Bilim

Biyoloji nedir?

Biyoloji, bir insanı hayatının her alanında çevreleyen canlılar dünyası hakkında ilginç ve bilgilendirici bir inceleme disiplinidir. Ayrıca biyoloji, endüstriyi, tıbbı, beslenmeyi ve çevre ile...

Biyolog kimdir?

Bir kişi bir seçimle karşı karşıya kaldığında, gelecekte çalışmanın olumlu duygular vermesi için mümkün olduğu kadar çok uzmanlık çalışması yapması gerekmektedir. Çocuklar ve onların...

Pankreas nedir?

Pankreas çalışmazsa vücuttaki sindirim ve metabolizma süreci tamamen bozulmakdır. Bu durum, organın oynadığı rolden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte gıdaların sindirimi değişmekte ve buna paralel olarak...

Langerhans adacıkları ve işlevleri

Pankreas dokusu iki tip hücre oluşumu ile temsil edilmektedir. Bunlar enzimleri üreten ve sindirim işlevinde yer alan asinus ve ana işlevi hormonları sentezlemek olan...

Sitozol nedir?

Sitozol, hücrelerin içinde bulunan sıvı matristir. Bu madde, hem ökaryotik (bitki ve hayvan) hem de prokaryotik (bakteri) hücrelerde meydana gelmektedir. Ayrıca Ökaryotik hücrelerde, hücre...

Biliyormuydunuz?

Abone ol!

Biliyormuydunuz?