Python nedir? Özellikleri nelerdir?

Python – verimli, kolay ve kullanımı çok yönlü olan üst düzey bir programlama dilidir. Web ve uygulama yazılımı geliştirmenin yanı sıra makine öğrenimi içermektedir. Ayrıca büyük veri işlemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Basit ve sezgisel sözdizimi nedeniyle programlamayı öğrenmek için en yaygın dillerden bir tanesidir.

Python ne içindir?

Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi. BT’nin bu iki alanı birbiriyle yakından ilişkilidir. Veri bilimi, büyük miktarda bilgiyi işlemekle ilgilidir. Makine öğrenimi ise, ondan öğrenebilen ve doğru tahminler yapabilen bilgisayar algoritmaları geliştirmekle ilgilidir. Python’un kullanımı, veri temizleme ve işaretleme, istatistiksel bilgilerin aranması ve işlenmesi, çizelgeler, grafikler vb şeklinde görselleştirilmesini içermektedir. Python ML kütüphanesi kullanılarak görseller, metinler ve arama trafiği sınıflandırılmaktadır. Yüz ve konuşma tanıma ile, derin makine öğrenmesi yapılmaktadır.

Web Geliştirme. Google, Facebook gibi birçok büyük internet şirketi projelerini Python’da programlamaktadır. Bu dil, sunucu tarafında web geliştirmeye izin vermektedir. Çünkü kapsamlı kitaplığı yalnızca karmaşık sunucu tarafı işlevleri uygulamak için birçok çözüm içermektedir. Ayrıca sadeliği nedeniyle Python, küçük ekipler ve tek geliştiriciler tarafından web siteleri, masaüstü ve mobil web uygulamaları oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yazılım geliştirme ve test etme. Python özellikleri, hata bulma ve düzeltme, otomatik derlemeler, yazılım prototipleme, proje yönetimi ve daha fazlası için kullanılmaktadır. Ayrıca Python birim test ortamları yardımıyla fonksiyonlarla test edilmektedir. Yazılımı kullanmak için çeşitli senaryoları simüle eden test komut dosyaları bu dilde oluşturulmaktadır. Aynı şekilde donanım platformu geliştiricileri (örneğin, IBM, Hewlett-Packard, Intel) de ürünlerini test etmek için kullanmaktadır.

Geliştirme tarihi

Python programlama dili, 1989-1991’de Hollandalı programcı Guido van Rossum tarafından oluşturulmuştur. Başlangıçta amatör bir proje olarak geliştirilmiştir. Geliştirici, Noel tatillerinde kendini meşgul etmek için üzerinde çalışmaya başlamıştır. Her ne kadar yeni bir dil yaratma fikri ona iki yıl önce gelmiş olsa da. Guido, adını en sevdiği eğlence programı Monty Python’s Flying Circus’tan almıştır. Bu gösteri o zamanlar, içinde bilgisayar teknolojisi dünyasıyla paralellikler bulan programcılar arasında çok popüler olmuştur. Python geliştirme tarihi, her biri yeni bir sürümün yayınlanmasıyla sona eren birkaç aşama içermektedir. Bunlar;

  • 1991’de Guido, temel özellikleri içeren dilin ilk sürümünü (0.9.0) yayınlamıştır. Özellikle, çeşitli türlerdeki verilerle çalışma ve hata düzeltmesi buna bağlı olmuştur.
  • Üç yıl sonra, işlevselliğin veri listelerinin işlenmesiyle desteklendiği sürüm 1.0 yayınlanmıştır. Bu sürüm ile sistematikleştirme, filtreleme, azaltma ve karşılaştırma aktif olmuştur.
  • Sürüm 2.0 2000 yılında yayınlanmıştır. Ayrıca önceki sürümlerdeki hatalar için düzeltmelerin yanı sıra Unicode desteği ve hafif bir liste döngüsü tekniği gibi programcılar için yeni kullanışlı özellikler içeriyordu.
  • 2008 yılında yazdırma yeteneği, sayı bölme desteği ve gelişmiş hata düzeltmeyi içeren Python 3 tanıtıldı.

Tek kişilik bir proje olarak başlayan Python programlama dili, şu anda geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. 2001 yılında, amaçları programlama topluluğunda dili yaygınlaştırmak ve geliştirmek olmuştur. Ayrıca fikri mülkiyet haklarını kontrol etmek ve tematik konferanslar düzenlemek vb olan kar amacı gütmeyen kuruluş Python Software Foundation ile birleşmişlerdir.

Python Dilinin Felsefesi

Diğer birçok programlama dili gibi Python da, Python’un Zen’i (Python Zen) olarak adlandırılan genel bir kavram çerçevesinde geliştirilmektedir. Adına uygun olarak, Zen Budist koanlarını anımsatan kısa cümlelerle yazılmıştır. Örneğin;

  • Güzel çirkinden iyidir;
  • Açık, örtük olmaktan daha iyidir;
  • Basit, karmaşıktan daha iyidir.

Genel olarak, “Python” kavramını genel ilkelere indirgersek, şöyle görüneceklerdir:

  • Basitlik ve sezgisel kod için çabalamak.
  • Minimum sayıda istisna ve birden çok yorum içeren basit ama katı kurallar.
  • Pratik görevlerin uygulanmasına ve bariz çözümler aramaya yönelik yönelim.

Python’un kendisinin ve onun için geliştirilen eğitim materyallerinin bir özelliği, kesin bir ironidir. Programcılar tarafında dile olan ilgiyi artırmak, gelişimini ve kullanımını eğlenceli hale getirmiştir. Ayrıca eğlenceli hale getirmek için yaratıcılar tarafından özel olarak çaba sarf edilmektedir.

Özellikleri

Yorumlanabilirlik. Python’da kod ifadeleri, bir tercüman programı kullanılarak sırayla yürütülmektedir. Programın yürütülmesi sırasında bir hata oluşursa, o zaman hemen sonlandırılmaktadır. Bu nedenle programcının hatalarını hızlı bir şekilde belirleyip düzeltmesine olanak tanımaktadır. Ancak aynı zamanda buna bağlı olarak, üretkenliği de azaltmaktadır.

Dinamik yazım. Bu madde bir değişkenin ve bir türün kendisine belirli bir değer atandığı anda otomatik olarak bağlanmasıdır. Böyle bir mekanizma, çeşitli durumlarda (örneğin, değişken verilerle çalışırken) program yazmayı hızlandırmaktadır. Ancak bu yöntem hata olasılığını da artırmaktadır.

Yüksek seviyeli dil. Python, sözdizimi ve dilbilgisi açısından doğal dillere yakındır. Bu programlayıcı sayesinde, çeşitli veri yapılarını ve işlemlerini onunla açıklamak daha kolay olmaktadır. Bu da kod yazmayı hızlandırmakta ve basitleştirmektedir. Ayrıca Python’da yazılmış yazılımları platforma daha az bağımlı hale getirmektedir.

Nesne yönelimi. Python’da yazılmış bir program, her birine hiyerarşide belirli bir sınıf ve yer atanan bir nesneler koleksiyonudur. Böylece, özellikle karmaşık projeler oluştururken önemli olan programlama sürecini yönetmek daha kolaydır.

Python’un Faydaları

Sadelik ve anlaşılırlık. Python dili, sözdiziminde doğal dillere (öncelikle İngilizce) benzer olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. İçindeki kod blokları birbirinden boşluk girintileriyle ayrılmaktadır. Bu nedenle de Python’da yazılan kodu programcılar için daha okunabilir ve anlaşılır hale getirmektedir. Minimalist sözdizimi ayrıca daha az belge okumanız ve daha az kod satırı yazmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Bu da projenizi hızlandırmaktadır.

Kapsamlı kütüphane. Geliştiriciler ve Python kullanıcı topluluğu bu dilde kullanmak üzere, her sorunu çözmek için optimize edilmiş ve yeniden kullanılabilir kod parçaları içeren büyük bir kitaplık oluşturmuştur. Bu sayede programcı tamamen sıfırdan kod yazmak zorunda kalmamaktadır. Bu da proje üzerindeki çalışmaları hızlandırıyor. Buna ek olarak, Python kullanıcı topluluğu, deneyimlerin ve çözümlerin paylaşıldığı kapsamlı bir forum ağının yanı sıra ek materyaller içeren birçok üçüncü taraf kitaplığı oluşturmuştur.

Uyumluluk. Python yorumlayıcısı, Java, C ve C++ gibi diğer programlama dilleri ile entegre olabilmektedir. Bu sayede geliştiriciler, yeteneklerini projeye bağlayarak projelerinin işlevselliğini genişletebilirler. Tersi de doğrudur. Bu programlama dillerinde yazılan programlar, Python kullanılarak oluşturulan modüller ile birleştirilebilmektedir.

Çoklu platform. Python’da yazılmış programlar, mevcut tüm donanım ve yazılım platformlarına uyarlanmıştır. Dil, Microsoft Windows, MacOS, iOS, Android, UNIX, Linux, Symbian, PalmOS, vb işletim sistemlerini çalıştıran ana bilgisayarlardan akıllı telefonlara ve el bilgisayarlarına kadar çeşitli cihazlarda çalışmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle de farklı platformlara uyarlanmış çeşitli amaçlar için yazılım ürünleri geliştirmek için en geniş fırsatları yaratmaktadır.

Çoklu paradigma. “Python” üzerinde çeşitli paradigmalarda programlayabilirsiniz. Nesne yönelimli, işlevsel, zorunlu, prosedürel, yapısal vb olabilmektedir. Bu da, ek kitaplıklar, yorumlayıcılar ve çerçeveler bağlanarak elde edilmektedir. Çoklu paradigma, programlama dilinin ifade yeteneklerini genişletmenize, onun yardımıyla tek bir proje çerçevesinde daha geniş bir görev yelpazesini çözmenize olanak tanımaktadır.

Dezavantajları

Düşük performans. Python yorumlanmış bir programlama dilidir. Bu nedenle içinde yazılan kod belirli bir gecikmeyle ve ek bilgisayar kaynaklarının tüketimiyle yürütülmektedir. Güçteki hızlı büyüme nedeniyle, bu dezavantaj son zamanlarda daha az fark edilir hale gelmiştir. Ancak zayıf cihazlarda (örneğin, eski PC’ler veya akıllı telefonlar) hala bir sorundur. Kısmen, kodun özellikle “zor” bölümlerinin diğer uyumlu dillerde yeniden yazılmasıyla çözülmektedir.

Küresel Tercüman Kilidi (GIL). Bu özellik, birden fazla iş parçacığının çalışmasını tek tek durdurup başlatarak senkronize etmenize olanak tanımaktadır. Ayrıca aynı bellek alanlarına erişirken iş parçacıkları arasındaki çakışma riskini azaltmaktadır. Böylece verileri bozulmaya karşı da korumaktadır. Ancak bu işlev, hesaplamaların paralelliğini de sınırlayarak çok çekirdekli ve çok işlemcili sistemlerin verimliliklerini azaltmaktadır.

Sözdizimi. Genellikle Python’un bu yönü, özellikle basitlik ve okunabilirlik nedeniyle avantajı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, diğer dillerle çalışmaya alışkın olan birçok programcı, Python’a geçerken genellikle içinde kullanılan bazı mimari çözümlerin sakıncasıyla karşılaştırmaktadır. Bununla birlikte, bu eksiklikler genellikle çok yüksek bir programlama düzeyinde fark edilmektedir. Ayrıca çoğunlukla bir alışkanlık meselesidir.

Python’un kullanımı ayrıca temel ve uygulamalı bilimsel problemlerin çözülmesini, tasarımcılar, müzisyenler, video editörleri, fotoğrafçılar vb için oyunlar ve özel yazılımlar geliştirmeyi içermektedir. Bu dil kusursuz olmasa da, sadeliği ve çok yönlülüğü, insan faaliyetinin hemen hemen tüm alanlarında talep görmektedir.

Benzer konular