Eğitimde ICT kullanımı

Tarih:

ICT – Bilgi teknolojisi, bilgi kaynakları ile çalışma yöntemleri, araçları hakkında bir bilgi gövdesini inceleyen nesneler hakkında yeni bilgiler elde etmek için bilgi toplama, işleme ve iletme yöntemidir. Eğitimde ICT bağzı ekipmanların kullanımı ile daha dikkat artırıcı ve ögretici araçlar olarak kullanılabilmektedir.

Bilgi ve bilgisayar teknolojileri, kişilik odaklı pedagojik teknolojilerdir. Bu nedenle, öğrenmeye farklı ve bireysel bir yaklaşım ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunurlar.

Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) – bilginin sabitlenmesini, işlenmesini ve bilgi alışverişini (iletim, dağıtım, açıklama) sağlayan bir dizi teknolojidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım alanlarına göre okul öncesi eğitim kurumunun faaliyet sistemini kategorilere ayırabilmektedir.

Eğitimde ICT kullanımı

 • Okul öncesi eğitim kurumu (öğretmen) ve ebeveynler arasındaki etkileşim sürecinde ICT kullanımı,
 • Metodolojik çalışma sürecinde ve organizasyonunda ICT kullanımı,
 • Bilgisayar teknolojisinin kullanımının öğretmene çalışmalarında yardımcı olması,
 • Pasif dinleyicileri aktif çalışmaya çekmesi,
 • Eğitim faaliyetlerini daha görsel ve yoğun hale getirmesi,
 • Çocuklarda bilgi kültürü oluşturması,
 • Bilişsel ilgiyi harekete geçirmesi,
 • Kişilik odaklı ve farklılaştırılmış yaklaşımları uygulayarak öğretmesi,
 • Eğitimcinin kendisini disipline etmesi ve işine olan ilgisini artırması,
 • Düşünce süreçlerini harekete geçirmesi (analiz, sentez, karşılaştırma vb.).

Öğretmenler eğitimde ICT sistemini çalışmalarına aşağıdaki araçlar ile dahil edebilmektedirler;

 • Bilgisayar,
 • Multimedya projektörü,
 • Yazıcı,
 • VCR, DVD oynatıcı,
 • Televizyon,
 • Teyp kaydedici,
 • Kamera,
 • Video kamera,
 • Elektronik kartlar,

Bu arada, eğitim kurumlarının eğitimde ICT sürecini uygularken karşıılarına bir dizi sorunlar ortaya cıkmaktadır. Bunlar;

 • Eğitimde ICT nin bir oyuncak olarak görülmesi okul öncesi dönemde ve gençlik dönemlerinde gençlerin ve çocukların eğitimden soğumalarına sebep olmaktadır. Oyunun zihinsel durum üzerindeki etkisi, fiziksel sağlık, yapay otizasyon, diğer kişilerle olan iletişimsel ilişkileri ve erken bilgisayar bağımlılığının ortaya çıkışı vb. sorunlar ortaya çıkarması,
 • Ana okullarında bilgisayarlı öğrenme teknolojilerinin kullanılmaya başlaması,
 • Ekonomik zorluklar: Teknik ekipman için yeterli finansa sahip olamama,
 • Öğretmenlerin eğitimde ICT kullanımındaki mesleki yeterlilik sorunu.

Eğitimde ICT kullanmanın faydaları

 • Sınıftaki açıklayıcı materyal miktarını artırmanıza yardımcı olabilmesi,
 • Multimedya sunumlarının kullanımınına olanak sağlaması,
 • Verilen materyalin algılanmasına ve daha iyi ezberlenmesine katkıda bulunması,
 • Okul öncesi çocukların görsel-figüratif düşüncesinin gelişmesine olanak vermesi,
 • Grafik, metinsel, görsel-işitsel bilgilerin aynı anda kullanılabilmesi,
 • Animasyon kullanırken ve video parçaları eklerken dinamik görüntülemeyi mümkün kılması,
 • Bir bilgisayar yardımıyla, yaşam türlerini simüle etmek mümkündür. Örneğin; Sınıfta gösterilmesi zor olan ve günlük yaşamda görülmesi imkansız veya zor nesnelerin veya canlıların fotoğraflarının gösterilmesi, seslerinin dinletilmesi vb… uygulanabilmesi.

Bu arada, eğitimde ICT dahil edilirken, şunları unutmayın;

Ebeveynlerle etkileşim. Okul öncesi çocukların yetiştirilmesinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin etkileşimi olarak kabul edilir. Çocukları yönlendirmeyi amaçlayan sorumlu yetişkinlerin karşılıklı faaliyetleri, kültür alanları, değerlerinin ve anlamlarının kavranması önemli bir etkendir.

Ebeveynlerle etkileşim halinde olarak, eğitimde ICT kullanmanın faydaları;

 • İletişim konularının bilgiye erişim süresinin en aza indirilebilmesi,
 • Herhangi bir belge veya fotoğraf gösterebilme özelliği,
 • İletişim konusuna bireysel bir yaklaşım sağlanabilmesi,
 • Bireysel çalışma ile grup çalışmasının optimal kombinasyonu,
 • Bilgi hacminin büyüyebilmesi,
 • İletişim konularının (e-posta, forum) kişilerin birbirleri arasında bir diyalog kurmasını sağlayabilmesi,
 • Bilginin anında alınabilmesi,
 • Bilgi akışlarının genişletilmesi, elektronik gazetelerin, dergilerin oluşturulabilmesi,
 • Veli-öğretmen toplantılarında sunumda çeşitli fotoğraf türlerinin gösterilebilmesi; örneğin çocukların faaliyetlerini gösteren videolar ve çeşitli görüntüler vb.
 • Ebeveynler için eğitimciler ile aralarında ki iletişimi kurmalarına yardım sağlayabilmesi,
 • Sık hastalanan çocuklar için uzaktan eğitim imkanı sunulabilmesi.

Eğitimde ICT kullanırken gerekli olan kuralları ve normları bilmek ve uygulamak gerekmektedir. Uygulamalar gereksinimlerine göre, bilgisayar kullanan sınıflardaki çocuklara yönelik olmak zorundadır.  Örneğin; 5 yaş için 10 dakika, 6-7 yaş arası çocuklar için ise 15 dakika gibi sürelerde uygulanması gerekmektedir. Ancak bilgisayarın kalitesi yeterli ise o takdirde dersi 5 dakika artırmaya yönelik izin verilebilmelidir.

Her zaman zorunlu aktivite değişikliği ve fiziksel zaman geçirilmesi eğitimciler tarafından daha önemli olmalıdır. Ayrıca Derslerin sonunda mutlaka gözler için jimnastik yapılmalıdır. Elbette dersten önce ve sonra odayı havalandırmak zorunlulukdur. Buna istinaden ise, eğitimde ICT kullanan kurumlarında haftada 2 – 3 defadan fazla bu şekilde eğitim vermemesi gerekmektedir.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Ödev yapmak: ebeveynler için ipuçları

Çocuğunuzu her gün ödev yapma ya zorlamak zorunda mısınız?...

Çocukları spora alıştırmak için 6 etkili yol

Çocuğunuz bilgisayar oyunlarını spora mı tercih ediyor? Futbol ve...

Öğrenmek, çocuklar tarafından neden istenmemektedir?

Çocuklar neden öğrenmek istememektedir? "En dürüst" sınav bile, okul çocuklarının...

Öğrenme bozuklukları: Ebeveynler İçin İpuçları

İstatistiklere göre, öğrenme bozuklukları tüm insanların en az %10'unda...