Okullarda cep telefonu yasaklanmalı mıdır?

Tarih:

Günümüzde ögrencilerin okullarda cep telefonu kullanıp kullanamayacakları konusunda kapsamlı tartışmalar vardır. Birçok öğretmen okullarda cep telefonlarının yasaklanması gerektiğine ısrar etmektedir. Bunun gerekçesi olarak ise, çocukları fiziksel aktiviteden uzaklaştırması, oyun oynamaları ve siber zorbalık için uygun bir ortam yaratılması gibi sebepler yatmaktadır. Bu gibi sorunlar ise, öğretmenlere göre sağlıklı bir öğrenme ortamı yaratmak için okullarda akıllı telefonların yasaklanmasına değecektir.

Ancak okullarda cep telefonu kullanımı konusunda da tam tersi görüşleri olan kişiler de vardır. Bazı uzmanlar, kullanımlarından kaynaklanan tehlikelerin aşırı derecede abartılı olduğuna inanmaktadır. Bazı okullarda cep telefonu kullanımını yasaklanmaktadır. Ancak bunun çocukların öğrenmedeki başarısını ne kadar artırdığına dair güvenilir bir veri yoktur.

Peki öğretmenlerin cep telefonlarındaki konumu nedir? Cep telefonu hakkındaki görüşlerinizi bu şekilde yeniden gözden geçirerek başlamalısınız. Akıllı telefon sadece bir telefon değil, aynı zamanda güçlü bir dizüstü bilgisayardır. Diğer tüm işlevlerine ek olarak, hemen hemen tüm bilgi dallarında bilgileri içeren bir defter, hesap makinesi ve ansiklopedidir.

Bu nedenle, öğretmenin görevi okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamak değil, onları nasıl iyi kullanacağını anlatmak olmalıdır. Bu nedenle, gençlerin cep telefonlarını nasıl kullandıklarına dikkat etmeye değebileceği sonucuda çıkmaktadır. Hemen hemen her gencin akıllı telefonu vardır. Ayrıca bu akıllı telefonlar birçok avantaj sunmaktadır. Ergenler akıllı telefonları kullanarak öğrenmekte, davranışlarını şekillendirmekte ve akranlarıyla iletişim kurmaktadır. Psikolojik araştırmalar, akıllı telefonlarda teknolojinin orta düzeyde kullanılmasının gençlerin performansını artırabileceğini göstermektedir.

Ancak buradaki anahtar kelime “ılımlı”dır. Aynı şekilde akıllı telefonların ve diğer cihazların aşırı kullanımı, artan kaygı ve depresyona neden olabilmektedir. Akıllı telefonları kötüye kullanan gençler, diğer önemli konulara daha az dikkat etmekte ve akranlarıyla daha sık çatışmaktadır. Aynı zamanda siber zorbalığın kurbanı olmakta ve uyku bozukluklarına sahip olabilmektedirler.

Bu tür sonuçlar ergenler için geçerlidir. Ancak psikologlar, akıllı telefonların ortaokul ve ilkokul çağındaki çocukları nasıl etkilediğini tam olarak anlamış değildir. Daha iyi mi yoksa zarar mı yapıyorlar? Dolayısıyla okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması konusunda tek bir görüş bulunmamaktadır.

Okullarda cep telefonu kullanımı araştırmalara göre;

İngiliz eğitim uzmanları, okulların akıllı telefon kullanımına ilişkin algılarını incelemek için bir araştırma yapmıştır. Araştırma için 9-13 yaş arası 100’den fazla öğrenci, öğretmenler, tanınmış kişiler ve okul eğitimi alanında uzman kişilerle görüşülmüştür.

Araştırmalar, öğretmenlerin cep telefonlarına karşı temkinli olma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Çoğu, öğrencilerin derslerde cep telefonlarını ne amaçla kullandıklarını bilmediklerini belirtmişlerdir. Ana hedefin yüksek akademik performans ve devamsızlık olduğu bir ortamda, akıllı telefonların kullanılması veya yasaklanması konusu sadece bir öncelik değildir. Bu nedenle sorunun en basit çözümü okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasıdır.

Öğretmenler okulda cep telefonu kullanmanın yararlarını ve risklerini anlarlar. Ancak, tüm çelişkili bilgileri analiz etmek için gerekli beceri ve araçlara sahip değiller.

Farklı yaklaşımlar

Okullarda cep telefonu kullanma sorunu tüm dünyada geçerlidir. Farklı ülkelerin deneyimi, aynı sorunun farklı ülke ve kültürlerde farklı şekilde çözüldüğünü göstermektedir.

Örneğin, Hollanda’daki en gelişmiş okullardan birinde öğrencilerin cep telefonlarını kısıtlama olmaksızın kullanmalarına izin verilmektedir. Okulun tutumu, okul günlerinde akıllı telefonları kullanmaları yasaklanan gençlerin akıllı telefonlarından yararlanmayı öğrenemeyecekleridir.

Avustralya, Fransa, Kanada ve diğer ülkeler farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Akademik performansı artırmak ve siber zorbalığı azaltmak için okul günlerinde cep telefonu kullanımını sınırlamaya yönelik devam eden girişimler vardır.

Öğretmenlerin, öğrenci başarısını ve öğrenme teknolojisini yeniden düşünmeye yardımcı olacak yeni bir öğrenme türü bulmaları gerekmektedir. Bu nedenle, okulda cep telefonu kullanımına ne zaman izin verildiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bilgiye erişim

Akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkilerini açıklayan bilimsel araştırmalar yapmak zaman almaktadır. İçlerinde sunulan veriler uzman olmayanlar için anlaşılmaz durumdadır. Aynı şekilde makalelere geniş bir okuyucu kitlesi erişemiyebilmektedir. Bu nedenle akademisyenler ve eğitim uzmanları, öğretmenlere faydalı olabilecek bilimsel gerçekleri yaygınlaştırmak için daha fazla çaba sarf etmelidir.

Ancak sadece araştırma yapmak ve verileri yayınlamak yeterli değildir. Araştırmacılar, öğretmenlerin okul kurallarını geliştirmeleri ve kullanabilmeleri için bulguları yorumlamalıdır.

Okullarda Cep telefonu kullanımı çok çeşitli bilgilere erişmemizi sağlamaktadır. Bu öğretmenler tarafından göz ardı edilmemelidir. Okullarda akıllı telefon kullanımına ilişkin tartışmalara son vermek için henüz çok erkendir. Ancak gerçek şu ki: bu sorunu çözmek için ek araştırma ve yeni öğretmen eğitimi biçimleri gerekmektedir.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Kişisel gelişim türleri nelerdir?

Kendini geliştirme konusunda elini denemeye karar veren herkes, her...

Ödev yapmak: ebeveynler için ipuçları

Çocuğunuzu her gün ödev yapma ya zorlamak zorunda mısınız?...

Eğitimde ICT kullanımı

ICT - Bilgi teknolojisi, bilgi kaynakları ile çalışma yöntemleri,...

Hızlı okuma teknikleri

Hızlı okuma teknikleri, özel tekniklerin yardımıyla herkesin hacimli metinleri...