Hidrolog kimdir?

Tarih:

Hidrolog kimdir?

Hidroloji – dünya’nın su kaynakları, özellikleri, yaygınlığı ve bunlarda meydana gelen süreçler biliminin adıdır. Buna göre, bir hidrolog onları inceleyen bir uzmandır. Bilim adamları uzun zamandır suyun gezegenimizin %70’ini oluşturduğunu ve toprağın sadece %30’unu oluşturduğunu hesapladılar. Bu nedenle, bir hidrolog mesleğinin çeşitli ekonomik ve endüstriyel alanlarda talep görmesi hiç de şaşırtıcı değildir.

Hidrologların ortaya çıkışı

Başlangıçta hidroloji, fiziki coğrafya, jeoloji, hidrolik mühendisliği ve navigasyon gibi bilimlerin ayrılmaz bir parçasıydı. Tam teşekküllü, bağımsız bir bilgi sisteminde, ancak XX yüzyılın başında şekillendi. Adı ilk olarak 1694’te Alman doğa bilimci Eberhard Melchior tarafından yayınlanan bir kitapta belirtilmiştir. Bu bilim adamının çalışması, Almanya’nın kaplıcalarına ayrılmıştı. Ayrıca “sular doktrininin başlangıçlarını” içeriyordu.

Adil olmak gerekirse, bilimin temellerini atmadığına dikkat edilmelidir. Bu biraz daha erken olmuştur. Su dengesinin ilk hesaplamaları Fransa’daki nehirlerden biri örneği kullanılarak yapılmıştır. Ancak hidrolojinin modern tanımı, 1915’te hidrolik mühendisliği ve hidrodinamik alanında uzman olan bir Rus bilim adamı Viktor Glushkov tarafından verilmiştir.

İnsanlar eski zamanlarda hidrolojik gözlemler yapmaya başlamışardır. Tabii ki, o zamanlar ilkel bir yapıya sahiptiler. Örneğin, Mısırlılar Nil’deki su seviyesindeki dalgalanmaları sözde “nilometreler” yardımıyla izlemişlerdir. Bunlar modern hidrolojik direklerin “ataları”ydı. Bilimler geliştikçe, önce antik Yunanistan’da ve daha sonra antik Roma’da, suyun çevredeki kökeni ve rolü hakkında oldukça spesifik fikirler ortaya çıktı. XVI yüzyılın başında, Leonardo da Vinci nehirlerin kökeni hakkında doğru bir açıklama yapan ilk kişilerden biriydi. XVII yüzyılda Edmund Halley, Pierre Perrault, Rene Descartes, Edm Mariotte gibi ünlü bilim adamları hidrolojinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır. XVIII ve XIX yüzyıllarda, su hareketi yasalarını açıklayan hidrolik doktrini oluşturulmuştur. Daniel Bernoulli, Henri Darcy, Antoine Chezy bu doktrinin gelişiminde aktif rol almışlardır.

Mesleğin tanımı

Hidrolog, tüm gezegenin su kütlelerinde meydana gelen süreçleri incelemektedir. Doğal ve yapay rezervuarların, yeraltı suyunun durumunu da incelerler. Ulusal ekonominin çeşitli sektörlerinin su kaynaklarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasından ve korunmasına yardımcı olmaktan sorumludurlar. Ek olarak bu tür uzmanların çalışmaları, yeni su kaynaklarının araştırılması, konumlarının derinliğinin çıkarılması ve kullanım için kullanılabilirliğin belirlenmesi ile ilgilidir. Ayrıca tamamen teknik sorunları çözerler. Örneğin, olası maden girişlerinin ve yeraltı yapılarının taşmasını önlemek ve bu tür acil durumların risklerini hesaplamaktır. Hidrologlar hem yüzey, hem de yeraltı sularının korunmasında yer alırlar. Bununla birlikte endüstriyel atıklar tarafından tükenmelerini ve kirlenmelerini önlerler.

Çalışmaları aynı zamanda maliyeti etkin, çevre dostu suyun çıkarılması ve rasyonel kullanımı için yöntemler geliştirilmesini içermektedir. Bir arıtma sistemi veya şehir su temini tasarlamak, içme suyunun kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek, mühendislik ve inşaat projelerinin güvenliği konusunda uzman bir değerlendirme yapmak da görevleri arasındadır. Tüm bunlar bu mesleğin temsilcilerinin yetkinliği dahilindedir. Su kütlelerinin gözlemleri için özel noktalar donatılmışlardır. Örneğin hidrolik direklerden ülkemizde binlerce vardır. İstasyonların çoğu Hidrometeoroloji Servisi tarafından yönetilmektedir. Ölçümler için uzmanlar yalnızca klasik cihazları (pikaplar, termometreler, su göstergeleri) değil, aynı zamanda ultra modern dijital cihazları da kullanmaktadır. Bu arada, yenilikler “profesyonel antikalardan” çok daha sık kullanılmaktadır. Otomatik kompleksler yardımıyla suyun seviyesi ve sıcaklığı da izlenmektedir. Ayrıca akışların hızı ve derinliği konumlandırıcılarla ölçülmektedir. Hidrologlar ayrıca kar ve buz örtüsündeki değişiklikleri, nehir taşkınlarının ölçeğine ilişkin istatistiklerde izlerler. Bunun için dronlar, uçaklar ve uydular tarafından iletilen veriler kullanmaktalardır.

Hidrometeoroloji hizmeti çalışanlarının ana görevi, mevsimsel sel ve sel sırasında yaklaşmakta olan tehlikeyi zamanında bildirmektir. Hidrolojik direklerden kesintisiz olarak gelen verileri analiz eden uzmanlar, değişiklikleri kaydederler. Ayrıca acil durumlar olması durumunda yerel yetkililere derhal fırtına uyarıları göndermektedir.

Sorumlulukları

Hidrologların varsayılan görevleri şu şekildedir;

 • Yüzey ve yeraltı sularının kirlilikten ve tükenmeden korunmasına aktif olarak katkıda bulunmak.
 • Su kaynaklarının rasyonel kullanımı ile ilgili sorunları çözmek.
 • İnşaatın hidrolojik hesaplarını yapmak ve mühendislik etütleri sonucunda elde ettiği verileri raporlamak. Bu belgelere dayanarak, suya maruz kalacak veya doğayı etkileyebilecek yapılar tasarlanmaktadır.
 • Bir hidrolojik gönderiler ağını yönetmek ve onlardan alınan verileri işlemek. Sel ve taşkınların, çamur akışlarının ve taşkınların ölçeğini ve seviyesini tahmin etmek. Görev listesi, iş yeri ve pozisyona bağlı olarak genişletilebilmekte veya azaltılabilmektedir.

Bilgi, beceri ve kişisel nitelikler

Başarılı olmak için, bir hidrolog mükemmel bir jeoloji, fizik ve elektronik bilgisine sahip olmalıdır. Ayrıca: arazi hidrolojisi; oşinoloji; hidrokimya (doğal suların kimyasal özelliklerini anlamak); hidrobiyoloji (suda hangi canlıların yaşadığını bilmek). Hidrolog olmaya karar verirken, mesleğin sağlık ve yaşam için bir risk ile ilişkili olduğunu anlamanız gerekmektedir.

Genellikle küçük teknelerde veya hatta bir buz kütlesinde, yayalar için tasarlanmamış bir köprüde veya bir iskelede çalışmak zorunda kalacaksınız. Buna göre yüzme, ilk yardım sağlama ve boğulan insanları kurtarma yeteneğine ihtiyacınız olacak. Güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya uymak ve hayatınızı haksız tehlikelere maruz bırakmamak için de disiplin işinize yarayacaktır. Hidrolog iyi bir fiziksel durumda olmalıdır. Bir köprünün yokluğunda diğer tarafa geçmek için ağır ekipmanlarla çalışmanız, çok yürümeniz ve bazen kablo çekmeniz veya ulaşılması zor bir yere yerleştirilmiş bir su ölçüm direği inşa etmeniz (tamir etmeniz) gerekecektir.

Bir hidroloğun çalışması sadece “saha” koşullarında gerçekleşmez. Ofisinde çok zaman harcamakta , günlük tutmakta, haritalar okumaktadır. Bununla birlikte gerekli hesaplamaları yapmakta ve raporlar yazmaktadır. Bütün bunlar özen ve azim gerektirmektedir. Bu özenli çalışma kısmen bilgisayarlaşma ile kolaylaştırılmıştır. Hidrologlar günümüzde AutoCAD ve Excel’in yanı sıra hesaplamalar ve GIS teknolojilerini gerçekleştirmek için özel programları aktif olarak kullanmaktalardır.

Nerede okunmalıdır?

Bir hidrolog olmak istiyorsanız, daha yüksek bir eğitim almanız gerekmektedir. Eğitim yönü “hidrometeoroloji” dir. Bu uzmanlık genellikle coğrafi ve hidrografik fakülteler tarafından sunulmaktadır. Farklı profiller de vardır. Bunlara girmeden önce üniversitede hangileriyle ilgilenmeniz gerektiğini bilmeniz gerekmektedir.

İstihdam ve Kariyer

Teorik olarak, bir hidrolog dört istihdam seçeneğini değerlendirebilmektedir.

 • Üniversite ve araştırma enstitüsü;
 • Hidrografik ve hidrometeorolojik hizmetler;
 • Proje organizasyonu;
 • Serbest meslek.

Hidroloji aranan bir meslektir. Ancak her işveren uzmanlara uygun koşullar sunmaz. Başarılı istihdam ve kariyer gelişimi çeşitli faktörlere bağlıdır. Beceri seviyelerine ek olarak, şunlardan etkilenirler;

 • Yerel doğal kaynakların doğası;
 • Bölgenin ekonomik gelişme düzeyi;
 • Büyük işletmelerin varlığı;
 • Personel azlığı.

Acemi bir hidrolog için en iyi okul Hidrometeoroloji Servisi’dir. Burada değerli beceriler ve deneyimler kazanabilirsiniz. Buna paralel olarak, lisansüstü okulda okumak, diploma almak ve bilimsel bir kariyer yapmak için bir fırsat vardır. Nitelikli uzmanların ayrıca devlet kurumlarında olması beklenmektedir.

Mühendislik araştırmaları büyük tasarım enstitüleri ve küçük firmalar tarafından yürütülmektedir. Saygın kuruluşlarda, tüm departmanlar onlara da atanmaktadır. Küçük bir şirketin kadrosunda yalnızca bir hidrolog olabilmektedir. Kural olarak, işveren zaten deneyimli bir uzman bulmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, kariyer basamaklarının ilk basamağı küçük bir organizasyonda veya Hidrometeoroloji Servisinde yapılabilmektedir. O zaman daha büyük bir kuruma yerleşerek daha yükseğe çıkma fırsatı olacaktır. Bundan sonra, uzman yavaş yavaş sıradan bir çalışandan bölüm başkanına kadar büyüyebilmektedir.

Mesleğin geleceği

Günümüzde hidrolog mesleğine olan talep artmaktadır. Su kütlelerinin durumunun giderek kötüleştiği bir sır değildir. Sonuç olarak, ekolojik dengenin korunması için yeni yöntem ve teknolojiler sunabilecek nitelikli uzmanlara olan ihtiyaç artacaktır. Ekoloji en önemli profesyonel eğilimdir. Yeni arıtma sistemleri oluşturmak, şehir su boru hatları tasarlamak, içme suyunun kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek, mühendislik ve inşaat projelerinin güvenliğini değerlendirmek.

Hidrologların çok uzak olmayan bir gelecekte yapacağı şey budur.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Ludwig van Beethoven kimdir?

Ludwig van Beethoven en parlak besteci, şef ve piyanistlerden...

Tarkan kimdir?

Tarkan 17 Ekim 1972'de Almanya'nın Alzai şehrinde doğmuştur. Türk...

Ludwig Guttmann kimdir?

Ludwig Guttmann, 3 Temmuz 1899'da Alman İmparatorluğu'ndaki Burg kentinde doğmuştur....

George Westinghouse kimdir?

Biyografi George Westinghouse, demiryolu çalışmaları ve gür bıyığı ile sıklıkla...