Homeros

Biyografi

Homeros, eski bir Yunan şairidir. Hikaye anlatıcısı, efsane koleksiyoncusu, eski edebi eserler “İlyada” ve “Odyssey” yazarıdır.

Tarihçiler, anlatıcının doğum tarihi hakkında kesin verilere sahip değildir. Şairin doğum yeri bir sır olarak kalmaktadır. Tarihçiler, Homeros’un yaşamının en olası döneminin MÖ 10-8. yüzyıllar olduğuna inanmaktadır. Altı şehirden biri şairin olası vatanının yeri olarak kabul edilmektedir. Bu şehirler; Atina, Rodos, Sakız, Salamis, Smyrna ve Argos’tur.

Homeros’un doğumuyla bağlantılı olarak, farklı zamanlarda farklı yazarlar tarafından Antik Yunanistan’ın bir düzineden fazla yerleşiminden bahsedilmiştir. Çoğu zaman, anlatıcı İzmirli olarak kabul edilmektedir. Homeros’un eserleri dünyanın eski tarihine hitap etmektedir. Ayrıca çağdaşlardan bahsedilmemektedir. Bu da yazarın yaşam döneminin tarihlenmesini zorlaştırmaktadır. Homeros’un kendisinin doğduğu yeri bilmediği gibi bir efsane vardır. Hikaye anlatıcısı, Oracle’dan Ios adasının annesinin doğum yeri olduğunu öğrenmiştir.

Ortaçağ eserlerinde sunulan anlatıcının hayatı hakkındaki biyografik veriler, tarihçiler arasında şüphe uyandırmaktadır. Şairin hayatıyla ilgili eserlerde, şairin sonradan edindiği körlük nedeniyle aldığı adın Homeros olduğu belirtilmektedir. Çeviride, “kör” veya “rehberli” anlamına gelebilmektedir. Doğumda annesi ona “Meles Nehri tarafından doğmuş” anlamına gelen Melesigen adını vermiştir. Bir efsaneye göre Homeros, Akhilleus’un kılıcını gördüğünde kör olmuştur. Bir teselli olarak, tanrıça Thetis ona şarkı söyleme yeteneğini armağan olarak vermiştir.

Şairin “köle” değil, “lider” olduğu bir versiyon da vardır. Anlatıcı kör olduktan sonra ona Homeros dediler. Bu nedenle tam tersine görme duyusunu geri kazanmıştır. Ayrıca akıllıca konuşmaya başlamıştır. Çoğu eski biyografi yazarına göre Melesigen, Cripheis adında bir kadından dünyaya gelmiştir.

Anlatıcı, soyluların şölenlerinde, şehir toplantılarında ve pazarlarda konuşmuştur. Tarihçilere göre Antik Yunanistan, Homer’in hayatı boyunca en parlak dönemini yaşamıştır. Şair, şehir şehir dolaşarak eserlerinden ayrı bölümler okumuştur. Bunların dışında kendisi saygıdan hoşlanırdı. Kalacak yeri ve yemeği vardı. Ancak biyografi yazarlarının bazen onu tasvir ettiği gibi kirli bir gezgin değildi.

Odyssey, İlyada ve Homeros İlahileri’nin farklı yazarların eseri olduğu ve Homeros’un sadece bir icracı olduğu bir versiyon vardır. Tarihçiler, şairin bir şarkıcı ailesine ait olduğu versiyonunu düşünüyorlardır. Antik Yunanistan’da el sanatları ve diğer meslekler genellikle nesilden nesile aktarılırmıştır. Bu durumda, ailenin herhangi bir üyesi Homeros adı altında performans gösterebilmektedir. Nesilden nesile, tarih ve performans tarzı göreceliden akrabaya aktarılmıştır. Bu gerçek aynı zamanda şiirlerin farklı yaratılış dönemlerini de açıklayacak ve anlatıcının yaşam tarihleri ​​ile konuya açıklık getirecektir.

Şairin oluşumu

Homeros’un bir şair olarak yükselişiyle ilgili en ayrıntılı hikayelerden biri, Cicero’nun “tarihin babası” dediği Halikarnaslı Herodot’tan gelmektedir. Antik tarihçiye göre şairin adı doğumda Melesigen’dir. Annesiyle birlikte Smyrna’da yaşamıştır. Burada okulun sahibi Phhemius’un öğrencisi olmuştur. Melesigen çok zekiydi ve bilimleri çok iyi kavramıştı.

Öğretmen öldüğünde, okulu en iyi öğrencisine bırakmıştır. Bir süre akıl hocası olarak çalıştıktan sonra Homeros, dünya hakkındaki bilgisini derinleştirmeye karar vermiştir. Aslen Lefkadalı olan Mentes adında bir adam ona yardım etmek için gönüllü olmuştur. Homeros okulu kapatarak ve yeni şehirler ve ülkeler görmek için bir arkadaşının gemisinde deniz yolculuğuna çıkmıştır.

Yolculuk sırasında eski öğretmen hikayeler ve efsaneler toplanmıştır. Yerel halkların geleneklerini de her zaman sorgulamıştır. Ithaca’ya varan Homeros kendini iyi hissetmiyordu. Mentes, uyduyu güvenilir bir kişinin gözetiminde bırakarak evine gitmiştir. Homeros daha sonraki yolculuğuna yürüyerek devam etmiştir. Yolda, seyahatleri sırasında topladığı hikayeleri de kendisi okumuştur.

Halikarnaslı Herodot’a göre, anlatıcı sonunda Kolophon şehrinde kör olmuştur. Orada ise, yeni bir isim almıştır. Modern araştırmacılar, Herodot’un anlattığı hikayenin yanı sıra diğer antik yazarların Homeros’un hayatı hakkında yazılarını sorgulama eğilimindedir.

Homeros hakkında sorular

1795’te Friedrich August Wolf, eski Yunan hikaye anlatıcısının şiirlerinin metninin yayınlanmasının önsözünde “Homerik Soru” adı verilen bir teori ortaya koymuştur. Bilim adamının görüşünün ana noktası, Homeros döneminde şiirin sözlü bir sanat olduğuydu. Kör bir gezgin hikaye anlatıcısı, karmaşık bir sanat eserinin yazarı olamamaktaydı.

Homeros, İlyada ve Odyssey’nin temelini oluşturan şarkılar, ilahiler ve müzikal destanlar bestelemiştir. Wolf’a göre, diğer yazarlar sayesinde şiirin bitmiş görünümü elde edilmiştir. O zamandan beri, Homeros’un çalışmasına dahil olan bilim adamları iki kampa ayrılmışlardır. “Analist” Wolff’un teorisini destekliyor ve “Unitarians”, destanın kesinlikle birleştiği görüşündedir.

Körlük

Homeros’un çalışmalarının bazı araştırmacıları, şairin gördüğünü söylemektedir. Anlatıcının hastalıktan yoksun olması, Antik Yunan’daki filozofların ve düşünürlerin sıradan görüşten yoksun olmalarından kaynaklanmaktaydı. Ancak bazı şeylerin özüne bakma armağanına sahip insanlar olarak görülmesi gerçeğidir. Körlük bilgelikle eş anlamlı olabilmektedir. Homeros, tanrıların şeceresinin yazarı olan dünyanın kapsamlı bir resminin yaratıcılarından biri olarak kabul edilmiştir. Onun bilgeliği herkes için açıktı.

Antik biyografi yazarları eserlerinde kör Homeros’un doğru bir portresini ortaya çıkarmaktadır. Ancak eserlerini şairin ölümünden yüzyıllar sonra oluşturulmuştur. Şairin hayatı hakkında güvenilir bir veri olmadığı için eski biyografi yazarlarının yorumu tam olarak doğru olamamaktadır. Bu versiyon, tüm biyografilerin efsanevi karakterlerini içeren, hayali olaylar içermesi gerçeğiyle desteklenmektedir.

Sanat eserleri

Hayatta kalan antik kanıtlar, antik çağda Homeros’un yazılarının bir bilgelik kaynağı olarak kabul edildiğine dair bir fikir vermektedir. Şiirler, evrensel ahlaktan askeri sanatın temellerine kadar yaşamın tüm alanları hakkında bilgi vermiştir.

Plutarch, büyük komutan Büyük İskender’in İlyada’sının bir kopyasını her zaman yanında tuttuğunu yazmıştır. Yunan çocuklarına Odyssey’den okumaları öğretilmiştir. Ayrıca Pisagor filozofları, ruhu düzeltmenin bir yolu olarak Homeros’un eserlerinden bazı pasajlar yazmışlardır.

Homeros, yalnızca İlyada ve Odyssey’nin yazarı olarak kabul edilmemektedir. Anlatıcı, “Margit” ve “Homeric Hymns” adlı komik şiirin yaratıcısı olabilmektedir. Antik Yunan hikayecisine atfedilen diğer eserler arasında, Truva Savaşı’nın kahramanlarının Yunanistan’a dönüşü hakkında bir metin döngüsü vardır. Cypria, Ilion’un Yakalanması, Etiyopya, Küçük İlyada, Geri Dönüyo gibi eserlerde de aynı konular ele alınmıştır. Homeros’un şiirleri, konuşma dilinde analogu olmayan özel bir dille ayırt edilmektedir. Anlatım tarzı masalları akılda kalıcı ve ilgi çekici kılınmıştır.

Ölümü

Homeros’un ölümünü anlatan bir efsane vardır. Yaşlılıkta, kör hikaye anlatıcısı Ios adasına gitmiştir. Seyahat ederken, Homeros ona bir bilmece soran iki genç balıkçıyla tanışmıştır. “Yakalamadığımız bir şey var ve yakaladığımızı çöpe attık.” – Şair uzun süre bulmacayı çözmeyi düşünmüştür. Ancak doğru cevabı bulamamıştır. Çocuklar bit yakalamıştır, ancak balık değildir. Homer o kadar sinirlendi ki bilmeceyi çözemedi ve ayağı kaydı ve kafasını çarptı.

Başka bir versiyona göre, anlatıcı intihar etmiştir. Çünkü ölüm onun için zihinsel keskinlik kaybı kadar korkunç değildir.

Homeros hakkında ilginç gerçekler

  • Anlatıcının antik çağlardan günümüze kadar gelen yaklaşık bir düzine biyografisi vardır. Ancak hepsi peri masalı unsurları ve Homeros’un hayatındaki olaylara antik Yunan tanrılarının katılımına göndermeler içermektedir.
  • Şair, eserlerini öğrencilerinin de yardımıyla Antik Yunan dışına dağıtmıştır. Onlara Homeridler deniyordu. Farklı şehirlerde dolaşarak öğretmenlerinin çalışmalarını meydanlarda sergilemişlerdir.
  • Homeros’un çalışmaları Antik Yunanistan’da çok popülerdi. Bulunan tüm antik Yunan papirüs tomarlarının yaklaşık yarısı şairin çeşitli eserlerinden alıntılardır.
  • Hikaye anlatıcısının yazıları sözlü olarak iletilmiştir. Bugün bildiğimiz şiirler, Atinalı tiran Peisistratus’un şairler ordusu tarafından farklı şarkılardan toplanmış ve eksiksiz eserler halinde yapılandırılmıştır. Metinlerin bazı kısımları müşterinin istekleri dikkate alınarak düzenlenmiştir.
  • Sovyet nesir yazarı Osip Mandelstam 1915’te “Uykusuzluk” şiirini yazmıştır. Homeros “İlyada” şiirinin anlatıcısına ve kahramanlarına hitap ettiği sıkı yelkenler” hakkında kesit içermektedir.
  • Yirminci yüzyılın yetmişli yıllarının ortalarına kadar, Homeros’un şiirlerinde anlatılan olaylar saf kurgu olarak kabul edilmiştir. Ancak Truva’yı bulan Heinrich Schliemann’ın yaptığı arkeolojik keşif, antik Yunan şairinin eserinin gerçek olaylara dayandığını kanıtlamıştır. Böyle bir keşiften sonra, Platon’un hayranları, bir gün arkeologların Atlantis’i bulacağı umudunu güçlendirmiştir.

Benzer konular