Sözlük

Viral ne demektir? Sosyal medyada ne anlama gelir?

Viral dilimize Latinceden gelen virüs kelimesinin Türkçeleştirilmesidir. Viral, hücrelerin içinde çoğalabilen hücresel olmayan bulaşıcı bir ajandır. Virüsler, bitki ve hayvanlardan bakterilere ve arkelere kadar her tür organizmayı enfekte edebilmektedir....

Gastronomi ne demektir?

Gastronomi Nedir? Gastronomi, yemek pişirme, yemek sunumu, yemek kültürü ve yeme alışkanlıklarının incelendiği bir disiplindir. Bu yazıda, gastronominin ne...

Süblimleşme nedir? Kelime anlamı ve kullanım alanları

"Süblimleşme" kavramının farklı anlamları vardır. Bu ifadenin anlamı, uygulandığı alana bağlıdır. Psikologların çalışmalarından süblimasyon hakkında bilgi edinebilmektedir. Ayrıca...

Sözlük nedir? Kelime anlamı, eş anlamlılar

Sözlük - Bu kelime eski olduğundan ve yabancı bir kökene sahip olduğundan, yorumlanması genellikle zordur. Ayrıca, çoğunlukla konuşma dilinde değildir. Yazılı kaynaklarda kullanılmaktadır. Bu...

Mistisizm nedir?

"Mistisizm" kelimesi Yunanca "mystikos" kelimesinden gelmiştir. Anlamı "gizemli" kelimesinden gelmektedir ve duyusal dünyanın dışında kalanla birleşmeyi amaçlayan bir uygulamayı ifade etmektedir. Daha geniş bir...