Sözlük

Feminizm ne demek?

Feminizm en az iki yönden bakılabilen bir olgudur. İlk olarak, kadınların eşitlik mücadelesiyle ilişkili bir siyasi harekettir. Klasik feminizmle, özellikle de kadınlara seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesini talep eden...

Selefilik nedir?

Selefilik nedir ve Selefiler kimlerdir? Kendi içinde Selefinin yönü, radikal değildir. Eğitici nitelikteki İslami öğretilere atıfta bulunmaktadır. Zaten Selefiliğin...

Stalk ne demek?

Stalk ne demektir? Stalk terimi, günümüzde popüler olarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle dijital çağın gelişmesiyle birlikte yaygınlaşmıştır. Bu yazıda,...

Karma nedir? Nasıl işler?

Karma nedir? Karma, farklı dini ve felsefi öğretilerde önemli bir rol oynayan ve evrensel bir ilke olarak kabul edilen bir kavramdır. Bu kavram, Hinduizm, Budizm,...

Muzdarip ne demek?

Muzdarip kelimesi ve Anlamı Bu yazıda, "muzdarip" kelimesi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda bu kelimenin anlamı, kökeni ve kullanımı hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. "Muzdarip" kelimesi, Türkçe dilinde...

Manipüle ne demek?

Manipüle etmek ne demektir? Günlük dilde sıkça kullanılan ve farklı anlamlara sahip olan bir terimdir. Manipüle etmek, bir şeyi veya bir durumu istenilen şekilde değiştirmek,...

Lokasyon ne demek?

Lokasyon ne demektir? Lokasyon, bir nesnenin veya bir olayın belirli bir yerde bulunduğunu veya gerçekleştiğini ifade eden bir terimdir. Bu yazıda, "lokasyon" kelimesinin anlamı, kullanım...

Selefilik nedir?

Selefilik nedir ve Selefiler kimlerdir? Kendi içinde Selefinin yönü, radikal değildir. Eğitici nitelikteki İslami öğretilere atıfta bulunmaktadır. Zaten Selefiliğin ortaya çıkış amacı da budur. Kurucuları,...

İthafen ne demek?

Ne demektir? İthafen kelimesi kökenine bakıldığı takdirde aslen Arapçadan türemiştir. Zaman içinde dilimizde kendine yer bulmuştur. Çok bilinen ve kullanılan bir kelime değildir. Kelime Arapça...