Sözlük

Rasyonel ne demektir? Rasyonalite nedir?

Rasyonel ne demektir? Akılcı ile aynı (1 değerde). Rasyonel felsefe. Akıl ve mantık temelinde; mantıklı. Sanatçı, hayal gücünün gücüyle mantığın, sezgisel ilkenin ve rasyonelin gücü arasında bir denge kurmaya...

Gastronomi ne demektir?

Gastronomi Nedir? Gastronomi, yemek pişirme, yemek sunumu, yemek kültürü ve yeme alışkanlıklarının incelendiği bir disiplindir. Bu yazıda, gastronominin ne...

Lider kimdir? Kelimenin anlamı

"Lider", çoğu durumda insanların kitaplarda, eski çağlardan bahseden tarihi literatürde buluştuğu, ilkel olarak Rusça bir kelimedir. Eskiden kabile reisi böyle anılırdı. Bu kelimenin sadece...

Sözlük nedir? Kelime anlamı, eş anlamlılar

Sözlük - Bu kelime eski olduğundan ve yabancı bir kökene sahip olduğundan, yorumlanması genellikle zordur. Ayrıca, çoğunlukla konuşma dilinde değildir. Yazılı kaynaklarda kullanılmaktadır. Bu...

Mistisizm nedir?

"Mistisizm" kelimesi Yunanca "mystikos" kelimesinden gelmiştir. Anlamı "gizemli" kelimesinden gelmektedir ve duyusal dünyanın dışında kalanla birleşmeyi amaçlayan bir uygulamayı ifade etmektedir. Daha geniş bir...