PostgreSQL nedir?

PostgreSQL, dünyadaki en gelişmiş açık kaynaklı veritabanı yönetim sistemi olan, nesne ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir (ORDBMS). Açık kaynaklıdır ve ticari veritabanlarına bir alternatiftir. Sistemin ilk sürümleri, Berkeley Üniversitesi tarafından oluşturulan eski POSTGRES Üniversite programına dayanıyordu. PostgreSQL adı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ayrıca şimdi DBMS bazen “Postgres” olarak adlandırılmaktadır. PSQL ve PgSQL kısaltmaları da vardır. Bunlar ayrıca PostgreSQL’in kısaltmasıdır.

DBMS, veritabanlarını (DB) esnek bir şekilde yönetmenize olanak tanımaktadır. Yardımı ile kayıtları oluşturabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca bir işlem de gönderebilirsiniz. Özel bir SQL sorgu dilinde birkaç sıralı sorgu kümesi oluşturmak mümkündür.

PostgreSQL’i kimler kullanmaktadır?

 • Sitenin “sunucu” bölümü ile çalışırken veritabanlarıyla etkileşimde bulunmak zorunda olan arka uç geliştiriciler.
 • Veritabanı yöneticileri ve geliştiricileri, asıl görevi veritabanının sağlığını korumak ve sürdürmek olan uzmanlardır.
 • Projenin çalışan altyapısını koruyan DevOps mühendisleri.

PostgreSQL ne için kullanılmaktadır?

 • Veritabanlarına, organizasyonlarına ve depolamalarına esnek erişim.
 • Veritabanlarındaki kayıtları yönetme: oluşturma, düzenleme ve silme, sürümleri güncelleme vb.
 • Talep üzerine veri tabanından gerekli bilgileri görüntülemek, örneğin siteye veya uygulama arayüzüne göndermek.
 • Gönderme işlemleri, sıralı istekler, bir komut dosyası gibi toplanır.
 • Belirli bilgilere erişimi ayarlamak ve kontrol etmek, kullanıcıları hak seviyelerine göre gruplandırmak.
 • Hataları önlemek için veritabanına farklı kaynaklardan eşzamanlı erişimin sürüm kontrolü ve organizasyonu.
 • Bilgilerin olası sızıntı ve kayıplardan korunması.
 • Veritabanının durumunu bir bütün olarak izleme.

PostgreSQL’in Faydaları

Bazen bir DBMS, Oracle Database’in ücretsiz bir benzeri olarak adlandırılmaktadır. Her iki sistem de büyük projelere ve yüksek yüklere uyarlanmıştır. Ancak bir fark vardır. Verileri farklı şekilde depolarlar, farklı araçlar sağlarlar ve farklı yeteneklere sahiptirler. PostgreSQL’in önemli bir özelliği, bu sistemin zengin özelliklere sahip olmasıdır. Geniş işlevselliğe sahip projeler de bu şekilde adlandırılmaktadır.

Nesne-ilişkisel model. Geleneksel olarak popüler olan DBMS ilişkiseldir. Bu, içlerinde depolanan verilerin, ilişkiler – ilişkiler ile birbiriyle ilişkili kayıtlar şeklinde sunulduğu anlamına gelmektedir. Birbiri ile belirli ilişkilere sahip olabilen bağlantılı listeler elde edilir ve bu şekilde bir tablo oluşturulur.

Başka bir popüler model de vardır. O da nesnedir. Veriler, nesneler, nitelikleri, yöntemleri ve sınıfları olarak temsil edilmektedir.

PostgreSQL, nesne-ilişkisel bir DBMS’dir. Bu nedenle hem nesne, hem de ilişkisel yaklaşımları desteklediği anlamına gelmektedir.

Birçok veri türü için destek. PostgreSQL’in bir başka özelliği de çok sayıda bilgi kaydı türünü desteklemesidir. Bunlar sadece standart tamsayı değerleri, kayan noktalı sayılar, diziler ve boolean değerleri (“evet / hayır”) bulunmasıdır. Aynı zamanda parasal, geometrik, numaralandırılmış, ikili ve diğer türlerdir. PostgreSQL kutudan çıkar çıkmaz bit dizilerini ve ağ adreslerini, çok boyutlu, bileşik türler ve diğer karmaşık yapılar dahil olmak üzere veri dizilerini desteklemektedir. XML, JSON ve NoSQL veritabanlarını desteklemektedir.

Gerekirse, belirli bir projede ihtiyaç duyulan veri türleri için destek DBMS’ye bağlanabilmektedir. PostgreSQL, kendisine özgü birkaç dahili biçime sahiptir. Büyük hacimlerle çalışmaktadır. Orta ve küçük ölçekli projeler için tasarlanan çoğu DBMS’de, veritabanının boyutu ve içindeki kayıt sayısıyla ilgili kısıtlamalar vardır. PostgreSQL’de herhangi bir kısıtlama yoktur.

Kısıtlamalar yalnızca belirli girişler için geçerlidir. Bir tablo en fazla 32 TB ve bir kayıt – 1,6 TB alabilmektedir. Bir kayıt alanı en fazla 1 GB veri içerebilmektedir. Ayrıca maksimum alan sayısı türe göre değişmektedir. Bu nedenle 250 ile 1600 parça arasında değişmektedir. Maksimum değerler, veritabanındaki herhangi bir veriyi depolamak için yeterlidir.

Karmaşık sorgular için destek. PostgreSQL karmaşık ve bileşik sorgularla çalışmaktadır. Sistem aynı anda okuma, yazma ve doğrulamayı içeren emek yoğun işlemleri ayrıştırma ve gerçekleştirme görevleriyle başa çıkmaktadır. Sadece okuma konusunda muadillerinden daha yavaştır, ancak diğer yönlerden rekabette geride değildir.

Birden çok dilde yazma işlevleri. Kendi işlevlerinizi ve belirli eylemleri gerçekleştiren özel kod bloklarını yazabilirsiniz. Bu özellik hemen hemen tüm DBMS’lerde mevcuttur. Ancak PostgreSQL, muadillerinden daha fazla dili desteklemektedir. Standart SQL’e ek olarak PostgreSQL, C ve C++, Java, Python, PHP, Lua ve Ruby dillerinde yazılabilmektedir. Ayrıca JavaScript motorlarından biri olan V8’i desteklemektedir. Bu nedenle JS, PgSQL ile birlikte de kullanılabilmektedir. Delphi, Lisp ve diğer nadir diller için destek de uygulanmıştır. Gerekirse, sistemi diğer PL için genişletebilirsiniz.

PostgreSQL tarafından kullanılan SQL değişikliğine PL/pgSQL denmektedir. Bu durum karmaşık hesaplamaları destekleyen ve “klasik” SQL’e yeni özellikler ekleyen prosedürel bir uzantıdır.

Bazın eşzamanlı modifikasyonu. PostgreSQL’in önemli bir özelliği, veritabanına aynı anda birden fazla cihazdan erişebilme yeteneğidir. DBMS, veritabanı sunucuda depolandığında ve istemci bilgisayarlardan erişildiğinde bir istemci-sunucu mimarisi uygulamaktadır. Örneğin, çeşitli siteler uygulanmaktadır. Muhtemel zorluklardan biri, birkaç kişinin üssü aynı anda değiştirdiği ve çatışmalardan kaçınılması gereken durumdur.

PostgreSQL bunun için MVCC teknolojisini kullanmaktadır. Çoklu Sürüm Eşzamanlılık Kontrolüdür. Her kullanıcı, değişikliklerin yapıldığı veritabanının bir “anlık görüntüsü” olan bir anlık görüntü almaktadır. Yalnızca işlem gerçekleştirildikten sonra kaynak veritabanına gönderilirler. Bir kişi değişiklik yaparken diğer kullanıcılar tarafından görülmemektedir. Okumayı veya yazmayı engelleme ihtiyacının yanı sıra hiçbir çatışma yoktur.

ASİT uyumludur. ACID veri bütünlüğünü sağlamaya yönelik bir dizi ilkedir. Kısaltma, Atomiklik, Tutarlılık, İzolasyon, Dayanıklılık – atomiklik, tutarlılık, izolasyon gücü anlamına gelmektedir. Bir veritabanı bu ilkelere uyuyorsa, mümkün olduğu kadar tahmin edilebilir ve güvenilir şekilde davranmaktadır. Düşük bir çakışma veya beklenmeyen sistem davranışı riski vardır.

PostgreSQL, MVCC teknolojisi aracılığıyla ACID gerekliliklerine uygundur. Bu nedenle sistemi güvenilmekte ve kullanımı güvenli hale getirmektedir. Ayrıca veriler olası arızalardan, hatalardan ve kayıplardan korunmaktadır.

Genişleme imkanı. Geliştirici, DBMS için kendi türlerini ve dönüşümlerini, işlemlerini ve işlevlerini, kısıtlamalarını ve dizinlerini, sorgular için kendi prosedürel dilini yazabilmektedir. PostgreSQL, neredeyse tüm standart dışı görevler için değiştirilebilmektedir.

Yüksek güç ve geniş işlevsellik. PostgreSQL, büyük ve karmaşık projeleri işlemek için tasarlanmış tartışmasız tek ücretsiz ve açık kaynaklı veritabanı motorudur. Güçlüdür, üretkendir ve büyük miktarda veriyle verimli bir şekilde çalışabilmektedir. Saniyede yüzbinlerce istek içeren birkaç petabaytlık veritabanları için DBMS’nin gerçek kullanımına ilişkin örnekler vardır. Resmi web sitesinin ana sayfasında PostgreSQL’e “en gelişmiş ücretsiz DBMS” adı verilmektedir. Sistem gerçekten yüksek işlevselliğe sahiptir ve ücretli ürünlerden daha aşağı değildir.

Açıklık PostgreSQL, ücretsiz bir lisans altında dağıtılan açık kaynaklı bir yazılımdır. Bu nedenle herhangi bir geliştiricinin sistemin nasıl yazıldığını görebileceği veya sistem için kendi düzenlemelerini önerebileceği anlamına gelmektedir. DBMS meraklı bir topluluk tarafından geliştirilmiştir ve bir dereceye kadar kimseye ait değildir. Bu da projelerinizde özgürce ve kısıtlama olmaksızın kullanılabileceği anlamına gelmektedir.

Ücretli erişime sahip PostgreSQL tabanlı ticari ürünler vardır. Bunlar genellikle ek işlevlere ihtiyaç duyan büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. Bu durum örneğin, Oracle Database bağlantısı veya veritabanı yönetimi için gelişmiş bir web ara yüzüdür.

Minimum hata sayısı. PostgreSQL, yüksek kaliteli hata ayıklamasıyla bilinen bir projedir. Sistemin her sürümü yalnızca tam bir kontrolden sonra kullanılabilir hale gelmektedir. Bu nedenle DBMS çok kararlıdır. Ücretsiz projelerle ilgili yaygın bir sorun, birçok hata içeren yeni sürümlerdir. Ancak PostgreSQL söz konusu olduğunda böyle bir sorun yoktur.

Bağımsız otomatik araştırmaya göre, DBMS kaynak kodundaki her 39.000 kod satırında bir hata vardır. Bu, MySQL’dekinden beş kat ve Linux işletim sistemi çekirdeğindekinden elli kat daha azdır.

Çapraz platform. Çoğu zaman PostgreSQL, Linux ailesinin işletim sistemlerine sahip sunucularda kullanılmaktadır. Ancak DBMS diğer işletim sistemlerini de desteklemektedir. Windows, BSD, macOS ve Solaris tabanlı sistemler üzerine kurulabilmektedir. Ek olarak PostgreSQL, REST API kullanılarak erişilebilen bağımsız bir PostgREST web sunucusuna sahiptir. DBMS bulutta da konuşlandırılabilmektedir.

PostgreSQL’in belirgin dezavantajları yoktur. Yüksek işlevselliğe sahip güçlü bir veritabanı gerektiren projeler için uygundur. Ancak çoğu uygulama ve site, daha az güçlü ve daha hızlıdır. Ayrıca hafif, öğrenmesi kolay bir DBMS gerektirmektedir. MySQL genellikle bu gibi durumlarda kullanılmaktadır.

PostgreSQL’a nasıl başlanır?

Yazılımı resmi sitesinden indirebilirsiniz. İndirme sayfası, farklı işletim sistemleri için kuruluma hazır paketler içermektedir. Ayrıca, diğer şeylerin yanı sıra proje sürümlerinin nasıl değiştiğini görebileceğiniz ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz depoya bir bağlantı da vardır.

İndirdikten sonra, DBMS’nin sunucu bölümünü barındırmak için bir yere ihtiyacınız olacaktır. Bunun için genellikle barındırma web sunucularının kapasiteleri kiralanmaktadır. Daha karmaşık bir süreç, bir veritabanını kurmak, dağıtmak ve yönetmektir. Bu nedenle bir arka uç geliştiricisinin veya veritabanı yöneticisinin bilgisini gerektirecektir. PostgreSQL söz konusu olduğunda, belgelere veya kılavuzlara önceden aşina olmanız gerekmektedir.

Benzer konular