehir suları sakinleştiğinde ise, selin sonuçları o kadar feci oldu ki dünya titremiştir. Bu doğa afetiyle birlikte resmi rakamlara göre ölü sayısı 3,7 milyonu aşmıştır.

Sel nedir?

Sel, göllerde, nehirlerde, denizlerde şiddetli yağışlar, karların erimesi, barajların yıkılması sonucu su seviyesinin yükselmesi sonucu kıyı şeridinin çok ötesinde suların akmasına neden olan geniş alanların sular altında kalmasıdır.

Çoğu durumda nüfus bir doğal afetin yaklaşması konusunda uyarılabilmektedir. Ancak yerel sakinlerin afet atlatacağı umuduyla evlerini terk etmeyi reddetmeleri nedeniyle uyarılar genellikle göz ardı edilmektedir. Ayrıca tamamen boşuna akan su kimseyi kurtarmamaktadır. Yine binaları (özellikle sığ temelli ve ahşaptan yapılmış binaları) yok edebilmektedir. Aynı zamanda çoğu zaman insan kayıplarına da yol açmaktadır.

Sellerin nedenleri hakkında konuşan hidrologlar aşağıdaki faktörleri ayırt etmektedir. Bunlar;

 • Uzun yağmurlar: Bu tür sel, yalnızca büyük miktarda yağış ile karakterize edilen nemli alanlarda meydana gelmektedir. Örneğin, yaz aylarında sık sık Abyssinian Highlands’e düşen ve Nil’e su sağlayan çok sayıda küçük akıntı, nehrin her yıl ağız vadisinin tamamının su basmasına neden olmaktadır. Buradaki toprak, tarımın gelişmesi için ideal olmasına rağmen, hasadı geciktirmek imkansızdır. Aksi takdirde gelen sular tarafından yok edilmektedir.
 • Kar erimesi: Toprağa giren su hızla yakındaki nehirlere gittiğinde, içlerindeki su miktarını keskin bir şekilde artırmaktadır. Bu durum ise, kar örtüsünün yoğun bir şekilde erimesidir. Bunun sonucunda çok küçük bir nehir bile birçok nedeni artırmaktadır.
 • Tsunamiler: Tsunamilerin yanlarında taşıdıkları sel felaketi olmaktadır. Ayrıca çoğu zaman tüm kıyıyı sular altında bırakmaktadır. Yine bu tür afetler dört kilometre derine kadar inebilmektedir. Litosferik levhaların kayması sonucu okyanusta bir tsunami oluşabilmektedir. Bununla birlikte ise, büyük heyelanlar yüksekten düşebilmektedir. Daha sonra ise, göllerde ve koylarda da büyük dalgalar oluşabilmektedir.
 • Dibini yükseltmek: Zamanla herhangi bir nehir, sele neden olan kıvrım yerlerinde tortu biriktirmektedir. Bu yerlerde nehrin derinliği de azalmaktadır. Ancak akış genişlemekte ve kıyı şeridini sular altında bırakmaktadır.
 • Rezervuarların atılımı: Bu tip son derece yıkıcıdır. Çünkü kırılma suyunun akışı son derece güçlendirmektedir. Bu nedenle bir tsunaminin gücünden daha yüksek bir sebebe neden olabilecektir. Bu afet tipinin ağırlığından bağımsız olarak yolunda olan her şeyi yok edecektir.

Nasıl sonuçlanmaktadır?

Doğal olarak, her tür sel felaketle sonuçlanmamaktadır. En sık meydana gelenler, birkaç on yılda bir meydana gelenler kadar yıkıcı değildir. Ancak bu tür sellerin etkileri önemli bir süre boyunca hissedilmektedir. Bu nedenle hidrologlar, taşkınların sonuçlarına odaklanarak elementleri dört gruba ayırmışlar ve onlara bir tanım vermişlerdir.

Ova nehirlerinin yarattığı küçük taşkınlar küçük kıyı bölgelerini kaplamaktadır. Her beş ila on yılda bir meydana gelmektedir. Ayrıca bölge nüfusu, bu tür taşkınların sonuçlarıyla kolayca baş edebilmektedir.

Çok daha ciddi seller “Tehlikeli” olarak sınıflandırılmaktadır. Her 20-25 yılda bir, daha az sıklıkla da olsa ortaya çıkmaktalardır. Nehir vadilerinde yer alan oldukça geniş arazileri kaplayarak önemli maddi hasara da neden olurlar. Ayrıca mahsulün %10 ila %20’sini su basabilmektedir. Bazı durumlarda, nüfusun kısmen tahliyesi bile gereklidir.

Hidrologların “Özellikle tehlikeli” olarak adlandırdıkları sel, her elli ila yüz yılda bir meydana gelmektedir. Bankalarını taşan nehrin suları nehir havzalarını tamamen doldurmaktadır. Bu nedenle de mahsullerin% 50 ila 70’ini ve bazı durumlarda yerleşim yerlerini yok edebilmektedir. Sonuç olarak, tüm tarımsal faaliyetler ve bölgenin yaşamı felç olmaktadır. Özellikle tehlikeli sel baskınları sırasında tehlikeli bölge sakinlerinin toplu olarak tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu durum nedeni ile yerel sakinlerin yaşam biçimi keskin bir şekilde bozulmaktadır.

Dünyadaki en tehlikeli sel türleri “Felaket” olarak sınıflandırılmaktadır. Geçen yüzyılın otuzlu yıllarında Çin’in başına gelen bu tür bir seldir. Neredeyse tüm tarım arazilerini, yerleşim yerlerini (şehirler dahil) yok etmiştir. Yine insanların toplu ölümüne neden olan bir veya daha fazla su sisteminin alanını sular altında bırakmıştır. Bir ülke genellikle bu büyüklükteki sellerin sonuçlarıyla zayıf bir şekilde baş edebilmektedir. Ayrıca afetler genellikle insani bir felakete neden olduğundan uluslararası yardıma ihtiyaç duymaktadır.

Selin sonuçlarına göre sınıflandırmaya ek olarak, bu doğa olayının açıklamasına dayanan aşağıdaki taşkın türleri de vardır. Bunlar;

 • Sel: Ovalardaki bu tip taşkınlar, alçak alanları taşımaktadır. Ayrıca ilkbaharda karların erimesi sırasında veya yağmur sonrası meydana gelmektedir. Genellikle küçük taşkınları ifade ederler. Ancak bazı durumlarda toprak sonbaharda aşırı derecede nemle doygun ve kışın ciddi şekilde donmuşsa, taşkınların sonuçları felaket olabilmektedir.
 • Sel basması: Bir taşma olarak, nehirlerde su seviyesindeki hızlı ancak kısa süreli artış olarak adlandırılmaktadır. Bu tip sel, öncelikle yoğun yağışlardan ve bazı durumlarda çözülme sırasında hızlı kar erimesinden etkilenmektedir. Yılda birkaç kez meydana gelebilmektedir.
 • Tıkanıklık: Blokaj, erken ilkbaharda nehirlerin, nehir akışını yavaşlatan ve suyun buzun üzerine çıkmasına neden olan hareketsiz bir buz bloğudur. Ya da birkaç buz kütlesi tarafından tıkanması nedeniyle oluşmaktadır. Bu taşkın türü, nehirdeki su seviyesinde yüksek fakat kısa süreli bir yükselme ile karakterize edilmektedir.
 • Zazhor: Nehrin daralan yerlerinde gevşek buz konsantrasyonu olabilmektedir. Bu durum da bir buz tıkacı nedeniyle bir buzul seli ortaya çıkmaktadır. Bu sel sırasında su trafik sıkışıklığındaki kadar yükselmemektedir. Ancak bu sel daha uzun sürmektedir.
 • Rüzgar dalgası: Bu sel, sudaki büyük bir artışla karakterize edilmektedir. Ya da rüzgarından kaynaklanmaktadır. Bunun için hava akımlarının dalgayı düzgün bir şekilde dağıtması gerekmektedir. Bu nedenle rüzgar dalgalanması genellikle deniz kıyısında, nehir ağzında, büyük göllerde, rezervuarlarda sabitlenmektedir. Bu seli tahmin etmek kolay değildir. Bunun nedeni periyodiklik ve kısa süre eksikliği ile karakterizedir.
 • Rezervuarda kırılma: Bu tip taşkınlar, rezervuar, baraj, barajın atılımı nedeniyle oluşmaktadır. Kısa süreli olmalarına rağmen, bu taşkınlar ani ve öngörülemez olmaları nedeniyle tehlikelidir. Bunun sonucunda önemli bir alan su altında kalabilmektedir. Ayrıca suyun yoluna çıkan birçok nesne tahrip edebilmektedir.

Sel durumunda yapılması gerekenler

Oluşma riskini azaltmak ve taşkınların sonuçlarını en aza indirmek için rezervuarlarda taşkın koruması oluşturulmalıdır. Bununla birlikte sığlıklar oluşturulmaktadır. Yine yarıklar derinleştirilir ve nehir akışını düzenlemek için deniz kıyısına koruyucu barajlar inşa edilebilmektedir. Ayrıca ve nehirler üzerine rezervuarlar da inşa edilebilmektedir. Nehir akışının akışını eşitleyen, yazın arttıran ve azaltan bahar aylarıdır.

Diğer doğal afetlerden farklı olarak, bilim adamları bir sel olasılığını oldukça doğru bir şekilde tahmin edilebilmektedir. Tabii bunlar, tsunami veya baraj kırılması gibi tahmin edilmesi kolay olmayan olayların sonuçları değilse bu şekildedir. Yaklaşan bir felakete karşı uyarılarak, insanların gerekli sel korumasını uygulamaya koymaları için zamanları olmaktadır.

Muazzam oranlarda bir felaket geliyorsa, özel hizmetler nüfusu tahliye etmeye başlamalıdır (Bu eylemler her zaman başarılı olmaktan uzak olsa da, çoğu evlerini terk etmeyi reddettiği için felaket ile sonuçlanabilmektedir.).

Sel tehlikesi olan bölgelerde yaşayanlar, acil durumlarda yapacaklarını doğru hesaplamak için sel durumunda davranış kurallarını mutlaka bilmelidirler. Bunu yapmak için, olası taşkın sınırlarını önceden incelemek gerekmektedir. Ayrıca unsurlardan en az etkilenen tüm tepeleri ve yerleri ve taşkın beklemenin mümkün olacağı yerleri dikkate almak gerekecektir. Yine bir felaket durumunda yüzen bir araç yapabilmeniz için teknelerin, salların veya inşaat malzemelerinin nerede bulunduğunu önceden öğrenmeye değecektir.

Evden çıkamıyorsanız, kurtarma ekiplerinin sizi nerede arayacaklarını bilmeleri için çatıya çıkmanız ve bir pankart takmanız gerekebilmektedir. Dışarıda geceyse, bir meşale veya el feneri ile konumunuzu belirtmeniz gerekecektir. Kurtarma ekiplerine yaklaşırken, ani hareketler olmadan sakince kurtarma botuna gitmeniz ve ardından talimatlarını dinlemeniz gerekir.

Yardım gelmezse ve sığınağı su basmakla tehdit ederse, bir sal veya yüzen bir tesis yerine kullanılabilecek bir nesne almanız gerekmektedir. Bununla birlikte imdat sinyali vermeyi unutmadan doğru yönde yelken açmanız da gerekecektir. Yolda suda insanlar bulunursa, onları kurtarmak için her şey yapılmalıdır. Bu boğulan kişi için onu sakinleştirmeniz ve ardından ona bir ip atmanız gerekiyor. Bir kişi panik halindeyse ve hiçbir şey anlamıyorsa, kurtarıcıyı boğmaması için arkadan ona doğru yüzmeniz ve saçından çekmeniz gerekir.

Selden sonra eve girmeden önce, binanın sağlam durduğundan ve çökmediğinden emin olmanız ve ardından odayı havalandırmanız gerekmektedir. Elektrikli cihazları açmadan ve hatta bir kibrit yakmadan önce, gaz boru hattını ve elektrik kablolarını kontrol etmek gerekmektedir. Ayrıca su temini ve kanalizasyonun servis verilebilirliğini kontrol ettiğinizden emin olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerin uzmanlarca yapılması tavsiye edilmektedir. Her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra, bodrumlardan su pompalamanız, odaları kurutmanız, kuyuları kirden temizlemeniz gerekecektir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Kuzey Işıkları nedir?

Kuzey ışıkları - Karanlık ve siyah kadife gibi, gökyüzünün...

Deprem nedir? Nedenleri ve Tahminler

Deprem, dünya yüzeyinin titreşmesine neden olan sarsıntılardır. Bu şoklar...

Bora rüzgarı nasıl oluşmaktadır? Özellikleri nedir?

Bora rüzgarı nedir? Dünya üzerindeki hava kütleleri sürekli hareket halindedir....

Tayga ormanları hangı ülkelerde görülmektedir?

Tayga ormanları, genellikle yüksek enlemlerde, soğuk iklim bölgelerinde bulunan...