Sözlük

Zaza ne demek ve kimlere denmektedir?

Zaza veya Dymli, Türkiye'de Dicle ve Fırat'ın yukarı kesimlerindeki Ermeni Yaylalarında yaşayan ve genellikle komşu Kürt etnik grubunun bir parçası olarak kabul edilen bir İran halkıdır. Kürtlerin kendilerinden Hazar...

Stalk ne demek?

Stalk ne demektir? Stalk terimi, günümüzde popüler olarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle dijital çağın gelişmesiyle birlikte yaygınlaşmıştır. Bu yazıda,...

Viral ne demektir? Sosyal medyada ne anlama gelir?

Viral dilimize Latinceden gelen virüs kelimesinin Türkçeleştirilmesidir. Viral, hücrelerin içinde çoğalabilen hücresel olmayan bulaşıcı bir ajandır. Virüsler, bitki...

Naif ne demektir?

Ne demektir? Naif kelimesi, Fransızca kökenli olup, "saf", "doğal", "saflıkla ilgili" gibi anlamlara gelmektedir. Naif bir kişi, dünyaya samimi bir bakış açısına sahip olan, saf...

Karma nedir? Nasıl işler?

Karma nedir? Karma, farklı dini ve felsefi öğretilerde önemli bir rol oynayan ve evrensel bir ilke olarak kabul edilen bir kavramdır. Bu kavram, Hinduizm, Budizm,...

Muzdarip ne demek?

Muzdarip kelimesi ve Anlamı Bu yazıda, "muzdarip" kelimesi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda bu kelimenin anlamı, kökeni ve kullanımı hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. "Muzdarip" kelimesi, Türkçe dilinde...

Manipüle ne demek?

Manipüle etmek ne demektir? Günlük dilde sıkça kullanılan ve farklı anlamlara sahip olan bir terimdir. Manipüle etmek, bir şeyi veya bir durumu istenilen şekilde değiştirmek,...

Lokasyon ne demek?

Lokasyon ne demektir? Lokasyon, bir nesnenin veya bir olayın belirli bir yerde bulunduğunu veya gerçekleştiğini ifade eden bir terimdir. Bu yazıda, "lokasyon" kelimesinin anlamı, kullanım...

Selefilik nedir?

Selefilik nedir ve Selefiler kimlerdir? Kendi içinde Selefinin yönü, radikal değildir. Eğitici nitelikteki İslami öğretilere atıfta bulunmaktadır. Zaten Selefiliğin ortaya çıkış amacı da budur. Kurucuları,...