Aristoteles kimdir?

Tarih:

Biyografisi

Aristoteles, Büyük İskender’in akıl hocası olan Peripatetik okulunun kurucusu ve aynı zamanda Platon’un bir öğrencisi olarak bilinmektedir. Kendisi eski bir Yunan düşünür ve bilime katkıları paha biçilemeyen bir kişilikdir. 2 bin yıldan fazla bir süredir bilim adamları ve filozoflar yarattığı kavramsal nitelikleri kullanmaktadırlar. Fikirleri doğa bilimlerinin temelini oluşturmuştur. Ayrıca Aristoteles’in mirası, öğrencilerinin ve takipçilerinin çabaları sayesinde bize ulaşan yaklaşık 50 kitabı oluşturmaktadır.

Aristoteles ve gençlik yılları

Aristo, Trakya’nın Yunan kolonisinde bulunan Stagira şehrinde doğmuştur. Memleketinin adı nedeniyle, Aristoteles daha sonra sık sık Stagirsky olarak adlandırılmıştır. O dönemde ki isimleri ile bir şifacı hanedanından gelmiştir. Babası Nicomachus, Makedon kralı Amynta III’ün mahkeme doktorudur. Annesi ise asil bir soydan gelmektedir.

Her ilaç ailede nesilden nesile aktarıldığından, Nikomakh oğlunun bir doktor olmasını istemiştir. Bu nedenle, çocukluktan itibaren çocuğa tıbbın temellerini ve Yunanlılar arasında her doktor için zorunlu bir bilim olarak kabul edilen felsefeyi öğrenmiştir. Ancak babasının planları onun büyümesi ile farklılık göstermiştir. Aristoteles erken yetim kalması ile Stagir’den ayrılmak zorunda kalmıştır.

İlk olarak 15 yaşında iken, Atina’ya yerleşmiştir. Burada Platon’un öğrencisi oldu. Aristoteles sadece siyaset ve felsefi akımları değil, aynı zamanda hayvanlar ve bitkiler dünyasını da incelemiştir. Toplamda, yaklaşık 20 yıl boyunca Platon‘un akademisinde eğitim görmüştür.

İlerleyen yıllarda bir düşünür olarak Aristoteles, akıl hocasının her şeyin bedensiz özlerinin fikirleri hakkındaki öğretilerini kabul etmemiştir. Her zaman genç filozof kendi teorisini ortaya koymuştur. Formun ve maddenin önceliği ve ruhun vücuttan ayrılmazlığı üzerine incelemelerde bulunmuş ve eserler üretmiştir. Tartışmaya giren iki düşünürün portresi, Rönesans ustası Raphael Santi tarafından “Atina Okulu” girişinde bir heykel ile ölümsüzleştirilmiştir.

Aristoteles

Aristoteles ve felsefesi

Aristoteles, bilimleri teorik, pratik ve yaratıcı olarak ayırmıştır. İlk önce fizik, matematik ve metafizik üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Filozofa göre bu bilimler, bilginin kendisi için incelenmesi gerekliydi. Daha sonraki dönemde ise, siyaset ve etik üzerine yoğunlaşmıştır. Bu alanda yoğun çalışmalarda bulunmasının sebeplerinin başında devletin hayatı inşa etmesi yatmaktadır. Ayrıca her türlü sanat, şiir ve retorik yine yönetim şekline göre değişiklik göstermektedir.

Aristoteles öğretilerinin merkezi ekseni 4 ana ilkeden ibarettir. Bunlar; madde, form, nedeni üretmek ve amaç olarak bilinmektedir. Aynı şekilde düşünür bu ilkelere bağlı kalarak, fiilleri ve konuları iyi ve kötü olarak tanımlamıştır.

Bunların dışında düşünür, hiyerarşik kategoriler sisteminin kurucusu olarak bilinmektedir. Bunlardan 10 tanesini kendisi belirlemiştir. Bunlar; öz, nicelik, nitelik, tutum, yer, zaman, sahiplik, konum, eylem ve acı olarak onun tarafından sınıflandırılmıştır. Kısaca var olan her şey inorganik oluşumlara, bitki ve canlıların dünyasına, çeşitli hayvan ve insanların dünyasına bölünmüştür.

Aristoteles’in fikirleriyle birlikte, temel uzay ve zaman kavramları, bağımsız varlıklar ve etkileşim sırasında maddi nesnelerin oluşturduğu bir ilişkiler sistemi olarak şekillenmeye başlamıştır.

Sonraki birkaç yüzyıl boyunca, Aristoteles’in tanımladığı devlet yapılarının türleri geçerliliğini korumuştur. Ayrıca Filozof, “Politika” makalesinde ideal bir devlet imajını sunmuştur. Aynı zamanda düşünürün teorisine göre, bir kişinin sadece kendisi için yaşamaması gerektiğinini topluma kazandırmaya çalışmıştır.

Ayrıca kişi diğer bireylerle kan, dostluk ve diğer bağlarla bağlıdır. Sivil toplumun amacı, ekonomik refah ve kişisel kazançtan çok ortak yarar sunan “eudemonizm”dir. Bu ancak yaşamın medeni hukuk ve ahlak yasalarıyla düzenlenmesi sayesinde mümkündür.

Bu yasadan sonra dönemim hükümeti 3 olumlu ve 3 olumsuz seçeneğini seçmiştir. Doğruya, ortak yarar hedefini takip ederek, monarşiyi, aristokrasiyi ve yönetimi oluşturmuşlardır. Ayrıca buna istinaden zorbalığı, oligarşiyi ve demokrasiyi yanlış görmüş, hükümdarın özel amaçlarını takip etmiştir.

Filozofun icatları sanat alanına da dokunmuştur. Düşünür, teatral drama türünün gelişimi hakkındaki görüşünü “Poetics” makalesinde açıklamıştır. Bu çalışmanın sadece ilk kısmı bugüne kadar hayatta kalmıştır. İkincisi muhtemelen eski Yunan komedisinin yapısı hakkında bilgi içermekteydi. Genel olarak tiyatro ve sanat üzerine düşünen Aristoteles, insanın doğasında var olan ve ona zevk veren taklit olgusunun varlığı fikrini ortaya koymaktadır.

Filozofun bir diğer temel eseri de “Ruh Üzerine”dir. İncelemede Aristoteles, herhangi bir yaratığın ruhunun yaşamıyla ilgili bir dizi metafizik soruyu ortaya koyarak insan, hayvan ve bitkinin varoluşundaki farkı tanımlanmaktadır. Ayrıca burada filozof 5 duyuyu (dokunma, koklama, işitme, tat ve görme) ve ruhun 3 yeteneğini (büyüme, duyum ve yansıma için) farklı tanımlar kullanmıştır.

Buna ek olarak, Aristoteles, zamanında mevcut olan tüm bilimleri incelemeyi ve düşünmeyi başarmıştır. Örnek olarak; mantık, fizik, astronomi, biyoloji, felsefe, etik, diyalektik, siyaset, şiir ve retorik üzerine eserler bırakmıştır. Büyük filozofun eserlerinin koleksiyonuna “Aristoteles Corpus” denmektedir.

Aristoteles ve kişisel hayatı

Bilim adamının karakteri, çağdaşlarının bazı hatıralarıyla değerlendirilebilmektedir. Platon’un sadık takipçilerine göre Aristoteles, felsefi tartışmalara geldiğinde duygularını tutmamıştır. Aynı şekilde bir keresinde düşünür akıl hocasıyla o kadar çok tartıştı ki, Platon öğrenciyle kazara karşılaşmaktan kaçınmaya başlamıştır.

Düşünür kişinin kişisel hayatı hakkında gelecek kuşaklara fazla bilgi bırakmamıştır. Aristoteles’in iki karısı ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir. 37 yaşında Hermias’ın yakın arkadaşı Troas’taki tiran Assos’un evlatlık kızı Pythias ile evlenmiştir. İlk evliliğinden Pythias adında bir kızı vardı. İlk karısının ölümünden sonra, filozof, kendisine bir varis olan çocuk Nicomachus’u veren hizmetçi Herpellis ile birlikte yaşamaya başlamıştır.

Aristoteles ve ölümü

Büyük İskender’in ölümünden sonra Atina’da Makedon hakimiyetine karşı isyanlar artmıştır. İskender’in eski hocası olan Aristoteles’in kendisi ateizmle suçlanmıştır. Filozof, Sokrates’in kaderini zehirlenmeyi tekrarlama olasılığını varsaydığı için Atina’dan ayrılmıştır. Ayrıca bu dönemde söylemiş olduğu “Atinalıları felsefeye karşı yeni bir suçtan kurtarmak istiyorum” sözü ünlü bir alıntı haline gelmiştir.

Düşünür, hayatının son döneminde Evia adasındaki Khalkis şehrine taşınmıştır. Aristoteles’e desteğini göstermek için çok sayıda öğrencisi tarafından takip edilmiştir. Ancak filozof yabancı bir ülkede çok uzun süre yaşayamamıştır. Yeniden yerleşimden 2 ay sonra, 62 yaşında, şiddetli bir mide hastalığından ölmüştür.

Akıl hocasının ölümünden sonra okulu “Lyceum”, Aristoteles’in botanik, müzik ve felsefe tarihi hakkındaki öğretilerini geliştiren sadık bir öğrenci Theophrastus tarafından yönetilmiştir. Ayrıca düşünürün eserlerinin korunmasına da özen göstermiştir.

Felsefi eserleri

 • Kategoriler
 • Fizik
 • Gökyüzü hakkında
 • Hayvanların kısımlarında
 • Ruh hakkında
 • Metafizik
 • Nikomakhos’a Etik
 • Siyaset
 • Şiir

Aristoteles ve sözleri

 • Şükran hızla yaşlanır.
 • Platon bir arkadaştır, ama gerçek daha değerlidir.
 • Bir kötünün vicdanını uyandırmak için yüzüne bir tokat atmak gerekir.
 • Açıklık, konuşmanın ana erdemidir.

Yazıyı paylaş;

Biliyormuydunuz?

Benzer konular
Benzer konular

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel Kimdir? Özgür Özel, Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerinden biridir....

George Westinghouse kimdir?

Biyografi George Westinghouse, demiryolu çalışmaları ve gür bıyığı ile sıklıkla...

Alexander Fleming kimdir?

Alexander Fleming'in yürüdüğü yol her bilim insanı tarafından aşinadır....

Despina Vandi kimdir?

Despina Vandi Kimdir? Despina Vandi, gerçek adıyla Despina Malea, Yunan...