Baykal: Dünyanın en derin gölü

Baykal Gölü, kendi yaşam döngüleri, yaşam biçimi, alışkanlıkları ve karakter özellikleri ile yaşayan bir organizmadır. Bir erkek gibi, gizemli, karizmatik ve benzersizdir. Sakin şeffaf derinliği sırlarla ve gizemlerle doludur.

Ruhunun derinliklerini hemen ifşa etmemektedir. Sadece en hassas ve sabırlı olanlar onlara inesiye edilebilmektedir. Sizlerle birlikte onun özüne girmeye, bazı sırları açığa çıkarmaya çalışacağız. Ayrıca belki de en azından birkaçına bir açıklama bulabileceğiz. Baykal’ın neden eşsiz bir doğa olayı olarak kabul edildiğini ve turistlerin neden Baykal’ı ziyaret etmesi gerektiğini anlamalıyız.

Baykal: Dünyanın en derin gölü

Baykal Gölü’nün benzersizliği birkaç cümleyle açıklanamamaktadır. Çünkü gölün derinliklerinin birçok sırı barındırdığı düşünülmektedir. Sibirya’nın bir kalbi varsa, Baykal Gölü’nün dibindedir. Küresel önemini anlamak için, bir an için dünyadaki tüm tatlı suyun %20’sini içerdiğini bilmeniz gerekmektedir. Bu sayede, Amerika’nın tüm göllerinde birlikte olduğu gibi, tek başına bir devdir. Aynı zamanda suyu her yerden daha saf ve daha temizdir.

Baykal, dünyanın en derin gölüdür. Ayrıca dünyanın en büyük tatlı su rezervidir. Resmi derinliği 1642 metredir. Dipin en alçak noktası deniz seviyesinden 1187 metre derinliktedir. Göl üzerinde ki ortalama derinlik de 744.4 metredir.

Genel olarak, Baykal’a ek olarak, sadece iki göl daha bir kilometreden fazla derinliğe sahip olabilmektedir. Bunlar Orta Amerika’daki Tanganika ve Hazar Denizi’dir.

Tarihi

Baykal, tektonik bir fay sonucu oluşmuştur. 50 milyon yıl önce, Avrasya kıtasının yüzünün değiştiği, dağların, vadilerin, derin çöküntülerin oluştuğu bir dönemdeydi. Dünyanın mantosunun ayrıldığı yerde dev bir yarık oluşmuştur. Sonuç olarak, derinliği 1,6 kilometreden fazla olan Baykal, dar ve uzun bir göl olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, Baykal’ın yaşının 25-35 milyon yıl olduğu tahmin edilmektedir.

Baykal: Dünya Mirası Alanıdır.

Baykal neden Dünya Mirası Alanı olarak benzersizdir ve neden korunmalıdır? Muhtemelen bu varsayımların lehine birkaç düzine sebep ve argüman vardır. Olağanüstü önemi dünya çapında tanınmaktadır. Baykal, UNESCO Dünya Doğal Miras Listesi’ne dahil edilmiştir. Bunun için gölün iyi nedenleri vardır. Bunlar;

  • Gezegenin oluşumunun ana aşamalarına bir görgü tanığıdır;
  • Flora ve faunanın evrim belirtileri vardır;
  • Nadir ve endemik hayvan ve bitki türleri bol miktarda bulunmaktadır;
  • Yerin doğasının olağanüstü estetik değeri vardır.

Baykal bölgesinde oluşturulan alanda şunlar da bulunmaktadır;

  • 5 doğa rezervi;
  • 4 milli park;
  • 23 rezervuar.

Baykal’ın faunasını benzersiz kılan her şeyi kapsamaktadır. Bununla birlikte yerel doğayı korumakta ve incelemektedir.

Baykal suyunun benzersizliği

3000 metre yüksekliğe kadar dağ zirveleri ile çevrilidir. Nehirlerin suları ve büyük bir havzanın akarsuları göle girmektedir. En büyük nehirler Selenga ve Barguzin’dir. Baykal’a 333 nehir akmakta ve sadece bir tanesi dış akıntı içermektedir. Bu nehrin adı Angara’dır. Bu nehir Yenisey’e akar ve ardından Arktik Okyanusu’nu takip etmektedir.

Baykal suyunun gezegenimizdeki en temiz su olduğuna inanılmaktadır. Saflığını Baykal epishura’nın (endemik) zooplanktonuna borçlu olmalıdır. Bu alt varlıklar suyu filtreler ve yaşadıkları ortamı arındırmaktadır. Bu nedenle Baykal’daki su özellikle yumuşaktır.

Baykal genellikle kendini temizlemektedir. Tabanının olağandışı ve şaşırtıcı endemikleri, cehalet yoluyla bitkilerle karıştırılabilen süngerler ve ilkel hayvanlardır. Yeşil renk onlara, ayrılmaz bir birliktelik içinde geliştikleri algler tarafından verilmektedir. Bu bölge de bulunan alg tipine simbiyoz denmektedir. Böyle bir sünger sadece 2 cm2 boyutundadır. Ayrıca 20 litre suyu filtreleyebilmektedir.

Bu doğa mucizesi 3 milyon yıldan daha eskidir. Onsuz, Baykal’daki su bu kadar şeffaf olmazdı. 40 metre derinliğe kadar parlamaktadır. Suyun büyük kalınlığı, farklı sıcaklıklara ısınması, derinliğin azalması nedeniyle, Baykal Gölü’nün su yüzeyinin yüzeyinde sonsuz bir okyanusta olduğu gibi seraplar bile gözlemlenebilmektedir.

Flora ve faunanın benzersizliği

Baykal Gölü kıyılarının üçte ikisi, hayvanlar, kuşlar ve bitkiler için elverişli bir yaşam alanı olan pratik olarak ıssız ve vahşi bölgelerdir. Birçoğu sadece burada yaşamakta ve büyümektedir. Ayrıca başka hiçbir yerde görülmeyen türleri barındırmaktadır. Bilimsel olarak, Baykal’ı benzersiz kılan endemikler olarak adlandırmaktalardır. Onlar sayesinde gezegenimizdeki diğer göllere benzememektedir.

Gölün kendisinde kıyıdakinden daha az hayvan yoktur. Dipteki her taşın altında adeta hayat kaynamaktadır. Evrim sürecinde yerel su ve kara hayvanları benzersiz özelliklere sahip olmuşlardır.

Baykal mührü, dünyadaki birkaç tatlı su memelisinden biri olan olağanüstü bir foktur. Bu bir semboldür. Aynı zamanda, Baykal’ın yüzü olarak tanınmaktadır. Hayvan meraklı, huzurlu ve arkadaş canlısıdır. Bu özerk göle nasıl girdiği hala bir sır olarak kalmıştır. Belki de uzak ataları tuzlu Arktik Okyanusu’ndan denize açılmış ve tatlı suya adapte olmuşlardır.

Baykal’da yaklaşık 60 balık türü vardır. Bunların% 50’si benzersizdir. Ayrıca uzun izole bir evrimin sonucu olarak ortaya çıktıklarına inanılmaktadır. Birçok ticari tür: grayling, beyaz balık, omul, mersin balığı üretilmektedir. Omul başka bir Baykal endemik türüdür. Ona Baykal’ın “ekmeği” denmektedir. Genellikle yerel halkın temel yemeğidir.

Gölün bir diğer sembolü de boz ayıdır. Toplamda, korunan kıyılarda binden fazla hayvan türü yaşamaktadır. Issızlık ve geniş alanlar, kaçak avcılar için elverişli koşullar yaratmaktadır. Ancak nadir bulunan değerli ırklar için avcılar tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, günümüzde birçok hayvan yok edilmenin eşiğine gelmiştir. Örneğin, kürklü değerli hayvan samurunun avlanması tamamen yasaktır. Ancak bu kaçak avcıları durdurmamaktadır. Baykal’ın flora ve faunasının benzersizliğinin ne olduğu kesinlikle umurlarında değildir.

Yaşayan dünyanın nadir ve nesli tükenmekte olan türlerini korumak için Baykal’da rezervler zaman zaman düzenlenmektedir.

Baykal buzu

Baykal Gölü’ndeki buz, Baykal’ın benzersiz olarak kabul edilmesinin bir başka nedenidir. Her şeye değilse de çok şeye karar verebilmektedir. Kalınlığı bir, hatta iki metre kadar olsa bile, suyun ve rüzgarın iç gücünün etkisiyle hareket edebilmektedir. Bundan dolayı, 10-12 metre yüksekliğindeki keskin kayalara benzer şekilde çatlaklar, faylar ve buz yığınları oluşmaktadır.

Buz zaman zaman, bilim adamlarını şaşırtan biçimler almaktadır. Örneğin, 6 metre yüksekliğe kadar buzlu, içi boş bloklar oluşabilmektedir. Bunlar başka hiçbir yerde bulunmamaktadır. Tek başlarına ve küçük koloniler halinde bulunurlar.

Baykal kabartması

Neden ziyaret etmelisiniz? Zaten özel, eşsiz manzaraya hayran olmak için isteyebilmek mümkündür. Ancak güç, ihtişam ve güzellikle şaşırtmaktadır. Dağ sıraları ve tepeler Baykal’ı her yönden çevrelemektedir.

Göl dağ sıraları arasında sıkışmış gibi görünmektedir. Su yüzeyinin yüksekliği deniz seviyesinden 450 metredir. Ayrıca bu da ona dağ gölü olarak adlandırılma hakkını vermektedir. Baykal, batıda Baykal ve Primorsky sırtları, doğuda Ulan-Burgaz, Khamar-Daban ve Barguzinsky dağ sıraları ile çevrilidir.

Depremler

Baykal fayı bugüne kadar dalgalanmaya devam etmektedir. Bu bölge sismik olarak aktiftir. Ayrıca burada en yaygın olanı 1-2 büyüklüğünde küçük depremlerdir. Ama zaman zaman büyük şoklar da olabilmektedir.

Örneğin, 1862’de 10 puanlık Tsagan depremi meydana gelmiştir. Bu nedenle de Irkutsk’ta bile 8 top gücünde titreme hissedilmiştir. Orada, sarsıntı sırasında insanlar ayakları üzerinde zar zor ayakta durmuşlardır. Ayrıca binaların duvarları çatlamış ve kilise çanları kendi kendine çalmıştır. Bu dönem de Dünya üç gün boyunca sallanmıştır. Sonuç olarak ise, 230 km karelik bir kara alanı sular altında kalmıştır. Onunla birlikte birkaç Buryat yerleşimi de yıkılmıştır. Bu yerde, şimdi Proval olarak adlandırılan bir koy kurulmuştur. Bu olay nedeni ile, 1300 kişi yaralanmış ve üç kişi ölmüştür.

1950’lerde birkaç güçlü deprem daha meydana gelmiştir. İkincisi 2008 de 9 şiddetinde ve 2010 da 6 şiddeti aralığında depremler meydana gelmiştir.

Kaplıcalar

Baykal Gölü’nün eşsiz özellikleri de vardır. Rezervuarın kuzey kesiminde, yerli halk kışın ortasında kaplıcalara girmektedir. Yakınlarda bir yerde aktif bir volkanik süreç olduğu ve bu yerdeki yer kabuğunun dünyanın en ince olduğu gerçeğinden kesinlikle rahatsız olunmamaktadır. Zmeina Körfezi’ndeki ve Chivyrkuisky Körfezi’ndeki kaplıca +38.5 – 45.50С’ye kadar ısıtılmaktadır.

Baykal’da petrol vardır.

Bilim adamları bunun uzun yıllardır farkındalardır. Hatta bazen gölün dibinden sızmaktadır. Bazı raporlara göre, bu yılda yaklaşık 4 tondur. Mir dalgıç yardımıyla 1.700 metre derinliğe inmeyi ve gölün dibini keşfetme işlemi başarılmıştır.

Petrol gölü kirletmemekte ve kulağa ne kadar garip gelirse gelsin, doğal organizmalar, bakteri ve protozoan solucanlar tarafından ayrıştırılmaktadır. Hatta bu canlılar onu tüketmektelerdir. Baykal suyunun benzersizliğinin tezahür ettiği yer burasıdır.

Özel iklimi

Kıta denizi, haklı olarak sert kabul edilen iklimi önemli ölçüde etkilemektedir. Çok az insan güzel ama zor koşullara uyum sağlamayı başarmaktadır. Gölün orta kesiminde Ocak sıcaklıkları -30 – 350С arasındadır. Kışın, termometre -500C’ye kadar düşebilmektedir. Kısa Baykal yazı sadece Haziran ayında kendine gelmektedir. Ancak bu sadece doğasının görülmeye değer özelliklerine katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda, Baykal’ın toplam güneşte kalma süresi uzundur. Yaklaşık olarak 2,5 bin saatten fazla süre de güneşte kalmaktadır. Burada Karadeniz kıyılarından daha fazla güneş ışığı vardır. Yıl boyunca sadece 37-48 bulutlu gün vardır.

Gölün suyu yavaş ısınmakta ve yavaş yavaş soğumaktadır. Bu nedenle mevsim değişimi burada gecikmiş gibi görünmektedir. Sibirya’da iklim baharının başladığı Mayıs ayında, Baykal’da hala buz vardır. Ayrıca gece sıcaklıkları sıfırın altında kalmaktadır. Ancak Eylül ayında, Irkutsk’ta sonbahar da tüm hızıyla devam ederken, kadife mevsimi yeni başlamaktadır.

Büyük miktarda su, doğal bir termal tampon bölgedir. Gölün çevresinin dışında onlarca kilometrelik bir yarıçap içinde iklimi etkilemektedir.

Olağandışı bölge

Baykal, coğrafi olarak Asya’nın tam merkezinde yer almaktadır. Moğolistan buradan 1500 km uzaklıktadır. Bölge Doğu Sibirya’ya aittir. Burada Irkutsk bölgesi ve Buryatia Cumhuriyeti sınırlarını birleştirmektedir.

Alanı 31722 kmkaredir. Belçika veya Hollanda gibi bütün bir Avrupa devleti, yüzeyine yerleştirilebilmektedir.

Göl, 636 km uzunluğunda uzun bir hilal gibi görünmektedir. Ayrıca bazıları için gizemli bir gülümsemeye benzemektedir. Bu nedenle haritada Baykal’ı başkalarıyla karıştıramazsınız.

Çevre-Baykal Demiryolu

XX yüzyılın başında, tüm dünya benzersiz bir olay olan Baykal Gölü çevresinde bir demiryolu inşasını nefesini tutarak ve gerçek bir ilgiyle izlemiştir. Rusya’nın orta kesiminden Uzak Doğu’ya kadar demiryolu raylarının kuşağında “altın bir toka” olması gerekiyordu ve oldu.

Bir demiryolu hattı döşemek için, göle akan bir yığın nehir ile kayalık bir sahil zor bir iştir. Eşsiz mühendislik çözümleri ve tasarım harikaları olan köprüler, galeriler, istinat yapıları ile birlikte 39 tünel bunun için özel olarak yapılmıştır.

Parkurun her 400 metresi için ayrı bir projenin bir inşaat icadı vardır. Bu yüzden Baykal Gölü boyunca trenle seyahat etmek hiç de sıkıcı görünmemektedir. Bu gezi başlı başına inanılmaz bir macera ve bir açık hava turistik cazibe merkezidir.

Çıplak kayalardaki zorlu hava koşullarında, inşaatçılar yolu neredeyse günde birkaç metre ilerletebilmiştir. Bununla birlikte yönlendirilmiş patlamalar sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu da toplam 300 ton patlayıcı almıştır. Kilometre başına bir ton dinamit kullanılmıştır. Böylece 4 yıl boyunca Circum-Baykal rotasının 260 km’si döşenmiştir. Günümüzde Circum-Baykal Demiryolu, turistler arasında popüler olan Baykal’ın ilgi çekici yerlerinden bir tanesidir.

İnanılmaz insanlar

İnsanlar uzun zamandır “deniz” kıyılarına yerleşmişlerdir. Eskiden Baykal için deniz denmekteydi. Gölün kıyılarında yaşayan halklar, kendileri için alışılmadık bir yaşam tarzı geliştirmişlerdir. Ayrıca neyin benzersiz olduğu sorusunun kesinlikle farkındalardır.

Genel olarak bu bölge de, çok fazla insan yoktur. Kuzeydeki bir şehir, sadece 20 bin kişinin yaşadığı Severobaikalsk kentidir. Güneyde de birkaç yerleşim yeri vardır. Ancak içlerinde yaşayanların toplam sayısı 50 bini geçmemektedir. Küçük yerleşim yerlerinin ve küçük kasabaların sakinleri balıkçılıkla uğraşmaktadır.

Soğuk hava, iyi kurulmuş ulaşım bağlantılarının olmaması, zorunlu izolasyon, bu yerlere kalıcı olarak yerleşme arzusunu uyandırmamaktadır. Sıcak mevsimde çok sayıda bilim insanı, araştırmacı, aileleri, ekolojistler, gönüllüler ve meraklı turistler gölün kıyılarına akın etmektedir. Ayrıca kış için sadece ormancılar ve meteorologlar kalmaktadır.

Kutsal deniz

İnsanlar Baykal’ı böyle çağırmaktadır. Göl, eski zamanlardan beri kıyılarında kendini bulan herkes için kutsal olmuştur. Ayrıca ilahi gücün somutlaşmışı olarak kabul edilmiştir. Bir zamanlar Cengiz Han, Baykal Gölü’ne ve yakındaki topraklara zarar vermeyi yasaklamıştır. İtaat etmeyenler ise, ölümle karşı karşıya kalmışlardır.

Gölün güney kesiminde sarp kayalıkların üzerinde hayvan, yaya ve at avcılarına ait kaya resimleri bulunmaktadır. Elleri havada dans eden boynuzlu adamların alışılmadık görüntüleri de bulunmaktadır. Bu adamlar şamanların işaretleridir.

Tarih öncesi zamanlardan beri Baykal’ın doğal güçlerine tapılmıştır. Ritüelleri ve inançları bu günle ilgilidir. Buryatlar, Akşamlar, Eski İnananlar, Kazaklar ve Ruslar, hepsi gölün büyüsünü tanımıştır. Ayrıca göl hakkında halk inançlarının ve efsanelerin oluşmasına katkıda bulunmuşlardır.

Olkhon Adası’nda özellikle birçok kutsal alan vardır. Totem direklerine bağlanmış binlerce renkli kurdele ile kolayca tanınırlar. Birçoğu atalarının geleneklerini ve batıl inançlarını takip etmeye devam etmektedir. Gölün ve ormanın ruhlarının hayranları, Baykal Gölü’nün benzersizliğinin tam olarak ne olduğunu bilmektedir. Ancak bu sır sadece insiyeler ile açıklanmaktadır.

Benzer konular