Andromeda takım yıldızı

Gökyüzündeki takım yıldızlar arasında, astronom Irrigation Ptolemy tarafından belgelenen bazılarını bulunuştur. Bu gökbilimci tarafından belgelenen ve 88 modern takım yıldızı bulunan 48 takım yıldız arasında Andromeda Takımyıldızı da vardır. Bu takımyıldız, 40 derece güney enleminin üzerinde olduğu sürece herhangi bir enlemden görülebilmektedir. İç enlemlerde, takım yıldız ufkun altında kalmaktadır. Kuzey yarım kürenin ise, ilk çeyreğinde bulunmaktadır.

Özellikleri

88 modern takım yıldızdan oluşan bir listede Andromeda, büyüklük olarak 19. sırada yer almaktadır. Alanı 722 derece karedir. Ona bitişik takım yıldızlar: Casiopea, Kertenkele, Pegasus, Kahraman, Balık ve Üçgen’dir. Takım yıldıza ait en önemli nesneler arasında Andromeda galaksisi yer almaktadır. Bu gökada Messier 31 olarak da bilinmektedir. Samanyolu’na en yakın sarmal gökada türüdür.

Andromeda takım yıldızının temel özelliklerinden biri, Andromedad adı verilen büyük meteor yağmurlarına sahip olmasıdır. Biela kuyruklu yıldızının kalıntılarından atmosfere bir giriş olduğu için, her yıl Kasım ayında yağmur yağmaktadır. Bu meteor yağmuru özellikle XIX yüzyılın son on yıllarında etkileyici olarak gözlemlenmiştir. Günümüzde kuyruklu yıldızdan çok az kalıntı kaldığı için bu yağmuru çıplak gözle gözlemlemek neredeyse imkansızdır.

Andromeda takım yıldızının kökeni ve mitolojisi

Yunan mitolojisinden de anlaşılacağı gibi Andromeda, Cassiopeia ve Cepheus’un kızıdır. İkisi de Etiyopya’nın krallarıydı. Andromeda figürü, Perseus mitinde önemli bir rol oynamaktadır. Mitoloji, Kraliçe Cassiopeia’nın kızının tüm Nereidlerin en güzeli olduğu konusunda her zaman övündüğünü söylemektedir. Nereidler, denizin dibinde yaşayan inanılmaz güzellikteki perilerdir. Cassiopeia’nın küstahlığı nedeniyle, Nereidlerin geri kalanı tanrı Poseidon‘dan intikam almıştır.

O andan itibaren sorunlar başlamıştır. Nereidlerin isteklerine yanıt olarak Poseidon, canavar Kita’yı Cassiopeia ve Cepheus’un geyiklerini yok etmesi için göndermiştir. Savunmalarında Amon’un Kahinini kullanmışlar ve krallığını kurtarmak için canavarı yatıştırmak için kızı Andromeda’yı feda etmesi gerektiğini iletmişlerdir. O zaman Andromeda deniz kenarında bir kayaya bağlanmış ve Kitau’ya kurban edilmiştir.

Mitolojiye göre, kahraman Perseus canavarı yok etmek ve kadını kurtarmak için ortaya çıkmıştır. O zamandan beri ise, Perseus ve Andromeda evli ve dokuz çocuklu bir aile olmuştur. Andromeda’nın ölümünden sonra tanrıça Athena onu gökyüzüne yerleştirmiştir. Bu nedenle onun adı, bir takım yıldızına dönüştürmüştür. Ayrıca etrafına Perseus miti ile ilgili takım yıldızlar da yerleştirilmiştir.

Andromeda takım yıldızları

Daha önce de belirttiğimiz gibi, gözlem tarihinin en büyüklerinden biri olarak kabul edilen oldukça büyük bir yıldız grubuna dayanmaktadır. Görünür kadir değeri 3’ten az olan, 3 büyük yıldıza sahiptir. Bu yıldızlara Alpha Andromedae, Beta Andromedae ve Gamma Andromedae denmektedir. Her birinin ana özelliklerini aşağıdaki gibidir;

Alfa Andromedae

Andromeda takım yıldızındaki en parlak yıldızdır. Alferatz veya Sirach olarak da bilinmektedir. Ayrıca üst üste dönen iki yıldızdan oluşan bir tür çift yıldız olarak kabul edilmektedir. Dünya gezegeninden 97 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Bu yıldız aynı zamanda Pegasus takım yıldızına da aittir. 2,07 kadir parlaklığına sahiptir ve tüm cıva-manganez yıldızlarının en parlak olanıdır.

Beta Andromedae

Bu yıldız, Andromeda takım yıldızındaki en parlak ikinci yıldızdır. Bir öncekine eşit büyüklükte kırmızı bir dev olarak kabul edilmektedir. Ayrıca miraç olarak da bilinmektedir. Bazı gökbilimcilere göre gezegenimizden yaklaşık 199 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Bilim adamları, bu yıldızın muhtemelen Güneş’in 100 katından daha büyük olduğuna inanmaktadır.

Gama Andromeda

Bu yıldızı Almach veya Alamak adıyla da bilinmektedir. Takım yıldızındaki en uzak yıldızlardan biridir ve gezegenimizden 350 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. İlk başta yalnız bir yıldız olduğunu düşünülmüştür. Ancak daha sonra 4 yıldızdan oluşan bir yıldız sistemi olduğu keşfedilmiştir.

Andromeda Deltası

Bu 3 yıldızdan oluşan bir yıldız sistemidir. Bunların en parlağı, 3.28’lik görünür kadire sahip turuncu bir dev olan Delta Andromeda’nın günleridir. Gezegenimizden uzaklığı yaklaşık 101 ışık yılıdır.

Epsilon Andromedae

Andromeda takım yıldızına ait yıldızlardan bir diğeridir. Bu gezegen, gezegenimizden 155 ışık yılı uzaklıkta bulunan sarı bir devdir. Görünen büyüklük bakımından ve ana özelliklerinden biri, yıldızın Samanyolu’nda eliptik bir yörüngede dönmesidir. Bu yörünge türü sarı devin güneşe saniyede 84 kilometre hızla yaklaşmasına neden olmaktadır.

Gök cisimleri

Bu takım yıldızda bilinmesi oldukça ilginç olan bazı gök cisimleri de vardır. Andromeda Gökadasının Samanyolu’nun iki katı büyüklüğünde bir çubuklu sarmal gökada olduğunu bilinmektedir. Dünya gezegeninden 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır.

Galaksinin hareketinin çeşitli ölçümleri yapılmış ve iki galaksinin 4500 milyar yıl sonra çarpışacağı sonucuna varılmıştır. Bütün bunlar yeni ve daha büyük bir galaksinin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu gökadada 15 uydu gökada vardır. Bunların her biri M32 ve M15 olarak bilinen eliptik gökadaların varlığıyla ayırt edilmektedir.

Benzer konular