Descartes kimdir?

Descartes görseli

Biyografi

René Descartes, fikirleri ve keşifleri aynı anda birkaç bilimsel dalın gelişiminde büyük rol oynayan bir matematikçi, filozof, fizyolog, mekanik ve fizikçidir. Bugüne kadar kullandığımız cebirsel sembolizmi geliştirmiştir. Ayrıca Analitik geometrinin “babası” olarak bilinmetedir. Aynı zamanda Refleksolojinin oluşumunun temellerini atmış ve fizikte mekanizma yaratmıştır.

Descartes ve çocukluk dönemi

René Descartes, 31 Mart 1596’da Lae şehrinde doğmuştur. Daha sonra ise, bu şehrin adı “Descartes” olarak değiştirildi. Rene’nin ebeveynleri, 16. yüzyılda zorlukla bir araya gelemeyen eski bir soylu ailenin temsilcileriydi. Rene, ailenin üçüncü oğlu idi. Descartes 1 yaşındayken annesi aniden öldü. Gelecekteki ünlü bilim adamının babası başka bir şehirde yargıç olarak çalışmaya başladı ve bu nedenle çocuklarını nadiren ziyaret etmiştir. Bu nedenle, annesinin ölümünden sonra, büyükanne Descartes’ı bir genç olarak yetiştirmeyi üstlenmiştir.

Descartes, küçük yaşlardan itibaren inanılmaz bir merak ve bilgi edinme arzusu göstermiştir. Aynı zamanda, kırılgan bir sağlık yapısına sahipti. Çocuk ilk eğitimini La Flèche’deki Cizvit kolejinde almıştır. Bu eğitim kurumu o döneme göre, katı bir rejimle diğerlerinden ayırt edilirdi. Ancak sağlığının durumu göz önüne alındığında Descartese bu eğitim kurumu hoşgörü ile yaklaşmıştır. Örneğin, diğer öğrencilerden daha geç uyandığı zamanlar olmuştur.

Zamanın çoğu kolejinde olduğu gibi, La Flèche’de eğitim doğası gereği dinseldi. Çalışma hayatı genç Descartes için çok şey ifade etse de, eğitim sisteminin bu yönelimi onda o zamanın felsefi otoritelerine karşı eleştirel bir tutum doğurmuş ve onu güçlendirmiştir.

Üniversitedeki eğitimini tamamladıktan sonra Rene, hukuk alanında lisans derecesi aldığı Poitiers’e şehrine gitmiştir. Daha sonra Fransız başkentinde biraz zaman geçirmiş ve 1617’de askerlik hizmetinde bulunmuştur. Matematikçi, o sırada devrim tarafından emilen Hollanda topraklarındaki askeri operasyonlarda ve ayrıca Prag için kısa bir savaşta yer almıştır. Daha sonra ki dönemde Descartes, Hollanda’da fizikçi Isaac Beckmann ile arkadaş olmuştur.

Descartes bir süre Paris’te yaşamış ve Cizvitlerin takipçileri onun cesur fikirlerini öğrendiğinde, 20 yıl yaşadığı Hollanda’ya geri dönmüştür. Hayatı boyunca, 16-17 yüzyıllarda bilimin gelişme düzeyinin ötesinde olan ilerici fikirleri nedeniyle kilise tarafından zulüm görmüş ve saldırıya uğramıştır.

Descartes ve Felsefesi

Rene Descartes tarafından geliştirilen felsefi doktrini dualizm ile karakterize edilmiştir. Hem ideal bir madde, hem de maddi bir madde olduğuna inanmaktaydı. Hem birincisi, hem de diğeri onlar tarafından bağımsız olarak tanınmaya başladı. René Descartes’ın kavramı, dünyamızda iki tür varlığın varlığının tanınmasını da içermektedir. Örnegin; düşünen ve uzamlı varlık gibi. Bilim adamı, her iki varlığın da kaynağının Tanrı olduğuna inanıyordu. Onları aynı kanunlara göre şekillendirir, maddeyi durgunluğuna ve hareketine paralel olarak yaratır ve maddeleri de korurdu.

Rene Descartes, o döneme göre rasyonalizmde benzersiz bir evrensel biliş yöntemi görmüştür. Aynı zamanda, bilim adamı, bilişin kendisinin, insanın doğa güçlerine hükmetmesi için bir ön koşul olduğunu düşünürdü. Descartes’a göre, aklın olanakları, insanın kusurluluğu, kusursuz Tanrı’dan farklılıkları tarafından sınırlandırılırdı. Rene’nin bu damarda bilişle ilgili akıl yürütmesi aslında rasyonalizmin temellerini atmıştır.

Descartese ait felsefe alanındaki araştırmalarının çoğunun çıkış noktası, genel kabul görmüş bilginin doğruluğu, yanılmazlığı konusundaki şüpheyi içermektedir. Descartes’ın “Düşünüyorum – öyleyse varım” sözü bu akıl yürütmeden kaynaklanmaktadır. Filozof, her insanın vücudunun ve hatta bir bütün olarak dış dünyanın varlığından şüphe edebileceğini belirtmiştir. Ancak aynı zamanda, bu şüphe açık bir şekilde var olmayla devam edecektir.

Matematik ve fizik

Descartes çalışmasının ana felsefi ve matematiksel sonucu, yöntem üzerine söylem kitabının yazılmasıydı. Kitapta birkaç ek vardı. Bu uygulama, analitik geometrinin temellerini içermekteydi. Başka bir ek, optik aygıtların ve fizik konusunun incelenmesi için kuralları, Descartes’ın bu endüstrideki başarılarını (ilk kez ışığın kırılma yasasını doğru bir şekilde derlemesi) vb. içermektedir.

Bilim adamı şimdi kullanılan etapları tanıtmıştır. Örnegin; kök olarak alınan ifadenin üzerindeki çubuk, bilinmeyenleri “x, y, z” sembolleri ve sabit değerleri “a, b, c sembolleri ile göstermeye başlamıştır.”. Matematikçi, günümüzde hala çözerken (denklemin sağ tarafında sıfır olduğunda) kullanılan kanonik denklem biçimini de geliştirmiştir.

Matematik ve fiziğin gelişimi için önemli olan Rene Descartes’ın bir başka başarısı da bir koordinat sisteminin geliştirilmesidir. Bilim adamı, klasik cebir dilinde cisimlerin ve eğrilerin geometrik özelliklerini tanımlamayı mümkün kılmak için onu tanıtmıştır. Başka bir deyişle, Kartezyen koordinat sistemindeki bir eğrinin denklemini analiz etmeyi mümkün kılan yine Rene Descartes ‘dir. Özel bir durumu iyi bilinen dikdörtgen sistemdir. Bu yenilik aynı zamanda negatif sayıları çok daha detaylı ve doğru bir şekilde yorumlamayı da mümkün kılmıştır.

Matematikçi, cebirsel ve “mekanik” işlevleri araştırırken, aşkın işlevleri incelemek için tek bir yöntem olmadığını savunmuştur. Descartes öncelikle gerçek sayıları incelemiş, ancak incelerken karmaşık sayıları da hesaba katmaya başlamıştır. Ayrıca karmaşık sayılar kavramıyla birleştirilmiş hayali negatif kökler kavramını tanıtmıştır.

Matematik, geometri, optik ve fizik araştırmalarından daha sonra Euler, Newton ve bir dizi başka bilim insanının bilimsel çalışmalarının temelini oluşturmuştur. 17. yüzyılın ikinci yarısının tüm matematikçileri, teorilerini René Descartes’ın çalışmalarına dayandırmaktadırlar.

Descartes yöntemi

Bilim adamı deneyimin yalnızca, düşünerek gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğu durumlarda zihne yardım etmek için gerekli olduğuna inanmaktaydı. Descartes, bilimsel hayatı boyunca gerçeği arama yönteminin dört ana bileşenini oluşturmuştur. Bunlar;

 1. Şüphesiz, en bariz olandan başlamak gerekir. Bundan, aksini kabul etmek bile imkansız olmaktadır.
 2. Herhangi bir problem, verimli bir çözüme ulaşmak için gerektiği kadar küçük parçalara bölünmelidir.
 3. Yavaş yavaş daha karmaşık hale gelmeniz gereken basit bir tane ile başlamalısınız.
 4. Her aşamada, araştırma sonuçlarına dayalı olarak elde edilen bilgilerin nesnelliğinden emin olmak için çıkarılan sonuçların doğruluğunu iki kez kontrol etmek gerekir.

Araştırmacılar, Descartes tarafından oluşturulan eserleri yaratırken değişmez bir şekilde kullandığı bu kuralların, 17. yüzyıl Avrupa kültürünün modası geçmiş kuralları terk etme ve yeni, ilerici ve nesnel bir bilim inşa etme arzusunu açıkça gösterdiğine dikkat çekmektedir.

Descartes ve kişisel hayatı

Rene Descartes’ın kişisel hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Çağdaş, toplumda kibirli ve sessiz olduğu bilinmektedir. Şirketlere yalnızlığı tercih ettiğini, ancak yakın insanlar çevresinde iletişimde inanılmaz aktivite gösterebileceğini savunulurdu. Görünüşe göre Descartes’in bir eşi olmamıştır.

Yetişkinlikte, kendisine bir kızı olan Francine’i doğuran bir hizmetçiye aşık olmuştur. Ancak kızı yasadışı olarak doğmuştur. Buna rağmen Descartes onu çok severdi. Francine beş yaşında kızıl hastalığından ölmüştür. Bilim adamı ölümünü ise, hayatının en büyük trajedisi olarak nitelendirmekteydi.

Descartes ve Ölümü

Yıllar boyunca René Descartes bilime yeni bakış açısı nedeniyle hedef olmuştur. 1649’da İsveç Kraliçesi Christina tarafından davet edildiği Stockholm’e taşınmıştır. Christina, bilim adamının dehasına hayran kalmış ve ona devletinin başkentinde sakin bir yaşam vaat etmiştir. Ne yazık ki, Rene Stockholm’de uzun süre hayattan zevk alamamıştır. Taşındıktan kısa bir süre sonra hastalanmıştır. Soğuk algınlığı ise, hızla zatürreye dönüşmüştür. Bilim adamı 11 Şubat 1650’de vefat etmiştir.

Descartes’ın zatürreden değil, zehirlenmeden öldüğüne dair bir görüş bulunmaktadır. Zehirleyiciler, İsveç Kraliçesi’nin yanında özgür düşünen bir bilim adamının varlığından hoşlanmayan Katolik Kilisesi ajanları tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Son Katolik Kilisesi, René’nin ölümünden dört yıl sonra olan inançlarını değiştirmeyi amaçlamıştır. Bugüne kadar, bu versiyon nesnel bir onay almamıştır. Ancak birçok araştırmacı buna eğilimlidir.

Descartes ve sözleri

 • Tüm insanların tutkularının ana eylemi, bir kişinin ruhunu, bu tutkuların vücudunu neye hazırladığını arzulamaya teşvik etmeleri ve ayarlamaları gerçeğinde yatmaktadır.
 • Tartışmaların çoğunda bir hata fark edilebilmektedir. Gerçek, savunulan iki görüş arasındayken, her biri ondan daha fazla uzaklaşır ve daha ateşli bir şekilde tartışır.
 • Sıradan bir ölümlü daha çok şikayet edenlere sempati duyar. Çünkü şikayet edenlerin kederinin çok büyük olduğunu düşünürken, büyük insanların merhametinin asıl sebebi şikayet duydukları kişilerin zayıflığıdır.
 • Felsefe, insan bilgisinin erişebildiği her şeye uzandığı ölçüde, bizi vahşilerden ve barbarlardan ayıran tek şeydir. Her halk ne kadar uygar ve eğitimliyse, o kadar iyi felsefe yapar. Bu nedenle, devlet için gerçek filozoflara sahip olmaktan daha iyi bir şey yoktur.
 • Meraklı, yalnızca onlara şaşırmak için nadirlik arar. O zaman onları tanımak ve şaşırmayı bırakmak için meraklı olmak gerekir.

Descartes ve eserleri

 • Rene Descartes’ın ruh ve madde felsefesi,
 • Zihni yönlendirmek için kurallar,
 • Doğal ışık yoluyla gerçeği aramak,
 • Barış veya Işık Üzerine İnceleme,
 • Zihninizi doğru bir şekilde yönlendirmek ve bilimlerde gerçeği aramak için yöntem hakkında akıl yürütme,
 • Felsefenin başlangıcı,
 • İnsan vücudunun tanımı: hayvan eğitimi hakkında,
 • 1647’nin sonunda Belçika’da yayınlanan bir program hakkında notlar: Explanation of the Human Mind, or Reasonable Soul, bunun ne olduğunu ve ne olabileceğini açıklamaktadır.
 • Ruhun tutkusu,
 • Tanrı’nın varlığının ve insan ruhu ile beden arasındaki farkın kanıtlandığı ilk felsefe üzerine düşünceler,
 • Yazarın cevaplarıyla yukarıdaki “Düşünceler”e bazı alimlerin itirazları,
 • Saygıdeğer Peder Dinah, Fransa Eyalet Başrahibi,
 • Burman ile söyleşi,
 • Geometri,
 • Kozmogoni: İki İnceleme,
 • Felsefenin başlangıcı,
 • İlk felsefe üzerine düşünceler.