Konfüçyüs kimdir?

Tarih:

Biyografisi

Bu filozofun adı herkese tanıdık gelmektedir. Konfüçyüs bilinen en ünlü Çinlidir. Kadim düşünürün öğretileri devlet ideolojisinin temelini oluşturmaktadır. Doğu Asya’nın yaşamını etkilemiş bir kişiliktir. Uzun bir süre boyunca Konfüçyüsçülük Asya kıtasında önemli bir rol oynamıştır. Konfüçyüsçülük felsefesinde din konularına değinilmese de, dini panteonda Konfüçyüs’ün adı geçmektedir.

Konfüçyüs, toplumun ahlaki, tam bir uyumunu inşa etme fikrinde bir yenilikçidir. Felsefe kurallarına uyarak, kişi kendisiyle ve etrafındaki dünyayla uyum içinde olmalıdır. Konfüçyüs’ün aforizmalarının ve yargılarının popülaritesi, ölümünden 20 yüzyıl sonra bile kaybolmamıştır.

Çocukluğu ve gençliği

Konfüçyüs’ün soyundan geldiği Kun klanının biyografisi, ortaçağ Çin tarihçileri tarafından kapsamlı bir şekilde her yönüyle yazılmıştır. Konfüçyüs, Zhou Chen-wang hanedanının imparatorunun komutanı Wei-tzu’nun soyundan gelmektedir. İmparator Wei-tzu’ya olan bağlılığından dolayı, hediye olarak Song prensliği ve chu hou unvanını ona vermiştir. Konfüçyüs doğduğunda, Wei-tzu klanı zaten fakirleşmiş ve kuzey Çin’deki Lu krallığına taşınmıştı. Konfüçyüs’ün babası Shulianın İki karısı vardı. İlki dokuz kız doğurmuştur. İkincisi bir oğul doğurdu, ama zayıf çocuk ölmüştür.

MÖ 551’de 63 yaşındaki Shuliang He, o sırada ancak on yedi yaşında olan cariye Yan Zhengzai’nin varisini dünyaya getirmiştir. Efsaneye göre, doğurmak için dut ağacının altındaki bir tepeye tırmanmıştır. Bebeğin doğduğu anda, içinde bulunduğu yerden bir yay çıkmıştır. Ondan sonra su akışı da durmuştur. Baba, oğlunun doğumundan sonra uzun süre yaşamamıştır. Konfüçyüs bir buçuk yaşındayken basbası vefat etmiştir. Yaşlı eşler tarafından sevilmeyen Yan Zhengzai, kocasının evini terk ederek Qufu şehrinde ki ailesinin yanına yerleşmiştir. Yan Zhengzai ve çocuk bağımsız yaşamışlardır. Bu da Konfüçyüsün, zorlukları çocukluktan öğrenmek zorunda kalmasına neden olmuştur.

Konfüçyüs’ün annesi çocuğa, ailesine layık bir halefi olması gerektiği konusunda ilham vermiştir. Küçük aile yoksulluk içinde yaşamasına rağmen, çocuk bir Çin aristokratının ihtiyaç duyduğu bilgiye hakim olmak için çok çalışmıştır. Sanata özellikle dikkat etmiştir. Çalışmalarındaki titizlik meyvesini verdiği zaman, 20 yaşındaki Konfüçyüs doğu Çin’deki Lu prensliğinde ki Ji ailesinin ahırlarından sorumlu olarak atanmıştır. Daha sonra hayvancılığın sorumluluğunu üstlenerek görevlerinde yükselmeye başlamıştır.

Öğretim hayatı

Konfüçyüs, Zhou imparatorluğunun çöküşü sırasında yaşamıştır. İmparator yavaş yavaş güç kaybetmiş ve ülkeyi bireysel beyliklerin yöneticilerine devretmiştir.. Devletin ataerkil yapısı çürümeye başlamış ve İç savaşlar insanları yoksulluğa sürüklemiştir.

MÖ 528’de Konfüçyüs’ün annesi Yan Zhengzai ölmüştür. Bir akraba için yas tutma geleneğinin ardından üç yıllığına emekli olmuştur. Bu ayrılma, filozofun eski kitapları incelemesine ve uyumlu bir devlet inşa etmede ilişkilerin kuralları hakkında felsefi bir inceleme oluşturmasına olanak sağlamıştır.

Filozof 44 yaşındayken, Lu prensliğinin ikametgahının hükümdarı olarak atanmıştır. Bir süre yargı hizmetinin başında bulunmuştur. Görevinin zirvesinden Konfüçyüs, iktidardakilere insanları yalnızca itaatsizlik durumunda cezalandırmaya ve diğer durumlarda – “insanlara görevlerini açıklama ve öğretme” çağrısında bulunmuştur.

Konfüçyüs bir süre çeşitli prensliklerde memur olarak çalışmıştır. Ancak devletin yeni politikasına boyun eğmenin imkansızlığı onu istifaya zorlamıştır. Felsefi öğretileri vaaz ederek öğrencileri ile Çin’i dolaşmaya başlamıştır.

Sadece 60 yaşında Konfüçyüs, memleketi Qufu’ya döndü ve ölümüne kadar ayrılmadı. Konfüçyüs hayatının geri kalanını öğrencileriyle birlikte Çin’in bilge kitap mirasının sistemleştirilmesi üzerinde çalışarak geçirdi. “Şarkı Kitapları”, “Değişim Kitapları” ve Çin felsefesinin diğer ciltleri vb. Konfüçyüs’ün klasik mirasından, yalnızca birinin gerçekliği güvenilir bir şekilde belgelenmiştir. Bu eserin ismi – “İlkbahar ve Sonbahar”‘dır.

Çinli tarihçiler filozofun yaklaşık 3 bin öğrencisi olduğunu, ancak 26 sı hakkında güvenilir bir şekilde bilgi bulunduğu açıklanmıştır. Yan-yuan, Konfüçyüs’ün favori öğrencisi olarak kabul edilmektedir.

Eski filozofun ifadelerinden alıntılara dayanarak, öğrencileri “Lun Yu” (“Konuşmalar ve Yargılar”) adlı bir söz kitabı hazırlamıştır.

Konfüçyüsçülük

Han hanedanlığı döneminde (MÖ 2. yüzyıl – MS 3. yüzyıl), Konfüçyüs’ün öğretileri Göksel İmparatorluğun ideolojisinde görülmektedir. Bu süre zarfında Konfüçyüsçülük Çin ahlakının bir direği haline gelmiştir. Ayrıca Konfüçyüsçülük Çin halkının bir yaşam biçimini olarak şekillenmiş ve Konfüçyüsçülük, Çin uygarlığının çehresinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır.

Konfüçyüs felsefesinin temeli, uyum üzerine kurulu bir toplum inşa edebilmektir. Bu toplumun her üyesi yerinde durmalı ve amaçlanan işlevini yerine getirmelidir. Üst ve alt arasındaki ilişkinin temeli sadakattir. Felsefe, erdemli bir insanda bulunan beş ana nitelik üzerine kuruludur. Bunlar; saygı, adalet, ritüel, bilgelik ve edep’tir.

“Edep” – “saygı”, “cömertlik”, “nezaket”, Çin felsefesinin temel kategorilerindendir. Bu, bir kişinin sahip olması gereken beş hayırseverin ana özelliğidir. “Edep” üç ana bileşen içerir. Bunlar; insanlar için sevgi ve şefkat, iki kişinin birbiriyle doğru ilişkisi, bir kişinin çevresindeki dünyayla ilişkisi. “Edep” i anlayan bir kişi, etrafındaki dünyayla dengededir ve “ahlakın altın kuralını” yerine getirmiş demektir. “Kendin için istemediğini bir başkasına dayatmamak.” cümlesi Edep kelimesini sembolüze eden bir ağaçtır.

Adalet – Karşılıklılık üzerine kuruludur. Sizi anne babanız büyüttü ve siz onları minnetle onurlandırıyorsunuz. Bencilliğe karşı mücadelede kişiye güçlülük vermektedir. Asil bir insan adalet aramalıdır. Bu kavramda, Çinli filozof, davranış ritüelleri aracılığıyla, dünya birliğinin durumuna müdahale eden çatışmaları yumuşatma yeteneğini ortaya koymaya çalışmıştır.

“Li sembolü” de ustalaşmış bir kişi sadece yaşlılara saygı duymakla kalmaz, aynı zamanda toplumdaki rollerini de anlamak içindir. Li sembolü ateşi sembozile etmektedir.

“Xin” – “güvenilirlik”. Kendini iyi hisseden kişi güvenilir kabul edilir. Diğer bir anlamı ise vicdan ve kolaylıktır. “Xin”, samimiyetsizliği önleyerek “ritüeli” dengeler. “Xin” Dünya’ya karşılık gelir.

Konfüçyüs, hedeflere ulaşmak için bir plan geliştirmiştir. Felsefeye göre, dokuz ana kuralı takip ederseniz başarılı bir insan olabilirsiniz.

Konfüçyüs’e ait 9 ana kural

 • Yavaş da olsa durmadan hedefinize gidin.
 • Enstrümanınızı keskin bir şekilde bilenmiş tutun. Şansınız ne kadar iyi hazırlandığınıza bağlıdır.
 • Hedefi değiştirmeyin. Sadece ona ulaşma yöntemleri önemli değildir.
 • Çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanarak, yalnızca sizin için gerçekten önemli ve ilginç olanı yapın.
 • Yalnızca gelişmekte olanlarla iletişim kurun. Onlar sizi yönlendireceklerdir.
 • Kendiniz üzerinde çalışın, iyilik yapın, etrafınızdaki dünya iç benliğinizin bir aynasıdır.
 • Küskünlüğün seni yoldan çıkarmasına izin verme! Olumsuzluk sana pozitifleri vermez.
 • Öfkenizi kontrol edin! Her şeyin bir bedeli vardır.
 • İnsanları gözlemleyin. Herkes size bir şeyler öğretebilir veya sizi uyarabilir.

Konfüçyüsçülüğün aksine, Çin’de bir dizi felsefi okul yaygındır. Toplamda, yaklaşık yüz yön vardır. Ana yer, Lao-tzu ve Chuang-tzi tarafından kurulan Taoizm tarafından işgal edilmiştir.

Felsefi öğretimde Lao Tzu, uzay ile olan ayrılmaz bağlantımızı vurgulamaktadır. Her insan için yukarıdan öngörülen sadece bir yol vardır. İnsanların dünya düzenini etkilemesi alışılmadık bir durumdur. İnsanlığın yolu tevazudur. Lao Tzu, bir kişiyi etrafındaki olayların gidişatını etkilemeye çalışmamaya çağırmaktadır. Taoizm, insan duygularına hitap eden, mistik bir başlangıcı olan bir felsefedir. Konfüçyüsçülük, rasyonalizmiyle ve insan zihnine hitap etmektedir.

Avrupa’da, Doğu kültürüyle ilgili her şey için modanın ortaya çıkmasıyla 17. yüzyılın ortalarında Konfüçyüs öğrenildi. Lunyu’nun Latince ilk baskısı 1687’de yayınlanmıştır. O sıralarda, Çin de dahil olmak üzere, Cizvit misyonerlik çalışmaları hız kazanmaktaydı. Orta Krallık’tan ilk ziyaretçiler Avrupa’ya geldi ve bu da halkın bilinmeyen ve egzotik olana olan ilgisini artırmıştır.

Kişisel hayat

Konfüçyüs, 19 yaşında asil bir aileden gelen Kikoan Shi ile evlendi. Bo-Yu olarak bilinen ilk çocuk Li doğmuştur. Sonra Kikoan Shi bir kızı doğurmuştur.

Ölümü

66 yaşında filozof eşini kaybetmiştir. Ömrünün sonunda Qufu’daki evinde tüm zamanını müritlerine adamıştır. MÖ 479’da Konfüçyüs öldü. 72 yaşında ölümünden önce yedi günlük bir uykuya dalmıştır.

Qufu şehrinde (Shandong eyaleti, Doğu Çin), eski düşünürün evinin bulunduğu yere bir tapınak inşa edilmiştir. Bitişik binaların ve müştemilatların inşasından sonra bina bir tapınak kompleksine dönüştürülmüştür. Konfüçyüs ve müritlerinin mezar yeri 2 bin yıldır hac yeri olmuştur. 1994 yılında UNESCO, tapınak kompleksini, Konfüçyüs’ün evini ve çevresindeki ormanı “Dünya Kültürel Miras Alanları Listesi”ne almıştır.

Unutulmayan yönleri

Konfüçyüs’ün ölümünden bir yıl sonra, Çin’de büyük filozofun anısına kutlamalar kutlanmaya başlamıştır. Göksel İmparatorluğunda ki anma etkinlikleri aynı zamanda 1984’te – Uluslararası Konfüçyüs Kültürü Festivali olarak yeniden kutlanmaya başlanmıştır. Ayrıca günümüzde Çin’de Konfüçyüsçülük konulu kongreler düzenlenmektedir.

2004 yılından bu yana Konfüçyüs Enstitüleri dünyada açılmıştır. Yaratılış fikri, Çin kültürünü ve dilini yaygınlaştırmaktadır. Günümüzde Konfüçyüs Enstitüleri Çin’de öğrenci ve öğretmen yetiştirmektedir. Çin’de özel konferanslar düzenlenmekte ve HSK dil sınavları yapılmaktadır. “Enstitülere” ek olarak, belirli bir profilin “sınıfları” kurulmuştur. Bunlar arasında tıp, işletme vb.  sinoloji merkezleriyle birlikte finansman ve destek sağlanmaktadır.

2010 yılında, film biyografisi “Konfüçyüs” yayınlanmıştır. Ana rol Chou Yunfatom tarafından oynandı, ancak proje izleyiciler ve eleştirmenler arasında çok fazla tartışmaya neden olmuştur. Çinliler, Konfüçyüs rolünü oynayan oyuncunun çok fazla aksiyon ve dövüş sanatları filmi çektiğini hissetmiştir. Bu film büyük öğretmenin imajını doğru bir şekilde aktaramayacak ve ancak filozofu bir “kung fu kahramanı” haline getirecektir.

Konfüçyüs Sözleri

 • Mutluluk anlaşıldığın zamandır, büyük mutluluk sevildiğin zamandır, gerçek mutluluk sevdiğin zamandır.
 • Beğendiğiniz bir iş seçin ve hayatınız boyunca bir gün bile çalışmak zorunda kalmayacaksınız.
 • Üç şey asla geri gelmez. Zaman, kelime, fırsat. Bu nedenle: zaman kaybetmeyin, kelimeleri seçin, fırsatı kaçırmayın.
 • Sırtınıza tükürürlerse, öndesiniz demektir.
Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Thomas Brown kimdir?

Thomas Brown 1778'de Kirmabreck'te (İskoçya) doğmuştur. İlk okul hayatı...

Wilhelm Conrad Röntgen Kimdir?

Wilhelm Conrad Röntgen Kimdir? Wilhelm Conrad Röntgen, 27 Mart 1845...

Homeros

Biyografi Homeros, eski bir Yunan şairidir. Hikaye anlatıcısı, efsane koleksiyoncusu,...

Jon Favreau kimdir?

Jon Favreau 19 Ekim 1966, New York doğmuştur. Amerikalı...